torsdag 25 september 2008

Prince bättre som cover?


I Sydsvenskan skriver recensenten Jonas Grönlund att Prince är en av de mest överskattade artisterna. Sedan ägnar han resten av sin text åt att prisa de coverframföranden som gjordes av svenska artister under en Prince-kväll på Debaser i Malmö.

Menar Grönlund att Prince är oduglig med sina egna låtar, men att de förvandlas till guld i andras munnar?
Över huvud taget är det lika trist som vanligt att recensenter kallar den ena eller andra legenden överskattad. De tror sig därmed markera integritet, men eftersom det är en så vanlig åkomma bland recensenter visar det egentligen bara motsatsen.
Han kunde åtminstone ha förklarat sin ståndpunkt något mer specifikt än att bara kalla stora delar av Princes produktion “olyssningsbar”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar