måndag 25 augusti 2008

Jämställd eller jämlik?

Sydsvenskan har ett stort reportagetema kallat “Jämlikhet i skolan”, som i själva verket handlar enbart om jämställdhet.
Vet de inte skillnaden?

Jämställdhet handlar om lika värde för könen, medan jämlikhet är dito för samhällsklasserna. Det är en stor tragedi att båda orden används – om vartannat – för att blott beskriva genusperspektivet.

Orättvisorna mellan samhällsklasserna är ofantligt mycket större än mellan könen. När båda termerna används om blott det sistnämnda blir de allra största sociala orättvisorna bortglömda.

Och så är det förstås även ett rent språkligt fel.

Det är inte alls bara Sydsvenskan som syndar med detta. Jag har sett det på hur många håll som helst. Som om jämlikheten vore uppnådd och avklarad i Sverige. Långt ifrån!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar