onsdag 2 april 2008

Absolut makt korrumperar absolut


Regeringen har bekostat en historieskrivning av kommunismens monstrositeter, som blir grundligt avslöjad av Håkan Blomqvist i Aftonbladet idag. I DN kritiserar ett antal historiker samma sak.

Det är förstås en väldigt borgerlig historieskrivning, som håller tyst om kapitalismens grymheter men även om viktiga historiska bakgrunder till de kommunistiska diktaturernas utveckling.

Historien skrivs av vinnarna, heter det. Just nu sitter borgarna i regering och Sverige styrs av marknaden. Då får vi en historieskrivning som passar dem. Lyckligtvis ifrågasätts den.
En enda sanning finns inte, så vi får som vanligt skaffa oss en egen bild.

Själv tror jag att varken kommunism eller kapitalism förklarar civilisationens många grymheter. Det handlar om makt: Makt korrumperar, absolut makt korrumperar absolut.

När ett lands styre är koncentrerat till en liten homogen grupp, då börjar med automatik maktmissbruket. Får det fortgå så leder det till bestialitet. Oavsett om det är politiker eller näringsliv som styr, och oavsett vilken ideologi de utgår ifrån.

Samhällets enda skydd mot maktmissbruk är att fördela makten på flera ganska jämbördiga parter som löpande förhindras att förena sig med varandra. Ingen lätt sak.

1 kommentar: