torsdag 24 december 2020

Ingen god jul på krogen

 

Julen är inte god för alla. Idag, på själva julafton, träder regeringens nya direktiv för restauranger i kraft – de får bara servera alkohol till kl. 20. Det innebär också, enligt alkohollagen, att de måste stänga senast en halvtimme därefter.

Det går inte att driva en krog på de villkoren. Man ska inte stressa sig igenom en middag. Det är varken bra för matsmältningen eller trivseln. Följden kan bli katastrofal – så gott som inga gäster alls.

När pandemin började härja i våras minskade krogbesöken drastiskt, och än mer drastiskt under senhösten. Det är inte ovanligt att krogars omsättning har gått ner med 70%. Än värre blir det med de nya reglerna. Därmed är det stor risk att en mängd krogar går i konkurs och att hundratusentals människor står utan arbete.

Regeringen har vaga formuleringar om att kompensera företag ekonomiskt för förluster på grund av pandemin, men för restaurangerna är det hittills mest tomma löften. Finansministern sa i samband med att de nya reglerna presenterades att man snabbt ska utreda saken, men hittills är ingen lösning presenterad.

Det enda rimliga vore förstås att regeringen hade en färdig lösning för ersättning till krogarna samtidigt som de nya restriktionerna presenterades för en vecka sedan. Hur ska dessa annars kunna fatta ekonomiskt hållbara beslut om sin verksamhet – och kunna genomföra dem?

Den 18 november beslutade regeringen att begränsa alkoholserveringen till kl. 22, och har inte sedan dess kommit med någon kompensation för detta. De lär inte vara angelägnare denna gång. Så krogarna kan inte lita på något mer än de grundläggande allmänna företagsstöden i form av permitteringar och omställningsbidrag, vilka sedan länge har visat sig vara djupt otillräckliga.

Dessutom tar behandlingen och utbetalningen av dessa åtskilliga månader, så mängder av krogar torde gå i graven dessförinnan.

Så vårdslöst får inte en regering hantera en så utbredd näringsverksamhet. Jag misstänker att regeringens slapphet beror på att de allra flesta krogarna är småföretag. De har inte mycket att sätta emot. Men politik borde ju alltid – i synnerhet om den påstår sig vara socialdemokratisk – först av allt värna om de svagaste och mest utsatta. Dit hör krogarna.

De går på knäna, för att inte säga kravlar sig fram som maskar över motorvägen, med ringa chans att korsa den utan att bli överkörda.

Så här skriver Visita, krogbranschens intresseorganisation:

”Inskränkningarna vad avser alkoholförsäljning innebär i praktiken att företag med serveringstillstånd enligt alkohollagen fått ett direkt näringsförbud under de delar av dygnet då den absoluta merparten av försäljningen normalt sker. Således behöver det införas ett direkt stöd till företag med serveringstillstånd enligt alkohollagen där dessa ges 100 procents ersättning för de intäktsbortfall som skett med anledning av förbudet mot alkoholförsäljning från klockan 22.00 respektive klockan 20.00. Ett sådant stöd bör gälla retroaktivt från den 20 november, börja betalas ut omgående och finnas kvar under hela den period då begränsningarna kring alkoholförsäljning gäller.”

Det är inte bara rimligt, utan nödvändigt. Och det måste ske nu, innan krogarna tvingas att stänga för gott.

Krogarna är bland de värst drabbade av regeringens regleringar, vilket i hög grad beror på att alkohollagstiftningen gör det möjligt. Andra näringar, som t.ex. butiker, gym, kollektivtrafik, vanliga arbetsplatser och så vidare, ger inte samma utrymme till förbud. Men är det berättigat?

Vi har alla sett hur glest det mestadels har blivit på krogen under pandemin. De allra flesta krogarna har dessutom gjort berömvärda ansträngningar för att skapa avstånd och hygien, enbart servera sittande gäster, med mera. Jag har inte sett att Folkhälsomyndigheten skulle ha pekat ut krogarna som en särskild riskfaktor – med undantag för nattklubbarna, som mer än väl blockerades i november när kl. 22 blev gräns för servering.

Tvärtom ser jag krogarna som en viktig faktor för folkhälsan på väldigt många och väldigt viktiga sätt, som är kända sedan länge av politiker och experter. Där sker social samvaro under kontrollerade former och är lätt att hålla inom rim och reson. Alkoholpolitiskt är krogarna en välsignelse.

Om alkoholkonsumtionen förpassas till enbart hemmen blir effekterna förmodligen i längden lika allvarliga som covid-19. Dessutom är isoleringen i kärnfamiljen långt ifrån tillräcklig för att vi som sociala varelser ska få vårt essentiella behov av umgänge tillfredsställt.

Därför bör regeringen omedelbart ändra sig på två punkter: Dels måste krogarna skyndsamt och fullständigt ersättas för sitt inkomstbortfall, och dels bör servering tillåtas till åtminstone kl. 22, och varför inte 23, för att krogarnas verksamhet ska kunna fortgå. Det gör ytterst ringa skillnad för pandemin. Kanske att det till och med bidrar till att hejda den.