måndag 15 juni 2009

Abortregister inbjuder till förföljelse


DN Debatt föreslår läkaren Anders Milton diverse åtgärder mot oönskade havandeskap, särskilt bland ungdomar. Bland annat förordar han ett nationellt abortregister, men det är inte ofarligt i denna heta fråga.

Många abortmotståndare har visat sig vara väldigt rabiata, till och med i några fall direkt våldsamma. Att då skapa ett register över samtliga svenska aborter är att inbjuda till förföljelse.

Självklart tänker sig Milton registret för forskningsändamål, och med skydd för den personliga integriteten. Men det fungerar så lagom, har verkligheten visat. De flesta register hos myndigheterna läcker, även de mest hemliga.

Här om året var det en forskare som förstörde sitt register för att han lovat de inskrivna att aldrig lämna det vidare. Så när domstolsbeslut kom på att andra forskare skulle få tillgång till registret förstörde han alltihop, fast det var brottsligt och kunde leda till fängelsestraff.

Man kan diskutera hans bakomligande syften, men man måste respektera en sådan grundsyn. Har folk lovats anonymitet så är det viktigare än framtida forskning på samma material. Andra forskare får helt enkelt skaffa egna försöksgrupper.

Alla register tenderar att läcka – i synnerhet om de innehåller känsliga uppgifter. Det har t.ex. alltid varit sant om Polisens brottsregister.
I ett sådant läge måste man tänka sig för flera gånger innan man upprättar ett register, i synnerhet med känsligt innehåll, och särskilt om folk inte ska kunna säga nej till att finnas i det.

Jag kan inte tänka mig någon forskning i abortfrågan med hjälp av ett sådant register, viktig nog att så flagrant grusa människors rättighet till integritet och privatliv.

Här skriver DN, Expressen, Svenska Dagbladet, UNT och Aftonbladet om abortregistret.
Läs även andra bloggares åsikter om , , .

Uppdatering 19 juli
Nu är abortregistret en fråga för regeringen, där bara kristdemokraterna är för, vilket med tanke på deras moral ger anledning till ökad oro. Här skriver Svenskan, Aftonbladet, DN och Expressen om det.

7 kommentarer:

 1. Forskning skulle väl aldrig behöva människors namn? Räcker det inte med närmaste stad/ort samt årtal man är född? Om det nu är statistik man menar med "forskning"?

  SvaraRadera
 2. Patrik, man kan tycka det. Jag begriper faktiskt inte vad det är ett komplett abortregister ska ta reda på.

  SvaraRadera
 3. Ett "abortregister" är helt enkelt ett kvalitetsregister, så som finns för cancerdiagnoser, hjärtoperationer, blindtarmsoperationer etc. och som ligger under EpiC,http://www.socialstyrelsen.se/Om_Sos/organisation/Epidemiologiskt_Centrum/index.htm

  Tanken för kvalitetsregister är bland annat att följa upp biverkningar osv för medicinska ingrepp.
  För att kunna göra det på ett vetenskapligt korrekt sätt måste man kunna lägga till kovariater (exv. ålder, civilstatus, exponering för andra riskfaktorer), och för att kunna göra det behöver man kunna göra samkörningar mellan ett kvalitetsregister och andra register. Därav "komplett" register.
  För att göra samkörningar krävs etikgodkännande som är relativt svårt att få tag på. Dessutom är det bara folket på EpiC som gör samkörningen och får se originalregistret; den enskilda forskaren har bara tillgång till avidentifierat material.

  Alltså, för att kunna bedriva retroaktiv forskning på aborter, både medicinsk, beteendevetenskaplig, identifiera vilka kvinnor som är högriskgrupper för komplikationer vi senare graviditer etc; behövs ett register. Eftersom det är ett såpass vanligt ingrepp förstår jag definitivt behovet av forskning på området, även om jag också förstår de etiska farhågorna.

  Men det är inte så enkelt som att registret är oanvändbart och ett rent politikerbeslut - tvärtom vore det ytterst nyttigt att ha ( och man kan argumentera för att det vore oansvarigt att _inte_ ha möjlighet för att forska på ett av de absolut vanligaste invasiva ingreppen...)

  SvaraRadera
 4. *Retrospektiv* forskning ska det naturligtvis vara ovan...

  SvaraRadera
 5. G, tack för informationen. Mitt intryck var att aborter är relativt okomplicerade ingrepp med ringa biverkningar - men det kanske inte förhåller sig så. Viktigt att kartlägga är förmodligen också rent psykiska "sår".

  Ändock - ett register över aborter får allt hanteras med allra största försiktighet och i ett hårt begränsat sammanhang. Med kristdemokrater i regeringen känns det särskilt olustigt.
  Jag är fortfarande tveksam.

  SvaraRadera
 6. Rätten till personlig integritet ser Piratpartiet som en självskriven rättighet. Vi ser en klar hotbild mot kvinnans personliga integritet, vilket även innefattar rättigheten att utföra en abort anonymt.

  Risken är att varje form av registrering kan ha en avskräckande effekt på kvinnor i en mycket utsatt situation. För många av dem vore det en personlig katastrof om närstående skulle få reda på att de gjort abort. Om man då inte litar på att deras uppgifter kommer att behandlas anonymt kan det i värsta fall leda till aborter utförda utanför sjukvården.

  Ett nytt register innebär också, i motsats till vad utredaren Anders Milton menar, ytterligare spridning och behandling av extremt känslig personlig information. Att ta dessa uppgifter direkt från journalerna utan patientens medgivande är direkt kränkande.

  Med ovanstående argument ställer sig piratpartiet starkt kritiskt till skapandet av ett nationellt abortregister. Kvinnans rätt till anonymitet och personlig integritet väger tyngre än de eventuella fördelarna med ett nationellt abortregister.

  Jon Andersson, Grycksbo, aktiv medlem i Piratpartiet

  Anders Trovik, Falun Piratpartiet Dalarna

  Andreas Larsson, Rättvik distriktsledare Piratpartiet

  SvaraRadera
 7. Jon, jag kan bara hålla med. Vi har nog med register...
  Och så måste man sörja att vår moderna värld är sådan att kvinnor behöver hemlighålla sina livsval för sina närstående.

  SvaraRadera