tisdag 23 augusti 2011

Det är inte rasism


En ny rapport berättar om delvis ökande intolerans mot judar och muslimer. I sina artiklar på nätet om detta har både DN och Svenskan stängt av möjligheten att kommentera. Förståeligt, men helt fel väg.

Det är i artiklar om dylika ämnen som kommentarerna på tidningarnas nätupplagor både flödar och flammar allra mest. Fast tidningarna skriver om just intoleransen vill de inte låta kommentarsfält visa upp dess fula nuna.

Man kan förstå redaktionerna, som får magknip när deras hemsidor plötsligt sprayas med mer eller mindre hatiska ord om hela folkgrupper. Dessutom är tidningarna publicistiskt ansvariga för vad som skrivs på deras egna hemsidor, oavsett vilka som författar, alltså även läsarkommentarer.

De behåller dock länkarna till bloggar som hänvisar till dessa artiklar. Det kan de göra eftersom bloggarna är på andra hemsidor och därför utanför tidningarnas ansvar. När jag skriver detta har Svenskan tio blogglänkar och DN nio, vilka i de flesta fallen är desamma.

Jag tycker att tidningarna tänker fel, även om det är förståeligt. De missförstår det fria ordets funktion.

Medias fördomar

Undersökningar visar att det är en minoritet av svenskarna som är intoleranta mot judar och muslimer. Delar av denna minoritet kan vara både högljudda och rabiata. Ju mer det syns, desto mer torde den övriga allmänheten ta avstånd från dem.

Dessa artiklars kommentarsfält skulle alltså kunna vara både illustrativa för artiklarnas ämnen och avskräckande, eftersom extremism alltid är det.

Bakom tidningarnas aversion ligger fördomar om allmänhetens intellektuella kapacitet. Som om Svensson skulle låta sig förföras av hatiska rabblanden om världskonspirationer och allt vad det är. Som om en informerad allmänhet genast går vilse.

Det är förstås precis tvärtom. Den bästa medicinen mot fördomar och intolerans är kunskap och diskussion, under förutsättning att detta sker öppet och utan filtrering.

Det är särskilt tragiskt att media inte förstår det, fast de är baserade just på yttrande- och åsiktsfrihetens principer.

Forskning kontra agitation

Bakom undersökningen i fråga ligger Forum för levande historia, en institution som arbetar med historie- och samhällsvetenskapliga metoder i ett uttalat syfte, vilket de på sin hemsida formulerar så här:
Vi arbetar mot dagens intolerans med utgångspunkt
i historiens brott mot mänskligheten. För demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter.


Det är förstås en vällovlig attityd men den är inte särskilt vetenskaplig, eftersom den innebär att man använder forskningen för att åstadkomma något som inte nödvändigtvis är detsamma som de forskningsresultat man skulle kunna nå. Man letar argument för sitt arbete i stället för att förutsättningslöst utreda situationen. Därmed brister man från början i tillförlitlighet.

Här presenterar de sin undersökning, som även finns i PDF här och här. Det är en sammanställning av resultat från andra forskningsrapporter och undersökningar.

Ett ganska svårgenomträngligt material av statistik och resonemang, där olika undersökningar jämställs fast de haft olika tillvägagångssätt och en hel del motfrågor respektive kontrollgrupper verkar saknas.

Hatiska hemsidor ökar inte

Rapporten nämner att antalet rasistiska hemsidor i världen var 15.000 år 2010. Det är en siffra som hämtats från två internationella organisationer mot rasism. Där uppges också att siffran för 2009 var 8.000 och 2004 blott 600.

En markant ökning, men flera frågor väcks: Hur har dessa hemsidor definierats som rasistiska? Hur har de hittats? Och för en statistiker är det självklart med en jämförande siffra: Hur många hemsidor har det vid samma årtal varit som inte var rasistiska?

Här finns en del statistik över Internets omfattning och tillväxt. Google registrerade i augusti 2009 15 miljarder hemsidor (web pages) och i november 2010 över 35 miljarder – alltså mer än en fördubbling.

En annan källa ger en uppskattning av webbplatser (web sites) för februari 2007 till nästan 109 miljoner. År 2005 ska de ha varit ungefär 70 miljoner. Exakt statistik inom detta fält är näranog omöjlig, på grund av Internets uppbyggnad.

Wikipedia uppger att antalet Internetanvändare fördubblades mellan 2005 och 2010 till att passera 2 miljarder.

Internet är så beskaffat att hemsidor kommer och är aktiva en tid, men försvinner inte när de har övergivits av sina användare. De ligger där och skvalpar i webbens enorma ocean.

En ökning av hemsidor inom ett visst ämnesfält är alltså på inget sätt något bevis på ökad popularitet eller ökat antal anhängare. Det måste först jämföras med andra fält och ämnen på Internet. Klart är av blott ovanstående siffror att rasism på Internet har en mindre tillväxt än Internet överlag, vilket borde tolkas som en minskning.

Det ställer saker i perspektiv, vilket borde ha gjorts i Forum för levande historias rapport.

Ungdomars attityder till judar och muslimer

I en undersökning från 2009 har 6,8% av tillfrågade skolungdomar instämt helt med enkätens fem negativa påståenden om muslimer. Totalt 18,7% (inklusive nyssnämnda grupp) visade sig i sina svar vara mer eller mindre negativa till muslimer. Motsvarande siffror gällande judar var 6,5% och 18,6% – alltså så gott som exakt desamma.

Jag hittade inte någon uppgift om i vilken grad detta var samma ungdomar. Det är anmärkningsvärt att ingen sådan jämförelse redovisas. Det är också anmärkningsvärt att ingen kontrolluppgift redovisas om skolungdomarnas attityder till andra grupper, låt oss säga finnar, smålänningar eller pensionärer, exempelvis.

Statistik är en vansklig vetenskap, eftersom det är svårt att veta om man hittat rätt korrelation och hur den i så fall ska tolkas.

Om det skulle vara så att det mestadels är samma personer som har fördomar mot judar och muslimer, då är det troligare att det handlar om någon allmän aversion mot främlingar än fördomar gentemot en specifik folkgrupp.

Om det dessutom skulle vara så att samma grupp ungdomar har aversioner även mot pensionärer eller vad det kan vara, då är det en allmän fördomsbenägenhet hos dem. Återigen knappast rasism som sådan.

Främlingsfientlighet, inte rasism

Jag tvivlar över huvud taget på att rasism har någon särskild spridning alls, efter Treblinka och Auschwitz, som också innebar den omedelbara döden för den dessförinnan etablerade ”vetenskapen” rasbiologi.

Främlingsfientlighet finns. Den är i viss mån en egenskap vår art bär med sig sedan mycket lång tid. Även kulturkollisioner förekommer rikligt, alltså ömsesidig irritation över att seder och attityder skiljer sig mellan grupper med olika bakgrund. Men ren rasism – knappast.

Det märks ju redan på definitionerna i ovannämnda undersökningar. Judar och muslimer är inte raser, de är människor med en viss religionstillhörighet.

Ett mer relevant begrepp för den intolerans som skymtar i ovannämnda och andra undersökningar är främlingsfientlighet. Det ger också tydliga vägar för hur vi ska komma tillrätta med problemet: Integration i stället för segregation, diskussion i stället för censur, information i stället för kriminalisering.

När diagnosen är felaktig torde också kuren vara det.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , . Intressant?

PS (tillagt på kvällen):
Jag borde förklara bilden överst i detta blogginlägg, eftersom den strider mot rubriken. Fotot är från en rasbiologisk undersökning, någon gång under det tidiga 1900-talet. Rasbiologi är definitivt rasism - per definition.

10 kommentarer:

 1. Bra och läsvärt som vanligt. Frågan är varför "Forum för levande historia" skulle vilja påskina att rasismen ökar?

  Tyvärr ger en förespeglad ökning medvind i de faktiska rasisternas segel genom att ge ökad acceptans genom en falsk förespegling att dessa attityder ökar. Därmed motverkar de tydligt sitt eget uttalade syfte, vilket i säg är ganska ironiskt.

  SvaraRadera
 2. Forum för levande historia har sin målsättning så formulerad att dess existens är angelägnare ju större problemet verkar vara...

  SvaraRadera
 3. Detta är ju ren och skär idioti. Massinvandringen har ju de facto gett oss ett samhälle med en oerhörd ökning av vålds och ffa sexualbrott. Även rån, inbrott bedrägerier osv osv har ökat.
  Är det märkligt att svenska folket ilsknar till och reagerar över detta?
  Det är väl snarare de som inte reagerar mot detta utan bara lallar med i makthavare och medias förakt som är de märkliga.
  Det får bli ett slut på den här politiken illa kvickt om inte ett framtida Sverige ska komma att riskera en TOTAL urspårning.

  SvaraRadera
 4. "Massinvandringen har ju de facto gett oss ett samhälle med en oerhörd ökning av vålds och ffa sexualbrott. "

  Lögnaktig SD-propaganda. Visserligen har brottsligheten ökat, men det är det inte någon specifik folkgrupp som bär ansvar för. Ser du några bilar brinna i medel- och överklassområden kanske? Nej. Och i medelklassområdena bor fullt av iranier, chilenare, argentinare, uruguayaner, juggar, finnar, italienare och greker som kom hit på 70- och och 90- talen. De tänder inte eld på bilar för att de har det ganska bra och framför allt, känner att de har en plats i samhället. I know, för jag är gift med en chilenska vars föräldrar är orginalblattar själv och har levt i Angered och Bergsjön i 13 år. Det är lätt att se att i radhusområdena i Hjällbo, Lövgärdet, och Gårdsten brinner inget alls. Inte heller i Rannebergen, som aldrig har skiljt sig från övriga Göteborg alls. Inte ens i lägenhetskomplexen. Så säg mig, käre SD-retoriker, vad tror du det beror på? Är det en annan sorts muslimer och andra blattar som bor där än de som bor i towerblocksen eller?

  SvaraRadera
 5. Mycket bra inlägg. Stefan, jag är glad att jag upptäckte din blogg! Det är sällsynt med fria tänkare.

  SvaraRadera
 6. Erik, det är inte så säkert att alla brott du nämner har ökat markant i realiteten. Våldtäkt, t.ex., har fått en vidgad definition och betydligt högre anmälningsbenägenhet än förr. När det gäller våldsbrott brukar man titta på på mord och annat våld med dödlig utgång, för att få en tydligare bild - eftersom så gott som samtliga sådan brott blir anmälda och utredda.

  BRÅ:s statistik visar att från 1950 till idag finns en ökning men den inträdde tidigt och står inte i någon tydlig relation till invandringen. Observera också att inte alla anmälda fall visar sig vara annans vållande, så man behöver jämföra med statistiken för uppklarade brott.

  1950 var det 66 anmälda fall av mord, dråp och misshandel med dödlig utgång (55 uppklarade). År 1965 var antalet anmälda fall 201 (135 uppklarade), en siffra som inte överträffades förrän 2002. Allmänt har siffrorna för anmälda fall sedan början på 1970-talet rört sig lite hit och dit mellan sådär 120 och strax under 200. Från och med 2005 har de legat en bit över 200.

  Det är en statistik som i mina ögon snarare pekar mot förändringar i det allmänna samhällsklimatet än enskilda grupper. Dessutom måste det vägas in att sedan 1950 har Sveriges befolkning ökat från 7 till 9 miljoner.

  Själv tror jag att narkotikan spelar stor roll i brottsutvecklingen, kanske också motbokens avskaffande 1955. Även samhällets ökade polarisering och segregering, som jag tror att Nicklas delvis syftar på ovan, spelar säkert en stor roll.

  Det här blev så långt att jag borde ha gjort ett separat blogginlägg av det...

  SvaraRadera
 7. Jämför man med alkoholkonsumtionen bland unga (den grupp som står för största delen av våldsbrott utanför hemmet) så ser man också ett samband, samt en ökning av våld där alkohol varit inblandat, samt den organiserade brottsligheten (alla dödsskjutningar här i malmö där gäng av kriminella varit inblandade t.ex.) så ser man att alkohol och gängkriminalitets-hantering hade varit bättre satsningar än "invandrarhantering". De ungdomar som är med i dessa gäng är statistiskt oftare "andra generationens invandrare" (i hur många generationer är man invandrad förresten?) än "helsvenska", men det är snarare än ekonomisk och sociopolitisk fråga än en etnisk.

  SvaraRadera
 8. ag blir som så ofta imponerad av din grundlighet Stefan. Inte din klartänkthet, den tar jag mer för given... Men att du gör dig det ödmjuka arbetet med att redogöra grundligt för dina resonemang - bara att applådera!

  Varför "Forum för levande historia" skulle vilja blåsa upp rasismen? Tja, de lever på att bekämpa den... Ju större fiende, desto större betydelse får de själva. Det behöver inte vara medvetet, vi drivs ofta av agendor dolda för oss själva. /Mattias

  SvaraRadera
 9. Jag förstår inte hur man kan komma med påståenden om tillväxt för antal hemsidor med "hatpropaganda" utan att ta hänsyn till en stark ökning av själva antalet hemsidor! Det blir ju ingen procentuell ökning.
  Är sådan slask-"statistik" framtagen för att understödja populistiska krav på att "vi måste "styra och kontrollera vad folk skriver på Internet"?
  Låt oss hoppas på att Piratpartiet kan rycka fram!

  --Ahrvid

  SvaraRadera
 10. Bra artikel. Jag tycker att man borde sluta använda order rasism eller rasist, det gör bara att de intolleranta människorna som faktiskt är måltavlan, mycket lättare kan bortförklara sig, försvara sig och vifta bort skräpet från axeln. Vad det egentligen handlar om är ju en ökad intollerans och en ökad egocentrism i samhället och det är den som ska belysas.

  SvaraRadera