fredag 2 januari 2009

Överskridna befogenheter ska inte utökas


I en ledartext på Sydsvenskan propagerar Björn Ramel för EU:s Lissabonfördrag med det tokiga argumentet att Frankrikes president redan agerat som om det gällde. Det är som att mildra lagar när de överträds, i stället för att tillämpa dem.

Under finanskrisen har Frankrikes president Nicolas Sarkozy i egenskap av det gångna halvårets EU-ordförande agerat väldigt självvåldigt för att hitta lösningar. I det arbetet har han tillåtit sig att tänja en hel del på sina rättigheter.
Det tar Björn Ramel som argument för att utöka EU:s ledarskaps rättigheter. Vansinne!Lagarnas viktigaste uppgift är att skydda medborgarna mot maktmissbruk. Om Sarkozy hade haft ytterligare befogenheter är det uppenbart att han glatt hade överträtt också dem.
Därför är hans handlande ett starkt argument för att beskära EU-styrets handlingsfrihet, inte att utöka den.

Sydsvenskans vurmande för starkt ledarskap och handlingskraft har en otäck underton, som i exempelvis detta fall antyder ett förakt för demokratins principer. Har de inte frågat sig vad det innebär att acceptera en ensam ledare som förhåller sig självsvåldigt till regler och lagar? Skolkade de från historielektionerna?

1 kommentar: