fredag 29 oktober 2010

Tabeller räcker inte för vin

I senaste DN Söndag svarade vinskribenten Bengt-Göran Kronstam märkligt på en insändare. Min annars stora respekt för honom dalade, likaså påmindes jag om hur fel det där med vinrecensioner hanteras i pressen.

Insändaren reste invändningar mot Kronstams formulering att en särdeles fin whiskey (Cameronbridge) ”träffar tungan som ett åsknedslag”. Kronstams svar är på flera sätt förvirrat. Han påstår felaktigt att insändaren missförstått vilken whiskey han menat och invecklar sig sedan i försvaret av metaforen genom att jämföra med kärlek som ett blixtnedslag. Tonen är purken, fast insändaren är respektfull i tonen.

Kronstam avslutar med att, som något slags bevis, anföra att en sökning på ”kärlek, blixt” ger 170.000 träffar ”på internet”. Han menar nog Google – men där ger det mesta hur många träffar som helst. Jag fick 133.000 träffar på Kronstams sökning – den andra länken på listan är faktiskt till min hemsida och en artikel om Blixt Gordon... En sökning på hat och blixt ger 85.000 träffar, åsknedslag och whiskey ger 17.000 träffar, och så vidare. Därmed var inget alls bevisat.

Bengt-Göran Kronstams användning av internet är en smula förvirrad.

Men det är förstås som vinskribent han förväntas lysa, och det gör han oftast vad gäller själva omdömet. Däremot är hans vinbevakning i huvudsak lika meningslöst tabellartad som i andra tidningar. De skriver om Systembolagets alla nyheter och sätter betyg i tabellform. Varför eftersträva fullständighet när det bara måste leda till så kortfattade omdömen att föga blir sagt om varje flaska?

Inom andra fält recenseras blott ett urval, som i stället presenteras fylligare. Så tycker jag att man borde göra även med viner och andra ädla drycker. Pröva ett fåtal, men skriv fullödigt om dem. Intressantare att läsa, lättare för läsaren att använda för egna urval – det är ju ändå ingen som känner för att pröva varenda flaska Systembolaget släpper.

Kronstam har i och för sig ovanligt mycket utrymme till sitt förfogande i DN. Här är en samling av hans material på tidningens nätupplaga. Och här skriver han om ett urval av Systemets viner på rea – ordrikare än i en tabell, men ändå alltför kortfattat för min smak. Den senaste tabellen, denna gång med alla prissänkta viner, finns som PDF.

Han kan också ta ut svängarna, exempelvis i denna artikel om husmanskost och vilka viner man kan dricka till dylika rätter. Där finns även länkar till recept och vinrekommendationer. Sannerligen är vin ämnat att drickas till mat, så detta kombinationstänkande är självklart.
Det borde även tillämpas när viner ska testas och recenseras.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , . Intressant?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar