fredag 9 januari 2009

31.000 forskare som inte tror på klimatkrisen


Media rapporterar förfärligt ensidigt om den påstådda klimatkrisen – som om den vore ett oomtvistligt faktum. Det är den inte. Många forskare avfärdar den bestämt. Exempelvis har sedan 1998 en petition mot den påstådda klimatkrisen samlat över 31.000 amerikanska forskare.

Här är hemsidan för petitionen.
Där finns också mycket information om hur petitionen tagits fram och om vetenskapliga invändningar mot teorin om klimatkris.
Så här lyder själva petitionen:

Petitionen
”We urge the United States government to reject the global warming agreement that was written in Kyoto, Japan in December, 1997, and any other similar proposals. The proposed limits on greenhouse gases would harm the environment, hinder the advance of science and technology, and damage the health and welfare of mankind.

There is no convincing scientific evidence that human release of carbon dioxide, methane, or other greenhouse gasses is causing or will, in the foreseeable future, cause catastrophic heating of the Earth's atmosphere and disruption of the Earth's climate. Moreover, there is substantial scientific evidence that increases in atmospheric carbon dioxide produce many beneficial effects upon the natural plant and animal environments of the Earth.”


Dess hemsida har en sammanställning av forskning som motsäger teorin om en klimatkris på grund av mänskligt framkallad ökning av koldioxid.

Kritik mot petitionen
Det går också att hitta kritik mot petitionen och dess ståndpunkt. En hel del av den kritiken nämns i Wikipedias artikel om petitionen.

Framför allt ifrågasätter kritiken namnlistans substans. Man menar att många på listan inte är forskare i relevanta ämnen, eller inte på tillräckligt hög nivå, eller att somliga av dem bytt ståndpunkt sedan undertecknandet, osv.

Scientific American gjorde år 2001 ett slumpvis urval av 30 från namnlistan med PhD (doktorsgrad) i klimatrelaterade vetenskaper (jag vet inte vilket urval det innebar). Av de 26 de lyckades identifiera i olika databaser sade 11 att de fortfarande stod för petitionen, 6 sa att de inte skulle ha skrivit på om de blev tillfrågade igen (2001), 3 kom inte ihåg petitionen alls, en hade dött och 5 svarade inte på förfrågan.

Det kan verka graverande, men betänk att listan samlats under 10 år och innehåller så pass många namn. Dessutom är jag fundersam på vad Scientific American menade med “klimatrelaterade vetenskaper”. Världen är så komplex att det finns många perspektiv på fenomen i den. Dessutom kan forskning i andra fält än de klimatrelaterade ge kompetens att bedöma forskningsresultat inom helt andra fält än det egna.
Det görs med metodanalys med mera.
Inom universitet och högskolor anses det nödvändigt med sådan gränsöverskridning, vilket är skälet till att doktorsavhandlingar inte bara ska bedömas av forskare inom ämnet.

Annars verkar kritiken mest handla om nyanser och tolkning av påståenden hit och dit, men sällan själva petitionen och dess konkreta innehåll.
Här har Wikipedia mer om motsättningarna:
Politisk och massmedial debatt om global uppvärmning (partiellt låst för ändringar). Texten ska enligt rubriken handla om politisk och medial debatt, men behandlar ändå omfattande den vetenskapliga dispyten.

Wikipedia
Wikipedia ska läsas med stor försiktighet. Uppgifterna där skrivs in av alla möjliga personer i ett slags självreviderande system som är långt ifrån felfritt (normalt kan vem som helst ändra i en text där). Det är särskilt osäkert när det gäller inflammerade uppgifter som engagerar många.
Här är några relevanta texter på Wikipedia:

Petitionen
Politisk och massmedial debatt om global uppvärmning (partiellt låst för revidering)
Vetenskapliga uppfattningar om klimatförändring (partiellt låst för revidering)
Heidelberg Appeal
IPCC

Mitt intryck är att så gott som samtliga av dessa texter är ganska partiska för klimatkristeorin. Det gäller i synnerhet texten Vetenskapliga uppfattningar om klimatförändring, fast den rimligen borde vara mest allsidig i behandlingen av ämnet. Den nämner ytterst lite av kritiken mot teorin.

Ändå är artiklarna på Wikipedia en bra början för den som vill tränga in i ämnet för att bilda en egen uppfattning. Men se då till att följa länkarna till källor och till utomstående hemsidor (External links). Då går det att någorlunda försäkra sig om att ha med korrekt återgivna fakta att göra.

Petitionens alternativa fakta
På petitionens hemsida finns en sammanställning, som presenterar fakta som talar emot klimatkrisen. Rapporten finns också som PDF.
Dessa fakta verkar i mina ögon gedigna, men jag kan inte påstå att jag har sakkunskapen att säga det med eftertryck.
Låt mig ändå visa några diagram därifrån (klicka på dem om du vill se dem förstorade):

Här visas temperaturutvecklingen de senaste 3000 åren. Märk särskilt stigningen efter lilla istiden för några hundra år sedan och fram till nu. Märk också att det under långa perioder har varit betydligt varmare än nu.

Här är glaciärernas minskning de senaste 300 åren – den började som synes på tidigt 1800-tal, innan det fanns någon mänskligt framkallad koldioxideffekt, och har fortsatt skalenligt in i vår tid. Rapporten hävdar att glaciärernas krympning beror på solens aktivitet, inte människors.

Här är antalet orkaner i Atlanten som nått land, sedan år 1900. De har inte ökat. Jag vet inte om meteorologer påstår annorlunda, men media har verkligen tjatat en påstådd länk mellan klimatkris och tilltagande orkaner, varje gång en sådan dyker upp.

Det finns fler diagram som tacklar andra av klimatkrisens påståenden, men jag stannar här.
Rapporten nämner också att den verkligt kraftfulla växthusgasen (som hindrar värme från att lämna jorden) är vattenånga, och varken koldioxid eller metan, som i realiteten har en ringa påverkan på jordens temperatur. Det betonas att koldioxid framför allt stimulerar växtligheten, vilket utvecklingen har visat, och den utvecklingen är absolut av godo.

Här är rapportens slutsats i sin helhet:
”CONCLUSIONS
There are no experimental data to support the hypothesis that increases in human hydrocarbon use or in atmospheric carbon dioxide and other greenhouse gases are causing or can be expected to cause unfavorable changes in global temperatures, weather, or landscape. There is no reason to limit human production of CO2, CH4, and other minor greenhouse gases as has been proposed (82,83,97,123).

We also need not worry about environmental calamities even if the current natural warming trend continues. The Earth has been much warmer during the past 3,000 years without catastrophic effects. Warmer weather extends growing seasons and generally improves the habitability of colder regions.

As coal, oil, and natural gas are used to feed and lift from poverty vast numbers of people across the globe, more CO2 will be released into the atmosphere. This will help to maintain and improve the health, longevity, prosperity, and productivity of all people.

The United States and other countries need to produce more energy, not less. The most practical, economical, and environmentally sound methods available are hydrocarbon and nuclear technologies.

Human use of coal, oil, and natural gas has not harmfully warmed the Earth, and the extrapolation of current trends shows that it will not do so in the foreseeable future. The CO2 produced does, however, accelerate the growth rates of plants and also permits plants to grow in drier regions. Animal life, which depends upon plants, also flourishes, and the diversity of plant and animal life is increased.

Human activities are producing part of the rise in CO2 in the atmosphere. Mankind is moving the carbon in coal, oil, and natural gas from below ground to the atmosphere, where it is available for conversion into living things. We are living in an increasingly lush environment of plants and animals as a result of this CO2 increase. Our children will therefore enjoy an Earth with far more plant and animal life than that with which we now are blessed.”


Min uppfattning
Jag är sannerligen ingen forskare inom aktuella fält, utan bara en lekman som surfar på internet och försöker förstå. En sak är solklar: det råder inte enighet inom forskarkåren om klimatkrisen!
Som jag ser det är det några saker som alla forskare verkar vara någorlunda överens om:

1 Jordens temperatur stiger, men hittills i maklig takt. Det verkar gå att förklara som en fortsatt stigning sedan lilla istiden för flera århundraden sedan, och beror därmed på solens aktivitet. Det är den framtida temperaturutvecklingen som forskarna är djupt oense om.

2 Människan tillför koldioxid till luften. Men forskarna är djupt oense om hur det kommer att påverka klimatet.

3 Det går att minska det mänskliga utsläppet av koldioxid, men forskarna är djupt oense om nödvändigheten av det – och effekten av det.

Sistnämnda omständighet är den springande punkten. Om det vore säkert att en minskning av koldioxid inte kunde ha annat än goda följder vore det kanske bara att braka på med nedskärningar – förutsatt att det vore realiserbart utan för stora andra offer. Men petitionens rapport och andra kritiker av teorin om klimatkris menar att en minskning av koldioxidhalten har flera negativa effekter – framför allt på växtligheten, som är grunden för vår livsmedelsförsörjning och därför av vital betydelse, särskilt i en överbefolkad värld.

Därför är det allas vår skyldighet att inte bara acceptera teorin om klimatkrisen för att vara “på den säkra sidan”. För det är vi inte – hur vi än gör.
Vi behöver framför allt saklighet och fortsatt allsidig forskning, samt media som rapporterar opartiskt och politiker som agerar eftertänksamt.

Man ska inte kasta sig in i konspirationsteorier, men så mycket har jag lärt mig om makthavare att de har svårt att motstå chansen att stimulera ett kristänkande, om de kan använda det för att genomföra förändringar som medborgarna annars skulle protestera emot.

10 kommentarer:

 1. Det låter bestickande. Hoppas att de har rätt! Även om det skulle beröva mig den bitterljuva triumfen att som gammal miljönisse få säga "Vad var det vi sa?" Ska jag behöva släppa det goda benet?

  SvaraRadera
 2. Det finns många andra ben för en miljönisse :)
  Jordens resurser skövlas å det grövsta. Jag tycker nog också att vi kan lära oss att energispara, om än inte med falska argument - och på det mest relevanta sättet.

  SvaraRadera
 3. Jag läste artikeln på sidan Stefan hänvisade till. Då vad som definerias som vetenskap är en social konstruktion så blir jag nyfiken på vem som skrivit artikeln och var den är publicerad, nämligen i Journal of American Physicians and Surgeons, inte riktigt en tidskrift som fokuserar på klimatfrågor.
  De tre författarna kommer från Oregon Institute of Science and Medicine, samma institut som driver Petition-kampanjen. Det är privat finansierat utan att ange varfrån pengarna kommer och bedriver egentligen inte alls klimatformskning utan sysslar med biokemi.
  Dessa skäl tillsammans ger inte så hög trovärdighet som oberoende forskare...

  Men därmed inte sagt att de inte har en poäng, det finns flera etablerade forskare som har alternativa teorier till CO2-utsläpp till varför vi ser variationer i temperaturer, till exempel Egil Friis-Christensen och Henrik Svensmark i Köpenhamn. Men även de får också duktigt med mothugg i dagens klimatdebatt.

  Så hur ska man kunna dra någon slutsats när inte ens de som är mest insatta i ämnet har någon gemensam uppfattning?

  SvaraRadera
 4. Ulrik, stort tack för dina kloka kommentarer. Jag hade faktiskt tänkt be dig att läsa mitt inlägg med kritiskt öga, eftersom du har en hel del relevanta kunskaper.
  Intressant det du säger om vetenskap som en social konstruktion - samma slutsats drar man ofrånkomligen vid idéhistoriska studier.

  Beträffande rapporten i fråga meddelas på dess hemsida att den publicerades i den medicinska tidskriften för att den gick med på att avstå exklusiv publiceringsrätt, så att artikeln kunde spridas fritt på nätet och på andra sätt.
  Den ska ha granskats av andra forskare, men jag vet inte exakt hur.

  Hemsidan upplyser också om att petitionen inte drivs av Oregoninstitutet eller dess finansiärer, utan sponsras genom ideellt arbete och donationer som inte är avdragsgilla - mest från privatpersoner, antar jag, men det är inte närmare specificerat.

  Ulrik, såg du om de tre författarna är biokemister? De har hur som helst samlat på sig material från diverse vetenskaper.

  Din avslutande fråga håller jag helt med dig om. Vi måste vara klara över att i den vetenskapliga världen är det verkligen inte bara fakta som avgör vilka rön som nås och som når ut.

  SvaraRadera
 5. Jag har så många kommentarer att jag inte ved var jag skall börja....

  Två av forskarna är biokemister på Oregon Institute of Science and Medicine, den tredje är astrofysiker på Harvard-Smithsonian. Man får inte upp så många träffar om man gör en sökning på Google Scholar, men det är inte ovanligt. Jag drar alltså slutatsen att de är forskarutbildade och verkar "i etablissemanget" inom sina respektive områden.

  Jag läste inte så mycket på petitionens hemsida, så jag missade hur den var finansierad. Idag förekommer tyvärr uppdragsforskning där finansiärerna gärna vill få fram forskningsresultat som stödjer en politisk eller kommersiell agenda, t.ex. finns forskning som visade att rökning inte var skadligt som var finansierad av den amerikanska tobaksindustrin. Är man ärlig med sånt från början brukar det accepteras (en majoritet av all medicinsk forskning är ju finansierad av läkemedelsföretag), men om det visar sig efteråt att man mörkat så är ens trovärdighet som forskare skjuten i sank.

  Det som är så svårt i dagens forskningklimat är att man måste söka externa medel och för att överhuvudtaget bli finansierad så måste (?) man söka forskning inom de områden som är politiskt korrekta eller kommersiellt intressanta. Forskare är inte mer än människor och anpassar sig till det klimat där de kan fortsätta sin verksamhet.
  Tyvärr verkar klimatforskning idag vara ett sånt område, antingen så rättar man in sig i CO2-fållan och kan få pengar t.ex. från staten eller så får man pengar från den amerikanska oljeindustrin. Pest eller kolera...

  Till sist vetenskap som social konstruktion. Det är vi forskarsamfundet som bestämmer" vad som är vetenskap. Vi har "kommit överens" om några kriterier som måste uppfyllas. Några som Popper eller Kuhn har försökt formaliserat kriterierna till teorier. Kuhn tar ju till och med upp acceptansen inom samfundet som just ett av kriterierna. Idag är det knappt någon forskare som ifrågasätter, eller vågar ifrågasätta, Big Bang och de som gör det anses nog verka i gränslandet på vad som är vetenskap. För 50 år sedan var det tvärtom...

  SvaraRadera
 6. Såg precis i Wikipedia att tredjeförfattaren till artikeln, W. Soon (astrofysikern) delvis fått sin delar av sin forskning om solens påverkan på klimatet finansierad av American Petroleum Institute...

  SvaraRadera
 7. Ulrik, stort tack för de många kloka orden. Beträffande forskningens och vetenskapernas beroenden kan jag helt hålla med dig - det är vad man snabbt konstaterar vid idéhistoriska studier, och det är sannerligen inget nytt.

  Big Bang var ingen särskilt populär teori tills astronomen Fred Hoyle avfärdade den i radio genom att föraktfullt tala om teorin att universum fötts i en "big bang". Hans uttryck gjorde teorin populär och begriplig för allmänheten, så trots att han var skeptiker till teorin råkade han stå för dess viktigaste lansering genom att ge den ett catchy namn.
  Så kan det gå...

  Angående Willie Soon är det säkert så att hans studier delvis fått stöd från American Petroleum - jag såg också något på nätet om USD 100.000 från Exxon.
  Det betyder inte automatiskt att han är ute och cyklar, men det betyder att man ska betrakta hans rön med viss vaksamhet.

  Vad jag kan begripa är det hur som helst ringa tvivel på att vi haft stigande värme sedan Lilla istiden och att detta mest har berott på solen. Den stora oenigheten mellan forskarna verkar gälla de senaste decennierna - och framtiden.

  SvaraRadera
 8. Förresten, här är en intressant presentation av ett antal forskare som har formulerat olika invändningar mot klimatkristeorin, på Wikipedia

  SvaraRadera
 9. Från det ena till något ganska annorlunda... (den gemensamma nämnaren är skepsis mot vetenskapligt vedertagna fakta). En god vän till mig hävdar med emfas att HIV-viruset inte har isolerats, att ingen har sett ett HIV-virus i mikroskop... och att tester utförda i olika länder ger markant olika resultat, så om du är smittad i ett land kan du vara virusfri i ett annat... Vidare att det finns epedimiologiska mönster som motsäger den vedertagna uppfattning om sexuell spridning, jag tror han nämnde Thailand som exempel på det. Om DET vore en ballong så skulle den genljuda en hel del när den sprack... Vet du något om detta Stefan? Någon annan av de vetenskapsintresserade?

  SvaraRadera
 10. Jag har inte hört något om att HIV skulle vara en bluff. Däremot vet jag att det har förekommit en hel del konspirationsteorier om att HIV medvetet spritts från laboratorier - i politiskt syfte att rensa ut narkomaner och homosexuella män.

  Jag tror inte det. Nog finns det så bestialiska makthavare att de gärna hade spritt en sjukdom till dessa grupper, men det hade blivit en alltför stor skandal om det kom ut - och så stora svek plägar avslöjas, snarare förr än senare.

  Däremot är det nog så att beroende på de grupper som var de mesta offren för sjukdomen i början, dröjde det lite väl länge innan samhället tog till resurser för att försöka komma tillrätta med den - och i viss grad rätt besynnerliga åtgärder.

  SvaraRadera