torsdag 21 februari 2008

Live drawing

När tiden medger och lusten pockar, gör jag små videoexperiment som jag lägger upp på mitt YouTube-konto:
Aravadia – mitt YouTube-konto
Nedanstående live-upptagning av hur en teckning blir till är den senaste videon. Dessförinnan har det blivit vad jag kallar syllabe poems och andra recitationer, bildspel med mera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar