måndag 14 april 2008

Kvinnor lever längst - trots allt


I Sydsvenskan skriver Anne Swärd tänkvärda ord om det enkla faktum att kvinnor lever längre än män - och så har det varit väldigt länge. Om det är ett manssamhälle vi lever i, så är detta en märklig anomali. Borde inte ett långt liv vara bland de viktigaste privilegierna?

Idag är det kvinnor som för fram nyanserna och motbilderna i debatten om könen. Män törs knappast, eftersom ett ifrågasättande av de enklaste teserna om könssamhället bara skulle tolkas som att de stöder orättvisorna.
De finns förvisso - men vi kommer ingenstans genom att se det som ett krig mellan könen.

I samhällets komplexa struktur är vi allihop offer. Det visar sig till exempel i att så många kvinnor fortfarande uttrycker sitt bestämda stöd för könsroller och deras konsekvenser. Det visar sig också i att män precis som kvinnor lider av att pressas in i dessa könsroller.

Vi måste vidga synen och nyansera debatten.
Egentligen tror jag att det mesta av bristerna i samhället beror på att det är en trög kropp, som tar alltför lång tid att anpassa sig till en förändrad livssituation.
Ideal och moral lever kvar, fast de hör till en annan tid. Det är rena döden för såväl män som kvinnor.
Och det är vad vi borde prata om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar