onsdag 14 maj 2008

Vad är våldtäkt?

Högsta Domstolen har nyss dömt två olika sexuella övergrepp mot sovande, berättar Sydsvenskan: den som stack ett finger i en kvinnas underliv dömdes för våldtäkt, medan den som onanerade en man dömdes för sexuellt tvång, som är betydligt mildare.

Lika svåra som delikata saker att bedöma. Jag antar att könet på de drabbade inte var huvudsaken. HD försökte gradera de olika gärningarnas kränkning av den sexuella integriteten. Summa summarum tyckte HD att gärningen mot kvinnan kom närmare samlag.
Det kan ifrågasättas.

Jag tror att gamla föreställningar om mäns och kvinnors sexualitet spökar i bedömningen. Könsorganen är olika utformade, varför gärningarna får olika utseende. Men könsorgan är det i båda fallen - så vad är skillnaden i kränkning?

En stor del av problemet ligger nog i att domstolen måste så att säga översätta sexuella kränkningar till våldtäkt fast de ser annorlunda ut, sedan lagen ändrades så att begreppet våldtäkt vidgades.
Det gjordes för att kunna skärpa straffen för vissa sexuella kränkningar, men skapade förstås en mängd märkliga resonemang. Domstolar måste fråga sig hur nära våldtäkt handlingar är, som inte alls är våldtäkter.

En förutsättning för att lagar ska fungera är att även medborgarna kan begripa dem och på förhand förstå inte bara om en handling är brottslig, utan också ungefär hur brottslig. Det torde vara mycket svårt med nuvarande lagstiftning om sexualbrott - eftersom inte ens rättsväsendets experter är säkra på saken.

Hade det inte varit enklare och rättssäkrare om man bara ökat det maximala straffet för sexuella kränkningar, vilka de än är?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar