lördag 27 december 2008

Rätt och fel på internet


Rättssociologer i Lund ska undersöka hur rättsuppfattningen ändras i och med internet. De kommer att intervjua alla niondeklassare i Lund och undersöka deras internetvanor. Det görs i samarbete med MySpace, The Pirate Bay och Svenska Pokerförbundet (för poker online). Svårigheten blir nog att tolka resultaten fritt från gamla föreställningar.

Det kommer förstås att handla mycket om fildelning, vad för sorts samtalsnivå som ungdomar accepterar i chat, och så vidare. Här har redan samhället en massa uttalade meningar och uppfattningar, som det kommer att vara svårt för forskarna att frigöra sig ifrån.
Ofta brukar dylika undersökningar utföras så att de inte kan annat än bekräfta rådande fördomar.

Vi vet redan att ungdomar inte anser sig som kriminella för att de fildelar, likaså märks det tydligt på internetdiskussioner att de tillåter sig hårdare tag i samtalen än vad tryckta media skulle kunna medge. Det har nog att göra med internets eteriska sida – det är liksom inte på riktigt.

Intressantast vore nog att jämföra ungdomars moral och rättssyn på internet med vad de applicerar på världen i övrigt. Till exempel: skulle de tillåta sig att vara lika oförskämda och råa i samtal med personer de fysiskt har mitt emot sig, som många är i forum och chat på internet?
Förmodligen inte.

Internet befinner sig fortfarande i ett spädbarnsstadium. Det kommer med tiden att reglera sig självt. Det som i början kallades netikett, etikettsregler för diskussioner på internet, verkar just nu vara ett minne blott – men det kommer säkert igen och blir den oskrivna moral för internet som motsvarar vad vi har annars i vårt dagliga liv.
Det tar lite tid, men jag är säker på att vi kommer dit.

Stora sociala fora är av naturen självsanerande. Om samhällsmakter otåligt bryter in och reglerar på förhand blir effekten snarast den motsatta – en förlängd förråande tid. Vi behöver ha tålamod, samtidigt som vi förstås inte ska dra oss för att fortlöpande diskutera just etiken på internet. Det är denna fria diskussion som utgör den förnämsta drivkraften mot hedervärda seder på internet.

Vi vill alla vara civiliserade och anständiga. Därför kommer internet att utvecklas dithän.
Jag tror till och med att internet snart kommer att kännetecknas av en högre etisk nivå än t.ex. kvällstidningarna och somliga TV-program idag lever upp till. Det beror på att folkviljan har större heder än marknadskrafterna, och på internet är det folkviljan som dominerar.

Här skriver DN och Sydsvenskan om undersökningen.

1 kommentar:

  1. Klokt och tänkvärt från början till slut.

    Hur nätvanorna kommer att utvecklas kommer rimligen att bero på hur de rent tekniskt samverkar med de vanliga sociala sammanhangen; kommer vi exempelvis att kunna uppträda anonymt, eller blir risken för igenkänning stor, antingen av statsmakten eller andra internetanvändare? Det lär bli en avgörande faktor för vilken riktning nätvanorna tar. Om risken att bli igenkänd är liten lär de flesta ta ut större svängar; kanske bli råare, kanske våga prova på nya roller och så vidare.

    SvaraRadera