måndag 15 augusti 2011

Inte bara el har en junta

Aftonbladet och E24 har en artikelserie om vad de kallar el-juntan: Vattenfall, Eon och Fortum, som totalt dominerar branschen i Sverige. Uttrycket är ovanligt vågat, även för att komma från en kvällstidning – men det är inte alls missvisande.

Sverige är litet nog för några få stora företag att helt kontrollera sin bransch genom att bilda kartell. Vi har förstås lagar mot sådant, men små resurser och ringa politisk vilja att se till att de efterlevs. Därför kan man räkna med att övertrampen är många.

Bara det faktum att villkor och priser är så nära mellan de stora oljebolagen, försäkringsbolagen, bankerna och så vidare – det borde få klockor att ringa hos Konkurrensverket, men de har numera så mycket annat för sig...

Aftonbladet och dess ekonomipublikation E24 granskar elmarknadens tre stora och visar varför de är värda att kallas el-juntan. Se här, här, här, här, här, här och här. Det är skumrask och kundmanipulationer på högsta nivå.

Regeringen morrar då och då. Ändå har elbolagen fått igenom en del märkliga regler, såsom att olika landsändar ska taxeras olika – på ganska grumliga grunder. Det har också uppstått något slags regionalisering vad gäller möjligheten att välja elbolag. Sverige har delats upp i zoner, som begränsar konkurrensen ytterligare.

Elbolagen fortsätter att sko sig med kryptiska tariffkonstruktioner och andra knep, som det är märkligt att svensk lag alls godtar. Kanske gör den inte det, om någon bara rotar tillräckligt djupt i det hela – och får tillgång till allt som sker bakom kulisserna hos elbolagen.

Det är långt ifrån bara elbolagen som agerar i denna gråzon mellan lagligt och skurkaktigt. Bankerna, med sin skog av likartade avgifter och hysteriska vinster som de inte sällan använder så katastrofalt att hela den svenska ekonomin riskeras – de skulle nog bäva inför en närgången granskning. Man bör också grunna på varför så få utländska banker etablerar sig i Sverige, dessutom så diskret och smått när det någon gång sker. Skulle inte EU öppna gränserna för all företagsverksamhet?

Kanske skulle Konkurrensverket använda lite enkel matematik för att spåra karteller och annat fuffens: När ett litet antal storföretag dominerar en bransch, har snarlika villkor och allihop gör saftiga vinster – då finns det anledning att ana fuffens. Speciellt som de aldrig har prispresskrig mot varandra.

Och det gäller för så gott som varenda bransch i Sverige. Livsmedel, media, transport, byggbransch... Det finns många juntor.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , . Intressant?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar