lördag 18 april 2009

Domen är inte galen - men lagarna


Nu har jag läst hela domen mot The Pirate Bay. 107 sidor. Ugh! Den är både saklig och sansad – i förhållande till rådande svensk lag. Och en sak gör tingsrätten tydlig: domen mot TPB betyder verkligen inte att vanliga enskilda fildelare ska kunna dömas och straffas på samma sätt.

Hela domen går att ladda ner som PDF. Jag gjorde det här.
Den är på 107 sidor, men den är välskriven och sakligt resonerande, så den är inte särskilt svårläst. Jag lade bara märke till ett uppenbart skrivfel, när de om ett annat rättsfall hävdar att den personen genom piratförsäljning: därigenom inbringat i vart fall 1 600 000 miljoner kr
Det vore en riktigt lönande verksamhet, med inkomster som närmar sig vad USA satsar för att ta sig ur finanskrisen...

Kuriosa är också t.ex. att i listan på illegala nedladdningar via TPB hade Thåström rekordet bland svenska musiker. Hans Skebokvarnsv. 209 laddades ner över 13.000 gånger. Tvåa var Håkan Hellströms Nåt gammalt, nåt nytt, nåt lånat, nåt blått med dryga 5.000 nedladdningar. Kul att Thåström, vår mesta rockartist, är “still going strong”.
Är det förresten någon som har frågat honom vad han anser om fildelning?

Lag från 2005
Tingsrätten baserar hela sin dom på lagen om överföring till allmänheten, som infördes som ny kategori i upphovsrättslagen den 1 juli 2005:
Enligt 2 § upphovsrättslagen sker en överföring till allmänheten då verket på trådbunden eller trådlös väg görs tillgängligt för allmänheten på en annan plats än den där allmänheten kan ta del av verket.

Utan denna paragraf hade knappast TPB kunnat fällas, men med den blev det en smal sak för tingsrätten att konstatera att TPB medverkat till detta och vetat att det skett med upphovsrättsskyddat material. Där ligger uppsåtet och skulden, därmed grund för bolagens ersättningsanspråk.

Som upphovsrättslagen är skriven är det så gott som solklart. Lagen har förstås tillkommit just i avsikt att kunna slå till mot fildelning.

Medhjälp
TPB underlättade medvetet fildelning av vad de visste var upphovsrättsskyddat material, vilket räcker för att dömas.
Detta säger tingsrättens dom om medhjälp:
Medhjälparen ska ha underlättat huvudbrottets utförande. Det uppställs inget krav på att medhjälparens handlande har varit en förutsättning för huvudbrottets förverkligande. Medverkansansvar kan drabba även den som endast obetydligt har bidragit till huvudbrottet.

Huvudbrottet här är själva fildelningen, till skillnad från TPB:s tjänst för att möjliggöra den.

För sådan medhjälp begär lagen egentligen inte så mycket:
Genom att tillhandahålla en webbplats med välutvecklade sökfunktioner, enkla uppladdnings- och lagringsmöjligheter samt genom att förmedla kontakter mellan enskilda fildelare genom den till sajten knutna trackern har, enligt tingsrätten, den genom The Pirate Bay bedrivna verksamheten underlättat och således främjat dessa brott.

Men då inser genast varje användare av internet att inte heller Google, YouTube med flera skulle gå fria. Dessa webbtjänster är också medvetna om att de används även för olaglig spridning av upphovsrättsskyddat material, och de gör inte mycket för att motverka detta.
Nå, de skryter i och för sig inte med det, vilket onekligen TPB har gjort – innan de ställdes inför rätta.

Elektronisk handel
TPB har försvarat sig med att de omfattas av lagen om elektronisk handel, som friar leverantörer av internettjänster från ansvar för kriminalitet som genomförs med hjälp av dessa tjänster – såsom t.ex. fildelning. Men tingsrätten påpekar:
Enligt 18 § ska en tjänsteleverantör som lagrar information som lämnats av en tjänstemottagare inte på grund av innehållet i informationen vara skyldig att ersätta skada under förutsättning att leverantören inte känner till att den olagliga informationen eller verksamheten förekommer och inte är medveten om fakta eller omständigheter som gör det uppenbart att den olagliga informationen eller verksamheten förekommer eller så snart han får sådan kännedom eller medvetenhet utan dröjsmål förhindrar vidare spridning av informationen.

Det har förstås TPB underlåtit att göra, så de skyddas inte av den paragrafen i lagen. Inte heller nästa paragraf klarar sig TPB igenom:
Enligt 19 § ska en tjänsteleverantör som lagrar information för annan dömas till ansvar för brott som avser innehållet i informationen endast om brottet har begåtts uppsåtligen. Tingsrätten har tidigare konstaterat att samtliga tilltalade varit medvetna om att upphovsrättsskyddade alster tillgängliggjordes genom att torrentfiler laddades upp på The Pirate Bay samt att de medvetet valde att ignorera detta faktum.

Ekonomisk ersättning
TPB har också menat att de endast medverkat till fildelning, som är själva huvudbrottet, och därför inte kan dömas att betala skadestånd, eller ens straffas särskilt hårt.
Men mot det anför domstolen:
I många fall är straffvärdet för en medverkansgärning lägre än straffvärdet för själva huvudbrottet. I praxis finns dock exempel på att medverkan till brott mot upphovsrättslagen bedömts som lika straffvärt som själva huvudbrottet (Svea hovrätts dom nr DB 191 den 13 december 1985 i mål nr B 1858/84). I nu aktuellt fall har de tilltalade inte själva tagit del av rättigheterna eller verken. De tilltalade har dock på ett kommersiellt sätt tillhandahållit möjligheterna för andra att tillgängliggöra och ta del av upphovsrättsligt skyddat material. Detta skiljer de tilltalade från de användare av The Pirate Bay som tillgängliggör upphovsrättsligt skyddade alster och därmed är att anse som gärningsmän. Gärningsmännen får nämligen inte någon ekonomisk ersättning för sina tillgängliggöranden via The Pirate Bay.

Observera den sista meningen. “Gärningsmännen” är helt enkelt vanliga fildelare som har använt sig av TPB och andra tjänster för det. Tingsrätten betonar att de inte tjänat några pengar på sin fildelning, så deras brott är att betrakta som mindre allvarligt än TPB:s.

TPB hade bevisligen några reklaminkomster på sin webbplats – visserligen i sammanhanget små. Tingsrätten konstaterar att:
åtminstone sammanlagt 1.200.000 kr betalats till de tilltalade för reklamutrymme på The Pirate Bays webbplats. Utnyttjandet av de upphovsrättsligt skyddade prestationerna och verken får därför, enligt tingsrätten, anses ha skett inom ramen för ett kommersiellt syfte.

I upphovsrätten som jag minns den från förr – innan internet gjorde spridning av verk möjlig i så stor skala – var det den springande punkten: om man gjorde pengar eller ej på att sprida andras verk. Om inte kallades det privat kopiering och en domstol skulle inte ta i det med tång. Men om man sålde sådana kopior, oavsett hur få eller hur billigt, var det ett uppenbart brott.

Vanliga fildelare
Tydligen så finns den gränsdragningen kvar. TPB hade kanske klarat sig helt från straff om de inte tjänat någon enda krona – för då hade allt deras handlande ställt sig i annan dager.
Att slanten de tjänade inte ett dugg motsvarar skadeståndskraven spelar ingen roll i upphovsrättssammanhang. De är skyldiga att ersätta den skada de åsamkade upphovsrättsinnehavarna, även om den är skyhögt högre än deras egna inkomster.

Vanliga fildelare bör därför kunna andas ut något. Domen mot TPB betyder inte alls med automatik att vilken fildelare som helst kan dömas lika hårt, eller dömas alls.

Den skillnaden är viktig att ha klar för sig. Tingsrättens dom är inte riktad mot fildelning, utan mot en webbsite som har satt i system att göra fildelning möjlig.
TPB trodde därmed att de skulle anses mindre skyldiga – såsom föga mer än en sökmotor – men tingsrätten anser i stället att det gör dem mer skyldiga än fildelarna, trots att det är de sistnämnda som begår själva den brottsliga gärningen.

Nå, det är inte så att man är skyddad från rättslig påföljd bara för att man fildelar utan att tjäna ett öre på det. Upphovsrättslagen – i synnerhet med tillägget från år 2005 – gör varje spridning av ett skyddat verk olaglig och straffbar.

Men det är i teorin. I praktiken torde det knappast komma till rättegång om man inte fildelar i väldigt stor skala och låter sin egen hårddisk pumpa ut filmer och musik till massor av andra på nätet.
Såsom tingsrätten resonerar vad gäller straffpåföljd och skadestånd (där de faktiskt är rätt stränga mot bolagen, om man ser till lagens utrymme) skulle det inte vara värt besväret med en rättegång om inte omfattningen och skadan är stor.

Det är lagarna som är fel
Efter att ha läst den långa domen tycker jag att tingsrätten inte har betett sig särskilt tokigt – i förhållande till de lagar som gäller. Det är just lagarna som är det stora problemet.

De har skrivits för att skydda och gynna bolagen, oavsett hur det i realiteten ser ut i vår värld nu.
Upphovsrätten är både riktig och angelägen – men den ska gälla upphovsmännen, inte en nöjesindustri som genom hela sin existens varit först och värst med att köra över just upphovsmän.

Och den ska inte gå in absurdum, bara för att ny teknik har gjort privat spridning av upphovsrättsskyddade verk mer omfattande än någonsin förr.
Det är som att börja stämma folk för att de sjunger andras låtar i badkaret eller tillsammans vid lägereldar, eller för att de bjuder hem bekanta när de ska titta på en film de har på DVD.

Upphovsrätten bör återvända till att enbart kommersiell användning av verken skyddas i lag.


Aftonbladet skriver här, här, här och här, DN här, här, här och här, Svenska Dagbladet här, här, här, här, här, här, här, här, här, här, här och här om domen.
Och här är lördagens skörd: DN skriver här, här, här, här och här, Svenska Dagbladet här, här, här, här, här och här, Aftonbladet här, här, här, här och här.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , .

35 kommentarer:

 1. Det var ett utmärkt välskrivet och informativt inlägg. Tack för upplysningarna. Dock är väl skadestånden skyhögt över t ex brottmål som innebär personskada. T ex fick Anna Lindhs barn 50 000 när deras mamma blev mördad. Säger en del om värderingar.

  SvaraRadera
 2. I det här värdenihilistiska landet.

  SvaraRadera
 3. Strålande jobb, Stefan.
  Ja, nog måste det bli politik av det här alltid. De etablerade partierna har fegat för länge. Inte bara fegat förresten, utan spelat dubbelt på ett ytterst graverande sätt. Dags att dra klara gränser anpassade efter ny teknik och vad den leder till.

  SvaraRadera
 4. "om man gjorde pengar eller ej på att sprida andras verk. Om inte kallades det privat kopiering"Nja, det verkar vara en ganska konstig definition tycker jag. Det borde definitivt finnas en rad icke-kommersiella fall som inte betecknas som privat bruk. Lagen nämner så vitt jag kan se ingenting om ersättning i samband med "privat bruk"-undantaget. Antagligen är ingen spridning mot ersättning att anse som privat bruk. Men att det omvända skulle gälla ställer jag mycket högst tveksam till.

  Jag har också mycket svårt att tro att TPB skulle behandlas strängare än den som begår huvudbrottet. Om APB hade fått tag på någon som under den här tiden seedat de aktuella filerna och uppsåt kunnat bevisats har jag svårt att tro att tingsrätten skulle behandlat skadeståndsfrågan annorlunda på något sätt. Jag har över huvud taget svårt att i upphovsrättslagen hitta grunder för särbehandling av upphovsrättsintrång med vinstintresse vs. intrång utan vinstintresse (utöver att det förra väl får anses bevisa uppsåt).

  SvaraRadera
 5. Riktigt bra artikel.
  I syn på domarna dock så kan man ju tycka att det finns ett enklare sätt att komma åt det hela.
  Ipredator hade fått 100 000 anmälningar om intresse *50kr stycket och månad. och det är ju bara en av 3 större svenska VPN tjänster.
  sedan pratades det ju om miljon belopp i reklampengar för siten som var svår att samla annonsörer till.
  om alla VPN tjänsterna fått lika många nya kunder så är vi där uppe i en buisness värd 15 mille/månad + reklamintäkterna som på en legal sida borde kunna vara omfattande.
  detta är ju bara räknat konservativt på en låg summa per månad och 300 000 fildelare.
  kanske bara är jag men hade upphovsrätts industrin slängt upp en välfungerande sida med reklam i klass med aftonbladet så hade det funnits pengar till allas bonusar ett tag framåt i alla fall.
  rätta mig gärna om jag är helt ute och cyklar.

  SvaraRadera
 6. Tack Stefan för sammanfattningen.
  Det är just detta folk inte begriper att det är den lagstiftande församlingen det är fel på och att det inte är folket utan domstolarna som har tolkningsrätten.

  Jag ska erkänna att jag röstade på Reinfeldt och koalitionen men dels var det för att det inte fanns något alternativ (tyckte jag då) och dels för att jag glömde ställa en viktig fråga till dem. Nämligen:

  "Tänker ni om ni vinner valet frivilligt böja er framåt och bli hundnuppade där bak av mediaindustrin?"

  Om jag bara ställt den frågan och de svarat ärligt på den hade jag inte känt mig så usel som jag gör nu. För detta är trots allt till en (ca) 8 miljonte del mitt fel denna dommen.

  Nu gäller det att inte hamna i samma fälla igen och verkligen undersöka vad de olika partierna står för fram till EU-valet.

  SvaraRadera
 7. Anonym, jag tycker inte alls att du är ute och cyklar. Bolagen hade förstås tjänat massor med pengar - rentav kunnat avstyra den exploderande fildelningen - om de hade varit tidiga med nedladdningslösningar till rimliga priser.
  Bolagen har helt klart satt sig själva på denna pottkant.

  SvaraRadera
 8. Tor, du har rätt i att det med nuvarande lagstiftning är ringa formell skillnad på privatkopiering och kopiering mot ersättning. Dock gör praxis skillnad, såsom tingsrätten påpekar i sin dom. Det anses inte alls lika allvarligt när kopiering sker utan vinstintresse.

  Det har tillkommit en del lagar under vår IT-era, vad gäller upphovsrätten. Jag har för mig att det till och med finns någon lagskrivning om att man inte får kopiera produkter man köpt ens för eget bruk, som dataprogramindustrin lyckades lobba in för ett antal år sedan. De ville försäkra sig om att få betalt för varje egen dator man installerar ett program på.
  Det hade förr betraktats som helt groteskt.

  SvaraRadera
 9. Nemokrati, de skyhöga skadestånden beror på att upphosrättslagen helt enkelt säger att upphovsman ska ersättas till fullo för skadan. The sky is the limit.

  Man kan ifrågasätta bolagens beräkning av skadan, vilket även tingsrätten gjorde - men den väldigt omfattande fildelning som TPB gjordes delansvariga för blir en hel del pengar, så gott som hur man än räknar.

  En sak som jag tror att hovrätten kan reagera på är att TPB får betala hela skadan, fast de bara var medverkande till brotten. Det verkar inte rimligt.
  Bara för att bolagen och åklagaren inte orkar eller kan leta upp alla fildelare som målet gäller kan de inte i stället kräva hela skadeståndet av några som bara delvis är skyldiga.
  Men kanske har också på denna punkt lagen skrotat rättviseprinciperna för branschintressenas skull.

  SvaraRadera
 10. Victor, jag tycker trots allt att du är oskyldig, för socialdemokraterna var på gång med precis samma dumheter (se t.ex. 2005 års lagtillägg) och inget parti hade svarat ärligt på din tidelagsfråga ;)

  SvaraRadera
 11. Mycket, mycket bra skrivet !
  Skönt att någon orkade läsa igenom och analysera domen så slapp jag :)

  Jag kan förstå att tingsrätten dömde som dom gjorde - ett par allvarliga invändningar har jag dock mot domen !

  1. Straffpåföljden: 1 års fängelse !! Det är högre än vad många våldtäktsmän får !

  2. Att alla drogs över en kam. För mig, som iaf följde rättegångens alla dagar på radio, framstod iaf Peter Sunde och Carl Lundström som betydligt mindre inblandade än de båda andra ! Jag kan bara tolka rättens utslag här på två sätt:
  a: Carl L är den enda som har pengar så ett skadestånd på 30 mkr vore lönlöst om inte han dömdes = rättshaveri!!!
  b: Dom inser att domen kommer överklagas och ger då möjlighet för fallet att drivas vidare samlat (med alla 4 åtalade) istället för individuellt !?

  /K

  SvaraRadera
 12. välskriver och balanserad artikel Stenudd, du kan konsten helt klart. men som bloggare kanske du skulle träna dig på att korta ned artiklarna något. Jag gör nog själv samma misstag, skriver lite för långt och mycket, en svår konst att skriva concentrerat och utelämna saker man egentligen inte vill utelämna.

  När det gäller Thåström så är hans och Imperiets tolkning av "Under Mercuri skugga" OSLAGBAR! Deras bästa EVER!

  SvaraRadera
 13. Förlåt, hjärnsläpp, stavfel i förra artkeln, samt heter låten "Märk hur vår skugga" och inget annat. Får skylla på ovanligt trög morgon, he, he.

  SvaraRadera
 14. Här:
  http://www.youtube.com/watch?v=yaM_0PGmqGc

  OSLAGBAR!

  SvaraRadera
 15. Det är säkert som du säger att praxis leder till en skillnad i hantering i kommersiella intrång och icke-kommersiella. Men om detta skadestånd nu dömts ut för medhjälp borde det då inte vara rimligt att någon som medvetet utför huvudbrottet, om än icke-kommersiellt, döms till minst motsvarande straff? Det skulle i sådana fall innebära att exempelvis en nioårig grabb i en barnfamilj där föräldrarna inte har så bra koll på vad barnen gör på internet skulle kunna dela ut 33 filer under en period och på grund av det dömas till skadestånd på 30 miljoner kronor.

  SvaraRadera
 16. "Det är som att börja stämma folk för att de sjunger andras låtar i badkaret eller tillsammans vid lägereldar/../"

  Amerikanska RIAA gjorde faktiskt det. De stämde de amerikanske scouterna, eller iaf krävde dem på motsvarande stim-pengar. Folk blev tillräckligt upprörda då för att de skulle nöja sig med en symbolisk avgift på $1/år från dem.

  Saxat från Wikipedia om sången "Happy Birthday"
  "Warner claims that U.S. copyright won't expire until 2030, and that unauthorized public performances of the song are technically illegal unless royalties are paid to it.

  In European Union (EU) countries the copyright in the song will expire December 31, 2016."

  Teoretiskt sett så skulle man alltså inte få lov att sjunga den här sången på tex en restaurang när någon fyller år. En artist under en konsert får inte sjunga den till någon i bandet som fyller år osv.
  Första gången sången dök upp i sin helhet med text och musik (musiken är äldre) var 1912...

  Jag tror/hoppas att det här kommer att bli den nästa stora tvistefrågan. Hur länge är det rimligt att ett verk är skyddat? Är det rimligt att ens barnbarn ska få fortsätta få in pengar långt efter att man är död?

  SvaraRadera
 17. Stockholms tingsrätt har visat att Sverige är ett land som kan lobbas mycket lätt att dem stora internationella företag, det är därför många ”företag” testar sina idéer i detta land, dem gjort sina ”sociala tester” i detta land. Men det kommer inte att bli här som striden avgjorts, men priset för Sverige kommer att bli att IT utveckling flyttas till andra länder, Sverige som vanligt kommer att vara i mitten eller lite under medelmåttet, Sverige är en paradis för sexbrytare, för mördare (4 ungdomar sparkade till döds en annan och gick fria), men Sverige är mycket noga med att inte tillåta fildelning, JA, VACKER SVERIGE!

  SvaraRadera
 18. "Jag lade bara märke till ett uppenbart skrivfel, när de om ett annat rättsfall hävdar att den personen genom piratförsäljning: därigenom inbringat i vart fall 1 600 000 miljoner kr
  Det vore en riktigt lönande verksamhet, med inkomster som närmar sig vad USA satsar för att ta sig ur finanskrisen..."

  Visar väl lite hur deras världsbild är. Juridiska felskrivningar kan ju också vara ett sätt att styra. Och vilket förtorende kan vi då ha för att samma individer skall lösa den ekonomiska världskrisen? - http://emergenceofhumantouch.blogspot.com/2009/04/rattsvasendet-framstaller-sig-som-en.html

  SvaraRadera
 19. Robsten, jag vill nog påstå att Thåströms bästa skiva med Imperiet är Augusti 14 och allra bästa låten:
  Blå himlen bluesMan blir berusad blott av att lyssna på den.

  SvaraRadera
 20. Tor, tingsrätten markerade att de tyckte TPB:s medhjälp var värre än fildelarna, fast dessa begick så att säga huvudbrottet. Det tycker jag var rimligt tänkt av tingsrätten, och jag gissar att varje domstol skulle tänka likartat.
  Den enskilda fildelande 9-åringen ska inte kunna råka ut för något liknande - får man hoppas...
  Innan lagen ändras är det inte bombsäkert, vilket visar hur tokig lagen är.

  SvaraRadera
 21. Skadlig, tack för det galna exemplet med amerikanska scoutkåren. Det visar verkligen hur fel det är med upphovsrätt in absurdum.

  Den rimliga gränsen ligger vid kommersiellt utnyttjande. Inget annat utnyttjande ska vara olagligt - annars blir det alla möjliga tokigheter.

  SvaraRadera
 22. @Stefan: Du skriver "Man kan ifrågasätta bolagens beräkning av skadan, vilket även tingsrätten gjorde - men den väldigt omfattande fildelning som TPB gjordes delansvariga för blir en hel del pengar, så gott som hur man än räknar."
  Det finns INGEN oberoende forskning som har visat något samband mellan fildelning och förlorade intäkter för artisterna. Det som finns visar det motsatta faktiskt så det finns många sätt att räkna på som skulle visa att TPB har genererat pengar till artisterna.
  Det andra jag vänder mig mot är att TPB har tjänat pengar på upphovsskyddat material. De driver en av världens största sökmotorer för torrentfiler så gissningsvis är driftskostnaderna i paritet med vad de kunde få in på reklam.

  /Anders

  SvaraRadera
 23. Anders, du har rätt i att det inte alls är säkert att fildelning minskar artisters inkomster - däremot bolagens, tämligen säkert.

  Hur som helst är upphovsrättslagen sådan att det som ska ersättas är den beräknade intäkten för de verk som spritts olovligt, oavsett om de hade gått att sälja eller ej på sedvanligt sätt.
  Jag säger inte att det är bra, utan att tingsrätten tolkar lagen korrekt.

  Sammalunda med TPB:s reklamintäkter. Det är klart att den där miljonen inte räckte långt, men det är inte upphovsrättsinnehavarnas problem. I och med att TPB hade något slags inkomst av sin verksamhet blev den i rättens ögon ekonomisk och därmed strängare bedömd.

  Jag tar inte lagen och dess tillämpning i försvar - tvärtom. Vad jag menar är att tingsrättens dom är rimlig i förhållande till rådande lag - möjligen med undantag för skadeståndets storlek.
  Därför tror jag att hovrättens dom blir i stort sett likadan - åter möjligen med undantag för skadeståndets storlek.

  SvaraRadera
 24. Bra skrivet, men att den som är medhjälpare till ett brott anses MER skyldig än den som utför brottet måste väl ändå vara helt unikt i denna dom. Motivet ska då vara att den som fildelar inte tjänar pengar på det, men TPB tjänar ju inte heller några pengar på själva fildelningen, så jag har svårt att köpa det argumentet.

  Den andra stora invändningen är att Carl Lundströms anses vara lika skyldig som de övriga. Har mycket svårt att tro att han ens hade blivit åtalad om det inte var för hans pengar och hans bakrund...

  SvaraRadera
 25. Connyt, du har förstås rätt. Men tingsrätten ansåg att TPB försökte tjäna pengar på fildelningen, vilket ledde till domen. Och Carl Lundström fortsatte att vara inblandad, enligt tingsrätten, t.ex. med 8,5% av den eventuella vinsten.

  När jag läste domen framstod tingsrättens argument för att göra alla fyra delaktiga i skulden som ganska solida - utifrån gällande lagar.
  Det som går att diskutera är skadeståndets storlek. Jag tror att det är vad hovrättsförhandlingarna mest kommer att handla om.

  SvaraRadera
 26. Visst fick TPB in 1.2 miljoner kr i reklamintäkter, men kostade det inte också att driva servrarna. Förutom löner måste det väl servrar och internet-anslutning ha kostat. Vad blev nettot?

  SvaraRadera
 27. Nettot kan inte ha varit många kronor.
  Det tar dock domstolen ingen hänsyn till, eftersom det enligt den gjordes så att säga på upphovsrättsinnehavarnas bekostnad.
  Enligt lagen ska upphovsmännen ersättas fullt ut, oavsett vad intrånget gav för vinst.

  SvaraRadera
 28. Men om man inte tar hänsyn till nettot är ju inte definitionen av "kommersiell" glasklar, eller?

  SvaraRadera
 29. LeoB, det har du i och för sig rätt i. Jag tror nog att de som drivit TPB mest har tänkt att de behövde pengar för driften och knappast hoppades på att bli rika på kuppen. De har förmodligen inte själva tänkt sig detta som en kommersiell verksamhet - i alla fall inte med den nuvarande utformningen.

  Det är i stället tingsrättens bedömning - utifrån såväl inkomsten som affärsuppgörelser det fanns bevis på.

  Å andra sidan kan man inte säga att en verksamhet inte är kommersiell bara för att den inte går särskilt bra. De flesta affärsrörelser har några svåra år i början. Många av dem går omkull under den perioden.
  Och som sagt: upphovsrättslagen tar inte sådan hänsyn.

  SvaraRadera
 30. Det de alltså skulle ha gjort är att starta en ideell förening för spridning av filer. Löjligt enkelt att starta en förening upptäckte jag när jag nyligen startade en egen aikidoklubb. Det räcker med typ 3 personer för att skapa en juridisk person.

  Hade de sen också anmält sig själva till skatteverket och följt deras regler för redovisning så hade ju staten erkänt att de arbetade utan något vinstintresse och hela filspridning för kommersiellt syfte hade fallit.

  SvaraRadera
 31. Skadlig, jag tror också att tingsrätten hade haft betydligt svårare att ta ställning i fallet om TPB varit ideell förening.

  Förresten, lycka till med aikidoklubben :)

  SvaraRadera
 32. Hade blivit varit väldigt intressant att se vad de hade gjort då. Inskränkningar på föreningsbildandet i föreningssverige hade nog lett till stora protester. Tycker helt klart att det är en styrka som vi har att det är så pass strömlinjeformat att organisera sig i olika intresseorganisationer.

  Tack, vår första termin nu som en klubb. :)
  Vi har just nu nog med medlemmar för att gå runt (något vi inte väntade oss förän typ nästa termin) men vi får se hur det går nästa termin om alla stannar kvar eller inte. Det har varit lite dålig uppslutning på träningarna på sistone.

  SvaraRadera
 33. Skadlig, oroa dig inte för den dåliga uppslutningen - det är våren. Mot den fungerar inte ens aikidons tekniker ;)

  SvaraRadera
 34. Eh, definitonen på medhjälp av tingsrätten öppnar upp för att folk som har andra verktyg också kan dömas till medhjälp för allehanda brott...

  SvaraRadera