måndag 22 december 2008

FRA-lagen på remiss - nedräkningen har börjat


Nu är alliansregeringen klar med den nya FRA-lagen och skickar ut den på remiss. Från 1 januari gäller ändå den gångna sommarens första beslut om lagen, trots den intensiva kritiken. Vad gör regeringen om remissinstanserna spolar lagen? Står fast vid den lag som strax börjar gälla?

Det här är en himla röra, som regeringens prestige har ställt till. Det enda sunda hade varit att dra tillbaka lagen när den massiva kritiken kom, inte att tvinga igenom den och därefter jobba fram en reform som ändå inte går den väsentligaste kritiken till mötes.

Jag fortsätter att undra vad som är anledningen till regeringens brådska. Det kan inte vara behov inom svensk säkerhetspolitik, eftersom det inte finns någon hotbild. Inte heller kan det vara ett sätt att effektivisera svensk utredning av organiserad brottslighet och dylikt, eftersom denna lätt kringgår sådan bevakning.

Det måste handla om regeringens – och hela riksdagens – önskan att skaffa sig kontroll över internet. Och det skrämmer, hur mycket maktmedlen än maskeras av diverse små eftergifter mot medborgarnas integritet.
Och dyrt blir det – för medborgarna.

Här skriver Aftonbladet och DN om lagremissen.

4 kommentarer:

 1. Är det inte snarare krav från utländska bundsförvanter som ligger bakom?

  SvaraRadera
 2. Jo, det är säkert en pådrivande faktor, precis som med IPRED och dylikt. Men det är nog i grunden fråga om en internationell överhet som vill kontrollera (och själva exploatera) detta nya medium internet.

  Man kan jämföra med framväxten av andra massmedia genom historien, såsom boktryckarkonsten under renässansen, tidningar, radio, film och TV under 1800- och 1900-talen. Censur och kontroll har varit makthavarnas ständiga reflex.

  Folket ska helst hållas okunnigt, så att det är lättare att indoktrinera. Ett tydligt exempel är encyklopedismen på 1700-talet, som ville skapa encyklopedier för att alla medborgare skulle kunna ta reda på allt om sin värld. Det förbjöds och bekämpades frenetiskt av makthavarna.

  Jag tycker att det är i denna mörka tradition dagens politiker verkar när de på många sätt försöker kväsa internet.

  SvaraRadera
 3. Internet är ju mänsklighetens största och effektivaste kunskapsdelande kommunikationsverktyg någonsin, likaså den största och omdananade världsförändrande uppfinningen någonsin.

  Givetvis att de i den gamla nomeklaturan, oavsett var i världen de finns, är livrädda.

  Kunskap är ju makt, makten över ditt eget liv.

  För Gutenbergs "uppfinning" boktryckarkonsten tog det ett par hundra år för att skapa grogrunden för demokratin, och därmed de demokratiska staterna.

  En intressant fråga är hur lång tid det kommer att ta för Internet att skapa och förändra världen, och vad det kommer att bli för värld.

  Kunskapdelning har i alla tider möjliggjort en positiv utveckling för mänskligheten, så denna kommer att förta all negativitism.

  Såklart att inget gör sig själv, så det är upp till oss engagerade medborgare att agera för en positiv utveckling.

  SvaraRadera
 4. Dennis, du formulerar den allra viktigaste och mest spännande frågan: vilka världsförändringar kommer internet att åstadkomma?

  Jag tror att det handlar mer om specialisering än om generalisering: Via internet har det för första gången blivit möjligt för människor över hela världen med samma intresse att mötas och dela sina erfarenheter. Det är mycket stort.

  Massmedia har sina inbyggda fördomar, så de ser internet som ett medel till likformighet, och att nå alla med samma innehåll. Visst finns en sådan faktor, men jag tror att den är marginell i jämförelse med vad specialiseringen kommer att leda till.

  SvaraRadera