söndag 26 april 2009

Demonstration från förr


Igår demonstrerade miljöpartiet på Sergels torg, i gassande sol och jungfrulig sommarvärme. Vi flanörer hade svårt att uppskatta deras allvar.

Tema för demonstrationen verkade vara kärnkraften. Miljöpartiet envisas med att vara motståndare till den – med samma solsymbol och retorik som förr.

Men något är nytt: Bland plakaten fanns någon slogan om att kärnkraft påskyndar klimatkrisen. Verkligen? Jag hade för mig att kärnkraft hör till de mest klimatvänliga energikällorna.

Hela demonstrationen kändes som ett nostalgiskt återvändande till 1970-talet, när världen – åtminstone i vårt nuvarande perspektiv – tedde sig enklare och lösningarna uppenbara. Så var det nog egentligen inte ens då, utom i den politiska debatten, och så är det definitivt inte nu.
Så jag tågade vidare mot Kungsträdgården.

Läs även andra bloggares åsikter om , , .

33 kommentarer:

 1. Jag tror att kärnkraftsmotståndarna hade ganska kraftigt rätt den gången. Om vi hade sagt nej till kärnkraft då, hade vårt försprång ifråga om energisnål teknik och alternativa energikällor kunnat ha gjort oss till ett stormrikt land nu. Fast frågan var kanske för tidigt uppe.
  Det stora problemet med kärnkraften är och förblir riskerna. En härdsmälta är kanske inte trolig, men konsekvenserna vore å andra sidan närmast oöverskådliga. Och hur man än vänder och vrider på det: slutförvaringen är inte löst. Samt förenat med stora risker, oavsett hur man nu till sist väljer att bära sig åt.
  Så nog finns det anledning till fortsatt kärnkraftsskepsis.

  SvaraRadera
 2. Och: man kan ifrågasätt hur otrolig en stor olycka faktiskt är. Vi har haft ett par tillbud genom åren som inger all anledning att misstro tekniken. I Barsebäck skedde i slutet av 80-talet (eller tidigt -90?) ett tillbud där de 30 mest kritiska minuterna sedan inte gick att återskapa, därför att bandet raderats. Och så nu i Forsmark härom året; de väl åtskilda släckningssystem (enligt vad som hävdades) visade sig alla höra ihop och bero på ett enda ställverk...

  SvaraRadera
 3. Mattias, du har alldeles rätt i att det är stora risker med kärnkraften. Debatten på 1970-talet hade det goda med sig att regeringen satsade extra mycket på säkerhet. Man kan undra hur det hade gått annars...

  Och visst brukar katastrof hända när alla somnat om och inbillat sig att det inte kan hända?

  Men om vi pratar klimathotet (om det nu alls föreligger), då torde kärnkraft vara en av de mildare lösningarna.

  Fast det är förbaskat synd att FoU av alternativa energier och energisnåla lösningar försummats så länge - beroende på olje- och andra energibolags motstånd.

  SvaraRadera
 4. Vad vår värld verkligen ropar efter är utveckling av energisnåla lösningar. Där finns ofantligt mycket att vinna - men energibolagen kämpar emot, för de gör sina jättelika vinster på att vi konsumerar en massa energi, oavett av vilken sort.

  SvaraRadera
 5. Jepp - och på så vis framstår kärnkraften som en återvändsgränd. För dyr är den. Tänk på att vi knappt har börjat betala för slutförvaringen av över 30 års drift!

  SvaraRadera
 6. Oh geez... dessa "oerhörda konsekvenser" igen.

  Snabb fråga: Harrisburg var en härdsmälta. en omfattande, allvarlig härdsmälta. Hur många dog, hur många skadades och hur många fick cancer?

  SvaraRadera
 7. Michael, ändå håller jag nog med dig. Det är mycket domedagssnack, så fort tekniken avancerar. Kärnkraftsmoståndarna har använt rena folksagedramaturgin. Varför måste miljömedvetenhet automatiskt vara teknikfientlig?

  SvaraRadera
 8. Problemet är väl att många slutar titta efter konsekvenser bortom de som kan inträffa när det klyvbara materialet väl är i reaktorn. Brytningen av uran är ett tämligen miljöaggressivt ingrepp, med utsläpp av både gifter, syror och koldioxid. Dock är det inte lika enkelt att se eftersom brytningen inte sker här, utan där - och då dessutom utvecklat till ett "där" som ofta bebos av ursprungsbefolkning och/eller andra utsatta grupper.

  SvaraRadera
 9. Morpheo, det var en viktig aspekt, som jag vet ingenting om. Behöver upopmärksammas av media.

  SvaraRadera
 10. Med Michaels logik förstår vi att en incident utan dödsoffer borgar för att inga dödsolyckor nånsin sker. Hur dum är du, Michael?

  Stefan: Teknikfientligt att vara emot kärnkraft? En gammal fördom. Tvärtom är det kärnkraftsförespråkarna som tidigast och tydligast har talat om de alternativa energikällornas och energisparandets möjligheter, medan kärnkraftsförespråkarna haft en pessimistisk syn på de nya teknikernas möjligheter. Mycket riktigt har tidningen Ny Teknik genom alla år utmärkt sig för en mycket kärnkraftskritisk hållning, har du missat det?

  SvaraRadera
 11. Och vad gäller det Morpheo skriver... Du må tro att det gjordes många försök från miljörörelsehåll att få tidningarna att skriva om missförhållandena i Australien och Saskatchewan i Kanada, där en stor del av brytningen sker, utan att lyckas. Kanske bloggosfären är mer på hugget, om saken åter kommer upp till ytan? Fast jag tvivlar; kärnkraften är alltför lockande som en behändig lösning för att väcka mångas lust att gå på djupet med frågan.

  SvaraRadera
 12. Med Michaels logik förstår vi att en incident utan dödsoffer borgar för att inga dödsolyckor nånsin sker. Hur dum är du, Michael?Skön ton du sätter Mattias...

  Du hävdade att kärnkraftsolyckor ger "oerhörda konsekvenser". Faktum är att vi har haft kärnkraft i 55 år nu. Det har hänt en hel del olyckor. Ingen av dem har givit dessa "oerhörda konsekvenser". Det finns inga olyckor i en civil kraftproducerande reaktor som ens givit konsekverner utanför reaktorbyggnaden.

  Enda undantaget är Tjernobyl... men inte ens där översteg konsekvenserna (64 döda fram till år 2006) de som vi upplevt vid andra industriolyckor: Texas City smällen (581 döda, staden till stora delar raserad), Bhopal (5 000-15 000 döda, 100 000+ skadade, området fortfarande förgiftat), Banqiao-dammen (170 000 döda, miljoner hemlösa), Asian Brown Cloud (2 000 000+ döda, varje år).

  Dessutom har vi kvar det faktum att Tjernobyl-reaktorerna, var av en unik typ (RBMK) som inte används någon annanstans i världen än i forna Sovjet, just för att de redan innan smällen var välkända/ökända för att vara av en osäker design. Vi hade redan in 26 april 1986 totaltförbjudit grafitmodererade, lättvattenkylda rekotorer som kör på naturligt uran av exakt den anledning som föranledde Tjernobyl-smällen.

  Människor som påstår att Tjernobyl-olyckor kan inträffa i svenska reaktorer vet inte vad de pratar om därför att de är helt olika, ned på subatomär nivå! Med mindre än att Gud super till en fredag kväll och får för sig att djävlas med naturlagarna på pin tjiv är det fysiskt omöjligt att uppleva den typen av olycka i en svensk reaktor. Den som vill hävda annat måste förklara för mig hur vatten skulle kunna stå och brinna i 10 dagar likt grafiten i Tjernobyl's reaktor nummer 4.

  Så hur kan du hävda att en kärnkraftsolycka ger "oerhörda konsekvenser"? Enligt det argumentet skulle vi alla vara döda nu, för allvarliga kärnkraftsolyckor har redan skett. Exempelvis bode Pennsylvania borde vara ett radioaktivt ödeland.

  Så var är dessa "oerhörda konsekvenser"? Hur kan man hävda detta när det inte finns något som helst stöd för påståendet?

  SvaraRadera
 13. Kärnkraftsmoståndarna har använt rena folksagedramaturgin. Varför måste miljömedvetenhet automatiskt vara teknikfientlig?Därför att det finns ingen värre mardröm för miljörörelsen än att industrin själv tar sitt ansvar och genom teknikutveckling och hårt arbete, som inte involverar miljörörelsen, faktiskt löser sina problem som ett sätt som är tillfredsställande för alla. Miljörörelsen lever helt på nidbilden av industrin som stor, stygg, hemsk, miljöförstörande och hänsynslös. Om denna bild visar sig vara fel... vad skall vi då med miljörörelsen till? Varför skall vi anamma miljörörelsens lösningar om industrin löser problemen?

  Om det finns tekniska lösningar som gör att vi inte måste avveckla kärnkraft blir det inga lördagsutflykter i solen med anti-kärnkraftsplakat... inga medlemsavgifter... inga remisser där man får yttra sig... inga riksdagsplatser eller ministerposter... ingen uppmärksamhet i media...

  Därav teknik-fientligheten... för att överleva som rörelse.

  SvaraRadera
 14. Brytningen av uran är ett tämligen miljöaggressivt ingrepp, med utsläpp av både gifter, syror och koldioxid. Och du tror att brytningen för att få järn, koppar och neodymium till vindkraftverk, solpaneler och liknande är mindre miljöaggressivt?

  Gruvbrytning är alltid miljöaggressivt och kräver att man vidtar omfattande åtgärder för att skydda miljön. Ingen gruva där man inte håller koll på läget undgår att skada miljön. Uranbrytning är inte vare sig mer eller mindre farligt än någon annan brytning, om den görs med korrekt miljö- och arbetarskydd. Precis som domedagspåståendena om kärnkraftsolyckors "oerhörda konsekvenser" är påståendena om urangruvornas miljöpåverkan kraftigt överdrivna.

  SvaraRadera
 15. Liten rättelse från mig: det finns vid ett tillfälle till förutom Tjernobyl där en olycka vid ett civilt kärnkraftverk i drift har orsakat dödsfall: Mihama, Japan, 2004.

  Men det var inte reaktorn eller radioaktivitet som dödade dem. De skållades av het ånga. Så om detta skall kallas en "kärnkraftsolycka" eller "olycka som hände på ett kärnkraftverk", kan diskuteras.

  SvaraRadera
 16. Michael, du har tunga och kunniga argument, som jag bara kan hålla med om.

  En sak dock: jag tror att miljörörelsens arbete har gjort att industrin tagit i extra med säkerheten.
  Industrisamhällets historia är full av exempel på grymheter och nonchalans, som rättats till efter politiska påtryckningar - ej av industrin på eget intitiativ.

  SvaraRadera
 17. Stefan, jag håller inte med. Miljörörelsen har aldrig sagt "Förbättra säkerheten hos kärnkraften så vi kan ha den kvar", utan bara "Ta bort kärnkraften för den är osäker". Miljörörelsen vill inte att kärnkraften fungerar bra, för skulle den göra det då tvingas man byta åsikt.

  Vidare, ser man till hur den svenska kärnkraftsindustrin idag hur människorna som jobbar inom den fungerar, så finns där en ett extremt stort ansvarstagande. Svenska kärnkraftsarbetare är stola över att göra ett bra och säkert jobb, och de sätter ännu mer stolthet i att inte strunta i problem utan att ta tag i dem och lösa dem. Jag håller inte alls med dig i ditt påstående att industrin inte tar ansvar. Vissa industrier har bommat på detta igenom tiderna, ja, men inte alla. Och inom kärnkraftsindustrin är ansvarstagandet och initiativförmågan mycket hög(t). Därför att "industrin" är inte en homogen entitet med en enda vilja... "indistrin" består av människor. Och människor är faktiskt stola över det de gör och vill göra ett bra jobb.

  Läs exempelvis här: IAEA's OSART-rapport efter det att regeringen begärde inspektion av Forsmark efter incidenten 2006.

  Jag citerar ifrån några ställen: The team recognized that Forsmark management and staff are dedicated and knowledgeable, with a very professional attitude. The plant is benefiting from an excellent work environment with open and interested staff. The management recently implemented several good programmes and initiatives to further enhance operational safety including an operating experience process and indicators to help drive improvements.Throughout the whole OSART mission, the team members felt welcome and enjoyed excellent cooperation and fruitful discussions with Forsmark Nuclear Power Plant managers and staff, and other local and national authorities. Information was provided openly and in the spirit of seeking improvements in operational safety. There was a rich exchange of knowledge and experience which contributed significantly to the success of the mission. It also established many personal contacts that will not end with the completion of the mission and submission of this report. The efforts of the plant counterparts, liaison officers, interpreters and the secretaries were outstanding. This was of significant support to the OSART team in order to complete its mission in a fruitful manner.Och i de fall industrin tvingas till åtgärder, då är det inte ifrån miljörörelsen det kommer utan ifrån lagstiftning. Miljörörelsen stiftar inte lagar. Det gör de folkvalda.

  Så nej, jag håller inte med dig. Miljörörelsen har inte gjort vår kärnkraft säker. Det är industrin själv, våra lagstiftare och de övervakande myndigheterna som har gjort den säker. Miljörörelsen har i sammanhanget inte varit något annat än en bromskloss, och de fortsätter att fylla den rollen nu, genom att motsätta sig att vi ersätter våra generation II kraftverk från 70-talet med nya generation III+ och generation IV kraftverk.

  Jag ser det så här: hade detta handlat om exempelvis bilsäkerhet, då hade miljörörelsen år 1980 fått till ett förbud mot utveckling av nyare säkrare bilar, med hänvisning till att 1970-talets bilar inte var bra nog. Nin fråga är ju då: varför får vi då inte nu, år 2009, bygga nya bilar, med den teknik, den kunskap och den erfarenhet vi har nu? Varför skall vi fortsätta köra 70-tals bilar?

  Miljörörelsen tycker "Ja men vi skall inte köra bil alls!". Nähe, de tycker det, gott nog så... men nu kör vi bil, och vi kommer att göra det ett bra tag framöver därför att alternativen är inte fullgoda. Cykel, tåg och promenader tar oss inte överallt där vi vill.

  Och sådan är situationen för kärnkraften. Det är precis som du säger i bloggen ovan: kärnkraftsmotståndarna lever på 1970-talet. Vi andra lever i år 2009, och ser framåt. Långt framåt...

  SvaraRadera
 18. Bah! Blogspot gör något konstigt med alla mina postningar så att alla radbrytningar efter en kursiv-tag försvinner. Hoppas det är läsbart ändå.

  SvaraRadera
 19. Vad gäller tonen så var det du själv som satte den Michael. Ett teatraliskt "Oh geez" som inledning till ett svar är inte respektfullt, och jag svarade dig därefter. Jag kan bara hoppas att det stämmer till eftertanke.

  Vad gäller dina övriga inlägg så är de både många och långa. Jag nöjer mig med att svara kort:

  - Tjernobylolyckan gjorde många kvadatmil obeboeliga för lång tid framöver. Om något liknande skedde - vilket gud förbjude - i exempelvis Barsebäck så skulle t ex Köpenhamnarna behöva sig som efter en ny stad.

  - Din riskanalys är minst sagt grund. 55 års relativ lyckosam drift borgar inte för att det ska fortsätta på samma vis.

  - Den bild av miljörörelsen säger mer om dig själv än om densamma. Vad är förresten miljörörelsen? Många tekniker är en del av densamma, och civilingenjörernas egen tidning Ny Teknik har varit det i trettio år. Pådrivande ifråga om energisnål teknik inte minst.

  - Att krama läckande radiaktunnor är inte vad jag kallar att vara teknikoptimist.

  - Slutförvaringen är inte löst. Och inte inräknad i kärnkraftens kostnader.

  - Att jämföra uranbrytningens skador med den jämförelsevis minimala brytning som behövs för att bygga ett vindkraftverk är rent löjligt.

  - "Miljörörelsen tycker inte att vi ska köra bil alls." Vilket bullshit, Michael. Var har du fått det tramset ifrån?

  - Ansvarskultur inom kärnkraftsindustrin? Ja, det hoppas man ju...

  Är det möjligen så att du själv jobbar på ett kärnkraftverk, Michael?

  SvaraRadera
 20. Michael, jag har också stört mig på den där buggen i Blogspot. Du kans skriva html-koden för radbrytning ( BR omgivet av <> klammer ) efter det kursiva, så blir det rätt.

  Beträffande miljörörelsen: Jag påstår inte att den drev fram säkare kärnkraftverk. Den sa blankt nej. Men dess debatt föranledde makthavarna att ta i extra med säkerheten, för att ha argument mot miljörörelsen och vinna förtroende hos väljarna.

  SvaraRadera
 21. Mattis, ge dig nu...

  Om något liknande skedde - vilket gud förbjude - i exempelvis Barsebäck så skulle t ex Köpenhamnarna behöva sig som efter en ny stad.

  Kunskapstest Mattias: kan en Tjernobyl-olycka inträffa vid en reaktor av den typ som finns vid Barsebäck, ja eller nej? (Hint: ledtråd finns i kommentarerna ovan).

  Din riskanalys är minst sagt grund. 55 års relativ lyckosam drift borgar inte för att det ska fortsätta på samma vis.

  Frågan kvarstår: hur kan du påstå att en kärnkraftsolycka ger "oerhörda konsekvenser"? Vad har du som stöder det påståendet?

  Att krama läckande radiaktunnor är inte vad jag kallar att vara teknikoptimist.

  Eh... vad?

  Slutförvaringen är inte löst. Och inte inräknad i kärnkraftens kostnader.

  Fel och fel. KBS-3 är på slutspurten. Och kostnaderna för slutförvaringen ligger sedan 1984 helt på industrin som via Lagen om Kärnteknisk Verksamhet, paragraferna 10-14 avsätter pengar direkt från konsumenternas elräkningar till den så kallade Kärnavfallsfonden. Sedan tidigt 80-tal har denna fond fått in 70 miljader SEK, via ett prispåslag som ligger på < 1 öre/kWh. All avfallshantering finansieras via denna. Kostnadsberäkningen är gjord sedan länge och finansieringen fixad.

  Att jämföra uranbrytningens skador med den jämförelsevis minimala brytning som behövs för att bygga ett vindkraftverk är rent löjligt.

  Med tanke på att vindkraften behöver 3500-7000 turbiner för att ens komma upp i samma medelårsproduktion som en enda reaktor så hävdar jag att det inte alls är en obetydlig fråga. Att du försöker vifta bort alternativens nackdelar som att de inte finns är ohederligt.

  Ansvarskultur inom kärnkraftsindustrin? Ja, det hoppas man ju...

  Och din poäng är vad? Vill du hävda att det inte finns, hosta upp något som visar detta då istället för att bara snacka skit om dem. Talk is cheap...

  Är det möjligen så att du själv jobbar på ett kärnkraftverk, Michael?

  Nej... jobbar du på ett vindkraftsbolag eller? Igen säger jag: vill du snacka skit om de som jobbar med kärnkraft, och som kan området oerhört mycket bättre än du, då får du banne mig hosta upp något som visar att du har torrt på fötterna.

  Snacka är lätt... men att visa att snacket inte bara är luft som dallrar i onödan, det är en annan femma.

  SvaraRadera
 22. Stefan: Jag hör ditt resonemang. Men jag tycker det är... vagt.

  Att man ansträngt sig extra för att käfta emot motståndarna... näe, jag håller inte med. I Sverige böjde man sig för dem istället och hastade fram det idiotiska beslutet med en folkomröstning där man bara kunde rösta på avveckling, och sedan kastade man den heta potatisen in i framtiden genom att säga att om 30 år skall frågan vara löst.

  Smidigt för de som då satt på politiska poster... de skulle ju vid det laget ha avgått och inte behövt ta ansvar för det beslutet.

  SvaraRadera
 23. Michael, jag håller helt med dig om att folkomröstningen var jönsig opportunism - dessutom med tveksam propositionsordning: ja, nej eller nja... Vad är det för val?

  Dock, vi verkar inte kunna enas vad gäller debattens betydelse för de högt ställda säkerhetskraven. Jag kan leva med det :)

  SvaraRadera
 24. Folkomröstningen på Wikipedia.

  Alternativen var inte Ja, Nej, Nja... de var Nej, Nej, och NEJ!. Linje 1 och 2 var nästan identiska... linje 2 var mer detaljerad. Båda sade: "Kärnkraften avvecklas". Linje 3 sade att det skulle avvecklas snabbt... att de (då) nya reaktorerna inte skulle tas i drift och att de existerande som redan kördes skulle stoppas inom 10 år.

  SvaraRadera
 25. Ja, oavsett vad man tycker om sakfrågan så kan vi nog alla vara överens om att Linje 1 och 3 var de renhåriga linjerna, medan linje 2 var ett rent hyckleri. Som Ströyer sa i en berömd teckning: "Jag ska sluta röka. Därför går jag upp från sex till tolv cigaretter om dagen."

  SvaraRadera
 26. Mattias, vad snackar du om? Linje 1 och 2 var identiska, förutom att linje 2 var mer detaljerad? Och du dissar Linje 2, då ryker 1:an också. Så hur skall du ha det egentligen?

  SvaraRadera
 27. Ja, valsedlarna var identiska, vilket bara understryker hyckleriet, eftersom de i valrörelsen gjorde allt för att framställa sig som olika. Linje 2 verkade under sloganen "Avveckling, men med förnuft", om du minns det? Avveckling, som alltså i praktiken betydde utbyggnad.

  SvaraRadera
 28. För övrigt har jag börjat tröttna på tonen i vårt samtal. Jag erkänner min egen del men föreslår nu att vi båda sänker aggressionsnivån. Är du med på det?

  SvaraRadera
 29. Avveckling, som alltså i praktiken betydde utbyggnad.

  Eh... hur kan du få "Detta förslag innebär: kärnkraften avvecklas..." till att vara utbyggnad?

  Projekten var redan på gång. Verken var byggda eller nästan färdiga. Och vad skulle man ersätta dem med tycker du?

  För att inte tala om de miljarder man hade behövt betala ut till kraftbolagen för man hade ränt dem i ändalykten. Tror du du för en sekund att man hade sagt åt Vattenfall och de andra "Ledsen... er investering ni har gjort... ni är nu förbjudna att använda den". Kraftbolagen hade ju gått i taket och krävt ersättning! Och så hade Sverige stått där med 12 obrukbara reaktorer, ett antal miljarder fattigare... och ett rejält energiunderskott som måste fyllas med olja och import. Lyckat?

  Du tror mig inte? Kolla vad Barsebäcks stängning kostat oss.

  Compensation for the premature closure of unit 1 in 1999 cost the Swedish taxpayers SEK 5.7 billion (EUR 593 million) plus a payment for operating unit 2 on its own. The compensation for unit 2 was agreed at SEK 5.6 billion (EUR 583 million) - 4.1 billion to Vattenfall in return for transferring part of its ownership in Ringhals AB to E.ON (taking E.ON's share to 29.56%), and 1.5 billion to E.ON.

  Removal of 8.5 TWh/yr from the county's nuclear output is being replaced by imports from Germany and Denmark, much of it coal-fired, and by nuclear generation from Finland and Russia, in the latter case from old Chernobyl-type reactors which the EU is anxious to shut down elsewhere
  .

  Vi stängde två perfekt fungerade rektorer, betalade miljarder för det, och ersatte dem med kolkraft, och kärnkraft från ryska RBMK som restan av världen, inklusive jag som kärnkraftsanhängare tycker "Stäng dem, NU!".

  Så... är det där med stängning i förtid så himla lyckat egentligen?

  föreslår nu att vi båda sänker aggressionsnivån.

  Visst... kör i vind. :)

  Men du får trots det gärna svara på mina kommentarer till det du sade ovan. ;)

  SvaraRadera
 30. Sex reaktorer var i drift, sex skulle till. Visst hade byggena tjuvstartats, men hur det var med tillståndsgivningen vet jag inte. Var det inte ett tjuv- och rackarspel från kärnkraftsförespråkarna det där, att köra igång trots att en folkomröstning skulle säga sitt? Fullbordat faktum brukar var ett kraftigt argument. Hur rättsläget var vet jag inte, men eftersom industrin hade gjort upp med de dominerande politikerna och Palme satt i händerna på mäktiga byggnads, tog de knappast någon risk som körde igång sina byggen utan att invänta folkomröstningsresultatet.
  Vad "förtida" betyder är relativt. Om man lappar och lagar på en reaktor kan den hålla mycket länge, kanske i hundra år.
  Vad gäller vårt beroende av olja och utländsk kärnkraft så har den en hel del att göra med kärnkraftsjaet. Den ledde till ett så massivt elöverskott att utvecklingen av energisnåla tekniker i stort sett kom av sig. Den direktverkande eluppvärmningen av hus är ett exempel så gott som något. Om marknaden istället fått incitament att utveckla energisnålhet så hade vi legat betydligt mer i framkant i de frågorna idag - och kunnat dra försörja oss på avancerad teknik, istället för fortsatt beroende av de gamla basnäringarna.

  SvaraRadera
 31. Vad gäller stängningen av Barsebäck så ska du komma ihåg att det fanns starka krav på stängning från Danmark vars huvudstad låg i farlig närhet till verken. Att slå dövörat till de kraven hade ett högt politiskt pris.

  SvaraRadera
 32. Du anklagar kärnkraftsförespråkarna för tjuv- och rackarspel i en omröstning där allt man kunde säga var "Avveckla"?

  Vidare, att påstå att kärnkraft inte är "avancerad teknik"... tja, vad skall man säga? Rangordna följande, efter tidpunkt då de togs i bruk:

  Fossila bränslen
  Biobränslen
  Kärnkraft
  Vindkraft
  Vattenkraft
  Solkraft

  Rangordna dem från äldst till yngst... sedan kan vi forsätta dialogen därifrån.

  Vad gäller Danmark... vad får dig att tro att vi är mer vänligt inställda till dansk och tysk kolkraft? Ärligt talat, om det kom fist-fighting... varför skulle vi böja oss för att de förgiftar oss med sin [censur] kol? Varför skall vi ge upp vår rena energi för deras skitiga?

  SvaraRadera