måndag 26 maj 2008

Priser stiger med pressens stöd

Sydsvenskan berättar att matpriserna har höjts betydligt mer än råvarorna har blivit dyrare – mellanhänder i branschen skor sig.
Det är inget nytt. Samma taktik har vi sett i många branscher – framför allt inom energin. Först kommer nyheter om kraftigt höjda kostnader och hot om minskad tillgång, okritiskt förmedlade av pressen. Sedan prishöjningar.
Det är inget annat än storföretag i samarbete (för att inte säga kartell) som bluffar sig till högre vinster, med pressens hjälp.

Heder åt Sydsvenskan för den noggrannare granskningen. Storföretagen torde med tiden lära sig att sådan taktik har en rekyl: när prishöjningarna kommer är det nyheten som pressen kastar sig över – och förhoppningsvis avslöjar.

Det verkliga problemet är storföretagens karteller i så gott som alla branscher. De samarbetar om att etablera så höga prisnivåer de bara kan. Sådant är det meningen att Konkurrensverket ska avslöja och hejda, men det är en papperstiger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar