onsdag 15 april 2009

Check som knappast saknar täckning


Idag fick jag en check i posten som knappast saknar täckning. Den var från United States Treasury, alltså den amerikanska statens kassa. Min bank hade inga betänkligheter mot att lösa in den.

Checken kom från IRS, som är det amerikanska skatteverket. Jag räknar inte med att så många gånger till i livet få pengar från USA:s skattemyndighet, så bara det var kul. Inte för att det var någon förmögenhet – men bara själva grejen :)

Checken kom för att mitt förlag i USA felaktigt hade dragit skatt på en del av min royalty därifrån. Det ska de inte göra, eftersom det finns ett skatteavtal mellan Sverige och USA som betyder att man skattar enbart i sitt hemland – inte i båda länderna, vilket hade varit hårt på mina (hittills) blygsamma royaltyintäkter.

Jag var tvungen att vända mig till USA:s skatteverk för att begära pengarna tillbaka. Jag fruktade att det skulle fastna för evigt i deras väldiga byråkrati, men checken kom på bara några veckor. Imponerande både med tanke på hur många skatteärenden de måste ha hela tiden och hur udda just mitt fall var.

Jag tvivlar på att det hade gått lika fort på Sveriges lilla skattemyndighet. Inte heller vore en lika ståtlig check att räkna med.

Om jag inte vore en så fattig författare hade jag nog struntat i att lösa in checken, för att i stället behålla den som souvenir. Men ack, jag behöver varenda dollar, särskilt så högt i kurs som den står nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar