lördag 28 februari 2009

DN Debatt hindrar debatt


Nu slutar Mats Bergstrand, som har varit redaktör för DN Debatt i tjugo år. De kunde lika gärna lägga ner hela grejen samtidig, för DN Debatt har framför allt varit politikernas kanal att propagera för sig utan att behöva ta debatten.

Innan DN Debatt satte igång var det självklart att tidningar aldrig publicerade politikers och andra makthavares syn på saker oemotsagt. Men där fick de chansen att vräka på med sina ord och argument utan minsta ifrågasättande.
Det är bedrövligt i en tidning.

Jag jobbade för DN när DN Debatt satte igång och blev genast bestört, eftersom det bröt mot självklara journalistiska principer. Men DN har malt på med stor stolthet, för där skriver alla pampar – statsministrar, oppositionsledare, höga chefer i näringslivet, professorer på universiteten och så vidare. Samhällets styrande skriver vad de vill i DN Debatt och kan därmed mångordigt få presentera sin syn alldeles ifred.

Det är bedrövligt. Och det missbrukas ständigt.
Hur kan en tidning över huvud taget vara tillfreds med en ordning där de som ska granskas får göra sig hörda utan minsta ifrågasättande?

Lägg ner DN Debatt, och liknande fora i de andra dagstidningarna! De gynnar bara de mäktiga och gör en förutsättningslös debatt svårare, om den alls ges någon plats i dessa tidningar.
Tidningarna ska inte vara språkrör för överheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar