torsdag 11 juni 2009

Alla förlorar på upphovsrätt


Upphovsrätten har ingen samhällsekonomisk poäng, berättar forskaren Magnus Wiberg i DN. Copyright och patent av alla de slag står snarare i vägen för utveckling – även hos dem som äger dessa.

Det är möjligt – men långt ifrån säkert – att immateriell rätt, som copyright och patent, ger upphovsmännen ökade inkomster, men för samhällsekonomin är det en dålig affär. Konsumenter får betala med högre priser och avstannad produktutveckling.

Obegränsad tillgång
Det kan tyckas som en meningslös självklarhet, men Wiberg återkopplar till äganderättens filosof, David Hume, som på 1700-talet konstaterade att ägarkontroll bara var relevant för sådant som det fanns begränsad tillgång till. När det gäller t.ex. musik- och filmfiler på nätet, skulle förmodligen Hume inte anse att de behövde skyddas, eftersom de kan spridas i oändlighet utan att ta slut.

För människans väl och samhällets goda utveckling borde det inte sättas upp hinder för spridning av sådant som det egentligen finns oändlig tillgång till. Det är speciellt angeläget eftersom det också finns väldigt mycket i vår värld som det är ytterst begränsad tillgång på, och som skövlar naturen under framställning och massproduktion.

Det är så mycket vi inte har råd att frossa i, såväl på grund av privatekonomiska begränsningar som jordens resurser. Därför behöver vi göra Humes distinktion och släppa sådant fritt som gynnar oss alla och inte sliter på våra resurser.

Det är en ideologisk fråga, och där hör upphovsrätten naturligt hemma. Vi borde med lätthet kunna hitta system för att kompensera upphovsmännen utan att behöva strypa spridningen av deras alster. Det kan lätt göras med olika typer av fonder och utbetalningar via skattemedel.

Forskning för profit
Det finns också en djungel av patent, som kontrolleras av diverse företag, och som därmed håller samhällsutvecklingen tillbaka på ibland ruskiga vis. Jag tänker t.ex. på nya mediciner, som ofta spärras av patent under en viss period – i Sverige har jag för mig att det är 10 år – för att företaget som utvecklat medicinen ska kunna tjäna igen satsade forskningspengar.

Det är rimligt att företag får igen satsade pengar, men knappat om det innebär att mängder av människor måste lida och dö under tiden, för att de inte har råd med medicinerna.

Jag tycker över huvud taget att det är skrämmande att marknadskrafter kontrollerar så stor del av den nyttiga forskningen. Sådana resurser borde i mycket högre grad ligga hos ideella institutioner, som universitet och högskolor – dels för att resultaten omedelbart ska komma allmänheten tillgodo, men också för att forskningen ska ske med mänsklighetens väl för ögonen, i stället för med sikte på maximal profit.

När näringslivet styr forskningen blir resultaten därefter – likgiltiga för andra värden än vinsten. Jag är övertygad om att det är därför den medicinska forskningen är så fokuserad på artificiellt framställd medicin – eftersom sådan går att patentera. Naturliga preparats nytta utreds inget vidare, eftersom de inte går att sälja med någon ensamrätt.
Inte heller forskas det ordentligt i andra metoder att öka och behålla hälsan, om dessa saknar inkomstmöjligheter för medicinindustrin.

Bilindustrin är ett annat exempel på skadan av att forskningen sker inom företagen. De har varit ytterst långsamma med att utveckla energisnåla och miljövänliga bilar, för att de inte sett någon egen vinst med det. Sådan forskning har bara skett motvilligt, när nya lagar har tryckt på.

Den vinstdrivna forskningen inom industrin och de patent som låser den tekniska utvecklingen är ett mycket större problem än diverse fildelning av musik och filmer. Jag hoppas att debatten om upphovsrätt vidgas till att också omfatta dessa ting.

Konst bör inte begränsas av skiv- och filmbolag som eftersträvar en monopolistisk kontroll. Det vinner inte heller konstnärerna på, varken de som exploateras av nöjesindustrin eller de som inte ens släpps in i den.

Forskning bör inte begränsas av en industri som bara vill ha den sorts utveckling de själva kan tjäna mer på. Vi behöver en omfattande grundforskning som inte har ett sådant urval, och en utveckling som ser till allas väl, inte bara företagens.
Och det brådskar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , .

16 kommentarer:

 1. ""Jag tänker t.ex. på nya mediciner, som ofta spärras av patent under en viss period ""

  Ja, jag har diskuterat detta med en del människor, bland annat min läkare som är en mycket klokm kvinna. Problemet är att ingen skulle utveckla dessa patent om det inte gick ihop ekonomiskt. Fick man inte tillbaka pengarna man satsat på att utveckla en medicin så skulle man helt enkelt inte utveckla dem alls.

  ""Det är rimligt att företag får igen satsade pengar, men knappat om det innebär att mängder av människor måste lida och dö under tiden, för att de inte har råd med medicinerna.""

  Men fick inte företagen pengar för sitt utvecklingsarbete så skulle medicinerna inte utvecklas alls och människorna skulle lida och dö i alla fall. Det skulle möjligen vara något lättare att lida och dö om det överhuvudtaget inte fanns någon medicin, än om det finns en medicin som man inte har råd med.

  SvaraRadera
 2. En viktig del av patent (som ofta glöms bort) är att den tekniska/medicinska lösningen måste publiceras. Utan patent skulle ett företag som utvecklat en medicin kunna välja att hålla "receptet" hemligt, hur länge som helst. Så om vi skrotar nuvarande patentlagstiftning måste vi ha någon annan lagstiftning som förebygger företagshemligheter.

  SvaraRadera
 3. Jag menar självklart inte att den medicinska forskningen ska upphöra, men jag vill att den i högre utsträckning sker på universiteten, som inte primärt letar inkomster, utan letar efter genuina vägar till hälsa och bot.
  Läkemedelsindustrin vill inte bota folk, utan göra dem livstidsberoende av så många dyra mediciner som möjligt.

  SvaraRadera
 4. Stefan Stenudd,
  1. universitet och forskningsinstitut sysslar väldigt sällan med läkemedelsutveckling, utan med grundforskning vilket är en helt annan femma. Orsaken är troligtvis att det kräver stora maskinerier och företag med ofantliga summor pengar för att utveckla ett läkemedel. När stater försökt organisera sådana massiva enheter tenderar det att bli enorma byråkratiska komplex med otrolig ineffektivitet, korruption och vända-pappersexersis. Det är knappast den innovativa miljö som krävs för forskning.
  2. Det finns absolut ingenting i dagens lagstiftning som hindrar rika i väst att köpa upp medicin till fattiga tex Afrika. att patent skulle vara ett hinder för att fattiga skulle få tillgång till mediciner är ett rent ut sagt idiotiskt påstående.

  Märk också att undersökningen som Wiberg hänvisar till så svarar just läkemedelsbolag mycket annorlunda och mer än 50 % av dessa företag anser att patent krävs för att de skall kunna tjäna pengar på deras innovationer(http://prarietankar.blogspot.com/2009/06/bra-om-upphovsratt-men-slarvigt-och.html?showComment=1244803426647#c3942367665823225670 )

  SvaraRadera
 5. Ett tillägg:
  Du påstår att det forskas inom ”fel” område pga vinstintresse och patent. Men det betyder alltså att vi skall ställa sjuka mot sjuka, att våra Alzheimers- och diabetespatienter i Sverige skall stå tillbaks för malariasjuka i Sudan. När man väl tänker på det är det ett absurt och enligt mig gräsligt påstående.
  Vidare så är det ett sådant typiskt politiskt klåfingrigt sätt att se på medicinsk forskning som faktiskt inte följer statligt uppsatta budgetramar. Exempelvis finns ju inte Viagra för att något företag ansåg det optimalt att lägga 1 miljard dollar på en potenshöjare. Snarare var det en ganska dålig hjärtmedicin som i kliniska studier visade sig ha en smått förvånande biverkning. Med politiskt styrd forskning så hade vi alltså varken fått Viagra eller hjärtmedicin av dessa projekt. Eller så hade statliga forskare plöjt ner några extra miljarder i studier på det som hjärtmedicin innan man stoppade, för vem bryr sig om pengar slösas bort om det ej finns lönsamhetskrav? Vinstintresse borgar faktiskt för en betydligt större flexibilitet, samtidigt som det även brukar vara en garant för att dåliga projekt avslutas i tid.
  Och om man nu vill ha fler mediciner för fattiga (även om det faktiskt pågår sådan forskning redan nu) så kan man ju tex belöna företag som satsar på sådana projekt och därmed skapa en efterfråga. Det är troligtvis betydligt bättre än att rasera grunderna för dagens läkemedelsforskning och försöka bygga upp statliga läkemedelsbolag.
  Vidare så kan inte läkemedelsbolag ge sig lyxen att inte forska på bot, utan endast livstidsberoende mediciner. Orsaken till att vi snarare har bromsmediciner och symptombehandling är att det är tusen gånger enklare att finna lindrare av en åkomma än bot. Vi är inte där än helt enkelt.

  SvaraRadera
 6. Niklas, din bild av medicinindustrin är lite väl idyllisk. Å andra sidan var väl min bild ungefär det motsatta.

  Jag är också tveksam till hur staten skulle sköta forskningen, men det blir enahanda när läkemedelsindustrin dominerar den så mycket som nu. De har en grundsyn på människan som utgår ifrån profit och därför begränsar forskningen på ett olämpligt vis.

  Kanske är det bästa en blandning: utökade forskningsresurser på universiteten, och ökade krav på medicinindustrin. De tjänar tillräckligt för att kunna bjuda till lite mer.

  SvaraRadera
 7. Som oftast lärorika tankar, en mängd spretande synpunkter från skilda personer.
  Jag känner att min kunskasbas breddas ch djupnar med allt detta.
  Det finns väl allmänt ospecifierade aspekter som är svårtolkade och svårlösta mellan den råa kapitalismen och den mest hjärtansvärda idealism.

  Däremellan löper vi som en kvicksilverkula!!!!
  /Thomas

  SvaraRadera
 8. Stefan, jag vet inte om jag är naiv. jag har själv forskat inom medicinsk forskning inom akademin i tio år. Snarare anser jag att kritiker av patent och läkemedslbranschen i sina smått konspiratoriska anklagler överskattar läkemedslbolag till det grövsta. man tror att dessa kan säga nej till fungerande läkemedel, att man kan välja och vraka bland mängder av upptäckter och därmed undvika både bot och läkemedel som drabbar fattiga. Så enkelt är faktiskt inte forskning.
  Det finns också mängder av sätt att hjälpa branschen på traven. Exempelvis så har Novartis ett enormt tropical disease center i Singapore som till viss del är ett sammarbete med staten Singapore, där det satsas miljarder på bot mot just malaria, Dengufeber etc.

  SvaraRadera
 9. Om man roar sig med att läsa på lite historia så inser man också att man i inte skall fördöma så fort, som många av oss gör.

  Då skulle man inte heller vara lika rädd för framtiden, som en del upphovsrätts- och patentalibaner är.

  Flertalet av de innovationer som gör det möjligt för dig och mig att leva, och överleva idag, har skänkts till det fromma för alla.

  Hur många är det som känner till det? Tydligen inte så många med anledning av mängden kommenterar på DN-artikeln.

  NÅGRA EXEMPEL:
  Hade Louis Pasteur (1822-1895) tagit patent på pastörisering, vaccin mot kycklingkolera, mjältbrand, rabies, svinkoppor med mera så hade Pasteur och hans efterlevande varit världen rikaste idag. Och ingen av oss hade levt idag...

  Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) tog inte patent på röntgen-apparaten och den metoden som än idag nyttjas inom bl.a medicinen. Han ville inte ens att röntgen-strålningen skulle ha hans namn, som den ändock fick. Hade Röntgen tagit patent på detta så hade han och hans efterlevande var världens rikaste idag.

  Hade Nikola Tesla (1856-1943) behållit patenten på växelströmsmotorn och generatorn, det system för att tillverka och distribuera växelström som vi än idag använder, så hade Tesla och hans familj varit världens rikaste idag. Tesla hade även andra idér som ännu inte blivit verklighet. Hur som helst så förutsade Tesla Internet år 1900, som han kallade för "World System".

  Louis Pasteur och Nikola Tesla blev under en tid förlöjligade och utskrattade av dåtidens etablissemang.

  Läs och lär mer här;
  http://www.accessexcellence.org/RC/AB/BC/Louis_Pasteur.php

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
  http://www.pbs.org/tesla/

  http://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Conrad_R%C3%B6ntgen

  SvaraRadera
 10. Dennis,
  Det kan ju vara minst sagt komiskt att slå sig för bröstet och påstå sig representera framtiden när man samtidigt hämtar sina hjältar och föredöme från 1800-talet. Dagens medicinska forskning är betydligt mer omfattande och är beroende av betydligt fler människor än en Pasteur utbildad på en elithögskola som vid denna tid gratis fostrade en handfull genier, eller en Wilhelm Röntgen, son av en någorlunda välbärgad klädtillverkare. Idag håller 100.000-tals människor världen över på med antingen grundforskning eller läkemedelsframställning. De behövs allihop, så vi kan inte vara beroende av några enstaka människor som kan leva på professorstitlar i kombination med familjeförmögenheter. Nej vi behöver en otrolig massa vanliga människor som har helt andra mål här i livet, och likt andra gärna vill tjäna sig en hacka. Piratpartiets planekonomiska syn på medicinsk forskning kommer aldrig att kunna tillfredsställa denna stora massa att forska fram mediciner till världens befolkning.

  Medicinsk forskning är betydligt dyrare och komplicerad idag. Det behövs ca 10-20 år och i snitt 1 miljard dollar för att forska fram en medicin. Hur skulle piratpartiets patenthat lösa det? Hur skall ni få 100.000 människor att jobba vid läkemedelsutveckling om eran syn på forskningen stannar vid en förhoppning om att forskarna skall göra detta jobb gratis?


  Dessutom förstår jag inte alls ditt påstående om att vi skulle ha varit döda om Pasteur hade tagit patent på sina uppfinningar. Det finns 100.000-tals patenterade uppfinningar och upptäckter som varje dag räddar livet på människor.

  SvaraRadera
 11. @Niklas
  Tack för den insikten du gav mig, hur mycket skygglappar vi dras med, både du och jag, och alla andra. Jag har fått mig en redig tankeställare. Jag hoppas att du också får det. :-)

  Du hävdar att dagens medicinska forskning är betydligt mer omfattande....Ifall det du beskriver vore sant så skulle vi idag ha den teknologi läkarna har i Star Trek, där de genom att nyttja teknologin, ser vad patienten har för åkomma. Idag måste en läkare fråga en patient vad denne har för åkomma, för att kunna diagnostera.

  Diagnostik och medicinering inom sjukvård lever fortfarande på flertalet av de landvinningar som gjordes för dryga 100 år sedan. Några metoder har blivit mycket mer förfinade, men grunden kvarstår.

  Ovanstående fick jag bryskt erfara när min far blev nästan tokförklarad, för att läkarna inte kunde finna något fel på honom, föränn hans sjukdom var uppenbar, cancer i tjocktarmen, som han inte överlevde. För övrigt var min far uppfinnare, och uppfann bl.a bilkatalysatorn. Därför blev jag i unga år intresserad av patent och upphovsrätt.

  Uppenbarligen har 1800-talets "hjältar" lyckats mycket väl i sitt "uppsått". Antalet människor har ökat från 1.5 miljard kring år 1900 till dryga 6 miljarder idag. Och världen är idag elektrifierad och radioifierad. Det som några få hade som en vision är idag mestadels verklighet.

  Forskningen då som nu är finansierad av oss alla, genom att vi bl.a betalar skatt, och köper de produkter som åstadkommits genom forskningen o.s.v

  Jag tror inte heller på någon "planekonomi" som du skriver. Min far flyttade tiil Sverige från ett land som tillämpade planekonomi, för att just undkomma planekonomin.

  Något patenhat har inte Piratpartiet, däremot vill Piratpartiet reformera patent- och upphovsrätten.

  Patent och upphovsrätten skyddar inte längre våra uppfinnare och konstnärer, utan skyddar mellanhänderna, de som äger rättigheterna till patenten, musiken med mera.

  Hur patent och upphovsrätten skall reformeras i framtiden är föremål för diskussion överallt i världen. Bl.a genom denna diskussion i denna blogg.

  Diskussionerna i "Tankesmedjan" Internet kommer att ge oss något som fungerar mycket bättre.

  Och avslutningsvis, hade Pasteur tagit patent på sina uppfinningar, så hade majoriteten av våra förfäder inte haft råd att bli räddade till livet.

  Jag och min far och mor, och deras föräldrars föräldrar hade inte levt. Notera att befolkningsökningen med 4.5 miljarder under de senaste 100 åren, möjliggjordes just av dessa landvinningar.

  Nästa steg för mänskligheten är att vi bosätter oss på andra himlakroppar, än Jorden. Det är mycket dummt att lägga alla ägg i samma korg.

  SvaraRadera
 12. Dennis,
  För det första så anser jag fortfarande att du har fel om Pasteur och patent av flera orsaker. De som använde sig av hans uppfinningar var främst stater via vaccinationsprogram, eller rika filantroper. Dessa hade utan tvekan kunnat betala för sig. Dessutom är de flesta patentmediciner ganska billiga. Om så inte hade varit fallet hade det troligtvis föranlett till att någon annan hugad individ lyckats tillverka en något alternativt vaccinpatent för att konkurrera med Pasteur. Vi har under de senaste 150 åren kunnat bevittna en otrolig ökning av tillgänglighet av modern medicin till rik som fattig, med patent.
  För det andra Piratpartiet vill avskaffa patent och ersätta det av statlig styrd och organiserad läkemedelsutveckling. Det är planekonomi.
  För det tredje, inom medicinsk forskning skyddar patent just forskarna och inte mellanhänder. Nu för tiden är det nämligen allt färre patent som tas av de stora läkemedelsföretagen. Istället är det småföretag som tar fram patent, oftast skapade av några få forskare kring deras egna idéer. Dessa småföretag kommer aldrig att kunna utveckla färdigt dessa patent till en medicin, och än mindre lyckas sälja och distribuera dem globalt. Deras enda chans är att sälja patent till någon annan. Alltså är läkemedelspatent främst ett skydd för de små företagen från de stora.

  Och sist, det tyder på rätt stor brist på kunskap i ämnet att basera en diskussion om medicinsk forskning kring hur det gestaltas i en fantasifilm om framtiden. Det finns nämligen ett rejält spann mellan Pasteurs verklighet där man just fått reda på att det existerade bakterier, inte hade en aning om hjärnans funktionella indelning, inte hade en aning om DNA, inte visste vad ett virus var för någonting eller ens våra blodgrupper och Spocks Star treck. Det märker vi idag då folk faktiskt överlever cancer, operationer görs utan någon större risk där patienter återhämtar sig efter någon dag, vi transplanterar organ, barn överlever för tidig födsel, vi implantera prober i hjärnan som via en speciell frekvens av elektricitet på ett 0.1mm-område motverkar Parkinsons symptom, via har bromsmediciner mot MS och aids etc och vi kan lindra många psykiska sjukdomar med farmakologiska preparat..

  SvaraRadera
 13. Niklas Lindgren den medicinska forskning du talar om är först och främst till gagn för den rik västvärlden.
  Du pratar om de små bolagen/forskar grupperna som får grundpatenten som sedan köps upp av 5 stora läkemedelsföretagen.
  Klart den forskningen har ekonomin och profiten i första rummet, löjligt att säga att den styrs av ett nobelt syfte.
  Se profilen på de nya läkemedel som kommer från de stora bolagen, ingen är botande och väldigt få är inriktade på de sjukdomar som dominerar utvecklingsländerna.
  Läkemedel mot magsår, erektions problem, högt blodtryck, fetma mm mm listan kan göras oändlig.
  Självklart ska man få tjäna pengar, kommunism och planekonomi har aldrig fungerat.
  Uppfinnarens rätt till ersättning genom patent måste vägas mot samhällsnyttan, det är just därför som skyddstiden är kortare för uppfinningar.
  Patenten får inte bli ett verktyg för att maximera läkemedels industrins vinster.

  /Petter

  SvaraRadera
 14. Jättebra skrivet! Länkade till dig.

  SvaraRadera
 15. Petter, tack för de kloka orden. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv :)

  SvaraRadera
 16. Petter,

  Det är varken forskningen, läkemedelsbolagen, patentens eller profitens fel att fattiga i tredje världen inte har råd med mediciner. Orsaken är fattigdom. Om vi då vill lösa problemet med att fattiga inte har råd med mediciner så ter det sig otroligt kontraproduktivt och rent ut sagt idiotiskt att ge sig på den forskning, de läkemedelsbolag de patent eller den profit som har gjort att vi här i den rika världen kan leva mer än 20 år längre och dessutom är betydligt friskare under vår levnad. Faktiskt är det värre än så. Den logiska slutledningen av ditt resonemang är att vi skall ställa våra sjuka i väst mot sjuka i Afrika. För vad menar du? Menar du att vi skall sluta forska på Alzheimers för att barn i Afrika dör av malaria? Säg det till alla svenskar med en senil släkting på hemmet som inte kommer ihåg vad deras kära heter.

  Om vi vill ha fler mediciner till fattiga, så måste vi helt enkelt skapa köpkraft så det blir lönsamt för företag att utveckla sådana mediciner. Det är bättre än att straffa.

  Sedan har ditt inlägg fullt av rätt grundläggande felaktigheter. Det finns företag som lägger ner miljarder på mediciner åt fattiga, tex Novartis som satsat miljarder på att finna bot mot malaria vid sitt forskningscenter i Singapore. Och orsaken till att det finns fler läkemedel som lindrar än botar är att det helt enkelt är betydligt lättare att forska fram sådant.

  SvaraRadera