tisdag 15 december 2009

Miljö är makt


Klimatkonferensens lilla minidrama fortgår i Köpenhamn. Jag tvivlar på att den leder till något särskilt. Snarare verkar den vara ett skådespel för folket. Vår påverkan på klimatet är osäker, men vår skövling av miljön är ett faktum som handlar om vilka som har makten.

Det pratas ideligen om hur allmänheten borde ändra sina vanor för att rädda miljön. Men vi är så gott som helt maktlösa, vilka ansträngningar vi än gör. Produktionen och rovdriften på naturen är helt i händerna på en överhet som har helt andra målsättningar än jordens väl.

De exploaterar människorna så långt de bara kan komma undan med, så de gör obehindrat samma sak med naturen. Miljömedvetna blir de blott om de kan tjäna ännu mer på det, och sådan miljövård är ytterst opålitlig.

Vi kan inte komma tillrätta med miljöproblemen utan att ge oss på makten och dess mekanismer. Myndigheter och debattörer tjatar om att allmänheten måste bli miljömedveten och ta sitt ansvar – men vi är i det närmaste hjälplösa om inte de som verkligen styr också gör det. Det har de inga planer på.

Lönsamma energikällor
Exemplen på maktmissbruket är oräkneliga.
Oljebolagen har intensivt bekämpat alternativa energikällor, bara för att de var för lata för att förändra sin egen produktion. Nu vill de i stället kontrollera och framhäva blott sådana energikällor som de kan tjäna stora pengar på: de som innebär förbrukning och därför fortsatt högt beroende av deras försäljning – t.ex. biobränsle, gas och kärnkraft.

De bekämpar fortfarande energikällor som inte konsumerar naturen, framför allt solenergi, och lyckas bearbeta regeringarna i världen till att tänka likadant, maskerat bakom “expertomdömen”. Varför ingen utveckling av och storsatsning på solenergi? För att det inte går att ta betalt för solsken.

Ökade avstånd
Transporter är energikrävande och inverkar på flera sätt menligt på miljön. Men vad kan allmänheten göra åt det? Gods transporteras hit och dit – lokalt, regionalt och globalt – för att industrin går mot storbolag som rationaliserar och därför i allt högre grad transporterar.

Allmänhetens resor till och från jobb, köpcentra och så vidare är exempel på detsamma. Näringslivet rationaliserar och koncentrerar sin verksamhet, vilket tvingar folk till alltmer resande för de dagliga behoven. För att i allt detta resande spara någon tid är man tvungen att ha bil, eftersom kollektivtrafiken på de flesta håll är sorgligt underutvecklad.


Och bilen har under sin drygt hundraåriga existens varit föga annat än en vinstmaskin för storindustrin, som har dyvlats på oss och som vi gjorts alltmer beroende av i ett samarbete mellan industri och samhällsplanerare. Om allmänheten ska kunna välja bort bilen måste först och främst våra samhällen byggas om för att fungera bilfritt, eller i alla fall med minskat bilberoende.

Begränsad valfrihet
De allra flesta och mesta miljögifterna är kemikalier och processer som industrin och den storskaliga produktionen tar till för att effektivisera och för att maximera profiten. Allmänheten har väldigt lite med saken att göra.

Vi kan välja varor framställda på annat sätt, vilket vi också gör i hög utsträckning när vi har chansen – men vi är beroende av att de finns att tillgå, och det är åter något som storbolagen råder över. Vi kan bara välja det som finns att välja på, och det är i de allra flesta fall alldeles för lite och alldeles fel.

Vatten på flaska
Den här texten kunde bli hur lång som helst, men jag stannar med ett exempel till: buteljerat vatten, som är ett enormt slöseri på naturresurser, i synnerhet i alla de länder som har fullgott kranvatten i alla bostäder.

Allmänheten har inte självmant valt flaskvatten. Det har lanserats i intensiva reklamkampanjer och bearbetningar av folks vanor, där väldiga resurser lagts på att få oss dit. Reklam är en välutvecklad vetenskap som inte är lätt att stå emot.

De mäktiga har i vanlig ordning varit först med missbruket. På vilket sammanträdesbord och i vilken konferenslokal står det inte en skog av Ramlösa? Mineralvatten har genom en lång tids indoktrinering blivit en symbol för framgång och dessutom – ironiskt nog – hälsosamhet.

Men det är förstås inte bara mineralvatten som är miljöförstörande dryck på flaska. Det gäller i lika hög grad alla läskedrycker. Coca-Cola har i sådär hundra år lagt miljarder och åter miljarder på att varje ny generation ska frossa i smaksatt och kolsyrat vatten. Några få fabriker tillverkar läsken, som sedan transporteras runt i världen i löjligt naturresurskrävande förpackningar.
Mineralvattnet har blivit ett slags Coca-Cola för vuxna, och industrin jublar.

Vår värld styrs uppifrån, inte nedifrån. Därför fungerar inget miljötänkande som inte också förankras där uppe. Allmänheten kan inte leva mer miljömedvetet än makten medger, och det är fortfarande inte mycket.

Här är något av vad tidningarna just nu skriver om klimatkonferensen: DN här, här, Svenskan här, här, här, här, här, Aftonbladet här, här, här, här, här, här, Expressen här, här, här.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , . Intressant?

27 kommentarer:

 1. Förresten, är det inte ett lustigt sammanträffande att samtidigt som debatten går het om att rädda jordens snö och is får vi veta att det blir massor av snö till jul?

  SvaraRadera
 2. Man kan likna energin på denna planet med sand. Det finns massvis av den så brist är det aldrig men för att utnyttja den måste vi skotta ihop en tillräckligt stor hög och denna hög vill hela tiden rinna tillbaka. All energi som vi har kommer från solen så definiera gärna vilken energiform du vill slå ett slag för ;)

  SvaraRadera
 3. Nå, Stefan, jag är med dig i klimatfrågan, men inte mer allmänt i miljöfrågan, iaf som du här framställer den. Så nu skall det bli litet pisk (men i all välmening!).
  Jag måste säga mig vara omedveten om hur de hemska oljebolagen "intensivt bekämpat" t ex naturgas och kärnkraft eller annat. Man må ibland ha givit bidrag till informationsgrupper som litet vagt står för ungefär samma sak som oljebolag, men så omfattande är det inte. Och varför oljebolag skulle vara emot naturgas är obegripligt! Gas prospekteras och tas fram på ungefär samma sätt som olja och ingår i oljebolags verksamhet. Kärnkraft är en helt annan teknologi, bortanför deras horisont. Saker som sol och vind låter ju bra, men är väldigt dyra och ineffektiva. Det behövs inte oljebolags blygsamma lobbyism för att inse det.
  Att transporter rationaliserar är bara ett uttryck för att produktion kan bli effektivare och priser sänkas. Vi tjänar alla på det. Vi får tillväxt och lägre priser. Det är inget att spotta på! (Det må man bara göra om man inbillar sig att transporter orsakar jordens snara undergång - vilket inte jag gör.)
  De ofta allt längre arbetsresorna är ett uttryck för politiska planläggares, inte näringslivets, illdåd. Som stockholmare har jag noterat hur stan medvetet (av politikerna) slängts ut över ett orimligt stort område, genom vanföreställningar om "nära till naturen" och "lokala ABC-städer" (där A=arbeten, aldrig dök upp, så det blev genast sovstäder). Storstockholm har större yta än Storlondon, men bara en femtedel eller något av befolkningen. Men det kommer från politiker, "regionplaner", m m.
  Bilen innebar faktiskt en frihetsreovlution! Lastbilar, tjänstebilar m m skapade en enorm möjlighet och flexibilitet för små- och mellanstora företagare. Besöka kunder och leverantörer. Säljturnéer. Få billiga transporter. Förr fanns bara tåg, med ett glest nät, eller hästkärror. (Och då bör tilläggas den stora frihet i människors civila liv bilen innebar!)
  Div farliga kemiska ämnen har på senare decennier minskat. Bly, kvicksilver, DDT, freon, PCB, m m har förbjudits eller kraftigt begränsats.
  Jag håller dock med om att "crazen" kring flaskvatten är dum. 10 kr/l för kolsyrat vatten är idiotiskt. MEN: jag är emot att man förbjuder folk att välja även det man kan tycka dumt. Så vi får nog tåla flaskvatten. (Jag menar att man skall ingripa och reglera blott om det finns särskilt allvarliga skäl. Flaskvatten når inte upp till sådana kriterier.)
  Mig veterligt bereds Coca Cola faktiskt lokalt, t ex i Sverige. Det är själva CC-essensen (som är en mindre del, väger litet) som skickas ut. Att en del CC fraktas inom EU har med lokala skatter och produktionsförhållanden att göra. Det kan vara lönsamt att köpa billigare CC i t ex Polen och frakta den hit (formellt "förbjudet", men det finns ju). Det är inte Coca Cola Companys fel.
  Miljön har de senaste decennierna blivit bättre. Jag är för miljöåtgärder, som på ett vettigt sätt vägs mot nyttan, men det finns en stark tendens inom miljörörelsen att miljön skall gå före *allt*. Jag menar att den aldrig får gå före mänskliga behov!

  --Ahrvid

  SvaraRadera
 4. Den energikälla som innebär minst förbrukning av naturliga råvaror och därmed har minst ekologiskt fotavtryck är faktiskt kärnkraft. Inte sol eller vind. Dessutom skyr den fossila energiindustrin kärnkraft som pesten eftersom det är den enda energikälla, förutom vattenkraft, som på allvar lyckats ta marknadsandelar från dom.

  Till skillnad från vattenkraft så kan dock kärnkraft på sikt ta hela steget och plocka all marknad från fossila bränslen.

  Vindkraft är däremot en god kamrat till gasindustrin eftersom förstnämnda globalt sett behöver sistnämnda utan att på något sätt kunna hota gasens existens. Speciellt i USA är den kopplingen övertydlig.

  SvaraRadera
 5. Ahrvid, jag tror vi talar lite förbi varandra. Jag menar att det inte är allmänheten som bestämmer hur miljövänligt eller -ovänligt samhället utformas. Det görs av såväl näringslivets som politikens mäktiga.

  Allmänheten har begränsade valmöjligheter - om än nu lite fler än förr, eftersom frågan har blivit mode. Ändå är valmöjligheterna alltjämt i praktiken ytterst begränsade.

  SvaraRadera
 6. Är det då ens människor som styr världen? Nej, jag menar inte att vi är utsatta för en rymdgubbeinvasion. Men vi har uppfunnit en alternativ människa kallad "juridisk person" - aktiebolag och stiftelser - som bara delvis styrs av människor, de styrs också och kanske i första hand av sin egen genetiska kod, som är bolagsordningen respektive stiftelsebrevet. I deras intresse ligger vinstmaximering. Etik står det sällan något om, och bolaget väcks inte nattetid av ett gnagande dåligt samvete. Då spelar det kanske ingen större roll vilka som sitter vid spakarna; dessa är utbytbara och de kan ändå bara styras i enlighet med det ursprungliga programmets krav.

  Bolag och stiftelser kan liknas vid robotar. Så länge deras syfte inte definieras om och de förses med etik - hur det nu ska gå till - kan inte deras beteende ändras.

  Jag spekulerar. Det finns åtminstone en därute som har läst Asimov och grabbarna grundligt, och nog förstår detta bättre än jag. Ordet är ditt, Ahrvid.

  SvaraRadera
 7. Mattias, jag har också läst Asimov och grabbarna, om än inte alls lika grundligt som Ahrvid. Jodå, det ligger nog mycket i ditt perspektiv. Människans konstruktioner blir självgående.
  Welcome to the machine...

  SvaraRadera
 8. Det verkar som om Mattias vill "utmana" mig. Nå, jag säger att situationen är win-win. "Vinstmaximering" = nyttomaximering = alla vinner på det. Man KAN leverera en vinst därför att man levererar något billigare, effektivare och/eller med högre kvalitet än konkurrenterna. Vad är det för fel med det? Är det DNA:et för verksamheter, så inte är det det sämsta DNA:et - jag kan för stunden inte komma på ett *bättre* DNA: gör det mer, bättre och vackrare!
  Etik är en knepig fråga. För mig är det dock så att många som externt vill ge sig på att definiera det etiska, definierar det fel och därför helst bör stoppas från att få genomföra sina idéer! Det etiska bör i ingångsläget vara största möjliga nytta för största möjliga antal. (Och i "antal" räknas människor. Inget annat.)
  Att något abstrakt ideal uppnås räknas inte, om det sker på människors beskostnad. Att rädda några djur räknas inte, om det sker på människors bekostnad. Företag behöver inte gnagas av artificiellt samvete, ty deras mål att leverera det billigaste och bästa rymmer i sig den nytta som etiskt motiverar verksamheten.

  --Ahrvid

  SvaraRadera
 9. Ahrvid: Nej, någon utmaning var det egentligen inte tal om, det här är ju rena robotfilosofin, och den har du ju satt dig in i.

  Själv skiljer jag mellan etik och moral. Moral är den kodex samhället tillhandahåller. Etik kommer från djupet av våra varelser; när vi handlar fel - och vi behöver inte alls vara medvetna om vari felet består - drabbas vi av ångest.

  Företag känner ingen ångest.

  SvaraRadera
 10. Jag tror med andra ord inte att etik går att sätta på formel. Rätt och fel handlar mindre om vad vi gör, än med vilka avsikter vi gör det.

  SvaraRadera
 11. Jag tror människan överlever. Frågan är om vår civilisation gör det. Men det vore i så fall inte första gången miljöförstöring fäller en civilisation. Och vore det i så fall så farligt? Jag är inte rädd längre - det blir som det blir.

  Jag tror att vad vi gör har betydelse och att många bäckar små. Samtidigt håller jag med Stefan, att det egentliga avgörandet och miljömässiga vinsterna ligger någon annanstans, vad än politikerna försöker inbilla oss. Jag kan bli väldigt irriterad över att enskildas insatser motarbetas. Som exempelvis Karin Adalberths hus i Åkarp (tror jag). Hon har byggt ett energisnålt hus, men regelverket hindrar henne att sälja tillbaka när hon har överskott på el. Det blir för dyrt för henne, så därför låter hon bli. Om politikerna menar vad de säger, så ändrar de genast ett sådant regelverk. Men elbolagen vill inte ha 9 miljoner konkurrenter i det här landet. Så fri får inte marknaden vara.

  SvaraRadera
 12. Ahrvid, jag har sagt det förr: din övertro på marknaden är mer än lovligt naiv. Du skriver: "Företag behöver inte gnagas av artificiellt samvete, ty deras mål att leverera det billigaste och bästa rymmer i sig den nytta som etiskt motiverar verksamheten." Det är fel. Deras mål är inte att leverera det billigaste och bästa, utan att maximera profiten och verka för en höjd aktiekurs.

  SvaraRadera
 13. Det föreligger en ohelig allians mellan FN, bankerna, de penningstinna företagen och världens alla regeringar.

  SvaraRadera
 14. Nej det är inte alls lustigt. Enligt vissa klimatforskare kommer det bli mer nederbörd på våra breddgrader. Vintrarna kommer kanske inte bli vitare men helt säkert blötare. Tyvärr gäller det också sommarmånaderna. Vi som bor på det norra respektive södra halvklotet kommer klara oss ganska bra. Värre blir det runt ekvatorn och i områden som redan är drabbade av torka. Där spås torkan och ökenspridningen tillta. Synd vi inte kan byta lite väder med varandra.

  SvaraRadera
 15. För övrigt så anser jag att det mesta som produceras är krimskrams som vi inte behöver. Men eftersom vi är så skickliga på att anpassa oss så köper vi skräpet. Jag köper en massa onödiga varor utan att igentligen tänka på det. Det sker automatiskt och det bekymmrar mig. Vad händer om vi slutar överkonsumera?

  SvaraRadera
 16. FLASKPOST!

  Vi människor lever idag i en soppa av kemikalier. Med den eskalerande rovdrift på naturresursena gobalt ökar denna belastning.

  Två ex. bland många: plasflaskor (delvis från poljeindustrin)och aluminiumburkar, hur
  reagerar matrialet i dessa förpakningar på syrliga drycker?

  Rolle

  SvaraRadera
 17. Anonym 02.36, jag tycker att vi ska sluta att underskatta reklamens kraft. Allmänheten utsätts ständigt för ett mycket omfattande bombardemang av reklam i avsikt att göra oss till tanklösa storkonsumenter av vad som helst.
  Utan denna ständiga bearbetning på gränsen till hjärntvätt skulle vi inte alls ha samma konsumtionsvanor.

  SvaraRadera
 18. Mattias: "Själv skiljer jag mellan etik och moral."
  Varför då? Det är samma ord, med samma rot, det ena är grekiska, det andra latin. När jag läste moralfilosofi var det inte en själ (inkl alla kunniga föreläsare) gjorde någon åtskillnad mellan etik och moral.
  Har du möjligen en vanföreställning om någon påstådd skillnad, för att inför dig själv motivera "double talk"?

  "Företag känner ingen ångest."
  Och vad har det med saken att göra? Etik, dvs moral, kan inte motiveras av känslor av ångest. (F ö består företag också av människor, om du undrar.) Moral kan man däremot motivera med vad som främjar resp undviker handlingar som leder till något gott eller ont. (Och om man nu anser det viktigt, är det ju så att handlingar som leder till något gott starkt samvarierar med undvikande av ångest-känslor.)

  "här är ju rena robotfilosofin, och den har du ju satt dig in i."
  Det verkar som om du invänder mot att man behandlar moralfrågor på ett principiellt plan, och faktiskt försöker studera handlinar och deras konsekvenser? Men det måste man göra! Det går inte att ha någon hållbar moral som fluffar runt och inte bygger på några grundprinciper.
  Sedan verkar du besatt vid att företag (men även sådant som ideella föreningar, stiftelser, bostadsrättsföreningar, m m) är juridiska personer. Men det är bara en lagteknisk lösning, och det finns alltid fysiska personer inblandade. I de lagtekniska lösningarna för juridiska personer har man byggt in moralregler. Det är t ex förbjudet för ett företag att luras och bedra.

  Anonym:
  Jag tror att dåliga villkor för dem som vill sälja egen vindkraftsel (en verksamhet jag inte invänder mot; tyvärr är den ganska ineffektiv, med el som kostar ganska mycket; men folk får ju göra det om de har lust!) beror på politikernas kåthet på skattepengar.
  "Överkonsumera..."
  Det är alltså perspektivet från bortskämd medelklass i "väst". Fråga världens fattiga om de inte hellre vill ha en ordentlig ekonomisk tillväxt!

  Stefan:
  "Deras mål är inte att leverera det billigaste och bästa, utan att maximera profiten och verka för en höjd aktiekurs."
  Det samvarierar! De kan endast genom att leverera det billigaste och bästa nå en stabil värdering av verksamheten (vilket aktiekurs är ett mått på) och en hälsosam vinst! ("Profit" är signalordet för dem som anser att det skulle vara något fel i att någon belönas för att leverera saker folk vill ha!)
  Jag tycker vi skall sluta överskatta reklam. Slik styr inte alls lika mycket som många tror.

  Slutligen förstår jag inte allt snack om Asimov? Han låg till vänster, iaf inom amerikansk politik. "A life-long democrat" kallade han sig (partiet Demokraterna, alltså). De som föraktfullt talat om asimov-politik, har jag en känsla av snarare borde ta honom till sig!
  Som ung frotterade han sig t o m med kommunisterna i New Yorks sf-klubb Futurians. Flera av de ledande där var eller hade varit medlemmar i USA:s kommunistparti. Många av dem blev sedan, liksom Asimov, ledande namn inom sf-genren. Wollheim, Pohl, Kornbluth, Blish, knight, Merrill, m fl. Nu råkar jag tycka att futurianerna var en kul samling. Det har skrivits flera böcker om dem. Läs gärna - finns en del om futurianerna där -Fred Pohls blog:

  http://www.thewaythefutureblogs.com/

  --Ahrvid

  SvaraRadera
 19. Hej Stefan,
  Jag var jurymedlem i Unga Forskare (gymnasieelever) förra året och ett av de mest intressanta och välarbetade projekten var en jämförelse mellan växthusgaser associerade med buteljerat (ej kolsyrat) vatten och kranvatten. En LCA studie helt enkelt. Jag citerar slutsatsen

  "..., the life cycle of one bottle of Ramlösa Stilla has CO2 emissions of 14.08 g, CH4 emissions of 0.04 g, and a total mGWP of 14.12 g CO2eqv/g. At first glance this might not seem a lot, but considering that 50 cl of tap water from Stockholms Vatten has a mGWP of 3.75*10-4 g CO2eqv/g, you could drink more than 18700 litres of tap water without reaching the same emissions. That is over 27 years of drinking water consumption assuming that Swedes drink an average of 1.86 litres per day, including water used for tea, coffee, etc. "

  Något att fundera på när man bär hem en flaska vatten nästa gång....

  /Magnus B

  SvaraRadera
 20. Magnus B, tack för siffrorna. De talar sitt tydliga språk...
  Unga forskare är inte så dumma.

  SvaraRadera
 21. Ahrvid, i en ideal värld må det vara så att billigast och bäst gynnar vinst och aktiekurs mest, men verkligheten är annorlunda. Här förekommer en hel del manipulation och trix som sätter det ur spel. De stora företagen är helt enkelt så mäktiga att de kan ändra själva spelreglerna, vilket har bevisats i hur många skandaler som helst genom åren.
  Bara ett litet exempel: se hur mesigt myndigheterna i de flesta länderna agerar mot monopol och karteller.

  SvaraRadera
 22. Naturen hittar alltid en utväg. Jag tvivlar på att mänskligheten gör det.

  SvaraRadera
 23. Det är som det brukar - lätt att vara klok åt andra än att själv göra något åt det. Ännu lättare då för beslutsfattare och makthavare att skylla ifrån sig. Du lyfter fram bra saker och exempel. Själv dricker jag mineralvatten ibland, för att jag upplever att jag får i mig mer salt som jag behöver, men det kanske är en illusion.

  Jag tror att problemet ligger i att vi pratar om miljön och Moder Jord som om det vore något utanför oss själva. Moder Jord gör ju som hon vill ändå - solen går upp och ned. Men miljön är ju egentligen en förlängning av våra egna kroppar - blir luften smutsig blir våra lungor det också. Önskar att det vore en starkare koppling kommunicerad för då skulle kanske de själviska cheferna få tummarna loss ur...
  Fridens,
  /Moder Jords Dotter
  ...som flyttar till Hawaii om en månad; yiha!...

  SvaraRadera
 24. Lyckans ost: Moder Jords Dotter som får komma till HAVVAII och fira HjUl!!! En resa di t För en rikOrdelig hUskur skUllE vara Manna FÖr Min magggE.

  FriD OcH FröJd HällsaR Kalle FOrSserMann PÅsin HöJD!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!

  SvaraRadera
 25. Stefan:
  Naturligtvis skall vi inte tillåta manipulation, monopol o dyl! Sådant är förbjudet i lag (även för företag) och i den mån det förekommer kan det lagföras, i den mån lagarna har kryphål kan de täppas till, och om lagarna är för svaga kan de stärkas.
  Jo, jag lutar åt att svenska konkurrenslagar är för svaga. Bör stärkas!
  Intressant att se att Köpenhamnsmötet går mot fiasko. (Vilket jag iofs väntat mig.) "Klimathotet" har varit en lans mot globalisering, handel, marknadsekonomi o dyl. Världen blir bättre av att den lansen bryts.

  --Ahrvid

  SvaraRadera
 26. Kalle Kork.

  Bäste Moder Jords Dotter, ursäkta mitt inlägg. Vid efter tanke ser jag de som ett riktigt magplask! Det kliar ibland så intensivt i mina fingrar och själen.
  Det blir att för mig att uppta målandet och färgskalans pallet. Evulutionen är en ständig omvandling av enerki.
  Julhällsningar med kramar från Rålle.

  PS. Till Vattumannens år.60.dag den 20.mars vi vårdajämningen kanse vi ses på Hawii, FRIDENS! ! !

  SvaraRadera
 27. FLASKPOST OCH RÖRPOST!

  Dagens storstäder byggs av utrymmes skäl på höjden med höga hus och skyskrapor. Detta förmedsig både för och nakdelar en stor nackdel är rörlednings systemet för vattenförsörjningen. Det måste till mycke clor och dylika kemiska ämmnen för att hålla vattnet kenligt som någorlunda drickbart.
  Att införa rörpost för "friskare driksvatten" från källarplanet till alla lägenheter är dagsläget av ekonomiska skäl orealistiskt.

  Efter de svenska rikstagshusets ombygdnad vilket år har jag glömt (möjligen 80-talet?) blev vatten kvalliten mycket dålig och det kom många protrster från berörda.

  Vad som orsakade problemet framkom inte i daspres och nyhets sändningarna. Med dagens datakomun. skulle flödet av problematiken varit helt annorlunda.

  Det det var vatteteknik företaget +&- som med vattenvirvlings teknik och fillter fick i uppgift att ordna upp det hela. Vad jag kommerihåg så var de många högjudda protester mot företets +&- arbete.

  Finns möjligen denna vattenlednigs anläggning kvar i rikstagshuset heller har man "helt" övergått till flaskvatten.

  Med anledning av att vatten idag är en GLOBAL
  brisvara fins de stor anledning att aktualisera denna fråga.

  rålle

  SvaraRadera