söndag 30 mars 2008

Böcker är farligast när de förbjuds

Förläggaren Kristoffer Lind skriver kloka ord i dagens Aftonbladet om lagen som gör det möjligt att förbjuda böcker för interner i fängelse. Det är en farlig väg.

Dels tafsar en sådan lag på yttrande- och informationsfriheten, som är grundlagsskyddad - men det skyddet fungerar ganska svagt i praktiken. Så fort riktigt inopportuna åsikter förs fram svajar grundlagsskyddet eller ignoreras fullständigt - som i detta fall.
Vi behöver förstärka detta skydd, inte försvaga det med en eller annan moralpanik som ursäkt.

Dels är det också så att effekten av lagen med säkerhet blir direkt motsatt det önskade, ty inget gör en bok så farlig för ett samhälle som när det förbjuder den.

Yttrande- och informationsfriheten är inte bara en lyx för medborgarna i ett demokratiskt samhälle, utan en nödvändighet för att demokratin ska överleva. Om vi undanhålls information och om vi bara får yttra åsikter som överheten anser lämpliga - då lever vi inte längre i en demokrati.
Sverige spricker ideligen på den punkten. Det är ett mycket större hot mot vårt samhälle än vilka böcker som helst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar