tisdag 6 januari 2009

Klimathysterin göds av sensationshunger


Newsmill varnar några forskare för “klimatalarmisterna”, de som hävdar att mänskligt utsläpp av koldioxid snabbt kommer att leda till en klimatkatastrof. Det är svårt att veta vem som har rätt – men just därför är det angeläget att media rapporterar allsidigt och att politikerna nyanserar sina uttalanden. Det sker inte. Varför?

Forskarna som har skrivit denna uppmaning hör till Stockholmsinitiativet, ett nätverk av vetenskapsmän som ifrågasätter den vetenskapliga grunden för koldioxidens och människans roll i klimatförändringarna. Här är en text om Stockholmsinitiativet, också på Newsmill.

De vill ha en offentlig hearing i ämnet, för att få det sakligt belyst från flera håll. Det är ingen orimlig begäran. Sanningen ska tåla att ifrågasättas – annars är det helt enkelt inte sanningen.

De är inte ensamma att protestera mot klimatalarmen. Se t.ex. denna petition signerad av över 31.000 amerikanska forskare. Se också deras mycket läsvärda FAQ.

Kritik av kritikerna
Precis som Stockholminitiativets forskare ifrågasätter förespråkarna av den mänskligt framkallade klimatförändringen, är deras invändningar ifrågasatta. På Newsmill sker det framför allt genom flitiga skriverier av Magnus Westerstrand, en doktorand i geokemi vid Luleå Tekniska Universitet, som är medlem i föreningen Vetenskap och folkbildning (de kämpar framför allt mot astrologi, healing, UFO och dylikt). Han är kristdemokrat men ateist. Han driver också bloggen Uppsalainitiativet tillsammans med några likasinnade, där “klimatskeptikerna” kritiseras.

Jag har läst några av hans inlägg och kommentarer på Newsmill, samt skummat lite på bloggen Uppsalainitiativet, och blir inte särskilt övertygad av hans retorik. Han slår ganska vilt omkring sig och drar sig inte för osnygga argument av typen “guilt by association”, yviga generaliseringar och grova förenklingar, samt att göra felaktiga påståenden om “klimatskeptikernas” påståenden.

Jag känner igen det från många klimatkrisförespråkare. De tenderar att gå i affekt och ha något slags högre rätt till det.

Det är också orent spel att kalla sin blogg Uppsalainitiativet för att stjäla auktoritet från Stockholmsvarianten, som har betydligt gedignare forskare i sina led, och samtidigt att försöka ge sken av att den senare har en likvärdig motgrupp. Han är dessutom så fräck att han hänvisar till sin blogg som om den vore en oberoende källa.

Jag är mer imponerad av Stockholmsinitiativets argumentation, som håller sig till sak och gör modesta påståenden. De säger inte ens att det är otänkbart med mänsklig inverkan på klimatet osv., utan att det ännu inte har bevisats – i och för sig också att de starkt betvivlar det, utifrån sin sakkunskap.
De vill ha en allsidig vetenskaplig belysning, medan Magnus Westerstrand vill att de ska avfärdas helt och att deras invändningar är nonsens.

Han är inte ensam med den attityden. Det är skrämmande med vilken lätthet politiker knuffar undan så pass gedigna vetenskapliga invändningar som Stockholmsinitiativets, och hur likgiltigt media förhåller sig till dem i sin bevakning av klimatfrågan.
Oavsett var sanningen ligger är detta stora varningssignaler, speciellt som världens makthavare håller på att med hast och till väldiga kostnader rätta om rodret helt efter “klimatalarmisternas” påståenden.

IPCC
Varför tillåter inte media och politiker nyansering och kritiskt tänkande? De hänvisar ideligen till FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), som ska ha hävdat att det råder konsensus om mänskligt framkallad klimatförändring på väg mot katastrof.

Men IPCC gör ingen egen forskning, utan sammanställer resultat från andra håll – och detta, som dess namn visar, i avsikt att finna klimatförändring. Skulle de finna motsatsen blev de snabbt nog nedlagda. FN har inte särskilt gott om pengar.

Panelen har satts samman av den internationella meteorologorganisationen WMO och FN:s miljöprogram UNEP. Det är en märklig sammansättning, eftersom klimat på lång sikt knappast är meteorologers bord, utan snarare t.ex. geologers. Och FN:s Miljöprogram handlar om att komma tillrätta med mänsklig åverkan på miljön – dvs. det förutsätter just mänskligt framkallade förändringar till det sämre.

IPCC skriver framför allt “Assesment Reports” där de redogör för forskningsläget i klimatfrågan (ofrånkomligen i det perspektiv som IPCC skapats för). Den senaste är från 2007.

Pengar spelar en stor roll inom vetenskaperna, precis som inom andra delar av vårt samhälle. Forskning finansieras framför allt genom politiska beslut, och dessa tas i hög grad opportunistiskt och i enlighet med de vindar som blåser i debatten. FN styrs av politiker, så IPCC torde i detta läge knappast vara lottlöst. De gynnas storartat av klimatfrågan. Det gör också i synnerhet meteorologer och miljöforskare, som också utgör kärnan i IPCC.

Vetenskap och pengar
Vi får inte tro att vetenskaperna står över så snöda ting som pengar. Forskarna måste också försörja sig, och det är en tuff bransch. Det vet alla som kämpat sig igenom universitet och högskolor. Varje institution lever i ständig kamp om anslag med varje annan institution. De som lyckas framstå som viktigast får mest pengar.
Så det är klart att varje vetenskap drömmer om att göra en hel värld akut beroende av just dess forskning och fynd.

Därmed går en hel del trovärdighet förlorad. Därför är det väldigt viktigt också inom vetenskaperna att låta olika åsikter och ståndpunkter komma till tals. Det räcker inte med att t.ex. de flesta meteorologerna är överens, i synnerhet när det gäller teorier som just meteorologer gynnas av. Det måste prövas med andra vetenskapliga metoder, och det måste övertyga forskare även från andra fält.

I klimatfrågan är det särskilt besynnerligt att meteorologerna lyfts fram som de främsta experterna på området. Det är de inte. Meteorologer sysslar nästan uteslutande med väder på kort sikt – egentligen bara några dagar i taget. Det är där de får sina jobb och det är den forskningen som premieras av omvärlden. Vi vill veta om det ska regna på morgondagens utflykt.

Det är inom geologin som klimatet på lång sikt studeras, likaså omfattande förändringar av det och hur de kommer sig. Att geologernas perspektiv placerats så i skymundan ger anledning att tvivla på den vetenskapliga tillförlitligheten hos IPCC och liknande organ.

Miljöforskningen är förstås också beroende av pengar. Den har ännu ganska ringa efterfrågan från näringslivet, så politikernas generositet är fullständigt avgörande. Därför är miljöforskare ständigt beroende av ett “krismedvetande” hos politikerna, vilket underbyggs av ett “krismedvetande” hos allmänheten, som är politikernas väljare.
Detta gör att miljöforskarna förlorar trovärdighet – i synnerhet när de talar om kris och annalkande katastrof. Deras rön behöver granskas av utomstående.

Självklart kan såväl meteorologer som miljöforskare ha alldeles rätt i sina teorier, men det kräver en mångsidig belysning innan vi kan vara säkra på det. Deras egna försäkringar räcker inte.

Vi som måttligt kunnig allmänhet måste lära oss att alltid tänka kritiskt, att ifrågasätta och leta efter eventuella motstridiga uppgifter – i synnerhet när diverse intressen är involverade.
Vetenskaperna får inte vara undantagna kritisk granskning.

Media lever på kris
Så varför har media och politiker fastnat så i ett läger inom klimatfrågan – det som skriker om kris?

När det gäller media är svaret självklart: de lever på kris. Man säljer inga tidningar på att allt är bra, att det inte finns anledning till oro. Därför är de alltid benägna att ta fasta på uppgifter om annalkande katastrof, hur osäkra dessa uppgifter än är.

Det handlar förstås åter om pengar. Media som lockar läsare och tittare tjänar mer pengar. Deras medarbetare likaså. Där ryker trovärdigheten – i synnerhet just när det hettar till i nyhetsfloden. I efterhand, när det svalnat, brukar media nå en viss eftertanke och ödmjukt konstatera att det visst blev lite fel. Men det är när det svalnat.

Politikerna följer media
Och politikerna?
De är i hög grad i händerna på media, eftersom dessa är deras intensivaste och bredaste kontakt med allmänheten som ska rösta på dem. Därför går politiker så gott som alltid i fällan att försöka tänka som media påstår att allmänheten tänker.

När media pratar kris och katastrof måste alla politiker visa handlingskraft och engagemang. Då törs de inte ifrågasätta kristänkandet, eftersom det skulle ge intryck av ovilja att skrida till handling – och tänk om krisen är sann? Den politiker som då inte stod på barrikaderna dag 1 riskerar att vara desavouerad för alltid i folkmedvetandet.

Då är det säkrare att hoppa på varje kris och sedan efteråt skylla på att man var lika vilseledd som alla andra – men vid det laget är frågan sval och inte särskilt farlig för karriären hur som helst.

Alltså: när det pratas kris är det verkligen dags att lyfta förstoringsglaset. Räkna med desinformation, faktafel, fusk, panik och tanklöshet. Så sker definitivt i klimatfrågan.

12 kommentarer:

 1. Jag upprepar mitt uttalande från förra gången du skrev om klimatfrågan. Riskerna med att dra ut på tiden för att fatta beslut är alltför stora vare sig vi har orsakat GCC eller ej. Tiden för att ha offentliga hearings om detta finns helt enkelt inte om man ska invänta resultaten av dessa först.
  Visst kan man ha hearings, men under tiden måste man samtidigt göra sitt bästa för att motverka klimatförändringarna om de nu är orsakade av människan.

  Dessutom handlar det inte bara om klimatfrågan då det gäller miljön. Det handlar om försurning, det handlar om giftutsläpp, det handlar om ohejdad förbrukning av naturresurser som om ingen framtid fanns. Det handlar om hets efter tillväxt som i sig är fullkomligt patetisk och irrationell. Ekonomin har ett tak till vilket den kan växa och vi måste stoppa innan vi slår i taket. Vi har bara ett jordklot men vi i västvärlden framförallt använder det som om vi hade 10 var. Det finns liksom ingenstans att åka när naturresurser tar slut, ingenstans att fly när temperaturer och väder gör planeten obeboelig. Det kommer att inträffa förr eller senare av naturliga skäl, men jag är inte intresserad av att bidra till att det inträffar förr. Jag förstår inte skeptikers motstånd emot att göra någonting åt miljöförstörelsen. Det är ju inte så att det är något dåligt att minska på utsläpp vare sig det är av koldioxid eller gifter. Du kan ju göra egna experiment med koldioxid och se om du inte själv kommer fram till samma sak som 90 % av världens klimatforskare. Att alla geologer skulle vara skeptiska till en mänsklig påverkan på klimatet tror jag faktiskt inte alls på. Vi är inne i en naturlig uppvärmning av jorden från den förra istiden, men den takten temperaturerna ökar med är inte logiskt! Regnskogsskövlingar bidrar också till att det finns mindre områden av växter som kan binda upp koldioxiden och är minst lika viktigt att hindra som koldioxidutsläpp.

  SvaraRadera
 2. Konstigt att det ska vara sånt ramaskri när det handlar om att göra saker bättre i världen, och försöka skapa en bättre framtid för våra efterkommande barn och barnbarn.Varför är vi så rädda för allt det som många försöker lyfta fram i ljuset? Varför tillåter vi oss hellre att vandra i mörkret och helst slippa se verkligheten? Tror nog att det mesta handlar om "makt och pengar". Vilka bevakar och styr massmedian? Vilka vill helst inte satsa på alternativa lösningar? Vilka tjänar pengar på hur dagens samhälle ser ut med all sin miljöförstöring? Miljöförstöringen är ingen ny företeelse, den har funnits i årtionden, men det är nu när allt börjar ske snabbare,som verkningarna av våra sparsamma insatser hittils blir mer och mer synliga och uppenbara.(Tänk dig nån som bär på en latent sjukdom som till slut måste bryta ut om man inte försöker hejda sjukdomsförloppet.Men man kanske inte ens vet att sjukdomen existerar, bara känner att nåt inte står rätt till) Om man lever i sin lilla "digitalbubbla/box" och aldrig kommer ut och ser hur naturen reagerar så är det uppenbart att man kan förespråka en negativ syn på de som verkligen försöker lyfta fram att vår jord står i ett kritiskt skede klimatmässigt. Varför skulle dessa människor jobba med att påvisa att det existerar en klimatkris om det verkligen inte gjorde det? Dessutom har många av dessa forskare en hög moral och i mitt tycke så är de betydligt mera trovärdiga än många som är motståndare" till att klimatförändringar av stora mått är på gång! Vilka är det som gynnas av det läge vi har idag? Vad är det som får en människa att överhuvudtaget missgynna eller tala elakt om människor som vill göra vår jord till en friskare och trevligare boning? Diskussionerna som förs idag känns långt borta från den verkligheten som jag, du, barn och barnbarn skall överleva i, många år framåt.
  Var har alla sunda tankar och ideer tagit vägen, undrar en helt vanlig trebarnsmamma??

  SvaraRadera
 3. Jag har sannerligen inte påstått att miljöförstöring inte förekommer. Det finns massor av bevisade exempel på det, som är i skriande behov av åtgärder - men frågan är om mänskligt framkallad global uppvärmning är ett av dem.

  Varför ska vi slösa vår kraft och vår tid på en åtgärd som kan vara helt missriktad?
  Vad kan det vara för fel på att fortsätta ifrågasätta och tänka kritiskt?
  Varför ska media inte rapportera opartiskt, och varför ska politiker inte fatta sina beslut på saklig grund?

  Ändamålen helgar inte medlen.

  SvaraRadera
 4. "Varför ska vi slösa vår kraft och vår tid på en åtgärd som kan vara helt missriktad?"

  Därför att konsekvenserna om vi inte agerar men alarimsterna har rätt, är katastrofala. Skulle alarmisterna ha fel men vi agerar ändå, så har vi förvisso gjort av med pengar som kunde ha spenderats bättre, men det är ändå knappast helt bortkastade pengar att exepelvis minska vår enegiförbrukning.

  SvaraRadera
 5. Anders, jag menar i längden. Om flera forskare larmar agerar man förstås genast - men man bör samtidigt självklart fortsätta att utreda saken allsidigt, i synnerhet när många andra forskare kommer med motstridiga uppgifter.
  Det som upprör mig i denna sak är att media, politiker och de som stöder "klimatalarmisterna" inte vill tillåta att uppgifterna ifrågasätts, som om de vore heliga. Det är gräsligt oansvarigt och ovetenskapligt.
  Sanningen ska tåla att ifrågasättas, annars är det inte sanningen.

  Dessutom är det inte bara så att det kan vara slöseri på pengar. Det kan leda till andra katastrofer - såsom tilltagande akuta problem för fattiga länder, minskad livsmedelsproduktion på grund av hetsad expansion av alternativa bränslen, osv.
  De omfattande åtgärder som politikerna nu kastar sig in i kan bli mycket kostsamma för vår värld - och då menar jag inte bara i pengar.

  SvaraRadera
 6. Självklart ska man titta på saker från olika vinklar,ja, även kritiskt, men ifall "klimatalarmisterna har rätt så kommer katastroferna att bli oerhörda just för de fattiga länderna. Vad gäller "Global Warming" så ska man nog heller kalla det för klimatförändringar. Vet inte om du sett filmen "The Day After Tomorrow" men den ger faktiskt en tankeställare. Kan det inte vara så att det som händer vid en klimatförändring är först en uppvärmning och sedan en nerkylning? Kan du förklara för mig varför all is smälter uppe i norra ishavet? Har själv släktingar i nordnorge som säjer att vädret de sista åren har varit alltför underligt för att vara normalt. Är det notmalt att man ena dan har +2 grader och nästa dag är det plötsligt -12 för att återigen bli +2 nån dag senare? Och detta uppprepas igen och igen! Om Golfströmmen saktar ner 25%, ja kanske t.o.m stannar upp så kommer vi att få problem. Sen har vi problemet med metangasen uppe i norr som aldrig diskuteras.
  Det läcker metan från den arktiska havsbottnen. Forskarna, har upptäckt skorstenar av metan i vattnet utanför Sibiriens kust, i vissa fall mätte de halter upp till 100 gånger bakgrundsvärdet.
  Här stiger bubblor av metan rakt upp från havsbottnen och ut i atmosfären. Metan är en kraftfull växthusgas, upp till 20 gånger mer effektfull som växthusgas jämfört med koldioxid.
  Enligt forskarna är dessa "metanskorstenar" ett tecken på att frosttäcket på Arktis botten börjat tina. Deras teori är att frosten legat som ett lock över metangasen i havsbottnarna.Den metangas som lagras under Arktis skulle om den kom ut ge upphov till större utsläpp än världens samlade kolreserver.Medeltemperaturen i Arktis har höjts med fyra grader de senaste decennierna och glaciärisar smälter nu i snabb takt. Om den höjda temperaturen leder till ökade metangasutsläpp, accelereras uppvärmningen ytterligare av den potenta växthusgasen. Det kan leda till en ond cirkel med allt snabbare uppvärming.Även om vi förbjöd varenda bil skulle det inte hjälpa oss.
  Nu tyder undersökningen från Lappland att motsvarande process pågår även på land på norra halvklotet.
  Den lappländska permafrosten tinar också. Det rapporterar forskare från Stockholms universitet, som nyligen provborrat på torvmyrar i norra Sverige. Processen hotar att ytterligare spä på den globala uppvärmningen.
  När frosten försvinner bildas små sjöar i torvmarken. Där börjar torven brytas ner, och då bildas metangas.
  Redan i dag går det att se hur det bubblar från sjöarna där uppe och om man sätter en tändsticka där så får man en eldpelare.

  Jag tror ilskan mot "klimatalarmisterna" mera det handlar om att man
  är rädd för att skada den svenska industrin, man vill inte ha utsläppsminskningar osv
  Men i många fall är utsläppsminskningar av växthusgaser en ren bonuseffekt av att minska lokala problem som dålig luftkvalitet, trafikträngsel och försurning.
  Man får hoppas att forskningen ska leda till smarta gröna tekniklösningar som i sin tur ska bana väg för s.k "grönteknikentreprenörer".
  Det enda man kan vara riktigt rädd för i framtiden är att "klimatalarmisterna" inte får komma till tals.
  Jag lägger hellre pengar på att hitta alternativ som är till gang för båda rika och fattiga länders utveckling av miljömedvetna val än att kasta dom på militär upprustning o liknande saker.

  SvaraRadera
 7. En alternativ möjlighet är att politiker understödjer klimatkristänkandet för att de vet att de ändå måste fatta massor av drastiska beslut när oljan börjar sina. Krismedvetna medborgare är mer benägna till uppoffringar.

  Lokala väderfenomen kan inte användas för att spå väderutrvecklingen i världen, det säger till och med DN:s meteorolog, som ändå hör till "alarmisterna".

  Vad gäller industrins intressen är de säkert som vanligt så kortsiktiga att de föredrar tystnad och friheten att braka på som förr. Men det är föga troligt att de mutat alla de över 30.000 amerikanska forskare som skrivit på en petition mot "klimatalarmisterna".

  Vad gäller permafrosten och metan finns motsatta vetenskapliga uppgifter. Det vore också besynnerligt om metan skulle orsaka katastrof vid högre världstemperatur, eftersom vi har haft många perioder i historien med högre värme än nu, utan att en sådan katastrof har inträffat.

  När det gäller de allra flesta av "klimatalarmisternas" argument och uppgifter finns vetenskapliga invändningar - men de ges inte samma plats i media. De går dock ganska lätt att hitta på internet.

  SvaraRadera
 8. Du som även jobbat med bl.a astrologi, borde väl kunna se astrologiskt på vad som kan hända framöver med vår jord..:)))
  Är allt tal om 2012, som ett stort katastrofår för jorden, en bluff? Kommer det ett polskifte? Kanske handlar allt om att vad vi skapar med tanken? Om vi inte tror att en klimatkatastrof kommer att hända så händer den inte, eller?? Men att skapa ett mera miljömetvetet tänkande kan ju aldrig vara fel. Luftföroreningarna i vår värld är inte hälsosamma. Nu är vi trots allt ganska förskonade i Sverige än så länge, även om allergierna ökar.
  Rent vatten kommer troligtvis snart att bli en lyxvara.Självklart kan ju vatten renas, men frågan är vilken kvalite vattnet kommer att ha? Vatten kommer också att bli en bristvara i många fattiga länder. Våra hav är de nya soptipparna, fyllda med allehanda skräp. Vi kan knappt ta ett härligt bad i Östersjön längre, p.g.a algblomningen. Allt det som på ytan ser vackert ut, kan se helt annorlunda ut om man tittar djupare. Och det är väl det forskning handlar om, sen får man ju fundera vidare vilka som stödjer forskningen rent finasiellt och vilket resultat dessa vill se eller få fram!!
  Man kan ju faktiskt "köpa" forskningsresultat, det finns nog gott om forskare som får bra bonus om deras resultat ligger i linje med ett önskat resultat från marknaden.
  Att undanhålla information har alltid varit ett effektivt medel för att manipulera och det vet vi genom historien att det skett. Rädda människor är fogliga och tänker inte själva. Är det inte så att hela denna debatt handlar mera om vilket samhälle vi vill ha i framtiden??
  Kärlek eller rädsla??

  SvaraRadera
 9. Anonym, du säger en hel räcka med kloka saker. Vi har absolut en miljöförstöring på gång, som vi måste ta itu med. Den beror inte bara på välfärdssamhällets frosseri, utan också på marknadens cynism. Marknadskrafter har länge stått emot (ibland rentav saboterat) miljötänkandet i stället för att lyssna på det, bara för snöd vinnings skull.
  Det måste ändras.

  Och vi vanliga medborgare bör skaffa miljövänligare vanor. På den punkten verkar viljan vara mycket större till förändring - även uppoffring - än den är inom näringslivet.

  Beträffande astrologin: Jag skrev ju t.o.m. en astrologibok om hela detta millennium spått med astrologisk metod. Där verkade det ganska lugn - relativt sett.

  Jag tog en titt på planeternas positioner just nu (även om jag absolut inte tycker att astrologi ska ersätta vetenskapligt tänk). Pluto har nyss gått in i Stenbocken, vilket betyder omvälvningar bland stora konstruktioner och strukturer. Byggnadsverk, ambitiösa projekt, samhällsordning - de torde drabbas av kriser och missräkningar, men också av förnyelse och storslagenhet. Den nyligen inträffade fastighetskrisen är ett exempel. Fler är att vänta. Vad som tidigare ansågs solitt sviktar, men nya konstruktioner kommer i stället.
  Det är en omorganisation av samhället som sätts igång.

  2012 ser inte så väldigt katastrofalt ut. Pluto är kvar i Stenbocken. Året inleds med en opposition mellan Jupiter och Saturnus, men det sker vart 20:e år. Uranus går in i Väduren, vilket pekar på revolutionstankar. Det sker vart 84:e år, ungefär. Så senast var i slutet på 1920-talet - verkligen en politiskt explosiv tid... Så 2012 kommer nog att handla mer om politisk dramatik än naturkatastrofer.

  SvaraRadera
 10. Global warming verkar mest som en ny religion skapad av ateister, green peace hippies och annat pack som PETA (Dem bryr sig inte om människor, bara djur).

  De försöker även tvinga på fattiga människor och länder dem dyraste sätten att nyttja energi på så dem inte kan utvecklas. Riktiga rasister är dem.

  SvaraRadera
 11. Det vetenskapliga läget är uppenbart;

  http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_opinion_on_climate_change

  SvaraRadera
 12. Anonym, du ska inte lita blint på en artikel i Wikipedia, som dessutom gör ett märkligt urval av forskarrapporter.

  Mitt intryck är att det råder vetenskaplig konsensus om att temperaturen stiger (sedan Lilla istiden) men inte i samma grad om orsakerna.

  Dessutom är vetenskap ingen opinionsundersökning, utan "trial and error" och kalla fakta. Det tragiska i nuläget är att forskning som ifrågasätter CO2-teorin får ringa resurser och avfärdas lättvindigt av politiker och stora institutioner, medan forskning som stöder teorin får mängder av resurser och uppmärksamhet.
  Då går det som det går.

  SvaraRadera