torsdag 20 mars 2008

Queer är olika


I Aftonbladet hävdar Athena Farrokhzad och Tova Gerge mångordigt att queer är socialism. Här är deras debattartikel: Queer är socialism

Deras försvar av queerbegreppet och dess betydelse är lovvärd. Ändå undrar jag om de tänjer på det för att passa bättre i den svenska kulturdebatten. Framför allt hävdar de en homogenitet inom queerrörelsen som jag hoppas inte är sann. Queer handlar ju om att vara olika.

Det är kanske det allra svåraste och mest förbjudna i ett samhälle, oavsett om det är höger- eller vänsterstyrt: att avvika från normen. Eller rättare sagt från normerna, för de är flera och skiljer sig mellan olika samhällsgrupper. Queer är att vilja avvika från de normer som gäller där man befinner sig – och att tillåtas det.

Det handlar inte enbart om sexualiteten, även om den är mer central än vi vill medge i hur individerna förväntas foga sig. Det handlar om varje form av socialt beteende. Vad man gillar, vad man tycker, hur man uttrycker sig.

Queerbegreppet hjälper till att avslöja allt det tvång vi utsätts för, så att vi ska passa in. Därför: om någon ger en bindande definition av hur de som är queer ska vara, då är det alltid anti-queer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar