fredag 12 mars 2010

Granskning på låtsas


En oberoende forskargrupp ska granska FN:s klimatpanel IPCC – men inte för att hitta fel i dess rapport, utan för att komma med förslag på hur nästa rapport ska bli mer tillförlitlig. IPCC har blivit en kyrka och tagit över påvens ofelbarhet.

Det är alldeles absurt. Världens politiker vilar mot IPCC:s rapport och påståenden i de radikala samhällsförändringar som planeras – men vi ska inte få veta om rapporten är korrekt eller ej.
Vi får inte ens veta om nästa rapport blir det, för granskarna ska bara komma med ”rekommendationer”.

En sådan barrikad mot insyn och opartisk granskning är svår att förstå om det inte finns saker som ej tål just insyn och granskning. Den naturvetenskapliga metoden bygger ju på att hela forskarsamhället får insyn i forskningsresultat för att kunna granska och pröva dem.
Annars är vi tillbaka i religiösa dekret, där vi måste tro blint på allt som sägs.

IPCC och dess klimatrapport gör ett fatalt misstag när de är så måna om att rädda ansiktet, att de framstår som alltmer suspekta. Hur det än är med klimatkrisen kan dess förespråkare bara förlora på allt detta skumrask.

Här skriver DN och Svenskan om granskningen.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , . Intressant?

3 kommentarer:

 1. Nej, att FN i praktiken skall granska sig självt (att själva utse sina domare) inger inte förtroende.
  IPCC själv bör läggas ned och ersättas av något annat. Till att börja med bör en vetenskapspanel vara neutral i grundfrågan om huruvida människan ö h t påtagligt påverkar klimatet. IPCC utgår ju från (i det uppdrag man själv formulerat) ATT människan påverkar klimatet.
  Men politiker gillar IPCC därför att det ger argument för mer pengar åt dem (koldioxidskatter m m) och i än högre grad politikerstyrda samhällen. Det har inte funnits mycket till rågång mellan politik och forskning.

  --Ahrvid

  SvaraRadera
 2. Fast nu har jag läst på lite hur rapporter o dyl tas fram och det känns inte som det är så förfärligt slutet.

  "The focus of the recent allegations is the Fourth Assessment Report (AR4), which was published in 2007. Its three volumes are almost a thousand pages each, in small print. They were written by over 450 lead authors and 800 contributing authors; most were not previous IPCC authors. There are three stages of review involving more than 2,500 expert reviewers who collectively submitted 90,000 review comments on the drafts. These, together with the authors’ responses to them, are all in the public record (see here and here for WG1 and WG2 respectively)."

  Känns svårt att uppfatta det som ett hemlighetsmakeri med så många inblandade. Jag lutar nog snarare mot att de journalister som rapporterar inte har orkat ens bläddra i volymerna. Och det är väl rätt klassisk mediadramaturgi att först höja någon/något till skyarna och för att sedan detronisera.

  Och den här gillade jag:

  "Sea level in the Netherlands: The WG2 report states that “The Netherlands is an example of a country highly susceptible to both sea-level rise and river flooding because 55% of its territory is below sea level”. This sentence was provided by a Dutch government agency – the Netherlands Environmental Assessment Agency, which has now published a correction stating that the sentence should have read “55 per cent of the Netherlands is at risk of flooding; 26 per cent of the country is below sea level, and 29 per cent is susceptible to river flooding”. It surely will go down as one of the more ironic episodes in its history when the Dutch parliament last Monday derided the IPCC, in a heated debate, for printing information provided by … the Dutch government."

  SvaraRadera
 3. Anonym, vad gäller Holland har jag hört från vänner där att de är betydligt bättre rustade mot översvämning än deras grannländer.

  Vad gäller all granskning av texterna i IPCC:s rapport har jag förstått att den bara gällde de ingående artiklarna, inte sammandraget (conclusions) som den sakkunniga kritiken framför allt gäller.

  Tydligen är det många slutsatser i sammandraget som inte stöds av materialet i hela rapporten.
  Tyvärr läser såväl journalister som politiker på sin höjd sammandraget, om ens det.

  SvaraRadera