lördag 5 juni 2010

IQ säger inget om människans förutsättningar


Karolinska Institutet konstaterar att män med låg IQ oftare tar livet av sig. Det finns så mycket att opponera sig emot i det påståendet att jag knappt vet var jag ska börja. Men slutsatsen är en enda: sådan forskning skrämmer.

Forskaren bakom detta rön, Finn Rasmussen, som är professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet, konstaterar: ”Det verkar som att de som har lägre begåvning har lägre kapacitet att hantera svåra livssituationer.”

Men IQ mäter inte begåvning, utan blott en viss specifik förmåga att lyckas med vissa teoretiska knep och knåp. Det är inte annorlunda än att ge folk poäng efter hur kvickt de löser Rubiks kub eller söndagskorsordet eller tusenbitspussel. Det är inte en giltig måttstock för mental kapacitet, snarare ett lika unket som förlegat försök att sortera människor på en vertikal skala ungefär som dess föregångare rasbiologin passionerat ägnade sig åt.

I detta fall, där så många som en miljon män är underlaget, handlar det om testerna som ynglingar genomgått vid mönstring till värnplikten, vilka är förenklade former av den djupt ifrågasatta IQ-testen. Det är inget vetenskapligt tillförlitligt sätt att mäta mental kapacitet av något slag.

Dessutom är det skrämmande att forskaren genast sluter sig till att de som fått lägre poäng i denna skumma test i högre grad begår självmord av inget annat skäl än egen otillräcklighet. Rasmussen röjer därmed blott sin egen elitistiska människosyn. Det är minst lika troligt att hans urval är detsamma som vårt klassamhälle så glatt gör med sina medborgare, varför de med sämre resultat i just denna form av tester (oftast beroende på mindre vana vid dem) är förvisade till betydligt mindre privilegierade livsvillkor och därför helt enkelt – och tragiskt – möter betydligt fler svårigheter i livet. Forskarna påstår att de har exkluderat denna faktor, men hur då?

Att undersökningen snubblar på sig själv bevisas av att de samtidigt har funnit att bland personer med psykos är förhållandet det omvända – högre IQ har högre självmordstal. Det har de ingen förklaring på.

Nej, IQ är en återvändsgränd som borde ha övergivits sedan länge. Dess bas är en människosyn som har växt fram ur rasbiologins perspektiv och principer om överlägsna och underlägsna människor.

Ändå snuddar forskarna vid en smärtande angelägen realitet: Antalet självmordsförsök – särskilt bland ungdomar – har ökat markant de senaste decennierna. Det har knappast med IQ att göra, utan med de allt kärvare framtidsutsikter som ungdomarna ställs inför, där de knappt ens kan räkna med att få jobb efter avslutade studier.

Karolinska Institutet har akut behov av en intern granskning av sin människosyn och sitt humanvetenskapliga paradigm. Det stinker. Visst frestar det att använda Värnpliktsverkets gigantiska statistiska material, men man får inte glömma att det är samlat i avsikt att hitta soldater. Vad kan det lära om den civila människans livsvillkor?

Här skriver DN och Svenskan om undersökningen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , . Intressant?

20 kommentarer:

 1. Varför tycker alla att det är så konstigt och suspekt med IQ-tester? Det är inte ett dugg konstigare än styrke- och snabbhetstester.
  Ta som ex en person som är otroligt stark och gör väldigt bra ifrån sig på div styrkemätande tester. Det betyder inte att personen ifråga automatiskt blir framgångsrik inom idrott, inte ens styrkelyft efterssom framgång beror på så många andra saker. I det här fallet måste personen kanske vara smidig och tekniskt lagd och dessutom ha disciplin att träna mycket.

  IQ fungerar på precis samma sätt som muskulär styrka, man har en viss mängd av det från sina föräldrar och man kan träna upp den på precis samma sätt. Genom träning, träning och åter träning.

  Givet dessa förutsättningar så är det väl inte så konstigt att resultatet av studien ser ut som det gör? Om man är förberedd och vältränad när man ställs inför en situation så hanterar man den förmodligen bättre och i vårt tämligen avancerade samhälle så är det hjärnan som vi oftast använder oss av.

  Jag tycker att vi måste sluta stigmatisera IQ och intelligens och betrakta det på samma sätt som smidighet, snabbhet och styrka. Nämligen något som vi alla har i olika mängder och som vi kan sköta om eller missköta på samma sätt som resten av vår varelse.

  Det verkar också som om du kopplar människovärde till egenskaper efterssom du är så snabb att dra kopplingar till den mörkbruna högerkantens historiska ideer och det är något som jag inte kan skriva under på.

  Vårt människovärde är lika och okränkbart oberoende av om vi är smarta, snabba, starka eller inte!

  SvaraRadera
 2. Jag förstår inte heller denna upprördhet över IQ-testet. Visst är själva testerna och dess riktighet något suspekta, speciellt när det gäller försvarsmaktens IQ-tester, men visst är det så att det finns låg och hög intelligens, och detta påverkar inte bara hur snabbt man löser rubiks kub, utan en människas förmåga att ta riktiga beslut i alla tänkbara situationer.

  SvaraRadera
 3. Jag tror att IQ (som i IQ-test) är trubbigt och kan vara missledande, men inte HELT fel. Det som mätsa i traditionella IQ-tester bör ha en viss bäring på intellektuella gåvor.
  Men därutöver är en persons begåvning en multidimensionell sak, där någon kan vara dum i huvudet inom ett område, och enormt begåvad inom ett annat. Och det är ett *väldigt* vitt spåektrum inom vilket mänsklig begåvning verkar. Jag skulle tippa att vi har åtminstone 20-talet huvudområden inom vilka mänsklig intellektuell begåvning verkar - och för varje område kan någon vara enormt smart, men samtidigt enormt korkad inom andra.
  Helst bör IQ-tester ersättas med en riktigt bred begåvningsprofiltest.

  --Ahrvid

  SvaraRadera
 4. IQ är en personegenskap bland många andra personegenskaper. Forskningen skulle i sak lika väl kunna handlat om att personer som inte har fysik och känsla för bollsporter har en högre risk för hälsoproblem - eller något annat vansinnigt orsakssamband.

  Jag har hög IQ, kunde läsa och skriva flera år innan jag började skolan. Och spelade piano som treåring. Min bästa vän i skolan var en kille som i ett vanligt IQ-test skulle ha fått ett lågt resultat, men han var en sjuhelsikes bra på flera olika idrotter. Ingen av talangerna (eller vad man än kallar det) gör någon av oss till en bättre människa. Det är hur man agerar utifrån sina förutsättningar som styr hur ens liv utvecklar sig - oavsett om det är enklare, svårare, mer praktiskt eller mer farligt att besitta eller sakna den ena eller den andra talangen.

  Kort sagt, jag håller med om att forskningen är skrämmande. Och jag har, trots hög IQ, fortfarande aldrig lösa Rubiks kub. :)

  SvaraRadera
 5. Jag är med Stefan här.
  Det finns en vanvettig övertro på IQ som det kriterium som gör dig till en god individ. Kanske det enda kriteriet. Men ingen vet ens vad intelligens är, samtidigt som man dock är märkvärdigt säkra på att IQ är något permanent, något biologiskt medfött som inte kan ändras. Och det tar uppmärksamheten från det som verkligen betyder något: Medvetandenivå. Självmedvetande.
  Man kan höja sin medvetandenivå (insikt om sin sanna identitet) och därmed troligen också höja sitt IQ.

  Din upplevelse av det du ÄR, formar tankarna. Om man t ex bestämt sig för att det man ÄR bara är "En rädd liten kugge i sammhället, som inte ska sticka ut på något vis", då anpassar sig IQ:n efter det.
  Om samma person plötsligt får en oväntad självinsikt, där han förstår att han inte behöver begränsa sin identitet på det sätt han gjort, höjs också hans tankeliv, och IQ.

  Intelligens utan medvetenhet är oerhört farligt.
  Men eftersom IQ nu är så betrott som det har blivit, öppnas vägen för smarta (men maktlystna) personer att nå höga positioner i samhället. Hög IQ har blivit en maktfaktor. Inget göder egot som epitetet "hög IQ".
  På detta vis kan hierarkier skapas, där det blir viktigt för "topparna" att hålla massornas medvetande på en låg nivå.

  Intelligens har inget med godhet att göra. Det behövs visdom. Men det ordet har totalt glömts bort. Världen leds av smarta idioter.

  SvaraRadera
 6. Vem har någonsin sagt att intelligens skulle ha något med godhet att göra?

  Kan vi inte bara acceptera det som som en fysisk egenskap som alla andra och gå vidare med viktigare saker som att göra världen till ett bättre ställe?

  @Perra Vad menar du med "medvetenhet" och "sanna identitet"? Det låter mycket som om du sett Matrix en gång för mycket och tagit till dig den här typiskt västerländska förvridningen av österländsk tradition som har blivit så vanlig.

  Ahrvid och Anonym hhär ovan är hemligheten på spåren. Intelligens är och kommer förbli något som vi alla har i olika stor utsräckning, "deal with it".

  Jag håller med om att själva testerna är lite konstiga efterssom de kraftigt gynnar personer med hög utbildning och ganska ensidigt fokuserar sig på logisk problemlösning. Att därifrån dra slutsatsen att forskningen är skrämmande (moraliskt) känns ju helt konstigt.

  Visst finns det exempel på onda "smarta idioter" men faktum kvarstår; Av alla de uppfinningar som gjorts av stora mått så är det inte forskare som bestämt att hemskheter ska utföras, det är politiker och administratörer vilka ju sällan kan beskyllas för att vara intelligenta.

  Att intelligens används som ursäkt för att skapa hierarkier är inte ett dugg konstigare än att det hårdrockare eller sportfånar.

  SvaraRadera
 7. Tack för flera tankeväckande inlägg. Vad kan jag tillägga? IQ-test säger sig mäta intelligens, men det är uppåt väggarna. IQ är ett mått på vissa begränsade egenskaper, som är något mycket smalare än det vi vanligtvis menar med intelligens. Strängt taget: IQ-tester visar enbart hur bra eller dålig man är på att klara IQ-tester.

  SvaraRadera
 8. Hej Stefan,

  Jag delar ditt tvivel på att resultat av IQ-tester säger så värst mycket mer än vad man har för förmåga att lösa just den typ av uppgifter som ingår i IQ-tester. Men sedan går din kommentar helt över styr:

  Det framgår tydligt från både SvDs artikel och den vetenskapliga rapporten i BMJ att forskarna hittat ett statistiskt samband mellan resultat på IQ-tester och självmord, och att sambandet kvarstår när man justerat för socioekonomisk status. Du frågar insinuant hur en sådan justering gått till, men den typen av justeringar är vardagsmat i denna slags studier.

  Som du kanske känner till hade ett gäng forskare i USA för en tid sedan upptäckt ett statistiskt samband mellan hudfärg och IQ. Vilket förledde ett antal människor att tro att vita var intelligentare än svarta. Men den slutsatsen sköts i sank när andra forskare tog de första forskarnas grunddata, och justerade analysen för socioekonomiska status: Svarta i ett visst inkomstskikt, med viss utbildningsnivå eller viss status på sina arbetsuppgifter hade precis samma IQ som vita med motsvarande inkomster, utbildning, status. Och det är samma typ av analys forskarna gjort här!

  Så du får ursäkta, den förklaring du för fram som den självklara är motbevisad.

  Tanken att det kan vara frågan om olika förmåga att hantera den stressade situationen är alltså inte nödvändigtvis den första förklaring som dyker upp i Rasmussens huvud. Tvärt om tycks det mig som om hans första tanke densamma som din. Annars skulle han knappast lagt ner en massa kraft och tid på att undersöka om den var riktig eller ej. Först när det visar sig att den första uppenbart tänkbara förklaringen inte håller går han vidare till denna tanke. Som SvD tydligt markerar inte är en slutsats från studien, utan en spekulation, ett förmodande.

  Med tanke på detta tycker jag att du ska fundera över lämpligheten i uttryck som elitistisk människosyn och stinkande humanvetenskapliga paradigm på ett helt hela stort forskningsinstitut.

  Jag rekommenderar dig att gå till den artikel där studien publiceras (open access, adress nedan) och speciellt läsa avsnittet om possible explanations under Discussion.

  Vänliga hälsningar,
  Henrik Brändén

  http://www.bmj.com/cgi/content/full/340/jun03_1/c2506?maxtoshow=&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=Rasmussen&searchid=1&FIRSTINDEX=0&sortspec=d

  SvaraRadera
 9. Hej igen,
  Något gick snett när jag matade in min profil i inlägget ovan, så för den händelse någon vill veta vad jag är för filur gör jag ett nytt försök att knappa in min bloggadress också:

  SvaraRadera
 10. Självklart mäter IQ intelligens. Nämligen den sorts intelligens som kallas IQ...

  Jag befinner mig i intelligensstaden Lund. Ungdomarna super huvet av sig. Say no more.

  SvaraRadera
 11. Henrik, jag skyndar inte att offra vid statistikens altare. Att komma dragande med IQ är i mina ögon redan det ytterst suspekt. Vad är teorin bakom undersökningen? Världen dräller av korrelationer, som inte nödvändigtvis säger ett dugg om den. Man måste förstå samband för att förvissa sig om dem, och man måste ana dem för att alls söka efter dem.

  Jag är säker på att det dräller av märkliga siffror att vrida ur värnpliktsverkets statistiska material, men man behöver ett annat likvärdigt material att jämföra med för att alls kunna hävda något annat än slump. Upprepningsbarheten och förutsägbarheten.

  IQ är en fiktiv egenskap, född ur olustiga fördomar om skillnader mellan människor. En återvändsgränd.

  SvaraRadera
 12. Kanske kan man vara överrens om att IQ är ett bra mått på förmågan att få höga poäng på IQ-tester, vilket brukar innebära att man är bra på att kännaigen mönster och tänka tredimensionellt.

  I övrigt är det väl ett småintressant samband med självmordsrisken, men jag kan inte se vad nytta vi har av det. Personligen skulle jag nog vara en smula irritaterad om det var mina gamla värnpliktsdata som något forskalle satt och jämförde med mina data från socialstyrelsens slutenvårdsregister.

  Det är integritetskränkande.

  SvaraRadera
 13. När det gäller mönstringen till allmän värnplikt tror jag det förekom en del halvhjärtade insatser. Detta för att kanske få en lättare tjänst eller frisedel.
  Hur många av dessa med lågt IQ-resultat fick det på grund av de hellre drar sig undan än satsar? Kanske t.o.m i livet?

  SvaraRadera
 14. Stefan stenudd. Så IQ-tester är hum-bug men inte astrologi.....Stjärnornas inbördes relation kan säga något om personen men inte vetenskapligt validerade tester. Intressant. Väldigt många har åsikter om IQ-tester, men väldigt få är insatta i forskningen. Intelligens mätt med IQ-test i skolåldern är faktiskt den egenskap som har störst enskild betydelse för hur man senare lyckas i livet, då gällande akademisk framgång, familjebildning, ekonomiskt,om man blir kriminell eller inte, självmordsbenägenhet m.m. Med risk för att vara övertydlig, annat spelar naturligtvis roll, men som enskild faktor är intelligens mätt med IQ-test det mest kraftfulla "spådomsinstrumet" som finns för att förutsäga en människas liv. Ljusår bättre än att glo på stjärnor. Ingen populär åsikt i Sverige, men det är ett faktum man måste förhålla sig till.Ungefär som att jorden är sfärisk och snurrar runt solen. Det finns gott om studier av bra kvalitet att läsa. Det är bara att söka på t.ex pubmed.

  SvaraRadera
 15. Anonym, jag kräver inte att samhällsplanering ska utföras på astrologisk grund.
  IQ-testers vetenskaplighet går i allra högsta grad att ifrågasätta, vilket är skälet till att de spelar betydligt mindre roll nu än för sådär 50 år sedan. Vad de har utformats att mäta är trångsynta perspektiv på vad mänskligt tänkande består av.

  SvaraRadera
 16. Vi lever i en brytningstid det är övergång från Fiskarnas tidålder till Vattumanens tidålder. Det rådande "svarta klädmodet" talar bl.a. för detta!

  Under upplysningen på 1700 talet fick Prästerna bytaut sina färggrana persedlar mot svarta kappor. Under denna perjod ifrågasattes de rådande dogmerna och många togs bort.

  Vi lever nu i "RYMDÅLDERN" det är nu daks att på allvar väcka intresset för utomjodiskt liv OFO o.s.v.

  Det finns mycket inf. på int.n om dessa fenomen. Det finns också UFO folket som hävdar att bl.a. Moses och Hesekel hade kontakter med utomjordingar.

  Den första kontakten. En kanalisering av Theodore, på denna adress!!!

  http://hem.passagen.se/skymom/ujordisk/kontakt.html

  Rålle

  SvaraRadera
 17. Ett tilläg -Problemet med fri energi- finns här på denna adres att studera.

  http://hem.passagen.se/skymom/ujordisk/kontakt:hmtl -Fenomen- Problemet med fri energi

  rålle

  SvaraRadera
 18. Här är en mycket intresant artickel Stefan.

  Fenomen Energifält i naturen 6-pungtssystemet

  Kan detta med elektrifieringe av vårt jordklot blandannat en av förklaringarna till ointresset för astrologi!

  Kan frienergi generatorer i frammtiden då lösa detta problem?

  Samma adress som tidigare kl. 16.11

  rålle

  SvaraRadera
 19. Nej skulle inte tro det. Om det utförs tester med fri energi baserat på 6 punktssystemet kommer dessa tyvärr visa på minskad elektrifiering.

  SvaraRadera
 20. Förbluffande att de kan tänka så fullkomligt fel i detta tidevarv som alla ägnar sig åt nätverkande. Är det något som håller humöret uppe hos de flesta av oss så är det väl vänner. Dessutom så får väl de flesta jobb i dag genom kontakter och då är det också social kompetens som krävs för att vårda och utveckla detta.

  Nätverkande och social kompetens är det som gäller!

  SvaraRadera