måndag 22 augusti 2011

Börsen är alltid hysterisk


I media spekuleras det en hel del om varför börsen just nu är så orolig. Men det är börsens normaltillstånd. En lugn och stadig börs upphör att fungera.

När börsen dalar (lustigt nog sällan när den stiger) beskrivs det som en abnormitet, att den normalt borde ligga stilla eller helst göra en sakta och stadig marsch uppåt. Men så är det aldrig och så vill börshandlarna inte ha det. Då blir inga förmögenheter gjorda.

Den absolut största handeln på börsen är day trading. Aktier byter ägare mängder av gånger över dagen, handlare gör hundratals affärer hit och dit, jagande de oftast små variationerna i aktiekurser från minut till minut. De är inte intresserade av kursförändringar på lång sikt, eftersom de aldrig behåller aktier särskilt länge.

Därför kan de göra vinster även när börsens värde befinner sig i dalande, eller för den delen förluster fast alla kurser stretar sig uppåt.

Tallskog på kuperad mark

Man ser det lätt på en kurva som visar en enskild akties kursförändringar över en dag. Det är fjärran från en rak linje, snarare en taggig och krumbuktande figur, ungefär som konturen av en tallskog på kuperad mark. Det gäller så gott som varje aktie det handlas flitigt med.

Denna spretiga rörighet i en akties kursförändringar, varje dag, låter sig inte förklaras av eventuella nyheter om företaget i fråga. Lika många nyheter som kursförändringar har inget företag, inte ens i närheten.

Nej, kursvariationerna skapas av den dagliga handelns egen dynamik från minut till minut, ett förlopp på rent imaginär grund, numera även accentuerat av datorers automatiserade köp och sälj. Företagens framgång och bakslag påverkar bara aktiekursernas förändringar marginellt, då och då. Resten är börshandelns inbyggda hysteri.

Börshandlare bryr sig bara om andra börshandlare

I reportage och intervjuer beskrivs det ofta som att när börsen dalar är det marknaden som förlorar förtroende för politikerna, som om börskurserna vore ett slags flytande betygssystem. Det är fel.

Börshandlare bryr sig bara om andra börshandlare, eftersom det är dem de köper aktier av och säljer aktier till. De försöker därför uteslutande ana hur andra börshandlare ska värdera aktierna en liten stund senare. De försöker gissa vad de andra ska tycka om några minuter.

Det är förstås ytterst neurotiskt och mycket kortsiktigt. När stora ras kommer beror det inte på omvärlden och hur den styrs, utan fortfarande blott på börshandlarnas spekulationer om hur deras kollegor ska agera härnäst. Det är så labilt som det kan vara.

Börsen är inte så viktig

Börsen är kaotisk och oförutsägbar. Frågan är egentligen hur mycket den betyder för ekonomin utanför börshusen.

Idag ges den stort värde, som om den utgjorde själva bränslet till alla transaktioner och affärer i näringslivet. Det är knappast sant, men inbillningen görs verklig genom att börsutvecklingen styr de stora politiska besluten om ekonomin.

Samhällsekonomin skulle lugna sig betydligt om mindre hänsyn togs till börsens sprattlande. Förmodligen skulle även börsen lugna sig, varvid den inte längre skulle utgöra villebråd för börshajars rovlystnad och en vildsint spekulativ finansmarknad.

DN skriver om börsens fall här:
Stockholmsbörsen öppnar upp
Ännu en nervös börsvecka väntar
Hel del psykologi bakom börsras
Börserna som ler och långhalm
Därför faller börserna just nu
Svenskan skriver här:
Svajig start på Stockholmsbörsen
Borg bekymrad över datorhandel
Ännu en nervös börsvecka väntar

Läs även andra bloggares åsikter om , , , . Intressant?

9 kommentarer:

 1. Wealth Without Work
  Sen tycker väl de som sysslar med "day trading" att de jobbar, men vad bidrar de med? Fästingar sägs ju vara mat till något men vet man det helt säkert?
  Människan måste väl tro på något, "marknaden" och börsen verkar ha tagit kyrkans roll. ;-)

  SvaraRadera
 2. Sallib:
  Börshandlare utför ett värderingsarbete. De utför också en tjänst: att tillhandahålla investeringspengar (vilket är att ta en risk, och för att ta en risk bör man ha utsikt att ev kunna tjäna något på det). Jag håller inte med Stefan om att de "bara" bryr sig om andra handlare. De framgångsrikaste sitter och studerar ekonomiska rapporter, affärshändelser, studerar företagens ekonomi osv.

  Stefan:
  Det är visserligen sant att börsen kan framstå som kaotisk och att det knixar litet upp och ned varje dag. Men de långsiktiga trenderna berättar något väsentligt om mer fundamentala ekonomiska faktorer. Ett företag som t ex Apple får stigande kurs för att de gör eftersökta produkter och säljer mycket av dem - kortsiktiga börshack hit och dit kan inte ändra på det.
  Gruppsykologi må spela en viss roll, men det finns en gräns för det. Det finns alltid mer fundamentala, reella faktorer som är viktigare. (Dem som genomskådar kortsiktig psykologi och ser viktigare faktorer kan ofta tjäna en slant.)
  Det talas gärna om "tobinskatter" m m på handel med ekonomiska instrument - men det finns ju faktiskt redan, i form av att handelsplatserna tar ut avgifter för affärer. Det är alltså redan olönsamt att sitta och handla på små kursrörelser (då blir avgifterna större än ev vinst).
  Från allt jag har läst kring olika eko-handelsplatser visavi pågående kris verkar det som att den reform som behövs är bättre och ärligare redovisningfrån aktörerna vars papper handlas med. T ex Enron lurade helt enkelt marknaden genom bedrägliga redovisningar. Grekland har lurat marknaden genom grov manipulation av hur man redovisat sin statsskuld och andra faktorer. Reefat El-Sayed på sin tid lade också dimridåer kring hur det gick för Fermenta.
  Bättre, hederliga redovisningar och ett bra system för att upprätthålla det, skulle göra mycket!

  --Ahrvid

  SvaraRadera
 3. Ahrvid, det är förstås en annan sak med börsutveckling över lång tid. Det återstår att se om de senaste dagarnas börsfall är en sådan eller ej. Förmodligen inte.

  Ekonomijournalistiken gör ofta misstaget att beskriva korttida fluktuationer som om de vore långtida, och letar förklaringar som bara har relevans på sistnämnda. Så även denna gång.

  Att media gör så beror främst på att det är deras sätt att göra nyheterna större och viktigare. En journalistisk reflex.

  Ekonomi kallas numera en vetenskap men det återstår ännu för den att klara av förutsägbarhet.I synnerhet vad gäller finansmarknaden är det hittills ingen (vad jag känner till) som lyckats hitta principer eller formler med vilka börsutveckling kan förutsägas, i synnerhet inte över kort tid.

  SvaraRadera
 4. Långt innan det fanns datorer har börsen varit en ledande indikator och det är omöjligt att se något samband mellan nyheter och börsrörelser, förutom små rörerlser just vid själva händelsen. Om man studerar börsen de senaste åren, vilket jag gjorde i samband med att jag skrev min senaste bok, kan man konstatera att börsen hela tiden legat ungefär ett halvår före finanskriserna. Om det skulle vara så att börsens aktörer i alla lägen kan pricka konjunkturnedgångar och finanskriser med en sådan precision är det faktiskt kusligt.

  Oavsett om börsen är en ledande indikator eller om placerarkollektivet är så skickliga att de kan förutse finanskriser kan man ju fråga sig varför man skall titta på arbetslöshetssiffror, räntor, BNP-siffror när dessa siffror bevisligen har en sådan eftersläpning - börsen visar ju ändå hur det skall gå om ett halvår...

  En ekonomisk händelse blir ju bara negativ om den påverkar börsen. Om det skulle vara så att den datoriserade handeln pressar börsen kommer det per automatik att bli köpläge för samma algoritmer och priset justerar sig till rätt nivå. Långt innan den datoriserade handeln dök världens börser i samband med varje börskrasch och finanskris till ett genomsnittligt p/e-tal kring 7. Den senaste krisen vände dock börsen upp redan vid p/e 9 beroende på QE1 och statligt agerande här och var. Krisen fick alltså inte skörda de offer som skulle skördas och de sjuka delarna finns kvar.

  Studerar vi börserna som borde drabbats av den fruktansvärda händelsen när flera hundatusen människor dog på grund av tsunamin i sydostasien går det knappt att skönja denna i diagrammen idag, men då var de flesta positivt inställda till börsen och konjunkturen.

  Att säga att börsen är en isolerad aktivitet som saknar betydelse för alla som inte daytradar eller aktivt handlar dagligen är inte bara ett dumt och obegåvat synsätt. Punkteras börserna raseras inte bara placerarkollektivets plånböcker utan bankers och hela länders ekonomier. När börsen stiger och företag, länder, banker och privatpersoner känner tillförsikt inför framtiden vågar de investera och företagen får mer att göra osv osv.

  SvaraRadera
 5. Uppenbarligen så har Macroekonomin lång väg att gå innan vi har total förståelse för ekonomisk utveckling på längre sikt.

  Dock vill jag gärna påpeka att Microekonomin idag gjort stora framsteg och många viktiga händelser och fenomen kan idag förutses och förklaras av denna del av den ekonomiska vetenskapen.

  Jag vill varmt rekommendera böckerna:
  1, Freakonomics
  2, Super Freakonomics
  3, Undercover ekonomist

  För den som vill få en större förståelse för den spännande värld som den Microekonomiska vetenskapen öppnat upp under senare år.

  SvaraRadera
 6. Tobbe, tack för intressanta synpunkter. Dock, förutsägbarhet kräver en metod med vilken man kan förtusäga skeenden, inte bara i efterhand konstatera samband. Har det skett med halvårsfenomenet du nämner? Har en finanskris eller flera förutsagts med en upprepningsbar metod?

  Vad gäller börsens betydelse utanför själva börshandeln är det förstås så nu, eftersom ekonomisk politik med mera rättas efter den. Vad jag menar är att detta i mångt och mycket är felaktig politik. Så att säga självuppfyllande profetia.

  Nå, längre skeenden på börsen är förstås en annan sak än vad som sker på en dag eller under någon vecka. Men även där gäller i viss mån den självuppfyllande profetian.

  SvaraRadera
 7. Anonym 14:31, visst finns mekanismer inom ekonomins lilla vardagliga skala som kartlagts ganska väl - framför allt vad gäller konsumentbeteende.

  Dock vet jag inte om samma typ av förutsägbarhet kan sägas gälla för börshandeln i någon del. Snarare verkar experterna där sällan lyckas bättre än tärningskast skulle.

  SvaraRadera
 8. @Stefan - Där har du givetvis helt rätt. En av mina lärare i Psykologi sa en gång:

  - Om vi någon gång avancerar den här vetenskapen (Psykologi) till den nivån att vi kan förutsäga en enskild människas handlande med stor säkerhet så hade det varit ett vapen värre än atombomben.

  Samma sak kan nog sägas om möjligheten att förutsäga börsen.

  SvaraRadera