torsdag 30 oktober 2008

70 x 7 = 77


Jag upptäckte till min förvåning att styrelsekamraterna i Svenska Budo & Kampsportsförbundet inte kände igen citatet från Jesus om förlåtelse när jag anspelade på det i något sammanhang.

I Matteus 18:22 berättas att Petrus frågar Jesus hur många gånger han ska behöva förlåta en oförrätt. Är sju gånger nog? Jesus svarar: sjuttio gånger sju!

Har vår tid blivit så råbarkad med alla drev som skickas efter även den minsta lilla syndare, att Jesu ord i saken alldeles har glömts bort?
Även bibeln följer tidens hårda anda, för det forna uttrycket "sjuttio gånger sju" har i den senaste bibeltolkningen bytts mot "sjuttiosju gånger". Båda översättningarna från det grekiska originalet är möjliga, men här har Bibelkommissionen valt den strängare matematiken.

Vad säger det om vår tid, och om vår inställning till människans bräcklighet? Ofta verkar det som om vi har vänt upp och ner på hela idén: nu fördöms människor sjuttio gånger sju gånger, men förlåts aldrig ens sju gånger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar