måndag 6 oktober 2008

Religiös politik / politisk religion


I Sydsvenskan uttrycker Mats Skogkär en oro för religionens comeback i politiken på senare år. Jag delar helt hans oro. Den stegrande religiösa retoriken är ett gissel i vårt samhälle. Det är sorgligt att se så många politiker lägga sig platt för den.

Den stora och avgörande skillnaden mellan religion och politik är att förstnämnda bygger på underkastelse utan att ifrågasätta, medan politik kräver en fortlöpande debatt och kritik. Därför måste de hållas isär.

Jesus skulle förmodligen ha hållit med mig. Minns vad han svarade på frågan om judarna borde betala skatt till den romerske kejsaren, vars porträtt var präglat på varje mynt:
- Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. (Matt. 22:21)

Mats Skogkär vill att varningsklockor ska ringa när politiker antyder att de har Gud på sin sida. En sådan klocka är Bob Dylans sång i ämnet, som han avslutar:

If God’s on our side
he’ll stop the next war.


Här är hela sångtexten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar