onsdag 28 januari 2009

Diskrimineringsombudsmannen diskriminerar


DO, Diskrimineringsombudsmannen, ska se till att vi inte blir diskriminerade på grund av ras, religion, kön, sexuell läggning, osv. Men detta arbete leder lätt till annan form av diskriminering. Det hindrar inte DO att braka på med hot och höga straffavgifter, även där lagstödet är väldigt tveksamt. DO gör sig därmed skyldig just till diskriminering.

Det är inte i alla samhällssituationer som diskriminering kan förekomma. DO har en lista på tänkbara instanser, företag och institutioner som lagarna mot diskriminering gäller. Dit hör inte, enligt DO:s lista, ideella föreningar.
Ändå driver DO flera fall mot föreningar för att skrämma dem att betala saftiga ersättningar för diskriminering, som alltså enligt DO:s egen tolkning inte kan äga rum i föreningslivet.

DO räknar med att föreningarna inte ska förstå det, utan bli rädda för hot om rättegång och betala avgifterna för att komma undan.
Men DO är en myndighet. Därför förväntar sig allmänheten – med all rätt – att dess utövning ska vara neutral och korrekt, inget tjuv- och rackarspel för att lura pengar av folk.

Vad DO förmodligen ursäktar sig med är att lagarna i fråga är en smula vaga och flera tolkningar av dem har inte prövats i domstol. Men det är inte DO:s sak att försöka driva lagarna åt annat håll än deras syfte ger skäl att antaga – och framför allt inte som ett utpressningsmoment mot en godtrogen allmänhet.
Dessutom har DO på sin egen hemsida visat vad de själva anser att lagarna gäller, och dit räknar de inte ideella föreningar.Slöja
Inom de idrotter där jag är verksam, kampkonsterna, känner jag till två fall där DO på detta lömska sätt driver skadeståndskrav mot föreningar, för att de inte tillåter att man tränar med slöja på. Det kan verka som en struntsak, men det finns minst två viktiga skäl till detta:

1 Säkerhet: Kamsport är inte ofarligt, så det måste utövas under stort ansvar och med flera försiktighetsåtgärder som det hålls hårt på. Därför har kampsporterna väldigt få skador. Slöja på träningen utgör en väldig riskfaktor – till exempel för att det ger skymd sikt, för att det är ett plagg som kan fastna på många olika sätt, och för att eventuella skador inte ögonblickligen syns. Därför är varje form av huvudbonad uttryckligen förbjuden i flera internationella tävlingsreglementen inom kampsporterna.

2 Klädsel: De flesta kampkonsterna har regler för enhetlig klädsel, som bottnar i vad de står för historiskt och vad plaggen symboliskt och traditionellt representerar. Det är inte religion, men djupt förankrad sed. Och varför ska man inte ta seden dit man kommer? Det ska inte i första hand vara kampsportens sak att foga sig efter andra seder, som gäller i helt andra sammanhang. Den kan välja att göra det, men det är kampsportens godtycke som ska gälla inom dess egen verksamhet – inte andra intressen som ej är hemmahöriga där.

Observera att ovanstående invändningar mot slöja inte utgör någon diskriminering på grund av religion, utan regler av helt andra skäl.

När DO väljer att se slöjan som en religiös rättighet, vilken enligt DO alla andra ska foga sig efter – då förvägrar DO alla andra sina rättigheter. Det är en prioritering och värdering som i allra högsta grad kan ifrågasättas.

Pengar
Dessutom är det så att i båda nämnda anmälningar mot kampsportklubbar kräver DO stora skadestånd av föreningarna – pengar som delvis (men bara delvis) ska tillfalla de personer som vägrades träna med slöja på.

Det handlar alltså om pengar, i vanlig ordning. DO tar en stor andel av sådana skadestånd, och personerna som de driver saken åt gör sig också en hacka. I ett av de nämnda fallen (kanske båda) har det ekonomiska intresset uppenbart varit drivkraften för DO-anmälan.

Därför riskerar mängder av idrottsföreningar att lycksökare går runt och kammar in storkovan genom att kräva skadestånd för att de inte får ha slöja på träningarna – utan att de alls är intresserade av att faktiskt delta i dessa träningar, eller ens att bli medlemmar i föreningarna.

Föreningsfriheten
Föreningsfriheten innebär att människor fritt ska kunna bilda sammanslutningar där de själva bestämmer reglerna för hur deras verksamhet ska se ut. Det är en väldigt viktig rättighet, som inte ska kullkastas utan noga överväganden.
Framför allt ska föreningarna inte skrämmas till att betala pengar för krav som är ytterst tveksamma, och DO ska inte vilseleda föreningar om detta bara för att lyckas pressa av dem pengar.

Kvinnoförtryck
När det gäller slöja finns ett till problem, som är av ännu större betydelse: Vad för religiösa skäl som än förs fram till stöd för slöja är det ett klädtvång som endast drabbar kvinnor, och som dessutom bottnar i den oacceptabla tanken att kvinnor ska skyla sig för att inte fresta män till sexuella närmanden.

Det är en föråldrad syn på könen – inget annat än ett flagrant kvinnoförtryck. Vårt samhälle ska inte stifta lagar som stöder – till och med uppmuntrar – sådant.

Slöja, burka och liknande kvinnoförtryck behöver avskaffas, precis som en del kristna uttryck för kvinnoförtryck har förpassats till historien.

DO:s tillämpning av diskrimineringslagarna är inget annat än ett stöd för diskriminering av kvinnorna, eftersom den stöder och uppmuntrar ett klädtvång som endast gäller kvinnor.
Därmed bryter DO mot lagen om könsdiskriminering.

Motsägelser
Det finns många absurditeter bland diskrimineringslagarna, eftersom de är tillkomna i en politiskt opportun hast. Det här är komplicerade ting, där vi egentligen måste börja med att fråga oss vad samhället ska sträva efter och hur olika intressen ska vägas mot varandra. Som det nu är riskerar DO och diskrimineringslagarna att direkt motarbeta de syften som både DO och lagarna ämnades för.

För några dagar sedan mailade jag till DO en fråga om varför de ger sig på ideella föreningar på detta sätt. Jag har ännu inte fått något svar. Jag meddelar förstås här om det kommer, och vad det i så fall innehåller.

Expressen har publicerat en mycket intressant debattartikel av Håkan Eriksson och Jacob Rennerfeldt i ämnet. De har skrivit en bok som belyser problemet med det överdrivna diskrimineringstänkandet.

7 kommentarer:

 1. Min enkla slutsats är att han inte har något bättre för sig. DO, menar jag förstås.

  SvaraRadera
 2. Coolt, visste inte att jag var så pass unik. Nästan allt stämde in på mig. Speciellt det där med "ser ganska bra ut" :)

  Ett problem med många försök till ökad jämställdhet så som jag ser är det att man ofta försöker göra det genom att diskriminera en annan grupp. Som tex att ge förtur till vissa grupp inom utbildningar. Det enda det kan leda till är förakt. Det man måste gör är ju att angripa problemet i roten.
  Istället för att tex säga att det finns för få manliga barnskötare och förska särbehandla in fler män så måste man fråga sig "varför finns det så få manliga barnskötare?".
  Tyvärr är det ju mycket svårare och ingen politiker vill göra något långsiktigt som en annan regering kan få lov att åt sig äran för.
  Kvartalsrapportsplanering...

  SvaraRadera
 3. Skadlig, du är nog mitt i prick med observationen att politiker tänker kortsiktigt - ofta blott till nästa val. Ett annat problem är att de av naturen är opportunister, eftersom de försöker ragga röster genom att säga vad de tror låter bäst. En genuin vilja att lösa problem eller ens föstå dem från grunden är mer svårfunnen.

  SvaraRadera
 4. "Slöja, burka och liknande kvinnoförtryck behöver avskaffas, precis som en del kristna uttryck för kvinnoförtryck har förpassats till historien."

  Aj aj, du behöver nog läsa på lite till..
  Väldigt många kvinnor blir just diskriminerade av sånna som vill "avskaffa" deras religon. -"förbjud slöja i skolan" då är det många som inte kommer till skolan, för dom inte får ha på sig något som dom själva valt.
  Varför inte förbjuda att ha för kort kjol eller för stora bröst i skolan?

  SvaraRadera
 5. Anonym, vi har nog fundamentalt olika uppfattning.
  Kvinnor har inte själva valt att de måste skyla sig för att inte fresta männen. Det är en föråldrad kvinno- och manssyn, som vi borde ta kraftigt avstånd ifrån.
  Den enda orsaken till att detta accepteras i Sverige är att det inte gäller "svenska" kvinnor.
  Vi har till exempel bestämt oss för att inte acceptera "kvinnan tige i församlingen" fast det står i bibeln.

  SvaraRadera
 6. "Kvinnor har inte själva valt att de måste skyla sig för att inte fresta männen. Det är en föråldrad kvinno- och manssyn, som vi borde ta kraftigt avstånd ifrån."

  Håller delvis med, men vi ska inte göra det genom att diskriminera dom som vill ha slöjan på sig. Vi kan skicka en protest till "islam" och säga aja baja, men jag tror att en förändring kommer ta måga hundra år, och undertiden så får vi hara den bättre hälften och acceptera alla som dom är..
  Mattias W
  Norrtälje

  SvaraRadera
 7. Mattias W, jag kan bara hålla med - under förutsättning att vi inte med vår välvilja i själva verket håller kvinnorna kvar i detta förtryck.

  SvaraRadera