tisdag 20 oktober 2009

Jimmie Åkesson är inte så lätt att avfärda


Jimmie Åkesson, Sverigedemokraternas ledare, har skrivit en debattartikel om muslimerna, som föga överraskande har skapat mediastorm. Aftonbladet kontrar bland annat med en text som säger sig visa alla fel i Åkessons text, men bevisar snarare motsatsen. Fördomar krockar med fördomar och förnuftet är annorstädes.

Jimmie Åkessons debattartikel i Aftonbladet handlar om hur Sverige enligt hans mening håller på att islamiseras. Han uttrycker en oro som han knappast är ensam om, och som i några avseenden är begriplig – men han generaliserar så till den grad att det blir svårt att dra några konkreta slutsatser alls.

Framför allt förbigår han att det finns många olika sorters muslimer, precis som det finns olika sorters kristna. Han pratar egentligen så gott som enbart om militanta fundamentalister, och sådana finns i alla religioner.

De flesta är dock sansade i sin religiositet. Det är inte ens säkert att alla som kommer från muslimska länder är ett dugg muslimer, eller religiösa över huvud taget.
Och alla människor har rätt att bedömas individuellt, i stället för att buntas ihop i klump – dessutom med de mest extrema särarterna i denna grupp som beskrivning av allihop.

Ändå kräver yttrandefriheten och åsiktsfriheten att Jimmie Åkesson ska få hävda allt det han säger offentligt. Den rätten ska lika självklart ett politiskt parti ha. Det är i den offentliga debatten sådana åsikter bör prövas.

Aftonbladet famlar
Aftonbladet, som publicerade Åkessons artikel, gjorde förstås rätt i det, men vrider sig därefter som masken på kroken för att försöka slå sönder Åkessons argument. Det borde inte vara alltför svårt, men de misslyckas kapitalt. Deras argument mot Åkesson blir precis lika ensidiga och kategoriska som hans.

Bland annat har de publicerat en artikel där de menar att de visar på alla faktafel i Åkessons artikel, med experters hjälp. Men det går rätt dåligt.

Mestadels falerar det för att de bara kan hävda att Åkesson inte kan bevisa sina påståenden. Oftast lyckas de inte motbevisa dem för att forskning saknas – kanske just för att sådan forskning vore så inopportun.

Vårt samhälles stigande oro för att upptäcka sådant som vi skulle få svårt att förhålla oss till bestämmer i hög grad vad det alls forskas i. Det kan inte Åkesson klandras för – snarare är det argument för hans sak.
Vi behöver få alla papperen på bordet. Hur ska medborgarna annars kunna rösta kunnigt och insiktsfullt?

21 påståenden granskas
Aftonbladet har extraherat 21 påståenden i Jimmy Åkessons debattinlägg och hävdar att av dem är tio fel och fyra överdrifter. Men det går att ifrågasätta Aftonbladets ifrågasättanden.
Jag tar de 21 påståendena ett i taget.

Islam skiljer sig från kristendom bl.a. vad gäller våldsanvändning.
Experten Aftonbladet använder är islamologen Jan Hjärpe, som är en flitig debattör till islams försvar och därmed knappast objektiv i denna fråga. Men vad han säger är självklart – båda religionerna har alla möjliga olika doktriner om våld, etc. Ändå är det inte orimligt av Åkesson att peka ut en skillnad, eftersom det idag verkar finnas mer militanta, våldsbejakande strömningar inom islam än inom kristendomen — vilket i och för sig kan förklaras av att det är i hög grad en kristen värld som styr definitionerna.
Nå, Aftonbladet menar att Åkesson har fel, men det är inte alldeles självklart, snarare en tolkningsfråga.

Islam har avvisat upplysningen och humanismen
Aftonbladet använder åter Hjärpe, som påtalar att det finns nordafrikanska filosofer hängivna dessa ideologier. Märkligt försvar. Om undantaget bara är några filosofer i ett hörn av den muslimska världen måste man kanske snarare konstatera att Åkesson har rätt?
Det är ofta slående hur offentliga gestalter inom islam lättvindigt avfärdar de upplysningsideal vi i västvärlden hyllar. Inte konstigt, i och för sig, eftersom det är ideal framvuxna helt utanför deras kultur och traditioner. Men Aftonbladet har inte fog för att påstå att Åkesson har fel. Han generaliserar, men har ett visst fog för det.

Islam påverkar svenskt samhälle mer än det omvända
Socialantropologen Aje Carlbom, som doktorerat på attityder till islam, får konstatera att det inte finns belägg för detta, men det är inte samma sak som att det är fel. Det är en bedömning Åkesson gör, ungefär som när massmedia ideligen gör påståenden om trender i tiden. Åkesson tycker att vårt samhälle gör eftergifter gentemot islam, men ser inte de motsvarande eftergifterna och anpassningarna som muslimer självklart gör för att kunna fungera i det svenska samhället.
Det är en personlig bedömning, varken rätt eller fel. Dock tämligen aningslös.

Massinvandring och hög nativitet leder till fler muslimer
Det är lite osäkert hur prognoserna ser ut på denna punkt, men Aftonbladet påstår inte heller att Åkesson har fel. Snarare pekar siffrorna – om än måttligt – åt det håll han hävdar.

Studier visar att fundamentalisterna blir fler
Aje Carlbom slår fast att det inte finns säkra undersökningar på den saken. Aftonbladet menar att det inte heller finns belägg för saken i de undersökningar SD refererar till. Snarare verkar Åkesson har tagit det för givet som en följd av en ökning av antalet muslimer. Här har han i så fall onekligen varit slarvig. Han kan möjligen ha rätt i att det blir fler fundamentalister, det vet vi inte, men han verkar ha fel när det gäller studier som bevisar saken.
Det verkar inte finnas studier som hävdar motsatsen, annars skulle säkert Carlbom påpeka den saken. Varför studeras inte detta? Fundamentalister är en fara för samhället och man kunde tro att de skulle studeras noga av såväl universiteten som polisiära utredningar.
Åkesson må ha fel, men han pekar på en oroande okunskap.

Invandrares rotlöshet leder till radikalisering av muslimska ungdomar
Religionshistorikern Jonas Otterbäck säger att det är fel, fast han medger att fenomenet existerar. Det finns inga belägg på att det växer – eftersom det inte finns några stora undersökningar på området i Sverige. Därmed är det inte heller fastställt att Åkesson har fel. Snarast antyder Otterbäck med sina uppgifter att det ligger något i vad Åkesson hävdar.
Om det nu är så att invandrare upplever rotlöshet så tycker jag att det hur som helst behöver utforskas och begrundas, i synnerhet om detta fortgår i generationer. Vad felas för att invandrare ska känna sig rotade i Sverige? Förmodligen är SD och dess attityder delvis förklaringen.

37% av unga brittiska muslimer föredrar sharialag
Aftonbladet medger att detta är korrekt, men påpekar att samma undersökning visar att de flesta muslimer inte tänker så – vilket Åkesson inte heller påstod. Om 37% av unga muslimer i England föredrar sharia framför vanlig brittisk lag är det förstås alarmerande. Man frågar sig om en motsvarande undersökning har gjorts i Sverige – det vore självklart angeläget.

Islam är Sveriges näst största religion
Åkesson hävdar att ingen kunde ana det för 20 år sedan, men islam var redan på 1960-talet näst störst. Visst har Åkesson fel, men vad han uttrycker är en förvåning över att islam blivit så betydande i samhället och samhällsdebatten, och där kan jag hålla med honom: Jag hade nog aldrig på 1960- och 1970-talet kunnat gissa att islam skulle bli en så het fråga i Sverige – helt enkelt för att religiösa perspektiv över huvud taget var marginaliserade i debatten och samhällsklimatet. Det är inte bara islam, utan all religion som fått mycket större uppmärksamhet på sistone.
Och så måste man vara uppmärksam på hur religion definieras. Det dräller av samfund och kyrkor inom religionerna, som är ganska få enligt definitionen. Exempelvis hör protestanter, katoliker och pingstvänner allihop till religionen kristendomen. Det är därför inte ett dugg konstigt att islam är tvåa i vårt land. Judendomen, buddhismen och de andra ligger långt efter.

Konstnärer som kritiserar islam lever under dödshot
Aftonbladet kan förstås inte påstå att det är fel. I stället får Lars Vilks, som tidigare varit i denna hetluft, säga att han inte längre känner sig hotad. Men visst har Åkesson rätt. Dessutom är det bevisligen så att många kulturinstitutioner drar sig för islamkritisk konst, av rädsla för repressalier. Det är ett problem som vi alla måste medge allvaret i – även när det är Åkesson som påminner om det.

Muslimska terrororganisationer är etablerade i Sverige
Åkesson hävdar att det är ett tiotal, men det är svårt att idag bevisa existensen av fler än fyra. Säpo har döpt om det till “våldsbenägen islamism”, vilket knappast gör någon skillnad. Åkessons uppgift är förmodligen från en artikel publicerad år 2001, men det kan se annorlunda ut nu. Till och med Säpo verkar osäkra på hur det egentligen förhåller sig, vilket onekligen ger skäl till oro. Klart är att Åkesson inte har belägg för antalet, men definitivt för problemet.

Ledande muslimer kräver sharialagar i Sverige
Det finns en ledare som gjort det offentligt i egenskap av ordförande för Sveriges muslimska förbund, men det saknas belägg för att andra har sagt detsamma. Kanske, kanske inte. Åkesson må möjligtvis överdriva, som Aftonbladet hävdar, även om det är en petitess – men jag tycker framför allt att Åkesson här binder ris på egen rygg, eller vad det heter. Han hävdar rätten att få framföra inopportuna åsikter som andra skulle kalla extrema – varför är det ett problem för honom att andra får göra detsamma?

Skattepengar går till omskärelse
Aftonbladet kallar det en överdrift, fast myndigheterna till och med rekommenderar det. Men är inte skattepengarna det minsta problemet? Det är väl bra om omskärelse görs av medicinsk expertis i stället för av klåpare, men frågan är om föräldrar ska ha rätt att utföra ingreppet på sina barn, när inte medicinska skäl motiverar det.

Muslimer är överrepresentare bland våldtäktsmän
Åkesson påstår också att Sverige har flest våldtäkter i Europa, men BRÅ meddelar helt riktigt att det bara gäller anmälningsfrekvensen. Det är inte samma sak. Ej heller finns någon undersökning som visar att muslimer är överrepresenterade – tydligen för att någon sådan undersökningen inte har genomförts. Man har bara siffror för utländska män, och där finns en överrepresentation, men hur stor den är meddelar inte Aftonbladet.
Här påvisar Åkesson med sina obevisade slutsatser åter att forskning borde göras – inte för att döma ut religioner utan för att motverka eventuella konsekvenser av deras inflytande, om det är så.

Separata badtider för män och kvinnor
Att svenska badhus mer och mer inför separata badtider för könen verkar stämma. Aftonbladet påstår inte heller annat. Det är märkligt och definitivt olyckligt om Sverige på detta eller andra sätt går mot ökad segregering av könen. Det behöver ifrågasättas. Åkesson pekar åter ut något som vi behöver våga diskutera.

Könssegregerad simundervisning övervägs i kommunerna
Det verkar redan förekomma här och där, och även om segregering är olycklig kan den förstås i detta sammanhang. Små anpassningar i enskilda fall för att alla ska lära sig simma. Dock får vi se upp så att det inte blir norm. Att könssegregera barn är generellt sett en återgång till ett könssamhälle som vi alltjämt kämpar för att lämna bakom oss.

Ritualslaktat kött i butikerna
Det syftar på halalslaktat kött, som förekommer i butikernas sortiment, bekräftar Coop. Jag vet inte hur den slakten går till men om den inte är särdeles grym mot djuren ser jag inget problem. Det är ju inte precis så att vi med vanlig svensk boskapshantering är några änglar.

Förskolor slutar med fläskkött
Aftonbladet kallar det en överdrift men det finns bevisligen exempel på detta. SKL nämner tre förskolor i Malmö som slutade med fläsk “för att öka kvaliteten på andra maträtter”. Det låter som ett svepskäl om något. Muslimer och judar äter inte fläsk, vegetarianer äter inte kött över huvud taget. Det är inte fel om skolbespisningar kan betjäna också dessa, vilket säkert sker i hög omfattning. Att helt sluta med fläsk verkar tokigt – det är som att helt sluta med kött. Även barn måste få välja.

Nya skollov för att passa ramadan
Aftonbladet medger att det sker på vissa skolor. Det står dem fritt att lägga sina lov var de önskar. Varför inte? Så gott som alla andra lov har ju kristen grund. Jag har svårt att se det som ett problem. Skolbarnen kvittar det säkert ganska lika varför de är lediga.

Kyrkliga skolavslutningar förbjuds
Också detta bekräftar Aftonbladet är en tendens. Man får inte ha konfessionella avslutningar, men de får äga rum i en kyrka. En moské också, får man anta. Självklart ska inte en skolavslutning bli något slags gudstjänst, så det kan kvitta lika var den firas. Religionsfrihet bör innebära att barn besparas religiös indoktrinering – åtminstone i det offentliga rummet.

Muslimska befolkningen flerdubblas på några decennier
Aftonbladet påstår att det är fel, fast religionstillhörighet inte registreras i vårt land och därför går det inte att se om han har rätt eller fel. Antalet muslimer ökar, men myndigheterna har inget sätt att räkna ut hur mycket. Åkesson må göra en oberättigad uppskattning, men den är följden av att vårt samhälle vägrar att inhämta sådan uppgifter. Anses det olämpligt att vi får veta hur många muslimer vi har och kommer att få? I så fall varför?
Åkesson må spekulera, men han gör det utifrån just den oro som vinner sympatisörer och väljare till hans parti. Det är SD och inte Sverige som tjänar på att dylika siffror fortsätter att mörkas.

Många städer kommer att ha en muslimsk majoritet
Aftonbladet kallar det fel för att det inte går att belägga. Men SD stöder sig på en artikel i Financial Times som Aftonbladet inte avfärdar, så tanken är fullt möjlig. Åter ett exempel på myndigheternas mörkning, som skapar oro och leder till ökat stöd för SD.
Jag tror att allmänheten skulle vara mindre oroad av offentlig statistik som visar att muslimerna kommer att nå majoritet här och där, än av den totala bristen på sådan statistik. Mörkläggning skapar fler problem än det undanröjer.

Religionernas problem
SD och Jimmie Åkesson pekar ideligen ut islam som ett hot och ett problem, men snarare är det själva religiositeten som är problemet – i synnerhet fundamentalism – oavsett religion. Det finns bestialisk fundamentalism i de flesta religionerna, likaså finns det massor med problem redan i moderata och allmänna strömningar inom religionerna.

Vårt samhälle behöver hålla stånd mot religiös snedvridning. Tro ska inte få bestämma hur vi utformar vårt samhälle. Vi har sett förr i världshistorien hur det går, och vi har under de senaste århundradena lyckats lyfta oss ur mycket av det eländet. Vi vill inte ha det i retur.

Det skrivs massor om Åkessons debattinlägg. Här är ett urval: DN skriver här, här, här, här, här, här, Svenskan här, här, här, här, här, här, här, här, Aftonbladet här, här, här, här, här, här, här, här, Expressen här, här, här, här.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , . Intressant?

117 kommentarer:

 1. Stefan, det var mycket det där, och jag orkar inte gå igenom allt. Jag postade nyligen en längre artikel på sf-listan Sverifandom där jag halal-slaktade Åkesson. (Tyvärr kan artikeln inte nås, då arkivet bara är öppet för medlemmar. Men medlem kan vem som helst bli, iofs.)
  Låt mig ändå nämna Åkessons statistiktveksamheter och historielöshet. Han påstår att Malmö inom överskådlig tid får muslimsk majoritet. Trams! Det finns *en* moské där. Han påstår att muslimer är sådana fiender för att vi "kristna" slagits mot dem i 1400 år. Men s k kristna stater har genom historien i ofantligt mycket högre utsträckning slagits mot varandra. Vår egen Karl XII var - undantaget aningen schabbel i Bender - på mycket god fot med turkarna, t ex.
  Men jag vill nämna ett par andra saker, som jag menar helt rycker undan mattan för SD och lille Jimmie Åkesson: multikulturalismens fördelar och det moderna samhällets oundvikliga tillbakapressande av religion.
  Åkesson och SD hyllar "monokulturalism". Det är inavel, och det leder bara till stagnation - intellektuell såväl som biologisk. De framgångsrikaste staterna har varit multikulturella. På 1800-talet härskade The British Empire, med sin enorma världshandel och influenser som flöt in från världens alla hörn. 1900-talets stora framgångssaga är USA, världshistoriens kanske största *invandrar*-nation. I historien har vi t ex det Romerska imperiet, som härskade över ett otal kulturella sfärer (vilket de troligen hade enorm nytta av).
  Monokulturism är idén om instängdhet, konformitet, avvisande av nya utvecklande idéer, osv. Inavel, helt enkelt. (EU är ett bra projekt, då det till sin natur är multikulturellt!)
  Vidare: den moderna historien de senaste några hundra åren, har visat hur betydelsen av religion hela tiden pressas tillbaka. I "västerlandet" ligger vi litet före den muslimska världen. I Sverige tog det inte mer än ett par generationer för att kristendomen skulle i stort sett marginaliseras. Religion klarar nämligen inte konfrontationen med den vetenskapliga världsbilden, utbildning, fritt informationsflöde osv. Och det är faktorer som idag framträder t o m ännu starkare än när vi i Sverige slängde Jesus på sophögen. Vi har Internet, mobiler, kabel-TV, och allt möjligt.
  Det KAN inte finnas någon muslimsk världskonspiration, ty själva grundvalen för fundamentalism kommer att försvinna. Talibaner m fl är inte dummare än att de fattar detta - det är därför de spränger skolor som har ofinheten att utbilda och informera folk, och när de hade makten förbjöd all modern kommunikationsteknologi. Små fundamentalistiska religionsgruppers våldsuppror mot det moderna samhällets framväxt, är i själva verket uttryck av desperation i vetskap om att man håller på att förlora.
  Ett stearinljus fladdrar liksom intensivasts just innan det skall till att slockna. Vi KAN inte övermannas av någon religiös fundamentalism om själva grunden för den vittrar sönder. Men det fattar inte SD och Åkesson.
  Men det är bra att deras stolliga idéer får exponeras. Jag tror att människor kan tänka. Vi fattar att SD bygger på kulturhat, inavel, historielöshet och omätlig dumska.

  --Ahrvid

  Ps. Rösta på Piratpartiet i stället! Den som ogillar "etablissemanget" och vill protestera i största allmänhet, har i PP ett konstruktivt alternativ. PP:s fokus må vara smalt, men är viktigt - att försvara den tekniska utveckling *som skapar* multikulturalism och förändring!

  SvaraRadera
 2. Mycket bra och balanserat! Jag tror att anledningen till att de saker som inte undersöks i sverige är att det i sverige råder en extrem Nazism-fobi.

  Det anses som nazistiskt att utreda saker som "delar upp människor i vi och dem" i betydelsen att om ett problem blir statistiskt bekräftat så tror de att alla kommer att tro att den folkgruppen är så av naturen. De har redan bestämt åt folket för de kan inte tänka själva, det har ju Nazismen på 30-talet bevisat enligt dem. Sen att de hänger sig åt Stalinismens idealsyn på folket går dem helt förbi.

  Men Stalin och hans politik har ju alltid varit mer accepterad än Nazismens i Sverige.

  SvaraRadera
 3. Förresten angående halal och koscherslakt så tror jag det bestämt är så att man skär halsen av djuret så att det förblöder till döds innan det slaktas.

  Sverige har ursäktat det barbariska och meningslösa i slaktmetoden genom att kräva att djuren får bedövning först, vilket är ett problem för många muslimer och judar, men jag vet inte hur och om uppföljningar görs överhuvudtaget.

  SvaraRadera
 4. Det finns en moskébyggnad i Malmö och en stor inrymd i en lagerlokal som stängde (flyttade) för ett tag sedan. Det är två och redan dubbelt så många som Arvid påstår. Sedan tvångsstängdes en på Ramels väg. Det finns fler källarmoskéer än vi anar. Att det bara finns en är världens underdrift.

  SvaraRadera
 5. SD har gått ut med ett pressmeddelande där de själva försöker bemöta Aftonbladets kritik. Det finns av någon anledning inte publicerat på deras hemsida, men bl a på Fria Nyheter (en "politiskt obunden" sida som verkar stå rätt nära SD). Länk under mitt namn.

  SvaraRadera
 6. Ahrvid, du gör en frisk tackling av "monokulturalismen". Jag tror i och för sig att Åkesson inte hävdar dess förträfflighet, utan snarare oroar sig för en framtida muslimsk "monokulturalism" i Sverige, oavsett hur realistiskt det är.

  SvaraRadera
 7. Jag är rädd för rädda människor som är fyllda av hat, oavsett religion eller kultur...

  ***Rolf

  SvaraRadera
 8. Ahrvid-- lite absurt att jämföra lilla pyttelandet sverige med The British Empire och romariket. Det är på något konstigt vis ett typiskt svenskt tankefel att tro att vi fortfarande är ett världsimperium som på Karl den 12's tid. storhetsvansinne in absurdum. Sverige ska lösa alla värlsproblemen typ klimatet mm mm. kom hit bara så får ni bidrag. allt gratis. inga problem, vi höjer bara skatten... så kan vi linda in oss i fluffiga mysfilten och njuta av vår egen förträfflighet.. och brösta upp oss för omvärlden fast dom egentligen skrattar åt den dumma svensken.. vi importerar enorma strukturella problem som bara blir större och större men blundar och sopar under mattan...

  SvaraRadera
 9. *Rolf-- om du själv är rädd så ingår du i den grupp du är rädd för...du kan inte förändra andra människor utan förändringen börjar inom dej själv. kliv ur rädslan. rädslan själv är det enda du behöver vara rädd för. rädsla är okunnighet. rädsla är isolation och separation. om du är rädd för rädda människor så är du ochså fylld av hat eftersom du är rädd för dom. dom är bara din spegelbild. tänk på det.

  SvaraRadera
 10. Vad Jag har lite svårt att förstå logiken i är hur man som motståndare till SD och det som man upplever som deras främlingsfientliga människosyn samtidigt utövar exakt samma människosyn gentemot människor inom detta parti...misstänkliggöra,avhumanisera, demonisera...
  Hur mycket självinsikt har man egentligen DÅ? Hur tydligt ser man bjälken i sitt eget öga? Hur nära har man då inte SJÄLV till den Human/Sub-human-villfarelse som i förlängningen gjorde Förintelsen möjlig?

  SvaraRadera
 11. "De framgångsrikaste staterna har varit multikulturella."

  Eller...hur...

  Pröva "de mest framgångsrika staterna har alla fallit pga mångkulturen" och du kommer närmare sanningen. Romarriket är ett bra exempel.

  Fria Nyheter gick igenom det hela och radade upp exempel som visade delvis var Åkesson fått punkterna ifrån. Men klart det är svårt att motbevisa Åkesson (för AB etc) då han har rätt...

  Att muslimska män är överrepresenterade när det gäller våldtäkt etc är självklart helt fel. Det är män som kommer från länder där 90-100% av invånarna är muslimer som är överrepresenterade, och skillnaden är så oerhörd att man bara kan säga att Åkesson ljuger. Likaså idén att Sverige skulle ha flest våldtäkter bara för att vi har flest anmälda våldtäkter, finns ju inget som helst möjligt samband mellan de två. Så, nu försökte jag tänka som PK...var lite svårt att stänga av logiken, men jag tycker det gick rätt bra.

  SvaraRadera
 12. Illwill, det där med våldtäkterna är inte så enkelt. En del länder har låg anmälningsfrekvens. Dessutom har Sverige numera en vidgad definition på vad som kallas våldtäkt, vilket också ökar vår statistik i jämförelse med andra länder.
  Jag har ingen aning om hur det är egentligen, men jag tvivlar starkt på att Sverige har flest våldtäkter per capita i Europa.

  SvaraRadera
 13. Nina, jag tycker att du har en stor poäng. Vi ska inte demonisera Sverigedemokraterna, utan resonera sak i stället för person. Det är bland annat därför jag skrev mitt långa blogginlägg om Åkessons argument och Aftonbladets motargument, fast jag verkligen inte är Sverigedemokrat själv. Vi ska hålla oss till sak.

  Yttrandefriheten och åsiktsfriheten innebär att vi ska respektera alla medborgares rätt att använda sig av dessa rättigheter utan att dömas ut för det.

  Vissa handlingar måste förstås vara brottsliga, men jag förstår inte varför åsikter ska vara det - om de inte omsätts i handling. När åsikter förbjuds visar det på svagheter i vår demokrati, som borde åtgärdas, i stället för att med åsiktsförtryck lägga lock på dem.

  SvaraRadera
 14. Anonym:
  Mitt argument om multikulturalismens fördelar handlar inte om storleken på ev imperier, utan om mängden av "främmande" influenser. Vi kan ta ett exempel på försjunkande och stagnation *trots* behärskande av ett större imperium: Kina.
  På Marco Polos tid var Kina avancerat och beundrades. Sedan bestämde kejsaren att stänga landet maximalt. Flottan som skickas ut för att undersöka Asiens och Afrikas kuster brändes. "Utländska djävlar" hölls borta.
  Och Kina försjönk i medeltid. Inga reformer. Inga tekniska framsteg skedde. Under opiumkriget (som handlade om att öppna Kina, med våld iofs) skickades djonker av trä mot västs ångdrivna järnfartyg.
  Så kan vi jämföra med den lilla enklaven Hong-Kong, med enorm handel och starka influenser från bl a Kina, Storbritannien och Vietnam (man tog emot massor med båtflyktingar från V). Utan råvaror, sönderbombat efter WWII, utblottat, trångbott som satan, reste sig HK till större BNP/capita än Sverige.
  Sveriges eventuella "strukturella problem" är bara självvalda politiska beslut, som enkelt kan reverseras om vi så önskar. Det har inget att göra med invandring. För mycket bidrag, tycker du? Men det har vi ju bestämt själva! Vi kan bestämma att minska bidrag.
  Men jag håller med om att svenskars självbild är uppblåst. Vi har ABBA, IKEA, Nobelpris m m och tror därför att vi är bäst i världen. "Världssamvete" osv. Den självbilden bör vi revidera. Om vi begriper att vi inte är så bra som vi inbillar oss, kanske vi kan bli bättre - men så länge vi tror att vi är bäst i världen finns inget skäl till omtänk och förbättring.
  Och för det behövs invandrare och utländska influenser. Det är bara utifrån uppblåsta ballonger kan stickas hål på.

  --Ahrvid

  SvaraRadera
 15. ""Jag är rädd för rädda människor som är fyllda av hat, oavsett religion eller kultur...

  ***Rolf""

  yes, och vilka är rädda och fyllda med hat? Kolla filmen när Olofsson möter Jimmie.

  http://www.svd.se/nyheter/politik/artikel_3677703.svd

  Men jag tycker väl inte den var så bra Åkessons artikel, lite väl provokativ.

  SvaraRadera
 16. Med sådana fiender som Sd har så behöver de inga vänner. Tack vare sina fiender kommer Sd in i Riksdagen.

  SvaraRadera
 17. Ahrvid

  Eftersom Japan, Benelux-länderna, Finland, Schweiz inte är lika multikulti som Sverige måste Sverige därmed vara borde rikare och bättre på alla sätt... Jag blir så trött...
  Dessutom är inte symboliskt språk rätt bara för att det är symboliskt, balonger och fladdrande ljus till trots!

  SvaraRadera
 18. SD är en symtom på en sjukdom.
  Oavsett vad vi tycker om SD så är det på tiden att detta börjar diskuteras.

  SvaraRadera
 19. Robsten: Jag började se filmen men orkade inte se hela. Jag måste erkänna att jag är rädd för politiker som vill ha rädda anhängare som söker sig till en ledare som försöker utstråla trygghet.

  ***Rolf

  SvaraRadera
 20. När det gäller vålstäkter och Brå. Är det inte märkligt att Brå, istället för att hänvisa till alla oklarheter och slå ut med armarna och säga "vi vet inte", reder ut oklarheterna?

  De kan mycket lätt sätta sig in i grannländers system och klassificeringar om man vill jämföra mellan länder. De kan göra alternativ statistik där man kan se hur brottskurvorna hade gått utan ändringarna av lagen vid det och det tillfället. Inte speciellt komplicerat. De har tillgång till materialet.

  Men, de gör det inte. De vill inte reda ut oklarheter. De vill ha dem kvar så de kan fortsätta med sitt "vi vet inte".

  Reinfeldt sa år 2002 att Brås verksamhet måste göras om helt. Nu är han statsminister. Kanske dags att ta dom i kragen eller ännu bättre, byt ut hela personalen och ta in någon utländsk aktör som kan ordna statistiken åt oss.

  SvaraRadera
 21. Humanism kräver mer än ädla tankar. Det kräver också ödmjukt arbete! Som du har givit ett strålande exempel på genom din genomgång.

  Måtte journalisterna läsa och ta lärdom av detta.

  Strutstaktiken som Aftonbladet tyvärr hamnar i när de nöjer sig med halvsanningar i sin analys (och halva sanningar är hela lögner...) innebär en självanklagelse.

  Sverigedemokraterna är en underbar present som vi ska vara tacksamma för, därför att de åligger oss att gå tillrätta med vår egen smutsiga byk.

  Möter dig en sten på vägen? Du kan snubbla på den. Eller du kan välja att använda den för att slipa ditt svärd. Var tacksam mot stenen.

  SvaraRadera
 22. Anonym1:
  Sverigedemokraterna ÄR sjukdomen.

  Anonym2:
  Det är inte säkert att "Japan, Benelux-länderna, Finland, Schweiz" är exempel på monokulturalism. Schweiz med FYRA officiella språk, är gränsande till fem länder och har ett ledande banksystem av global betydelse. Holland anses vara ett av Europas öppnaste och mest liberala länder. Osv.
  Men vi kan ju komplettera och påpeka att inte BARA multikulturella influenser avgör framgång. Man måste ha öppenhet och ett liberalt ekonomiskt system också - annars skulle Sovjetunionen ha varit framgångsrikt, med sin enorma mängd nationaliteter.
  Men jag skulle vilja veta vad Anonym2 har för grund att tro att hinder för influenser, stoppandet av information, avvisande av nya idéer skulle gynna eller ens vara neutralt för framgång? Det kan inte annat än vara negativt! Att få fler alternativ, att få veta mer, att få skiftande perspektiv ger *mer*.
  Vi kan jämföra med biologisk evolution, och det handlar inte om "symbolspråk". Det handlar om generering av variationer, varvid den variant som är hållbarast vinner.
  Det gäller variationer av idéer såväl som av DNA. (Jfr Dawkins resonemang kring memer, som är en direkt och inte symbolisk parallell.) Minskar variationerna hämmas anpassning och överlevnad. DNA som ligger för nära varandra skapar fler genetiska sjukdomar (då recessiva gener lättare slår igenom). Idéer som bara föds på snarlika idéer ifrågasätts aldrig och stelnar till oduglighet.
  Sverigedemokraterna predikar inavelns och degenereringens evangelium.

  --Ahrvid

  SvaraRadera
 23. Sverigedemokraterna är symptomet för detta lands problem, har du varit i Malmö någon gång? Har någon själv bott på Rosengård, Lindängen, Holma, Bellevuegården eller Kroksbäck? Jag har.

  Dessa gäster kan inte inlemmas i samhället då antalet överstiger hanteringsmöjligheterna och viljan. Vad är skillnaden mellan arbetskraftsinvandringen på 60- och 70-talet och detta sökande efter ett bättre liv med en generös flyktingpolitik. Varför har Ilmar Reepalu sagt att det är legitimt att flytta hit för att dra nytta av det uppbyggda samhället i stället för att tillföra något? Malmö är förlorat, gå ut och se verkligheten.

  Ja jag är själv blatte och anser att religion som grundar sig på förtryck och tvång inte bör gynnas. Skulle gärna vilja ha en muslimsk kvinna som gemål. Går det, SR använde sig av en dold mikrofon och frågade femton imamer? NEJ! Då måste jag konvertera till islam, oj vilken integration det blir där.

  Nämn någon invandringsgrupp som ej är muslimer till tron och har svårt att assimileras i samhället.

  SvaraRadera
 24. Binda ris åt egen rygg, heter det. :-)
  Sedan är det väl en hel del man inte vill tro, men som dessvärre är sant:
  http://sydsvenskan.se/sverige/article428746/Flest-valdtakter-i-Sverige.html

  Religion blir farlig när de som anammat den försöker tvinga på andra sin tro. Religionsfrihet måste också innebära att alla har rätten att stå fria från alla religioner och alla religiösa påbud om hur vi ska leva.
  Låt var och en bli salig på sin tro, men lämna den som inte delar den ifred.

  SvaraRadera
 25. Jah, jag håller med dig om att religion ska vara en privatsak och inte påverka samhällsutformningen. Det gäller all religion.

  Vägen dit är inte okomplicerad, eftersom många religiösa grupper hellre isolerar sig från samhället än ger upp sina seder. Därför behövs vissa tillmötesgåenden av samhället - men inte så långt att våra lagar skrivs om.

  När det gäller våldtäktsstatistiken vill jag bestämt hävda att den ska tolkas med stor försiktighet, eftersom den tillkommer på andra grunder i Sverige än i andra länder.

  SvaraRadera
 26. Äntligen en balanserad människa.

  Gruppen Sverigedemokrater är också människor. I Sverige är man inte ondskefull ens om man märdar tio personer. Här kan man bara var ondskefull om man är Sverigedemokrat. och då spelar det ingen roll vad den personen har för anledning att vara det. Han/hon fick hellre bli mördare, för det kan vi förstå.

  Skulle det vara okej att se det som ett stort hot om prognosen var att Sverige om 30 år skulle bestå av 50% Livets Ordare eller Plymouthbröder?

  Skulle det vara okej att åtminstone se det som en oönskad utveckling, eller rentav ett problem?

  Skulle det vara okej att ifrågasätta denna utveckling?

  Trots allt skulle det innebära en långt mindre förändring i samhället om hälften av svenskarna tillhörde Livets Ord än om de var muslimer.

  Judendomen skall vi inte blanda in, eftersom den förutom att vara en trosuppfattning även är en folkgrupp. Det är inte vare sig kristna eller muslimer.

  Begreppet 'islam' är direkt utbytbart mot 'ortodoxa kristna'. eller, kanske inte, eftersom de flesta lite 'annorlunda' kristna riktningar trots allt har haft en reformation och således inte blandar samhälle och tro på samma sätt som islam.

  Varför så fulla av hat och förakt mot folk som bara är rädda?

  Argumentera istället för att hata. SD är en liten, rädd, svag minoritet. Känns det verkligen så bra att följa massan, vara stor och stark, onåbara tillsammans och med gemensamma krafter krossa 'små ensamma fegisar'?

  I sådant fall förlorar jag hoppet om samhället. Då förtjänar vi t o m sämre representanter än SD.

  Alla som motarbetar SD med maktspråk, förtiganden, personangrepp, skrik, skrän, slagord och hatbudskap - är ni verkligen lösningen eller en minst lika stor del av problemet som SD?

  Jag tycker ni mest sprider de attityder och beteenden ni säger er motarbeta. Jag läser in mer hat på godtycklig dagstidnings ledarsida (Mest mot Israel, USA och SD) än i vilken SD-drapa som helst.

  Möt SD i öppen debatt. Den som verkligen tror på det den säger behöver inte vara rätt att argumenten tryter. Problemet är nog att SD har rätt i vissa saker som ett enat medie/politikersverige har valt att ljuga om av ideologiska skäl. Då är det svårt att verka trovärdig även om man har rätt i huvudsak.

  Jag tycker det är märkligt att man fortfarande inte kan säga vad invandringen kostar och vilka positiva och negativa effekter den har för samhället när det går att räkna ut på öret och människolivet när vad några fartkameraskåp och en trefältsväg får för effekter.

  Det är dags att ta fram de uppgifterna så vi en gång för alla kan köra hut i SD:s irrläror.

  Var är förresten JK-anmälningarna över Christer Sturmarks ideliga hatangrepp och propagandakmpanjer för att förlöjliga gruppen kristna?

  Sansa er, alla, om ni vill kalla er humanister...

  SvaraRadera
 27. Rätt bra skrivet Anonym, eller kanske t.o.m. mycket bra. jag skrev så här på min blogg.

  "Dessa eliter sjunger ofta toleransens lov men uppvisar en påfallande intolerans när någon står upp för åsikter som de inte gillar, då beskylls dessa för ”intolerans” fast det är precis vad de själva just då visar upp. Denna paradox verkar de själva dock inte upptäcka trots att de också påtalar sin egen grupps överlägsna utbildning och intelligens, till skillnad från de ”bonniga” snusande mörkermännen. De sjunger demokratins lov fast de själva beter sig odemokratiskt så fort någon på allvar tycker annorlunda. De talar om deras egna fina människosyn och motståndarnas hemska människosyn, fast de inte tvekar att frysa ut och stigmatisera sina politiska motståndare på alla upptänkliga sätt. De talar varmt och ihållande om mångfald, fast deras mardröm är att ett parti med en något annorlunda agenda skall komma in i riksdagen."

  SvaraRadera
 28. Med risk för att bli anklagad för hybris, tycker jag fick till det rätt bra där.

  SvaraRadera
 29. Robsten, ett samhälles demokratiska fri- och rättigheter prövas när de utmanas. Då spricker Sverige rejält, redan vid en mild prövning. Det är sorgligt.
  När mäktiga talar om demokrati menar de oftast deras egen rätt att fortsätta styra. De har dålig kläm på vad demokrati egentligen betyder: folkstyre, på gott och ont.

  SvaraRadera
 30. Det är härligt med vuxna människor som svämmar över av en fyraårings naiva självbelåtenhet. Jag skojar inte, Robsten, jag tycker verkligen att det är härligt. Vi borde vara mer som barn på det viset och tillåta oss att känna oss som världsmästare lite oftare.

  SvaraRadera
 31. @ Ahrvid Engholm

  Du blandar (medvetet?) ihop två olika saker kulturutbyte och multikulturarism. Det förstnämnda har i alla tider skett naturligt, man tar till sig delar av andra kulturer som man anser har något att tillföra och inlemmar detta i sin egen kultur, det sistnämnda är något helt annat, det innebär att människor från jordens alla hörn med vitt skilda bakgrund skall fås att bo sida vid sida utan att ha någon gemensam historia/kultur/religion och utan att ha några gemensamma traditioner/referensramar/sociala koder. Det förstnämnda är det få som har något att invända emot, det sistnämnda är dock enbart destruktivt!

  Den stora majoriteten, vare sig infödda eller invandrare, vill inte leva i någon ”mångkulturell miljö”. Det visar historien, verkligheten och forskningen på området tydligt! Invandrare, vare sig det är irakier i Sverige eller svenskar på spanska solkusten, söker sig till områden där släkt och landsmän bor och infödda söker sig därifrån. Forskning från Storbritannien visar på samma sak,
  "We've done work here which shows that people, frankly, when there aren't other pressures, like to live within a comfort zone which is defined by racial sameness. People feel happier if they're with people who are like themselves.”
  Länk

  ”Multikulturarism” leder därför till segregation och ett etniskt splittrat samhälle vars konsekvenser bl.a. Robert Putnam undersökt,
  ”A bleak picture of the corrosive effects of ethnic diversity has been revealed in research by Harvard University's Robert Putnam, one of the world's most influential political scientists. His research shows that the more diverse a community is, the less likely its inhabitants are to trust anyone - from their next-door neighbour to the mayor.

  The core message of the research was that, "in the presence of diversity, we hunker down", he said. "We act like turtles. The effect of diversity is worse than had been imagined. And it's not just that we don't trust people who are not like us. In diverse communities, we don't trust people who do look like us."”

  Länk

  SvaraRadera
 32. Multikultiförespråkarna, som Ahrvid här, gör misstaget att de inte definierar den där multikulturen innan de talar sig varma för den. Att en del grupper föredrar annan mat, eller andra kläder, eller annan musik, eller har andra favoritsysselsättningar på sin fritid än majoriteten är inget problem. Det tycker inte jag i alla fall, och jag är övertygad om att jag har de allra flesta med mig på den punkten. Snarare är det en tillgång för samhället med sådan mångfald.

  Problem blir det däremot om en del grupper inte delar samhällets grundläggande värderingar, som demokrati, yttrandefrihet, respekt för lagen, alla människors lika värde oavsett ursprung eller kön, osv. Ett land har inte plats för mer än en uppsättning av sådana grundläggande värden. Om det är det som är "multi" i multikulturen så kan det omöjligt fungera i längden, en sådan fundamental splittring sliter sönder vilket samhälle som helst.

  Sverigedemokraterna gör i sitt utspel misstaget att de inte tillräckligt tydligt gör skillnad mellan grupp och individ. Visst, det är möjligt att det finns en större andel just bland muslimer än bland övriga invandrare som inte delar våra grundläggande värderingar enligt ovan. Men det är i princip irrelevant. En individ som delar värderingarna är inget problem vare sig han är muslim, zoroastrier eller zenbuddhist, vare sig han är nordeuropé, blåneger eller eskimå. Delar man inte dessa värderingar är man däremot ett potentiellt problem för samhället, vare sig man kommer från Mellanöstern eller från Blekinge.

  SvaraRadera
 33. Varför finns SD? Varför sympatiserar människor med deras åsikter? sympatisörer hånas, ja mobbas, av de som säger sig företräda en human människosyn. Men är det inte dags att fundera över VARFÖR någon blir Sverigedemokrat istället för att kräka ur sig en massa skit? Vad har vi för erfarenheter av islam tror ni, vi lågutbildade svenska idioter som bor i samma brevlåda som Mohammad och Ahmed? kanske skiljer sig våra erfarenheter från aftonbladets chefredaktör en aning?

  SvaraRadera
 34. Stefan, det här var den mest nyanserade och välskrivna krönika/artikel jag någonsin läst om SD och deras ståndpunkter. Precis som du antyder är antagligen den största orsaken till SD:s popularitet just den "mörkläggning" som de flesta medier i likhet med Aftonbladet utför i all välmening. Men som bekant är vägen till helvetet kantad av goda föresatser, vilket också avspeglar sig i ett växande stöd för SD. Att det överhuvudtaget finns lagar som förbudet mot "hets mot folkgrupp" säger ju en del om debattklimatet i det här landet.

  SvaraRadera
 35. apropå våldtäkterna: visst fan gör det ont att bli påsatt av en omskuren.
  inte konstigt att vissa naiva tjejer hellre anmäler en sådan än en man med en naturligt smord penis!
  den omskurne kan tjejen inte ens runka till avslappning ju!
  Svennen behöver bara ett handtag för att lugna ner sig.

  SvaraRadera
 36. men multikultur i svenska damers och (bögars) sexliv är upplysande.
  Tack vare muslimerna så får dessa chansen att testa omskuren snopp!
  Fast iofs tror jag inte muslimerna testar bögsexet så ofta hehe

  SvaraRadera
 37. Stefan!

  En mycket bra genomgång av punkterna. Jag läste detta i pappers-Aftonbladet (kan inte hitta de 21 punkterna på nät-Aftonbladet) och förundrades över hur dåligt motiverade argumenten mot Jimmie Åkesson var. Mycket var bara hänvisningar till auktoriteter och påståenden om att det Åkesson säger inte är vetenskapligt bevisat. Trots detta skrev Aftonbladet FEL i stora röda bokstäver bredvid påståendena. Vadå fel? Aftonbladet hade ju inte mer på fötterna än Åkesson själv!

  Om man verkligen vill argumentera mot Åkesson måste det göras på ett betydligt trovärdigare och faktabaserat sätt. Man måste visa upp de belägg man säger att Åkesson själv inte har. Föregå med gott exempel helt enkelt.

  Tyvärr riskerar Aftonbladets usla argumentation istället att stärka Sverigedemokraterna.

  SvaraRadera
 38. Här haglar en massa uppfattningar, och jag är rädd att jag bara på sin höjd kan beröra några.
  Ronny G:
  "Dessa gäster kan inte inlemmas i samhället då antalet överstiger hanteringsmöjligheterna och viljan. Vad är skillnaden mellan arbetskraftsinvandringen på 60- och 70-talet och detta sökande efter ett bättre liv med en generös flyktingpolitik. Varför har Ilmar Reepalu sagt att det är legitimt att flytta hit för att dra nytta av det uppbyggda samhället i stället för att tillföra något? Malmö är förlorat, gå ut och se verkligheten."
  Jag har varit i Malmö "ovanligt mycket". Förläggaren av min novellsamling Mord på månen bor en bit från Malmö och jag har hälsat på ett par ggr de senaste åren. Innan dess var det en tolkienförening i Malmö vars evenemang jag besökte några ggr. (Någon av gångerna övernattade jag i just Rosengård.)
  Det är inte så förbaskat stor skillnad mot t ex Stockholm. Det finns problemområden både i Malmö, Stockholm, Göteborg och de flesta större städer. De har tillkommit genom naiv "samhällsplanering", men problemen kommer så småningom att växa och nötas bort.
  Att påstå att Malmö "är förlorat" är verkligen att ta i! Och den senaste generationen invandrare kommer så småningom att växa in i det svenska samhället också. Mycket av det som anförs som "problem" sades också om den enorma invandringen av finländare på 60/70-talet. Idag är det inte någon som klagar. De har integrerats väl. Det tar litet tid, men de "problem" vi ojar oss över växer bort.
  Att det finns intoleranta drag i religion är välbekant. Mot de värsta avaterna finns lagar (förbud mot hot, våld, tvång etc). Det är bara att tillämpa lagarna. Min välgrundade bedömning (det är bara att se historiens utveckling) är att människor själva med tiden glider bort från religiös intolerans.
  Alla dessa "förbannade invandrare som bara kommer för bidragen" är en litet annan debatt som handlar om ekonomisk politik generellt.

  Roger S:
  "Du blandar (medvetet?) ihop två olika saker kulturutbyte och multikulturarism. Det förstnämnda har i alla tider skett naturligt, man tar till sig delar av andra kulturer som man anser har något att tillföra och inlemmar detta i sin egen kultur, det sistnämnda är något helt annat, det innebär att människor från jordens alla hörn med vitt skilda bakgrund skall fås att bo sida vid sida utan att ha någon gemensam historia/kultur/religion"
  Du sysslar med det min gamla filosofilärare kallade en övertalningsdefinition (persuasiv definition), att "definiera" något genom att förutsätta vad som skall bevisas. Kulturutbyte och multikulturalism är två sidor av samma mynt. Du tycks hävda att multikulturalism är en fruktansvärd massa (i alla fall "från jordens alla hörn") invandrare som aldrig i livet kan passa in (i alla fall "utan att ha någon gemensam historia/kultur/religion").
  Ja, jäklar vad missanpassat och omöjligt det blev med den halva miljon finländare som kom hit! Du är bara närsynt. Invandrare tar en viss tid på sig, men sedan växer de in i samhället - de tar faktiskt åt sig av historia, kultur, religion (och det svenska samhället tar åt sig litet av vad de kan bidra med). Varför skulle detta vara "enbart destruktivt"? Segregation m m nöts faktiskt bort med tiden.

  --Ahrvid

  SvaraRadera
 39. (Detta skulle egentligen ingå i föregående, men Stefans blog begränsar tydligen inlägg till 4096 tecken. Så det får gå separat.)

  Börjesson:
  "Problem blir det däremot om en del grupper inte delar samhällets grundläggande värderingar, som demokrati, yttrandefrihet, respekt för lagen, alla människors lika värde oavsett ursprung eller kön, osv."
  Ge utvecklingen tid, bara, så får du se. Man kan inte betrakta en utveckling för kortsiktigt! Titta, den där kurden kom hit *för ett år sedan* och han har *redan* inte hunnit assimileras! Men om tjugo år besöker "den där kurden" med nöje midsommarfester, dansar kring blomsterstången och upprörs om någon försöker pådyvla sina döttrar tvångsgifte. Och gäller det inte honom, gäller det i alla fall hans barn.
  Apropå kurder, är ett par av Sveriges främsta komiker det och roar oss varje vecka i "Parlamentet". De driver med sig själva och "svenskheten" och har på ett självklart sätt avkodat alla kulturella chiffer.
  Och när man kan skämta och driva med saker, bevisar man att det inte finns någon oöverstiglighet. De kulturella gapen håller redan på att slutas.
  Den stora faran är däremot SD:s vanföreställningar och avvisande av allt nytt, ett Sverige som ett naivt och stillastående Sörgården. Det är inavel och historielöshet. Det är därför jag påpekar att det är Sverigedemokraterna som är själva sjukdomen - de är inget "symptom", utan själva problemet. Predikande av inavel är ett problem.

  --Ahrvid

  SvaraRadera
 40. Problemet är snart löst nu när SD och Socialdemokraterna har gått ihop för att fälla ett förslag från allians partierna i Trelleborg

  Åkesson uttrycker den oro som många vanliga människor känner när det gäller Islameringen av Sverige,censurering av utställningar som handlar om Islam osv. Tyvärr är våra politiker
  fega de vill inte ta i den här frågan med tång en gång.

  SvaraRadera
 41. Huvudanklagad för mordet på det svenska folkhemmet är socialdemokratin och medskyldiga de övriga riksdagspartierna! På så vis blir de patetiska reaktionerna på Sverigedemokraterna inget annat är hopplöst eget försvar… /Il Padre

  SvaraRadera
 42. Ahrvid: Du glömde Finland! ..hur kan det komma sig att ett krigshärjat och bränt land reser sig och rusar förbi Sverige i utveckling på alla plan under några årtionden? Ja inte beror det på nån utbredd och genomsyrad multikulturalism iaf... //Johnny

  SvaraRadera
 43. Ett inlägg i debatten.
  Ett inslag från CBN News.

  http://vodpod.com/watch/1428923-sweden-in-grip-of-islam

  /M

  SvaraRadera
 44. Vad har Islam för nya ideér att komma med som vi kan ta till oss?

  SvaraRadera
 45. Hur landar man i "eftersom det idag verkar finnas mer militanta, våldsbejakande strömningar inom islam än inom kristendomen".
  Var George Bush sekulär? Eller är presidenters våldsanvändande legitimt, så länge de är västerländska?

  SvaraRadera
 46. Jag har inga fakta till stöd för det, men mitt intryck är att även om förstagenerationen invandrare har ett stort behov av att definiera sig genom sin ursprungskultur tenderar deras barn att först och främst vilja vara svenskar.

  Segregationen är en olycklig motkraft, som inte alls bara kommer från förstagenerationsinvandrarna utan också från svenskt samhälle, som tenderar att placera alla invandrare i vissa bostadsområden - ofta sådana som är så trista att infödda svenskar inte vill bo där.
  Jag tror att denna bostadssegregation, som också medför segregation i skola osv., är den främsta anledningen till spänningar mellan olika etniska grupper i vårt samhälle.

  Främlingskap skapar rädsla och fientlighet. När vi lär känna varandra går det över.

  SvaraRadera
 47. Kan vi inte tvinga alla forskare i Sverige att undersöka om det finns fog för Jimmie Åkessons anklagelser och påståenden? Det är ju så viktigt att vi bemöter just hans anklagelser och påståenden med fakta. Satsa några hundra miljarder på detta. Det är viktigt för demokratin och yttrandefriheten att just Jimmie Åkessons åsikter bemöts med fakta. Att det finns andra åsikter, debattörer och människor som vill få utrymme är irrelevant. Nu ska vi ägna all tid åt denna partiledare för ett tvåprocentsparti.

  SvaraRadera
 48. Jimmie Åkessomn har slagit svenskt rekord i omdömeslöshet, och nu tror jag för min del att hans parti kan avskrivas. Spekulationen i svenskarnas hatobjekt nr 1, islam, var baraalltför grov, i synnerhet so han dan därpå avslöjade sin 0okunnighet inför Aftonbladets enkla sakfrågor samt fick skriva en ny artikel där han tog tillbaka ungefär hälften av vad han sa i den förra. Invandringen behöver förstås begränbsas kraftigt, men det är nu en politisk omöjlighet. Närmastb skulle jag vilja se Sverigedemokraternas finanser granskas. En uppgift för grävande journalistik!

  Mer kmonstigheter:

  Skandal i uppsegling!

  whoops

  Hur påverkas regeringsarbetet?

  - Peter Ingestad, Solna

  SvaraRadera
 49. Till Ahrvid och Rolf:

  Vilka superbra och klassiska vänster/"antirasist"-argument ni har: "Jag orkade inte läsa din artikel / se filmen, så därmed slipper jag bemöta något som jag inte hade klarat av, men här skickar jag istället två sidor floskler och irrelevanta fakta med avsikt att väcka skuldkänslor hos potentiella SD-väljare"...

  Suck, ni är patetiska, och det är NI, både med er barnsliga argumentationsteknik och er världsfrånvända samhällsuppfattning, som har satt Sverige och västvärlden i den aktuella situationen, vilken jag inte tror har en helt obefintlig risk att leda till ett nytt världskrig så småningom... :-(

  SvaraRadera
 50. Johnny:
  Finland har en hel del multikulturalism. En betydande minoritet svenskspråkiga. Ryskt inflytande (som tidigare ryskt storfurstendöme). Tyskt inflytande (både under frihetskriget och WWII). Men, det spelar också in att man drivit en liberal ekonomisk politik.

  Niklas M:
  "ni är patetiska, och det är NI, både med er barnsliga argumentationsteknik och er världsfrånvända samhällsuppfattning, som har satt Sverige och västvärlden i den aktuella situationen, vilken jag inte tror har en helt obefintlig risk att leda till ett nytt världskrig så småningom"
  Med risk för att min "barnsliga argumentationsteknik" leder till "ett nytt världskrig så småningom", vill jag ändå påpeka:
  Det finns inget världsfrånvänt i att konstatera att risken är minimal för en muslimsk världskonspirations övertagande av Sverige - eller ens startande av världskrig - *då det religiösa fundamentet vittrar bort*.
  Att religionens grepp lossnar är den trend vi ser genom historien. Det händer i islam också, om än litet senare än i "väst". Minns t ex de enorma protesterna i Iran (som inte heller upphört, om än man försökt slå ned dem med våld). Och det är ändå i princip en religiös diktatur, där man i 30 års tid försökt inympa maximalt med religion. Iranierna vill inte ha det. Folk vill inte ha det. Religion klarar inte konfrontationen med det moderna samhällets framryckning. Den står svarslös inför den vetenskapliga världsbilden. Den förlorar mot fritt infoflöde och fri debatt, som blir ofrånkomlig med globalisering, ny teknik (Internet, mobiler, TV-satelliter, etc).
  Att inbilla sig att islam och muslimer skulle vara något hot, är historielöst.

  --Ahrvid

  SvaraRadera
 51. Vi och Dom-debatten förs också inne på "Kärlek hur fan gör man?",Bob Hanssons blogg,då och då...
  Följande rader är ett inlägg jag skrev i september angående Hägglund/"Kulturelit/Vanligt folk"-diskussionen...går ju dock att applicera på i princip vad som helst som har med oss jordbor att göra...

  "För att fortsätta mitt inlägg från i förmiddags..nej,den här illusionen av Vi och Dom får som sagt aldrig sluta skärskådas och motarbetas...men är heller inte så mycket att förundras och förfasas över. Man måste förstå sina försvarsmekanismer,tacka sin rustning för lång och trogen tjänst..innan man kan slänga den på skroten för gott,eller åtminstone ställa in den i garderoben ibland.

  Längre än så här har vi inte kommit...än. Inte så konstigt om man tänker efter. Flockmentalitet,misstänksamhet och fördomar har tyvärr alltid haft sin funktion att fylla,rent evolutionshistoriskt sett. Hittills har fler överlevt(och hunnit sprida sina gener och värderingar) i gruppen "vi som varit på vår vakt mot allt okänt,inklusive grannbyn" än i den grupp som livsbejakande och godtroget välkomnat främlingar med öppna armar,urskiljningslöst och obeväpnat.

  Sen kan det ju diskuteras vilka som hade det roligast medan dom levde...och det är väl det som inger både hopp och viss frustration...att vi idag har kommit så pass långt att vi har börjat göra det. Föra en diskussion,åtminstone med oss själva. Att vi inser att det krävs mer än bara överleva för att vi ska känna oss vid liv. Att vi börjat utmana och ifrågasätta reptilhjärnans slagord och paroller om kamp och flykt,djungelns lag,gated communities och alla andra bedrägligt trygga bekvämlighetszoner -inte minst våra egna mentala- och istället längtar efter något varmt,värnlöst,välkomnande, gränsöverskridande...

  Än så länge leker vi nog mest med tanken,smakar på orden...för som sagt,Hur fan Gör man??? Med all denna världens kapprustning i ryggsäcken?
  Jag är som sagt både hoppfull och frustrerad...något säger mig att det egentligen är så jäkla enkelt.
  Något säger mig att om alla bara kunde börja leva efter ett så självklart faktum som att "ingen är din herre,ingen är din slav" så skulle det här kunna bli riktigt,riktigt bra...

  Och hur svårt kan DET va'? ;-) "

  SvaraRadera
 52. Ja vi pratar och diskuterar, principer hit och dit, rasism hit och dit, teorier och principer. vad betyder de egentrligen? Att vi vill vinna en diskussion? Att vi vill framstå som goda och humana?

  Jag pratade med en kvinnlig vikarie på mitt jobb som knappt vet vad SD är för något i dag, för ett par timmar sedan bara. Hon berättade att när hon gick på gymnasiet så blev hon kallad "svennehora" varje dag, alltså varje dag. Svenskar var i kraftig minoritet på hennes gymnasium och hon kände verkligen att hon blev hatad som svensk. Hon var rädd varje dag under hela sin gymnasietid, hon var livrädd varje dag hon var tvungen att åka buss till och från skolan, en gång åkte hon duktigt på spö under bussfärden.

  Nu kanske jag ljuger tänker ni, eller är det bara ett enstaka exempel, inget att bry sig om? Om det vore så väl ändå. Det kvittar, Maud Olofsson kommer aldrig att bry sig, så...what the heck. Jag tror man formas av den verklighet man möter, man måste drabbas själv eller någon i den närmaste bekantskapskretsen, annars finns det helt enkelt inte.

  Inte något ont som inte för något gott med sig. Jag har faktiskt fått en del förståelse för hur trackade homosexuella, transar och andra måste känna det ibland.

  SvaraRadera
 53. Jag håller med Nina. Låt lusten bli din ledstjärna och lita på att resten ordnar sig. På det ena eller andra sättet. Fruktan och feghet är helt enkelt inga värdiga hållningar. Vägen är viktigare än målet. Vägen ÄR målet.

  SvaraRadera
 54. Och som Gandhi sa (mycket fritt tolkat): Hellre krig än feghet.

  SvaraRadera
 55. Vi måste börja med ömsesidig respekt. Det är ett elände för vår art att vi har så bråttom att döma ut varandra - ohört. Mobbning på nationell eller till och med global nivå.

  Någon gammal filosof har säkert sagt att om vi förväntar oss fiender, är det precis vad vi får. Jag envisas med tron att om vi bara diskuterar med varandra tillräckligt länge - och tillräckligt öppet - når vi till slut samförstånd.
  Det måste i alla fall prövas.

  SvaraRadera
 56. Det är lustigt att kritik mot vi och dom tänkande blossat upp just nu. När alla hånade Bush och konservativa amerikaner var det aldrig någon som ifrågasatte det. När kvinnor och män delas upp i grupper istället för att se som individer ifrågasätts inte vi och dom tänkande.

  Någon konsekvens får vi väl antingen ha i hur vi resonerar. Om vi opponerar oss mot andras grupptänkande och fördomar ska vi baske mig vara beredda att ifrågasätta vårt eget också.

  SvaraRadera
 57. Huvudet på spiken, Johan. Detta handlar i själva verket mycket lite om Sverigedemokraterna.

  Och Sverigedemokraternas fruktan handlar också om något helt annat än muslimer. Vad den handlar om kan den intelligente eller livserfarne räkna ut på egen hand.

  SvaraRadera
 58. Även om jag sympatiserar med SD så vill jag tacka för en bra analys, fri från "under bältet" retorik och rasist-skrikande.

  Tänk om fulmedia kunde anamma samma nivå som dig, då kunde vi lägga krutet på problemen istället för ägna tiden åt att kasta paj.

  Bittergubbe

  SvaraRadera
 59. Fanatism och extremism löser inget utan leder bara till elände, och om det inte bromsas i tid, till död, bara för dödandets skull.

  Det är bara att se sig om i världen vad som händer när detta tillämpas.

  Alla vi människor härstammar från en grupp av några tusen individer som levde i Afrika för ca 60 000 år sedan.

  På grund utav klimatförändringar, där havsytan sjönk med med än 100 meter, stog vi inför randen till utplåning. Sådan tur så valde våra förfäder att migrera, och anpassa sig till den förändrade miljön, och därmed överleva.

  Vill du vidga dina vyer så kan du börja här, Atlas of the Human Journey; https://genographic.nationalgeographic.com/genographic/lan/en/atlas.html

  SvaraRadera
 60. Stefan, segregationen beror inte på att svenska samhälllet "klumpar ihop" de nyanlända. De "klumpar ihop" sig själva. EBO-lagen, som gör att de nyanlända själva får välja var de vill bo, är en idiotisk lag. Det är INTE invandrarverket/migrationsverket som säger "Nu ska du bo i Ronna i Södertälje för där bor alla andra av din sort!". Tvärtom, migrationsverket skulle väl gärna placera dom där det finns bostäder och jobb, men EBO-lagen ser till att dom inte får placeras någonstans mot sin vilja. Personligen tycker jag att EBO-lagen ska rivas upp. Nyanlända borde få x antal förslag på ställen där då får bo: "Jaså, du vill bo i Rinkeby för där bor många av dina landsmän? Nej, tyvärr, det går inte, vi har varken bostäder eller jobb åt er i närområdet. Här får ni fem alternativ, välj fritt bland dom istället. Det är fem olika kommuner, olika stora, med olika möjligheter, men alla har plats för er: Karlsborg, Bollnäs, Östersund, Kalmar, Norrköping (bara exempel). När ni har en egen försörjning så får ni självklart, precis som alla andra, flytta var ni vill, även till Rinkeby!".

  Jag är så trött på att folk tror att det är "samhället" som klumpar ihop dom mot sin vilja, när dom får välja fritt och väljer sin egen misär.

  /Andy

  SvaraRadera
 61. Tror du på allvar, Stefan, att Norge och Danmark har så mycket lägre anmälningsfrekvens än Sverige? Att länder som Grekland och Spanien kan ha det håller jag inte för otroligt, men knappast våra grannländer i Norden.

  SvaraRadera
 62. Dessutom vill jag tillägga att jag är glad att jag hittade fram till din blogg.
  Den verkar vara mycket intressant och seriös.
  Din ton är en lisa i dessa tider då alla tycks skrika hysteriskt för att överrösta varandra.

  SvaraRadera
 63. Dennis:
  I själva verket härstammar vi från en enstaka individer eller begränsade grupper från 150 till 200 000 år sedan. Det vet man från studier av mitrokondrier (som ärvs på kvinnolinjen) och Y-kromosomen (som ärvs på manslinjen). Det är tveksamt om vi *tvingades* migrera pga klimatförändringar, däremot gjorde sådana migration möjlig.
  I det läge då havsytan är rejält mycket lägre, beror det på att mycket vatten bands up i stora inlandsisar - dvs klimatet var kallare. Troligen var Afrika under sådana omständigheter livsvänligare. Man vet att t ex Sahara varit en savann i nästan historisk tid (då det var istid i Norden).
  Att vattnet bands upp av is och havsytan sjönk, gjorde det möjligt att överbrygga en del sund, som idag förstås har vatten.
  Som nomad och samlare flyttade nog människan runt hela tiden. När ett visst område blir "renrakat" på mat (eller i alla fall sämre) så flyttar man till ett nytt. Uppfinnandet av jordbruket (trol i "bördiga halvmånen kring Irak och Turkiet) för så där 10 000 år sedan ändrade på samlarsamhällets förutsättningar.
  Tyvärr lever Sverigedemokraterna kvar i jordbrukssamhället, där man delade upp sig i grupper, försvarade sina jordplättar och misstrodde grannen. Industrialismen, modern kommunikationsteknologi m m har ändrat på detta. Jordplättarna har tappat vikt, vi kan resa tvärs över världen på några timmar och folk vet mycket mer så något grannhat behövs inte.

  --Ahrvid

  SvaraRadera
 64. Andy, jag böjer mig för dina fakta. Jag har en föråldrad kunskap. Förr koncentrerades invandrare till vissa områden av diverse skäl, vilket är hur dessa områden blev så invandrartäta. Så starten var nog svenska myndigheters, och sedan mal det på av det uppenbara skälet att invandrare känner sig mer bekväma med att bo där det finns folk med samma ursprung. Inte konstigt alls.

  SvaraRadera
 65. Anna, tack för dina vänliga ord. Vad gäller anmälningsfrekvensen är den säkert närmare den svenska i våra nordiska grannländer, men har de också som Sverige vidgat våldtäktsbegreppet och skapat en lika hög anmälningsbenägenhet?

  Nå, uppenbart finns det saker att utreda i detta, för vi har ingen rätt att bara avfärda de många våldtäktsanmälningarna med att de bara skulle vara statistiska anomalier - vi måste komma till botten med dem, även om det innebär en risk att vi gör upptäckter som vi skulle vilja slippa.

  SvaraRadera
 66. Multikulti är väl bra, jag kan tänka mig att köpa en japansk bil nästa gång

  SvaraRadera
 67. Roligt att SD-hatare hänvisar till Iran och Holland, det är några länder som har erfarehet av öppna gränser, samtidigt som dom säger hur upplysta dom själva är.

  Det har ju bara tagit 30år för Iran att ta sig dit dom är idag, det är ju lysande, varför ska man vara orolig.

  /Openeyes

  SvaraRadera
 68. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 69. "Han hävdar rätten att få framföra inopportuna åsikter som andra skulle kalla extrema – varför är det ett problem för honom att andra får göra detsamma?"

  Nu är det väl igentligen åt andra hållet, säg inte att det han säger passerar obemärkt och snabbt förträngs av media.

  Men tack för en relativt opartisk blogg!

  /Openeyes

  SvaraRadera
 70. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 71. Arvid Engholm: "Han påstår att Malmö inom överskådlig tid får muslimsk majoritet. Trams! Det finns *en* moské där".

  Eh? Du skämtar inte med oss? En moské i Malmö, är det en pråfessionell analys?

  Jag vet ytterst lite om Malmö eller moskéer där, men har både förmåga att inte vara lika pinsam som [...] samt att hitta lite information. Jag vet iofs att det finns ett antal källarmoskéer i Malmö, mn du kan nog ha fel även beträffande moskébyggnader -- det skulle inte förvåna mig i alla fall.

  Nåväl. Islamic Center omkring år 2005 sade sig ha 50000 medlemmar i regionen. Den informationen finns nog ännu att hämta hos dem på nätet.

  Integrationspolitiska maktutredningen angav i rapporten "Kategorisering och integration" 2004 (pdf) att Malmö har 50000 muslimer för år 2003, men med tanke på invandring från Irak och Mellanöstern sedan dess kan tillkomma cirka 3000 personer från muslimska länder per år så att det nu kanske är 75000-80000 muslimer, motsvarande 26-28 procent av befolkningen. Högre födelsetal gör dock att ökningen blir större än bara den från invandringen och närmare 30 procent muslimer kan alltså vara korrekt. Detta samt givet att ökningen är 1 procent per år som andel av befolkning skulle muslimerna komma majoritet om 20-25 år.

  Vidare finns en trend i ökad utflyttning av kategorin svenska medborgare, där etniska svenskar kan förmodas vara överrepresenterade, och detta bör förstärka sannolikheten av att siffrorna ovan inte är överdrivna. Vidare lämnar enligt SCB invandrare i låg grad Sverige, och den orörligheten bör även gälla städer.

  Men mitt primära svar till dig var inte detaljerna i det sista stycket, utan det grundläggande är i stycket före det.

  SvaraRadera
 72. Kommentar om min kommentar nyss:

  1 procent ökning per år kan tänkas vara lite mer än vad som är möjligt, men med tanke på både demografi hos islamiska gruppen, med många unga samt att de föder fler barn vid relativt sett yngre ålder samt invandringen kan det nog vara möjligt.

  Vidare har vi redan eller står inför snar muslimsk majoritet i flera städer i Europa, så jag tror definitivt att ett par decennier inte är ett orimligt tidsspann.

  SvaraRadera
 73. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 74. Openeyes: "Roligt att SD-hatare hänvisar till Iran och Holland, det är några länder som har erfarehet av öppna gränser, samtidigt som dom säger hur upplysta dom själva är".

  (Först borde man kanske inte replikera alltför enfama och korkade kommentarer, men jag är usel när det gäller grundläggande retorik, så jag kanske belönar ett "troll" med något alltför seriöst...)

  Openeyes, vilka avser du med "dom"? Känner du till att de som är och varit kritiska till den fria invandringen, t ex Wilders eller den nästan halva av befolkningen som röstade på Pim Fortyun inte förordade den historiska liberala villkorslösa invandringen?

  Att SD anser att Wilders är bra innebär alltså inte att SD anser att samtliga övriga partier i Holland är bra. Tvärtom. Var det något du trodde? Av din kommentar att döma kan man inte dra någon annan slutsats. Du visar alltså på en häpnadsväckande, närmast fantastisk oförmåga att tänka och förstå samt att dra rimliga slutsatser.

  SD kritiserar Hollands alltför liberala invandringspolitik, som dock har tagit steg i rätt riktning samt senaste decenniet ändå varit mer restriktiv än den svenska invandringspolitiken, vilken gett oss rekordinvandring i västvärlden (även större än Kanada, som Wolfgang Hanson i dagens Aftonbladet sökte luras om har större invandring med större absolut tal; lurendrejeri då Kanada har klart högre befolkning än vi och således relativt lägre invandring).

  De regler som införts tack vare kritiken mot den öppna invandringen i Holland stöder säkert SD, och de stöds förstås även av Hollands parlament som infört dem. Men att det är tillräckligt tror varken SD, Wilders eller en stor mängd intellektuella i Europa som gör en analys om mångkultur och islamisering som inte avviker för mycket mot t ex mördade professor Fortyuns analys.

  Ska bli spännande att se vad din nästa kommentar blir... Njäe, kanske inte!

  SvaraRadera
 75. Tack för ett i den här debatten sällsynt klarsynt inlägg! Men jag vill ändå annmärka på ett par detaljer:


  "...men frågan är om föräldrar ska ha rätt att utföra [omskärelse] på sina barn, när inte medicinska skäl motiverar det."

  Varför är det en fråga? Att vuxna INTE har rätt att göra komplett onödiga kirurgiska ingrepp i sina barns kroppar är väl så självklart som något kan bli? Eller är det också en fråga om föräldrar skall ha rätt att tvinga sitt barn att genomgå anusblekning, påtvinga sin son en prince albert-piercing eller utföra kosmetisk labiaplastik på sin dotter oavsett vad hon själv vill? Det är ganska självklart att föräldrar inte skall ha rätt att göra detta, eller hur, men exakt vad är det som gör att frågan blir svårare när det istället gäller omskärelse och muslimer?


  "[Könssegregerad simundervisning] verkar redan förekomma här och där, och även om segregering är olycklig kan den förstås i detta sammanhang. Små anpassningar i enskilda fall för att alla ska lära sig simma."

  Återigen en konstig tendens att visa acceptans för korkade beteenden bara för att de kommer från muslimskt håll. Ponera att en djupt kristen familj vill hålla sina barn hemma från biologilektionerna eftersom evolutionsteorin som där lärs ut krockar med föräldrarnas religion, och att skolan som svar inför en alternativa biologilektioner för de kristna barnen, utan Darwins lära. Skulle du då också säga att det vore förståerligt i detta sammanhang, och att det är ok med "små anpassningar" för att barnen åtminstone inte skall missa all biologiundervisning?

  Det är egentligen väldigt enkelt. I Sverige har alla barn rätt att gå i skola, och det är olagligt att förvägra sina barn den rätten. Det gäller för ALLA - även för den som är muslim och har klippkort hos DO. PUNKT.

  Kort sagt: Sluta upp med att ge muslimer rabatt på idiotiska beteenden. Att göra onödiga ingrepp i barns könsorgan är FEL oavsett vilken ursäkt man har. Att vägra sina barn skolundervisning är FEL oavsett vilken ursäkt man har. Integrationen kommer ALDRIG att lyckas så länge olika måttstockar gäller för olika grupper.  "Jag vet inte hur [halalslakt] går till men om den inte är särdeles grym mot djuren ser jag inget problem."

  Halalslakt går till så att djuret vänds mot Mekka och samtidigt som en muslimsk präst läser en bön över det (varför man med all rätt kan kalla det för ritualslakt, och varför man med all rätt kan kalla det för vidskepligt bronsåldershokuspokus). Sedan skär man halsen av djuret och låter det förblöda medan det är vid medvetande. I Sverige är slaktmetoden dock bara tillåten om djuret först bedövas, men importerat halalkött (som mycket av det du hittar i Coops kyldiskar) är slaktat enligt halalkonstens alla regler - utan bedövning.

  Och ja, djuren lider mer av att förblöda till döds (alternativt kvävas av sitt eget blod) än när hjärnverksamheten klipps av på ett ögonblick via en slaktmask. De enda som hävdar något annat är sådana som - här kommer det igen - ger muslimer rabatt på idioti och låter djurens lidande betala mellanskillnaden.  Slutligen måste jag konstatera att du i punkt efter punkt antingen ger Åkesson rätt eller efterlyser forskning och öppen diskussion på området - samtidigt som du, som jag förstår det, inte önskar SD några större framgångar i valet. Då måste jag fråga; tror du verkligen att dessa frågor kommer att diskuteras eller att den forskning du vill se kommer att göras utan ett SD som kan skrämma de andra partierna till handling?

  SvaraRadera
 76. Johan, jag tycker att debatten som SD skapar är nödvändig, men det betyder inte att jag tycker att partiet ska regera Sverige. Jag har mängder av skäl för det, bland annat att jag egentligen är för invandring och en rimligt tillmötesgående attityd mellan värdland och invandrarkultur.

  När det gäller simundervisningen är det så pass viktigt att alla barn lär sig simma, att en anpassning är angelägen. Det handlar ju om deras liv.
  Jag är ändå emot könssegregering, oavsett skälen för den.

  När det gäller omskärelse har du skarpare ordval, men vi menar nog detsamma. Sammalunda när det gäller halalslakt.

  Jag tycker att religion inte ska vara en anledning att frångå vårt samhälles grundläggande värderingar. Oavsett vilken religion det är.

  SvaraRadera
 77. Magnus:
  Hade du specialklass i matematiken?
  Du räknar som fan läsre Euklides! TIll att börja med: 50 000 muslimer *i regionen* betyder mimimum region Skåne, med 1,2 miljoner. Men det kan också vara en större region (motsvarande stiftsindelning, om det vore Svenska kyrkan) och då är grundbefolkningen ännu större. Sedan glider du över till att påstå att det skulle vara 50 000 muslimer *i Malmö*, och paddar upp det med egenpåhittade invandrings- och födelsetal, som verkar helt orealistiska.
  Enligt Wikipedia är totala antalet muslimer i Sverige ca 100 000. Det är svårt att tro att hälften bor i Region Skåne, ty Stockholm har troligen fel, så din siffra om 50 000 i Skåneregionen kan ifrågasättas.
  Den som knallar omkring i Malmö kan ju fråga sig: ser det ut som om en av tre är muslim? Jag har inte sett det.
  Och det grundläggande kvarstår: den mycket starka historiska trenden är att religioner tappar mark. Det händer med islam också. En muslimsk världskonspiration blir omöjlig bara därför. Religion klarar inte konfrontationen med det moderna samhället, den vetenskapliga världsbilden, fri information, ny teknologi, osv.

  --Ahrvid

  SvaraRadera
 78. Ahrvid, man kan inte lita blint på Wikipedia, i synnerhet inte dess svenska version. Jag misstänker att deras uppgift om antalet muslimer är föråldrad. Det torde vara betydligt fler än 100.000 muslimer i Sverige idag. Har inte redan de muslimska organisationerna betydligt fler medlemmar sammantaget?

  SvaraRadera
 79. Min orsak att inte rösta på SD: Man ska inte bromsa i kurvan. Man ska accelerera.

  Framåt går utvecklingen. Inte bakåt.

  :-)

  SvaraRadera
 80. Mattias - Ja tycker man att man vill ha en accelererande ökning av våldtäkter och grovt våld i samhället och struntar i tryggheten som jag vet väldigt många saknar idag så är det självklart att man inte röstar på SD utan på något av riksdagspartierna som sett till att det ser ut som det gör!
  I norge skriver media lite mer frispråkigt än vad den extremt röda medievärlden i Sverige gör: 'Invandrere bak alle anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo' och 'Ber imamer om hjelp mot voldtekt' är bara två rubriker från Aftenposten.no. Ingen lär väl inbilla sej att det ser annorlunda ut i Sverige då vi dessutom har en mycket större population av denna typ av invandrare per capita än vad Norge har?
  Eftersom riksdagspartierna anser att detta är en 'ickefråga' och dom dessutom är skyldiga till att det ser ut som det gör så kommer säkerligen fler och fler att inse att SD är ett sundare alternativ.

  Janne

  SvaraRadera
 81. Ahrvid - väldigt konstig kommentar! Du ser inte att en tredjedel av Malmö består av muslimer?? Det beror ju helt och hållet på var du rör dej i staden. Ibland tror man ju till och med att man är i Bagdad eller Mogadishu när man går på Storgatan i Växjö!
  Sedan skriver du att religion inte klarar av konfrontationen med det moderna samhället m.m.
  Just det, helt riktigt. Det är väl därför vi ser muslimska upplopp i stort sett i varje Brittisk stad, Holland, Belgien, Frankrike och även här hemma i Sverige. Du har kanske inte upptäckt att det brinner dagligen i våra förorter, polis attackeras och våldtäkterna ökar radikalt. Det brinner i en skola per dag i snitt. Allt detta är 'nya svenska' fenomen. Vakna!

  Janne

  SvaraRadera
 82. Anonym: Befria ditt tänkande! Du är inne i konfliktspåret och snurrar och snurrar utan att komma någonstans. "Accelerera" kan betyda många olika saker.
  :-)

  SvaraRadera
 83. Anonym: Jag ska vara bussig och förklara lite mer konkret vad jag menar. Vi har trott i många år att vi har bjudit in nya medborgare land utifrån storsinthet, kärlek och solidaritet. Detta har nog varit sant i viss utsträckning - men det har också funnits mycket högmod med i bilden. Vi har framförallt odlat bilden av oss själva som toleranta, solidariska osv, och i viss mån har vi utnyttjat invandrarna och gjort dem till objekt för vår eget rollspel. En medberoendeattityd, kan man säga. Vad jag menar med att vi ska accelerera nu, är att vi måste våga gå till botten med våra verkliga känslor inför invandrarna och våga upptäcka vår egen falskhet. Sluta vara falskt kärleksfulla, och bli genuina. När jag säger "vi" talar jag om samhället Sverige i stort; det finns ingen anledning för någon att känna sig träffad som individ. Det innebär inte minst att vi måste våga börja vara gränssättande. Vi bör bland annat sluta "ge rabatt på idioti", som någon så träffande formulerade sig ovan.

  Men detta måste ske utifrån en hög självuppskattning. Respekterar och älskar man sig själv så respekterar man även sina medmänniskor. Jag upplever inte att SD:s ideologi bygger på genuin kärlek och självuppskattning. Snarare på rädsla och feghet. De är på sätt och vis inne på rätt spår, men hamnar helt fel.

  SvaraRadera
 84. Ahrvid Engholm: "Hade du specialklass i matematiken?".

  Nej, jag var klassens ljus och har minst 60 poäng på universitet och har undervisat särskilt duktiga elever. Så iofs... Det du nämner har inget med matematik att göra utan med källor; ditt påstående att jag har matematiskt fel när du tycks mena att jag saknar källor (vilket jag inte gör) känns ...överdrivet korkat.

  Ahrvid Engholm: "Du räknar som fan läsre Euklides! Till att börja med: 50 000 muslimer *i regionen* betyder mimimum region Skåne, med 1,2 miljoner".

  Jag skrev inget om 50 000 muslimer i region Skåne. Vem är det som läser illa? Hela ditt svar tycks f ö präglas av projicering. Jag skrev att Islamic Center då skrev att de hade 50 000 medlemmar i regionen. Jag skrev inte vilken region det var, eftersom jag inte visste det,m och naturligtvis är inte deras medlemmar alla muslimer som finns i området, vilket område det nu är... Detta påpekadende om medlemmar gjorde jag för att du (tydligen felaktigt) skrev att Malmö har en enda moské, och jag gjorde det för att visa att den största moskén i Malmö inte är så liten.

  Ahrvid Engholm: "Sedan glider du över till att påstå att det skulle vara 50 000 muslimer *i Malmö*".

  Eftersom du tydligen inte kan låsa borde jag kanske inte uppreppa det, men denna siffra anges med källa i integrationspolitiska maktutredningens rapport, som jag länkade.

  Ahrvid Engholm: "och paddar upp det med egenpåhittade invandrings- och födelsetal, som verkar helt orealistiska.".

  Jag hittade inte på födelsetal och angav inte ens något! Mitt invandringstal var korrekt, men det är möligt att jag överdrev andel från muslimska länder. De är kanske säg 1500 per år med tanke på dansk invandring; detta om man ska tro det här. Beträffande födslar påpekade jag kända görhållanden om åldersfördeling hos invandrare samt något högre födslotal, men som kompletterande bakgrund som gör att man kan anta att ökningen pga invandring faktiskt blir sådan som invandringstal antyder. Nämnda cirka 50 000 muslimer i Malmö gällde år 2003, och invandring till Malmö från andra länder har varit cirka 5000 personer per år. Av sådana invandrare är bortåt hälften från muslimska länder -- men nu är det kanske ovanligt många danskar som invandrar till Malmö.

  Islamic Center angav f ö år 2005 att Malmö hade 45 000 muslimer. Där anger de även att Sverige hade 350 000 muslimer. Om det är korrekt bör idag talen för Malmö och Sverige vara cirka 55 000 resp. minst 450 000. Det är mindre än de 75 000 resp. 500 000 jag angav, men ändå tillräckligt många för att Malmö med fortsatt hög invandring kan få muslimsk majoritet före halvseklet. Frågan är då om det tar 2 eller 4 decennier, men Jimmies påstående är i alla händelser korrekt givet att 40 år är "inom överskådlig tid".

  SvaraRadera
 85. Ahrvid Engholm: "Enligt Wikipedia är totala antalet muslimer i Sverige ca 100 000".

  Nej. Vi talar om människor med muslimsk bakgrund. Enligt Wikipedia har upp till 250 000 muslimsk bakgrund och som källa anges "Islam, Europe's Second Religion: The New Social, Cultural, and Political Landscape", av Shireen T Hunter. Boken är från 2002 och uppgiften sannolikt från 2001 eller 2002. där sida 121 om islam i Scandinavien. Där anges även att "representatives of Muslims in Sweden tend to cite [...] around 300 000 to 350 000 or even 400 000". Detta var dock 2001-2002, för 7-8 år sedan. Invandring från muslimska länder är nu uppe i minst 30 000 personer per år.

  Jag såg i GP för för ett tag sedan uppgiften 5 procent muslimer av befolkningen av två forskare på Göteborgs universitet, dvs knappt 500 000 muslimer, men även andra forskare har angett detta tal. Siffran brukar ofta nämnas i mainstream media. Talet 350 000-500 000 är också vanligt. Men ökning är alltså åtminstone invandringens över 30 000 per år. Vi talar om alla muslimer, dvs såväl aktiva som i så att säga kulturell bemärkelse.

  (Att 100 000 muslimer (Wikipedias siffra för aktivt troende muslimer år 2001-2002) är för lite vet vi även genom att det nu finns fler aktiva muslimer i islamiska församlingar, där de för några år sedan passerade 100 000 (och blev fler än pingsrörelens medlemstal). Men framför allt är de med muslimsk bakgrund några gånger fler.)

  Ahrvid Engholm: "Det är svårt att tro att hälften bor i Region Skåne, ty Stockholm har troligen fel, så din siffra om 50 000 i Skåneregionen kan ifrågasättas".

  Har ingen aning om vad du svamlar om. "hälften" och "Stockholm"? Med tanke på "region" som du också nämner har du uppenbarligen extremt svårt att föstå vad du läser. Jag har inte relaterat talet för Islamiska centrets medlemstal på 50 000 (som jag inte ens vet vad det gällde för region) till kvantifiering av hur många muslimer som det finns i Malmö, eller för den delen i Sverige. Jag påpekade de 50 000 i Islamic Centers församling då ditt enda och helt usla argument mot att det kan bli muslimsk majoritet i Malmö inom överskådlig tid var (det iofs felaktiga) att Malmö bara har en moské. Jag skrev mycket tydligt att Islamic Center anger att de har 50 000 medlemmar i regionen som svar på ditt agument "en moské". Du kan uppenbarligen inte läsa eller förstå något och därför är det väl ingen mening med att söka få dig att förstå detta heller, men det kanske kan vara upplysande för läsare att jag visar hur totalt oemottaglig för argument samt obegripligt snurrig du är. Jag ber iofs om ursäkt för detta om du har ett mentalt handikapp.

  Allt ditt svammel är alltså omöjligt att bemöta, då det är helt obegripligt. Även om jag känner mig som Pettson som försöker att diskutera något intellektuellt med sin katt hoppas jag att fakta gör nytta.

  En möjlighet är iofs att du medvetet är ett troll. Det är nästan så att jag tror det.

  SvaraRadera
 86. [Eller också är jag ett troll som besvarar sånt här så grundligt?]

  Ahrvid Engholm: "Den som knallar omkring i Malmö kan ju fråga sig: ser det ut som om en av tre är muslim? Jag har inte sett det.".

  För det första, när blev 26-28 procent (eller om du föredrar 20-30 procent som intervall) "en av tre"? Vidare tror du dig ha förmåga att se vilken religion någon har, och det låter nästan nyandligt. Bäst du slutar att offentliggöra den förmågan, då någon kanske misstänker att du bara genom tron på den är en som tenderar att fördomar.

  Ahrvid Engholm: "Och det grundläggande kvarstår: den mycket starka historiska trenden är att religioner tappar mark. Det händer med islam också.".

  Tyvärr har tvärtom islam radikaliserats på många håll inom den islamiska världen just det senaste halvseklet och i synnerhet senaste år. Tråkigt är även att vidskepelse under senare år ökat i väst.

  Ahrvid Engholm: "En muslimsk världskonspiration blir omöjlig bara därför.".

  Ska du nu sluta att diskutera Jimmies fel i talet och istället konspiration? Muslimska ledare i bl a Mellanöstern anger explicit i tal och alster buskapet att islam har som mål ett Ummah (globalt), där specifika nationer anges. Jag har såväl länkar/material till media och video på tal de senaste åren om du är intresserad. Det är en annan debatt, så försök först klara ut Malmös muslimska population.

  Ahrvid Engholm: "Religion klarar inte konfrontationen med det moderna samhället, den vetenskapliga världsbilden, fri information, ny teknologi, osv.".

  Var inte för säker på det. Jag är inte ensam om att befara att du har fel, utan även flera religionskännare och islamologer anser motsatsen. Jag antar att du inte så väl förstår vad religioner är; deras kärna, karaktärer och funktion. Förstår man det och samtidens tänkande tror jag även att man kan ana varför nämnda utvekling nu sker. Men att du ska förstå något om något finner jag uteslutet. Hur som hslst var det ett dussintal läkare i London som stod bakom ett terrorattentat och bl a IT-ingenjörer med bra välbetalda jobb och ordnade liv utförde tunnelbanedådet samt det som stoppades på Heathrow. Det är bara exempel. Orsaker skulle det ta flera stycken -- med bl a kunskaper inom religion, idéhistoria, sociologi och filosofi -- att beröra.

  SvaraRadera
 87. Det finns förresten ett bättre uttryck för det jag försöker säga ovan: Har man tagit fan i båten så får man ro honom i land. Det brukar betyda att man måste fullfölja de projekt man påbörjat. Nu får vi se till att få fason på det multikulturella samhälle som vi en gång har valt att skapa. Att försöka göra gjort ogjort är för det första inte en framkomlig väg, och för det andra fullkomligt meningslöst. Vad skulle vi då ha lärt oss?

  SvaraRadera
 88. Nåja, då får väl vi människor lösa våra "problem" som vi har gjort tidigare under delar av vår historia.

  Det är alltid lättare att skylla på något annat/annan än att själv ta itu med sitt liv.

  Det är bara för oss att sätta igång med att utplåna varandra. Nu har vi ju sådana moderna metoder till utplåning att ingen av oss kommer att överleva denna gång.

  Moder Natur provar nog någon annan livsform än Homo Sapiens nästa gång.

  Vårt förstånd verkar inte förmå att rädda oss från oss själva.

  SvaraRadera
 89. *s "Vadå - jag dyster?"

  Jag ser inte alls så sakerna så svart som du, Dennis. Titta på "Night at the museum" av Ben Stiller. En ytlig, barnslig film kan tyckas. Men i det barnsliga finns alltid djupsinne, även om kulturskribenterna sent lär begripa det. Filmen lär hos hur ett problem är till för att lösa ett annat, mycket värre, som vi inte ens är medvetna om att vi har.

  Problem är förklädda möjligheter och ingenting annat.

  Och OM det ska gå åt helvete... Håll med om att det hellre må göra det musik! Nej nej, inte till Avestaforsens brus som SD tycks vilja, det är inget som livar upp min själ åtminstone. Been there, done that.

  "Skönare lyss till sträng som brast..."

  SvaraRadera
 90. Jag rekommenderar baksidan på Abbey Road. En fröjd från första ton till sista.
  Begrunda också Ray Bradburys novell om Mona Lisas leende. Sådana fragment lär oss att det finns massor av hopp för mänskligheten.

  SvaraRadera
 91. Magnus:
  Jag tycker inte att du lyckats förklara kritiken mot siffrorna. Du får 50 000 (bara det är ifrågasättbart) i en hel region till att bli 50 000 *i Malmö*. Och så paddar du med kreativa siffor för invandring och födelsetal... Om man resonerat som du skulle finnarna ha tagit över Stockholm redan på 1960-talet! (Inte för att jag har något emot finnar - det är justa typer, allihop. Jag har massor av finska vänner.)
  Att muslimer skulle ta över Malmö är helt orealististiskt. Man får ta till väldigt kreativ bokföring för att komma fram till något sådant!
  Och det kvarstår faktum att islam och all annan religion tappar mark. Att Al Q m fl bedriver terror är bara en bekräftelse på detta. De begriper att islam och religion i allmänhet förlorar i det modern samhället, och försöker därför att vrida klockan tillbaka.
  Någon frågade vad islam kan bidra med till det svenska samhället. Men det handlar inte om just islam. Det handlar om vad *individerna* som slarvigt klassas som "muslimer" kan bidra med. (De flesta av dem är sekulariserade och skiter i religion.) DE kan bidra med att starta nya företag, skriva böcker, delta i debatten, osv. Jag noterade tidigare hur flera av Sveriges ledande komiker råkar vara kurder (och muslimer - sekulariserade, som de flesta). Ser du "Parlamenentet"? Vi har en finne där också - hemskt, eh?
  Islam, kristendom, buddism, m m förlorar i det moderna samhället. Det är ett faktum. En del gillar det inte. Vi blir "för materialistiska", men likafullt är det vad som sker. Redan av det skälet kommer inte "islam att ta över Malmö". Om mot förmodan sekulariserade "muslimer" som alltså skiter i religion om 200 år skulle råka hamna i majoritet i Malmö, skulle vi inte märka någon skillnad. Vi skulle fira midsommar osv.
  Sverigedemokraterna kommer att förlora då de målar upp spöken som inte finns.

  --Ahrvid

  SvaraRadera
 92. Det var riktigt kul att läsa den här artikeln, det är det absolut bästa och nästan det enda bra jag läst överhuvudtaget i denna debatten. Det enda vettiga som skrevs i AB om Åkessons artikeln, var de som 2 muslimer skrev: De beskrev sin uppfattning om varför det är orelistiskt att tro att muslimerna kommer att ta över, på ett sakligt sätt, utan att tjata om rasister o s v.

  Stefan Stenudd, du är en makalöst duktig, klok och seriös bloggare. Den kombinationen av ödmjukhet, vänlighet, klarsynthet som du visar när du svarar oss läsare har inget motstycke i bloggvärden, som jag ser det.

  Nu låter kanske detta väl "smörigt" kanske, men jag har har efter att ha läst och kommenterat bloggar i 2-3 år nu, känns det som jag måste få uttrycka något efter att jag äntligen hittat något jag sökt länge efter.

  Hoppas jag hittar något jag inte riktigt gillar snart också, så kan jag visa att kan annat än att "smöra" också!

  SvaraRadera
 93. *s Lars, det där är precis mitt dilemma också. Jag blir så himla glad när Stefan ibland trampar snett så att jag får säga emot honom och blir varse att mitt normala medhåll inte bara är fågelholkaktig beundran.

  SvaraRadera
 94. Mattias: Du verkar vara en kul jäkel, jag ser fram emot friska deabbter på denna blogg!

  SvaraRadera
 95. Stefan: Jag råkade hamna på din blog när jag googlade runt lite. Mycket saklig och fin analys av den dåliga analys som Aftonbladet gjort. (Tyvärr lär vi få se SD i riksdagen nästa år om inte media och övriga politiker skärper sig!)

  Jag har i min blog http://5knop.wordpress.com skrivit en del om detta. Särskilt intressant som komplettering av ditt inlägg är nog mitt senaste inlägg. Det handlar om fakta som Nordegren i P1 redovisat igår och som tydligen varken Aftonbladet eller BRÅ velat nämna:

  Brottsförebyggande rådet har publicerat en rapport 1996 och en 2005 där de redovisade att det finns ganska stora skillnader vad avser brottslingarnas geografiska härkomst.

  Brottsligheten är enligt dessa rapporter 2,5 gånger så hög bland dom som bor i Sverige men är födda utomlands. Bland invandrares barn är brottsligheten 2 gånger högre och bland dom som har en utlandsfödd och en svenskfödd förälder är brottsligheten 1,5 gånger högre i snitt.

  Denna tendens är något större om man tittar på rån, olaga hot och brott mot liv och hälsa.

  För sexualbrott som våldtäkt och försök till våldtäkt är brottsligheten 5 gånger större bland dom utrikes födda. För personer från Afrika och Västasien (muslimska länder?) låg siffrorna högst medan dom som kommer från Ostasien och Australien hade lägst brottslighet.

  Eftersom sådan här brottsstatistik är en politiskt känslig fråga har man slutat med den här sortens statistik efter 2005. Allt enligt Nordegren i P1.

  Den som vill lyssna på radioinslaget hittar en länk i min blog (inlägg idag 23 okt).

  SvaraRadera
 96. Lars: Ja välkommen in i röran! (Stefan skriver inläggen, men kommentatorstrådarna liknar sen länge mest en kaotisk, samkönad bastu där folk pratar i mun på varandra och om det som faller dem in... Bastuns ägare är alltsomoftast ute och svalkar sig (ibland tror jag rentav i sällskap med någon av de kvinnliga besökarna), men det låter sig ingen generas av, utan vi fortsätter obekymrat vårt världsgenomskådande.)
  Skål! (För pilsner har vi väl med oss?)

  SvaraRadera
 97. Jajamänsan. Skål!

  SvaraRadera
 98. Lars, jag kan bara blygsamt buga och tacka för de vänliga orden - och se fram emot den där ölen.

  SvaraRadera
 99. Den Kristna Etiken är vida överlägsen den Islamistiska,det är bara att se på den utveckling som skett i Västvärden.
  Islam är en teknik fientlig och människofientlig religion.Islam har ingen motsvarighet till det nya testamentet.Väst har och gör det fortfarande byggt sina ideal på den kristna etiken.
  Gud bevare oss för den Islamistiska etiken.

  SvaraRadera
 100. Till Anonym:
  Den "kristna etiken" (judeutrotning och två världskrig de senaste 100 åren) har inget med "västvärldens" utveckling att göra. Tvärtom lär man kunna hitta ett icke obetydligt omvänt samband mellan ekonomisk tillväxt, teknisk utveckling m m, samt kyrklighet, hur många som anger att de tror på en gud, m m.
  Den muslimska världen må ligga något efter "väst" i idémässig utveckling, men kommer med ny teknik, globalisering m m snabbt ifatt, och i samma takt som det sker minskar inflytandet för islam.

  --Ahrvid

  SvaraRadera
 101. Kanske man skulle rösta på SD ändå bara för att få se vad som händer om det uppstår ett 50-50 förhållande samtidigt som alla partier lovat att inte samarbeta med SD.
  Vad händer då?
  Överhuvudtaget vore det intressant om SD kom över 4% spärren. Antar att ett intressant spektakel utbryter.

  Alvin Stoltz

  SvaraRadera
 102. För en gångs skull håller jag med Ahrvid. "Kristen" respektive "muslimsk" etik är så vida begrepp att de nästan inte går att använda till att säga något alls.
  En rolig sak är hur araberna för hundratalet år sedan anklagades för att vara sexuellt lössläppta och av den anledningen omoraliska. Idag är polerna omkastade.

  SvaraRadera
 103. Mattias - Jag förstår mycket väl din andemening även om jag inte håller med. Vad gäller utopin om det multikulturella samhället så är det just inget annat än en utopi. Har aldrig fungerat, fungerar inte och kommer ej heller någonsin att fungera.
  Står man vid randen av ett stup så finns det bara en sak att göra. Ta ett steg tillbaka!

  Janne

  SvaraRadera
 104. Anonym: Nåja, låt oss då förenkla diskussionen och ta vara på det vi är överens om. Kraven måste bli tydligare. Vi ska som sagt var inte ge "rabatt på idioti". Att våga ställa krav är att våga se varandra i ögonen - och i den andres blick möter man sig själv.

  SvaraRadera
 105. Janne, är i så fall inte även det monokulturella samhället en utopi (eller dystopi)?

  SvaraRadera
 106. Jag håller med Stefan; åtminstone tror jag att en princip någonstans långt över den här diskussionen är att vi får det som vi förväntar oss. Förväntar vi oss missförstånd blir vi missförstådda, förväntar vi oss förståelse får vi förståelse. Vi måste börja med att ta ansvar för vad vi förväntar oss.

  SvaraRadera
 107. Alvin Stoltz: Du skrev: "Kanske man skulle rösta på SD ändå bara för att få se vad som händer om det uppstår ett 50-50 förhållande samtidigt som alla partier lovat att inte samarbeta med SD.
  Vad händer då?"

  Svaret är faktiskt ganska givet:

  Om de rödgröna får fler mandat än allianspartierna men inte egen majoritet har Mona Sahlin har sagt att S inte vill bilda regering, eftersom de “aldrig kommer att regera ens med passivt stöd från SD”. (Dessutom har Åkesson sagt att de aldrig kommer att acceptera en regering som leds av Mona Sahlin).

  För att kunna bilda regering kommer då de rödgröna att behöva stöd från ett borgerligt parti. Att C eller FP skulle svika alliansbröderna och stötta en S-ledd regering där Vänsterpartiet ingår är otänkbart.

  I det läget kan det alltså inte bli en rödgrön regering och inte heller en Alliansregering eftersom Reinfeldt inte vill regera med aktivt stöd av SD.

  Då finns egentligen endast två alternativ kvar. Antingen en Alliansregering med stöd av MP eller en minoritetsregering bestående av MP, FP, C och ev. KD.

  Trycket på Miljöpartiet blir stort. Om de inte ställer upp på något av dessa alternativ blir det omval. De som vinner på det blir Sverigedemokraterna, ”de utstötta martyrerna”. Vem tror att MP vill ta det ansvaret?

  Detta förklarar varför de båda språkrören är upprörda över att Reinfeldt sitter kvar om alliansen blir större än de rödgröna och dessutom varför språkrören vägrar svara på frågan om de stöder en alliansregering i det läget. Det passar inte deras valtaktik att berätta som det är före valet.

  SvaraRadera
 108. 5knop, det var en skarp analys. Du har nog alldeles rätt.

  SvaraRadera
 109. Alliansen kan sitta kvar med passivt stöd från SD.
  M.Sahlin kan inte tänka sig passivt stöd ens,hon har slängt sin bästa kort,men hur svammel Sahlin gör i skarpt läge återstår att se.

  SvaraRadera
 110. Ja, men hon lär knappast få passivt stöd från SD. De har sagt tydligt att de säger nej till Mona som statsminister.

  SvaraRadera
 111. Mattias, du håller dej gärna på en väldigt filosofisk nivå. Visst det kan man göra men det krävs nog lite mer realpolitiska lösningar om man ska kunna lösa samhällsproblemen. Du blundar ju i alla fall inte för dem.

  Stefan- Nån hundraprocentig monokultur existerar väl knappast. Det blir lite av en lek med ord. Oavsett vilket så tror jag nog att du vet vad jag menar. Den mångkultur som en del omhuldar här i landet är hur som helst en utopi. Var fungerar det något liknande utan stora konflikter mellan dessa 'många kulturer'? Resultatet blir ju just något åt 'paralella monokulturer' i samhället. Och motsättningarna cementeras. I mina ögon så är enda möjligheten för att få ett fungerande tryggt samhälle en återgång till den tidigare förda assimileringspolitiken.

  Janne

  SvaraRadera
 112. Janne: Det ena utesluter väl inte det andra? Realpolitik och självinsikt, menar jag.

  SvaraRadera
 113. Janne, vilken tidigare förd assimileringspolitik?

  SvaraRadera
 114. Ahrvid:
  Finland är en förlorad del av riket Sverige, det var nära att rikets östra del skulle gått förlorad redan under stora ofreden, men nu blev det något senare. 4% av dagens befolkning betecknar sig som svenskspråkiga (enligt Skatteverket), siffran är nedåtgående. Det finns inte längre nån lag som säger att eleverna skall lära sig landets båda officiella språk (tidigare kallad "tvångssvenska" även på regeringsnivå). Den svenskspråkiga myndighetsservicen existerar inte längre och till och med Svenska Folkpartiet har gett upp sin svenskhetslinje till förmån för en tvåspråkighetskamp.

  Nåväl, finnarnas kamp för att befria sig från den ryska björnen är väl ingen nytt. Att man under rådande omständigheter tog hjälp av tyskarna kan inte anses som något annat än ett gott taktiskt val vid den tidpunkten i historien. Redan i slutet av andra världskriget fick man dock surt betala för denna allians, då tyskarna under avhysningen brände halva Lappland. Och Ahrvid, jag lovar dig att om du tar färjan över och ställer dig upp i vårt östra granland för att öppet deklarerar Rysslands storhet el tyskarnas förträflighet, då kommer du tillbaks till Sverige i en kista. Om du pratar svenska är risken att du inte avsluta ditt första ord. Visserligen hittar man enstaka männinskor som gärna utalar stöd för både det ena och det andra, det är extremerna som märks, men finnarna får nog anses som en mycket homogen kulturgrupp.

  Och givetvis bidrog det stora krigsskadeståndet som landet ålades betala efter andra världskriget till att man tvingades in en produktion som lett till den ekonomiska uppgången som man nu skördar.

  SvaraRadera
 115. Undrar vad Aftonbladet kommer med för bortförklaring av de hundra senaste mördadandet
  som uförs i Islams namn.
  SD har rätt om Islam de skall bekämpas på bortaplan och hemmaplan,oavsett vad åsiktsiliten säger.

  SvaraRadera
 116. Förbannat bra artikel stenudd, av en slump sökte jag på något annat här. Kom in på denna tråd, har inte hållit med om mycket, men denna artikel. Tycker jag du skriver förträffligt, rakt, och ärligt, och skjuter från höften i dem frågor som bör ses över, angående Muslimers trolära.

  SvaraRadera