onsdag 3 februari 2010

Innan hon blev jungfru


Norge får en ny bibel där Messias mor inte längre måste vara jungfru. det får en del kristna där att “rasa”. Men i den ursprungliga bibeltexten angavs bara att hon var ung. Huruvida hon också skulle vara oskuld lämnades därhän. Och ungdom var näppeligen någon garanti för oskuld ens i biblisk tid.

Jag kommer osökt att tänka på Groucho Marx kommentar om den blonda och rosenkindade filmstjärnan Doris Day: “Henne kände jag redan innan hon blev jungfru.”

Det var evangelisten Matteus som menade att Jesus var en jungfrufödsel, för att så hade siats i Gamla Testamentet – men han läste sin bibel galet. Profetian i fråga säger blott att Messias ska födas av en ung kvinna. Ingenting anges om hennes sexuella erfarenheter. Matteus var över huvud taget svag för symboliska underverk och diverse förvirrade anspelningar på Gamla Testamentet (som förstås var hela bibeln på den tiden).

Samma ambivalens finns också i vårt svenska ord “jungfru”, som även det egentligen blott betyder ung kvinna. Att det skulle innebära brist på sexuell erfarenhet är en senare tillämpning av ordet.

Ett annat ord för människor som inte haft sin sexuella debut är oskuld, vilket pyr av trångsynt sexualmoral. Man ska alltså vara utan skuld innan man haft sex, och därmed skyldig genast därefter. Det stämmer inte ens med den kristna dogmen, fast det oftast är kristna som insisterar på denna sexualsyn. Men i kristen tro är människan syndare redan från födseln och kan inte bli “oskuld” förrän hon har fått syndernas förlåtelse. Alltså är oskuld något man blir, inte något man var från början.

Jag har alltid tyckt att Marias jungfrufödsel varit en fullständigt meningslös poäng i kristendomen, för att inte säga oavsiktlig komik. Bara två av de fyra evangelisterna hävdar detta, och ingenting i Gamla Testamentet kräver det av Messias. Jesus kallade sig själv “Människosonen”, vilket var ett uttryck vid hans tid som kan skrivas “människa, son av människa” – alltså ett sätt att understryka att han var precis som vi andra.

Bildkonstnärer har roat sig med den där jungfrufödseln. I många tavlor som skildrar bebådelsen, när ängeln meddelar Maria att hon är havande fast hon ännu inte haft sex med någon, har denna ängel en busig glimt i ögonen – som om meddelandet egentligen framfördes på annat sätt än muntligen.

Jag tror att kristendomen snarare förlorar än vinner på att göra Jesus övermänsklig, annorlunda, som ett slags abnormitet. Hans medmänskliga lära vinner i trovärdighet och kraft till den grad han själv skildras som mänsklig. Men det är klart att vill man bygga kyrkor och befolka dem med ett mäktigt prästerskap, då behöver Jesus förandligas – även om det betyder att hans lära kommer i skuggan av ritualerna.

Här skriver DN om den norska bibelöversättningens nya ordval.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , . Intressant?

80 kommentarer:

 1. Är det inte helt enkelt för svårt att få DNA till ett faderskapstest av gud?

  SvaraRadera
 2. Är svaret på denna fråga! Var jungfru Maria i astrologisk mening född i jungfruns stjärntäcken?

  SvaraRadera
 3. Nu är det ju bara det att Jesaja 7:14 inte handlar om Jungfru Maria Jesu eller Jesus överhuvudtaget. Evangelisten Matteus försökte förvisso få just den versen till att göra det genom att rycka den ur sitt sammanhang, men läser man Jesaja 7 i sin helhet är det fullständigt uppenbart att profeten pratar om en kvinna som är havande där och då, inte om kristendomens Messias födelse 700 år senare.

  Den nya norska översättningen (liksom för övrigt den senaste svenska) gör alltså inte våld på Marias eventuella jungfrudom genom att ändra ordvalet i Jesaja -- ett gammalt ordval som uppenbarligen gjorts för att trumfa igenom Immanuelsprofetian från Matteusevangeliet, snarare än av omsorg om vad författaren till Jesaja faktiskt skrev.

  SvaraRadera
 4. Rättelse: "Jungfru Maria Jesu moder" ska det förstås stå.

  SvaraRadera
 5. Det är enormt vad mycket åsikter som svävar ut i den kristna föreställningens värld.
  Det är inte många som erkänner sig bli vägledda av den Gud som gett oss sitt ord, Bibeln.
  Att helt fritt dra sina egna slutsatser angående jungfrulighet och oskuld och sprida som "sanningar" till okunniga gällande det andliga liv som Bibeln lär om, det är ett allvarligt misstag!
  Varje sann kristen är väl medveten om att denna världens andlige ledare är Satan djävulen.
  Det inflytande som denne potentat har på våra hjärtan och sinnen, är så stark att det inte går att värja sig annat än med den Guds
  ande som gett oss Bibeln, till vägledning!
  Men det är ju också varje enskild människas ansvar att söka kontakt med den ende sanne Guden och Sonen Jesus Kristus.
  Var och en som söker skall finna! Ett underbart men mycket enkelt löfte som kan leda till ett evigt liv i Guds nya värld.
  Johannes 17:3.
  Ville bara i all enkelhet säga min mening efter att ha funnit en liten del av Dina åsikter, när jag sökt på bloggar för kristen tro.
  Tack för möjligheten att kommentera!

  SvaraRadera
 6. Dr M, det är onekligen så att Matteus använde Gamla Testamentet efter eget huvud, vilket jag hoppas framgick av mitt blogginlägg. Vad jag har för mig är att det ingenstans i GT påstås att Messias ska vara jungfrufödd. Det var något som Matteus fick för sig.

  SvaraRadera
 7. Om jungfrufödsel var ett tecken på gudomlighet, så skulle varenda vandrande pinne vara helig.

  Skämt och sido. Det roliga är att man diskuterar religion som en vetenskap. Vem skrev vad och var jungfru Maria oskuld?

  När vi diskuterar detaljfrågor försvinner budskapet. Medan diskussionen fortgår fortsätter kriget i det heliga landet...

  SvaraRadera
 8. Jag håller med om den meningslösa poängen i Marias jungrufödsel.
  Det är mycket kontroversiellt att beröra Bibelns ord, med tanke på att många ser "Källan" här, Guds ord. Likväl måste inses att Bibeln har ändrats i, lagts till i, tagits bort ur och vinklats för olika syften genom historien av människor som tagit sig rätten att göra så. Den politiska makten ville en gång ha kontroll över den prästerliga makten. Det måste man konfrontera.

  Jag anser att det uppstod ett behov av att upphöja Jesus som en gudomlig gestalt, för att kunna förpassa honom till samma plats som Gud själv - dvs till en plats där han inte lägger sig i mänskliga förehavanden. I detta fall: Människor som vill vara Gud.
  Präster ville ställa sig mellan dig och Gud, för att sätta sig över dig. Men Jesus pekade skoningslöst just på detta. Därför måste han abstraheras bort.

  Redan gamle Martin Luther ansåg att Antikrist är Katolska kyrkan. Och jag måste hålla med honom på den punkten. Det är ofattbart att en människa (påven) kan vara Gud, och det går givetvis tvärt emot Jesus budskap. Påven är självklart också Kristus! Jesuiterna skapade katolska kyrkan, och länkade in politisk och ekonomisk makt i densamma (frimurarna).
  Vet alla att det finns en svart påve, Jesuitordens överstepräst, som är chef över påven?

  SvaraRadera
 9. Är intresserad av hur andra ser på
  Skaparen av himmel och jord, får medge att det är svårt att hänga med i alla tankegångar hit och dit.

  Däremot är det lättare att tala om hur man själv ser på Gud, Jesus och kristen tro. Det är något som intresserar många när man ser antalet bloggare i ämnet.

  Förvånansvärt (eller egentligen inte) är att så få verkar ha intresse av att kommunicera om
  vad kristen tro betyder för ett framtida liv.
  Antingen är det inte av vikt och betyelse eller så är det okunnighet om vad framtiden skall föra med sig!

  Jesus föddes av den jungfru som Gud själv valde ut. Hon var ren i
  Guds ögon, därför var Jesus en fullkomlig människa. Vilket krävdes
  för att återlösa mänskligheten från
  Adams synd. Det är genom tro på detta Jesu offer som vi kan komma i ett godkänt förhållande till Gud.

  För alla som vill bygga upp en kristen tro krävs det Bielstudium. Alla kristnas främsta mål borde vara att göra lärjungar till Jesus gemom att studera Bibeln med dem! Då kan de även förstå att Jesus föddes av en jungfru och varför.

  SvaraRadera
 10. Urkunderna i bibeln lär vara mattematiskt grundade. Detta är något som frimurarna stegvis har politiserat!

  SvaraRadera
 11. Anonym! Vad är det Du vill säga med att urkunderna i Bibeln lär vara matematiskt grundade? Vilka kan ha intresse av en hemlig
  orden (eller vad det kallas), som sysslar med
  sådant?
  Varför är det så få som öppet vill erkänna att de egentligen inte förstår så mycket av
  syftet med Bibeln!
  Många tycks tro att vilka uppfattningar som helst går an. Men som jag nämnt tidigare så
  är Satan denna världens gud, som inget annat
  intresse har än att vilseleda så mycket det går!
  Detta borde väl ändå ha störst betydelse när det gäller dem till bekännelsen kristna.
  Vad är det som är viktigt?
  Jo, att vara en lärjunge och efterföljare till Jesus Kristus.
  Vad lärde han bland annat? Jo, att vi måste älska varandra, som han älskade oss. Ett bevis för sann kristendom, som jag övertygades om av Jesu bön till Fadern i Johannes 17 kap. Alla kristna skall vara
  förenade till ETT i gemenskap med Gud Fadern och Sonen Jesus Kristus!

  Finns dessa på jorden idag och är de fullt sysselsatta med att följa Jesu uppmaning att predika de goda nyheterna om Guds kungarike?

  Är inte detta vad en kristen bör ägna sina tankar åt? Svara om Du känner för det, vi måste hjälpa varandra in på den smala vägen som leder till LIVET!

  SvaraRadera
 12. All respekt, Maria, för att du står upp för din tro bland alla gnostiker, tvivlare och "förståsigpåare". Bibeln, i mitt fall NT, har ett viktigt och modernt budskap.

  Tyvärr tror jag att om man studerar texter för mycket så tappar man lätt detta budskap. Man måste söka Jesus bland människorna och inte för mycket i böckerna. Om Jesus lever så är det, enligt mig, där han finns (och alltid funnits)...

  Olof

  SvaraRadera
 13. Olof! Tack för Din kommentar. Jag vill då fråga Dig: Menar Du att om man studerar texter i HELA Bibeln,
  så tappar man något av det moderna budskapet i NT?
  Min åsikt är att om man vill lära känna Gud, vem Han är och vad Hans vilja är och vad Hans uppsåt är med skapelsen så blir det till att studera GT också.
  Se 2 Tim.3:16,17. Har Du något att invända mot det?
  Nej, det är ju på det viset att vi
  alla måste göra vårt val som antingen leder till LIVET eller döden som slutresultat.

  SvaraRadera
 14. Där stod du för dagens underdrift Stefan. Du tror att kristendomen snarare förlorar än vinner på att förgudliga Jesus.

  De är till och med så att den tappar bort hela poängen och förvandlar Jesu lära till ungefär motsatsen till den rimligen gick ut på! Allas lika värde oavsett kön och klasstillhörighet t ex.

  SvaraRadera
 15. Maria, Jesus var inte mycket för fariséer, alltså skriftlärda. Betyder inte det att han precis som Olof helt enkelt gav tusan i skrifterna? Bör inte det tas som en uppmaning att vända dem ryggen och söka på helt annat håll? I vårt hjärta t ex.

  SvaraRadera
 16. Ja du Maria!
  Egentligen ser jag bara GT som den bakgrundsfakta man måste ha för att förstå det Jesus försöker säga. Jag har svårt att se Gud, som han presenteras i GT, som den Gud som Jesus representerar (den älskande fadern, som vill alla väl).

  GT är alldeles för fullt av djuroffer, helig hämnd, rättfärdigt krig och en straffande gud för att passa mig. Hur många slog Simpson egentligen ihjäl med sin åsnekäke, hur många demoner frammanade Salomon och vilken krigare var inte David? Gud älskade inte människorna i Sodom och Gomorra osv...

  Däremot gillar jag Jobs bok, i den versionen där det faktiskt inte går bra för Job i slutet. Men det skulle ta för lång tid att förklara varför just det budskapet tilltalar mig.

  Jag kanske också ska tillägga att jag inte är kristen även om jag gillar Jesus budskap. Mitt träds rötter står i Taoismen och Buddhismens källa, men i många avseende ser jag liten skillnad mellan dessa religioner och Jesus...

  Vi kan inte förstå Gud som han är, vi kan bara studera hans verkningar i det korta ögonblick som är en människas liv.

  SvaraRadera
 17. kommer att tänka på fingret som pekar mot månen :)

  Stort grattis till shihan titeln Stefan!!!!!
  Enormt välförtjänt!

  ha det fint!

  SvaraRadera
 18. Tur man inte är kristen, ni kan kivas bäst ni vill.

  SvaraRadera
 19. Snälla Robsten, Du skall veta att en kristen kivas inte, utan har en inneboende önskan att
  förmedla Guds sanningsbudskap till sina medmänniskor.

  Däremot förhåller det sig så att inte alla har den exakta kunskapen om sanningen, men har ändå en stark önskan att dela med sig av vad de tror!

  Att Du reagerar som Du gör är helt förståeligt, men låt det istället bli till ett tillfälle att undersöka själv vad Bibeln lär. Jag lovar att Gud har ett folk på jorden
  vars uppgift är att undervisa andra om Bibelns sanna budskap.

  Guds rikes regering som Jesus lärde oss att be om kommer att återställa paradiset på jorden och se till att Guds vilja sker överallt. Vilket innebär att alla visar kärlek till varandra, ett krav bland annat för att vinna det eviga livet!

  Löftet om uppståndelse för dem som dött är ju
  en stor tröst för alla som mist sina nära och kära i döden! Tänk att få vara med och välkomna dem tillbaka till livet, vilken stor glädje!

  Om det låter för bra för att vara sant så är det sant och det allra bästa man kan tänka sig. Jag vill rekommendera den hjälpbreda som
  ger all den kunskap från Bibeln som en kristen måste känna till: VAD LÄR BIBELN?

  Vi Jehovas vittnen har i alla tider misskrediterats och nedvärderats av kristenhetens religiösa system, dess anhängare förstås. Men det bästa försvar är att vi kan visa oss vara trogna Bibelns Gud och läror och att vi följer Jesus i det världsvida predikoarbete som han befallde sina läjungar!

  Vi strider inte med varandra utan uppmuntrar och sporrar varandra till kärlek och goda gärningar. En TRO utan gärningar är död!

  Tack Stefan för Din generositet ----- eller det kanske är jag som tar mig friheter på Din blogg, då ber jag om förlåtelse!

  SvaraRadera
 20. Ett jättebra tips för den som vill gräva djupare i kristenhetens konspirationer: Studera Walter Veith! T ex det här:
  http://www.youtube.com/watch?v=tLk-pCc8y_g

  Utomordentligt lärorikt, och rätt läskigt. Jag håller inte med om allt han säger, men alla borde se detta. Man kan inte säga "det angår inte mig, för jag är inte kristen".

  SvaraRadera
 21. --------Tänkte bara skicka en hälsning till en gammal man från Kungälv för att överraska om han hittar hit. Hoppas att det är tllåtet annars är det bara att "sudda bort".

  SvaraRadera
 22. Maria H... "En kristen kivas inte." Är det verkligen sant? Är det inte att sätta sig på lite väl höga hästar?

  SvaraRadera
 23. Religioner förändras. Svaren förändras. Människans frågor och funderingar är desamma.

  SvaraRadera
 24. Vad jag syftade på var att de sanna
  kristna inte kivas vad det gäller
  lärorna från Bibeln! En kristen som är villig att låta den vara rättesnöret får förståelse för hur den kristna församlingen styrs över hela jorden. Gud som är kärleken personifierad, Hans ande och Sonen Jesus Kristus som är huvudet för församlingskroppen, ger den enhet och frid som ej finns i världen!
  Kivas för övrigt gör väl alla mer eller mindre även vi kristna.
  Det kommer att behövas ett 1000-års
  rike att återställa allt och alla
  som önskar få ett evigt liv!
  Är Du nöjd med svaret?

  SvaraRadera
 25. Religioner förändras....hur menar Du?
  Svaren förändras.....hur?

  Frågor och funderingar vi har är desamma.

  Förstår inte riktigt vad Du ville ha sagt med detta.

  Bibelns kristendom har inte förändrats inte heller svaren på människornas frågor gällande liv eller död, i stora drag!

  Snarare är det människorna själva som ej önskar söka den sanning som
  enbart Skaparen kan förmedla genom sitt ord, till oss alla.

  Vi får välja själva hur vi vill ha det när det gäller närkontakt med
  livets Källa!

  SvaraRadera
 26. Maria H. Så vitt jag vet kom inte GT och NT så att säga fixfärdiga från tryckeriet utan korrektur och omskrivningar. Biblen revideras och därmed uttolkningen av guds ord. Det är ett ständigt pågående arbete som tog ordentlig fart omkring år 0. Jesus ord och handlingar spreds först enligt en muntlig tradition. Bara det torde vara en katalystor till olika tolkningar. Stefans kommentar om jungfrufödsel belyser en i raden av ändringar. Bästa källan bör vara Biblens olika utgåvor. Det har funnits och finns ju andra religioner än kristendom. Då som nu tror jag människors funderingar är desamma. Religion kan kanske ses som verktyg som söker svara på dessa frågor. Bästa hälsningar.

  SvaraRadera
 27. Det är trevligt med svar på tal, tack! Med tanke på min okunnighet gällande mångt och mycket,så försöker jag att inte ge mig in på saker som jag inte behärskar.
  Men min syn på Guds ord, Bibeln är att den är till vägledning och hjälp för alla förnuftsbegåvade människor.
  Hur den än har kommit till så står
  den ende sanne Guden bakom den.
  Människor som inte söker vägledning med hjälp av Guds ande,
  gör egna tolkningar, som inte är i harmoni med Guds vilja.
  När människor följer människor som
  sina ledare i stället för Kristus,
  så blir resultatet det vi ser i
  hela världen. Otaliga sekter inom större eteblerade religioner.
  För att inte tala om kristenhetens
  religiösa system. Är detta Guds vilja?
  De som vill leva kvar på jorden i framtiden får lov att böja sig för alltings Skapare och Gud och inte
  vända Honom ryggen i olydnad som
  Eva först och Adam sen gjorde!

  Tack Stefan, Du får säga till när Du får nog. Förresten hinner Du väl inte ha koll på allt som skrivs
  .......eller?

  SvaraRadera
 28. Maria H, jag försöker hinna med att läsa alla kommentarerna, även om det inte alltid sker ögonblickligen. Och jag har inte alls fått nog :)
  Intressant att läsa dessa olika perspektiv på bibeln och kristendomen.

  Själv sätter jag Jesus väldigt högt som tänkare och livsfilosof. Många kloka ord, värda att leva efter - märkligt snarlika Tao Te Ching, faktiskt. Däremot tror jag inte att han är identisk med någon gud. Som jag förstår det insisterade han snarare på att vara människa född av människa ("Människosonen") och hävdade att andra kunde göra detsamma som han, bara de hade tron.

  Jag gissar att den kristna kyrkan kom på treenigheten (att gud, Jesus och den heliga anden är ett och detsamma) för att särskilja kristendomen från judendomen. Annars hade Jesus bara varit en profet i raden, och därmed svår att bygga en kyrka på.

  SvaraRadera
 29. Tack för den trevliga överraskningen att få svar från Dig personligen. Kom hem så sent så detta meddelande kan Du i alla fall ta bort.
  Orkar inte tänka på något djupare just nu. Ville bara tala om att jag uppskattade Ditt meddelande!
  Svarar helst i ett utvilat tillstånd. Tack och god natt!

  SvaraRadera
 30. Maria: Mig tycks det som att du i likhet med de allra flesta kristna - enligt min uppfattning - helt har missat Kristi budskap, som är just det Stefan säger: att alla människor har del av det gudomliga. Det innebär att bästa vägen till det gudomliga är självkännedom. Att gå in i en from roll och exempelvis tro sig höjd över mänskligt kiv - vilket naturligtvis varken du eller någon annan kristen är - tar en inte närmare det gudomliga, utan alldeles tvärtom.

  För övrigt tycks Jesus själv har varit en riktig bråkmakare. Eller vad var det egentligen som hände i templet?

  SvaraRadera
 31. Ja ha, Mattias!
  Jag kommer inte ihåg alla kommentarer hit och dit. Om Stefan har uttryckt att alla människor har del i det gudomliga och att bästa vägen dit är självkännedom. Det är hans uppfattning då.
  Det är bra att känna sig själv och vara medveten om sina svagheter och förtjänster.
  För mig är det tryggare att veta att den Gud jag vill tjäna känner mig bättre än jag själv.
  Givetvis vet Han vilka vi är som människor, vi kan inte dölja någonting för Honom!
  Om vi inte är uppriktiga i vår strävan att
  hjälpa andra att lära känna sanningen så är det värdelöst att kalla sig kristen.

  Jesus kände harm över att Faderns hus användes som marknadsplats han sade att de gjorde templet till en rövarkula. I detta sammanhang stjälpte han omkull borden och drev ut dem därifrån!

  SvaraRadera
 32. Ja, han var en riktig bråkstake, Jesus. Han höll sig inte för god för kiv, han. En klämmig typ, tycks det mig.

  Varför hans förmenta efterföljare sätter sig på så höga hästar och uppträder med fridsfursteambitioner har jag svårare att förstå. I synnerhet som de aldrig tycks leva upp till sina egna ideal...

  SvaraRadera
 33. ... möjligen är du ett undantag från det senare, Maria. Men tillåt mig tvivla.

  :-)

  Apropå att närma sig Gud genom självkännedom: Jesus lär inte ha varit mycket för det skrivna ordet. Han avvisade de skriftlärdas anspråk på kunskap, inte sant? Däremot tillbringade han fyrtio dagar i öknen. Varför gjorde han det tror du, Maria?

  SvaraRadera
 34. Mattias! .......kommer inte ihåg vad det var som jag... möjligen är ett undantag från det senare. Så jav vet inte just nu varför Du skulle tvivla och på vad!

  Jesus är ju Guds ord, det levande, som vi kan se av Joh.1:1.
  Vet inte riktigt vad Du menar med att Jesus inte lär ha varit mycket för det skrivna ordet.
  Menar Du att han själv inte skrev!
  Han läste ju och förklarade Skrifterna för sina lärjungar och visade från Jesaja det som gick i uppfyllelse på honom när han var i templet. Han om någon visade kärlek
  och respekt för sin Fader i himmelen.

  Varför han var i öknen?
  Jag har inget annat svar på det än det som beskrivs i Bibeln.
  Matteus 3:16 och vidare i kap.4.
  Det sägs att det var för att frestas av Djävulen.

  Jag hoppas att jag hinner skriva mer innan någon sätter stopp!
  Tyvärr så är ju det största antalet människor ändå motståndare till den Gud som inspirerat Bibeln!

  Däremot är jag övertygad om att det finns mängder av människor som ännu inte lärt känna Bibelns sanning men som skulle vilja det,
  när tillfälle ges.

  Allt går ut på att lära sig vad som är Guds vilja och att lära kanna Honom som person och vid namn. Och erkänna den roll som Sonen Jesus Kristus har i förverkligandet av Guds uppsåt med hela sin skapelse. Nu har jag tagit mycket plats igen!
  Tack Stefan för Din generositet!

  SvaraRadera
 35. Du söker inombibliska förklaringar, Maria.

  Jesus, om man ska tro Bibeln (vilket jag tvivlar på är särskilt klokt att göra, mer än i måttlig grad...) sökte sanningen i sig själv, inte i skrifterna.

  Jesaja hit och Jesaja dit... Det var väl ändå inte Jesus som stod för de uttolkningarna, Maria?

  Mitt tvivel rörde ditt eller kristnas i allmänhet fredliga sinnelag. Erfarenheten säger mig att "den som sa det han var det". Den som framhäver sin ödmjukhet är sällan särskilt ödmjuk, den som framhäver sitt fredliga sinne är ofta den mest grälsjuka... Men, som jag sa, jag kan förstås ha fel.

  SvaraRadera
 36. Om jag inte skulle söka svar från Bibeln när det gäller andliga ting,
  så skulle jag vara lika vilsen som jag var innan jag fick lära sanningen!
  Jesus behövde inte söka sanningen i sig själv, han sade nämligen att:
  "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Johannes 14:6

  När man tar fasta på det som sägs i Bibeln så kan man reda ut många begrepp, vilket är omöjligt för människor att göra på egen hand utan Guds andes vägledning och hjälp!
  Finns det obegränsat med utrymme på
  sådana här bloggar? Jag fick en ide
  Stefan, som kommer att ta mycket urymme men jag skulle vilja visa
  Mattias något fantastiskt, i alla fall som jag tycker!
  En man som var en hätsk förföljare av den tidiga kristna församlingen och hette Saulus. För den som är intresserad så finns det berättat hur det gick till när han blev omvänd till kristendomen!

  Genom sina många brev visade han vilken kärlek till de kristna församlingarna som han hade.
  Jag vill nu citera ee del av ett brev till Korintierna det första,
  2:1-16.

  "Och när jag så kom till er, bröder, kom jag inte med överlägsenhet i tal eller i vishet och förkunnade Guds heliga hemlighet för er. Jag beslöt nämligen att när jag var hos er inte veta av något annat än Jesus Kristus, och honom som hängd på pålen. Och jag kom till er i svaghet och i fruktan och med stor bävan; och mitt tal och min predikan bestod inte i övertalande visdomsord, utan i ett uppvisande av ande och kraft, för att er tro inte skulle vara en tro på människors vishet utan på Guds kraft.
  Nu talar vi vishet bland dem som är
  mogna, men inte visheten från denna tingens ordning eller från denna tingens ordnings styresmän,
  som skall bli till intet, utan vi talar Guds vishet i en helig hemlighet, den f;rdolda visheten, som Gud f;re tingens ordningar f;rutbest'mde till v[r h'rlighet.

  Nu f[r ni gissa det som felar! Vet inte vad som blivit fel.

  Forts. Denna vishet har ingen av denna tingens ordnings styresman lart kanna, ty om de hade kant den, skulle de inte ha hangt harlighetens Herre pa palen. Men alldeles som det star skrivet Vad oga inte har sett och ora inte har hort och manniskohjartat inte har tankt ut, det har Gud berett at dem som alskar honom. For oss ar det ju som Gud har uppenbarat det genom sin ande, ty anden utforskar allt, till och med Guds djupheter.
  Ty vem bland manniskor vet vad som ar i en manniska utom manniskans ande, som ar i henne. Sa
  har heller ingen lart kanna vad som ar i Gud, utom Guds ande.
  Nu har vi inte fatt varldens ande, utan den ande som ar fran Gud, for att vi skall veta vad Gud har gett oss i sin ynnest. Och detta talar vi om, inte av ord inlarda av mansklig vishet, utan med ord inlarda av ande, i det att vi forbinder andliga 'mnen med andliga ord.
  Men en sjalisk manniska tar inte emot det som kommer fran Guds ande,
  ty det ar darskap for henne, och hon kan inte fatta det, eftersom det skall bedomas pa ett andligt satt. Den andliga m'nniskan daremot bedomer verkligen allt, men sjalv bedoms hon inte av nagon. Ty vem har lart kanna Jehovas sinne sa att han kan undervisa honom. fragetecken!
  Men vi har Kristi sinne.

  Forlat, men vad gora nar datorn ar
  dum. fragetecken!

  Det vore intressant att fa lasa om Dina vidare synpunkter!

  SvaraRadera
 37. Maria H, jag läser med förtjusning vad Jesus har sagt enligt evangelierna, men jag är inte alls lika imponerad av vad Saulus/Paulus skrev. Exempelvis betonade Jesus förlåtelse, vilket innebär förståelse, medan Paulus mest kom med förmaningar.

  SvaraRadera
 38. Stefan S, jag kom på en sak till. Vad är det för förmaningar från Paulus som Du inte är så förtjust i?
  Med tanke på hur vi är funtade, i vårt ofullkomliga tillstånd, så är det verkligen ett mycket stort behov av förlåtelse, både från Gud och varandra!
  Förståelse var det också, Jesus var verkligen ett föredöme i bådadera egenskaperna!
  Den ande som Gud är villig att ge till dem som uppriktigt söker Honom, kan uppodla dessa egenskaper hos oss i större grad.
  Världens ande som Guds motståndare Satan
  genomsyrar hela världen med, är svår att värja sig från. Utan den hjälp som Gud ger vore vi utelämnade helt.
  Förståelse, Stefan, har en djup innebörd och
  är till stor hjälp i människors relation till
  varandra, i stort som i smått!
  T ex att Du är villig att fritt låta mig ge uttryck åt mina tankar och åsikter under Ditt namn. Det tycker jag är förståelse, på sätt och vis. Men förståelse hänger ihop med förstånd....eller vad?

  Tänkte till sist ge ett ord på vägen:
  "Ge åt den vise så blir han ännu visare.
  Undervisa den rättfärdige, så växer han till i lärdom.
  Fruktan för Jehova är början till vishet, och
  kunskap om den Allraheligaste, det är förstånd. Ty genom mig skall dina dagar bli många och dina levnadsår förökas. Om du är vis, är det till nytta för dig själv, och hånar du får du själv bära det". Ords.9:9-12

  Tack än en gång, Stefan!

  SvaraRadera
 39. Du missar hela poängen i andligt sökande, tycker jag, Maria. Vår hjärna är inte funtad att förstå andliga ting särskilt bra. Därför är det meningslöst att söka Sanningen med stort S i skrivna ord. De kan ge dig en hint om vad det handlar om, men de verkliga svaren finner du bara i dig själv. Det var därför Jesus mediterade i öknen, som så många visa före och efter honom.

  Paulus ger inte heller jag mycket för. Jag ser honom som en förvanskare av Jesus liv och lära. En falsk profet, om du så vill. En som kokade om Jesus lära till något lättsmält och lättköpt.

  Men så är jag heller inte kristen.

  Din vilsenhet utan de lätta svaren tycker jag att du ska se som något positivt, Maria. Att vara vilsen är en bra början på en resa.

  SvaraRadera
 40. Det heter att Saulus/Paulus blev omvänd. Snarare kom han på att han kunde använda Jesus liv och lära för sina egna syften. Han förvanskade budskapet grovt. Det är min tolkning av det hela, med utgångspunkt från de källor vi har. Vars tillförlitlighet givetvis inte är den bästa.

  SvaraRadera
 41. Mattias, det är en enorm skillnad på en troende och en icke troende.
  Men Dina uttalanden får Du stå för själv.
  Bibeln behöver inga resentioner, den talar för sig själv och dess ord måste vi tillgodogöra oss såsom
  andlig föda. Alla vill ju tyvärr inte leva det liv som Gud vill ge oss! Detta har förundrat mig många gånger, att människor väljer att vända ryggen till Gud, den ende som har makt att bevara allas våra liv, om vi väljer det.
  Du får nog lov att ändra Din attityd till Bibeln om Du vill leva kvar på jorden och slippa förgås.
  Du gör Dina försök att ge goda råd
  men ge mig gärna en förklaring till
  varför Du inte accepterar Guds skrivna ord, om Du vill förstås.

  SvaraRadera
 42. Gud verkar i mig, Maria. Liksom i dig. Liksom i alla. Vi behöver inga skrifter för att höra guds/Guds röst, tvärtom vilseleder oss det skrivna ordet ofta.

  Det var det Jesus försökte förmedla, det tycker jag framgår ganska klart av evangelierna.

  Som sagt var: han själv gav inte mycket för det skrivna ordet. Säger det dig inget?

  Det är avslöjande att du tar till hotet om förgängelse i trängt läge. Sa Jesus det, att någon skulle förgås?

  SvaraRadera
 43. Maria, med handen på hjärtat: har du verkligen den minsta aning om vem Gud gillar och vem som är dömd att förgås? Är det din sak att avgöra det? Eller är det möjligen... Guds?

  Nu är du uppe på de höga hästarna igen, Maria. Kom ner på marken!

  SvaraRadera
 44. Ja Du, Mattias, det känns ganska bra att Du befinner Dig på avstånd med tanke på Din inställning till Bibeln. Den varnar oss nämligen när det gäller vilka vi umgås med.
  När det gäller att förgås så kan jag hänvisa till Galaterbrevet.
  "Bli inte vilseledda; Gud lurar man inte. Ty vad en människa sår, detta skall hon också skörda, eftersom den som sår med tanke på sitt kött skall skörda FÖRGÄNGELSE
  av sitt kött, men den som sår med tanke på anden skall skörda EVIGT LIV av anden". 6:7,8

  Men min avsikt är inte att fortsätta att försvara tron och vad Bibeln säger inför sådana som inte har någon respekt för Guds skrivna ord.
  Jag har inte försökt annat än att klargöra vem jag tror på och vad Han skall göra för hela mänskligheten och speciellt för dem som tror!
  Om Du tycker att det är att sitta på höga hästar så förstår jag att Du känner Dig i underläge.
  Du får ju också tycka vad Du vill.

  SvaraRadera
 45. Men Maria... Hur kan du avgöra vem som sår med tanke på anden och vem som inte gör det? Är du Gud?

  Härligt att se hur din fromma mask spricker och du börjar kivas förresten. Visst tusan gör kristna det, och du också! Du är nog mänskligare än vad du tror, Maria. På gott och på ont. Precis som en viss nasaré!

  SvaraRadera
 46. "Fader vår, som är i himmelen.
  Helgat varde ditt namn- Tillkomme ditt rike.
  Ske din vilja såsom i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
  Och förlåt oss våra synder, såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro.
  Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen."

  SvaraRadera
 47. Tack, för en påninnelse till oss alla om det Jesus lärde om vad vi bör be om. En mönsterbön!

  Tänk när den tiden är här när den uppfylls i sin helhet! Guds namn helgas på hela jorden
  och en gudomlig regering styr!
  Då först kan alla glädja sig åt att enbart
  Guds vilja sker, ÖVERALLT!
  Personligen ser jag fram emot denna underbara
  tid, då ondskan fått ett definitivt slut!

  Jesus var säkert medveten om de svåra tider som skulle komma över jorden, eftersom vi skulle behöva be om vårt dagliga bröd!

  Angående att vara förlåtande, kan vi ta ett exempel, Stefanus som blev stenad till döds,
  men bad i sin sista stund till Gud om att Han
  skulle förlåta dem. Apg.7:58-60.

  Jag tror att han tänkte, att dessa som stenade honom inte förstod varför de gjorde det! Men finns det sådan förlåtelse, så borde
  den kunna ges även i vår tid.
  Då skulle snart alla krig vara slut!

  Angående frestelse, så finns väl sådana som aldrig förr just nu. Och litar vi på Gud så kan vi i full förtröstan be om hjälp att stå emot. Den onde, som härjar överallt och i alla sammanhang, för att vilseleda och bedra människor, behöver vi även hjälp att bli befriad från!

  Angående förlåtelse igen, så säger Jesus: "Ty
  om ni förlåter människor deras överträdelser,
  skall er himmelske Fader också förlåta er,
  men om ni inte förlåter människor deras överträdelser, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser". Matt.6:14,15.

  Tack för påminnelsen om bönen Fader vår, än
  en gång!

  Deterministen, undrade jag över om det hade någon innebörd.
  En åskådning som hävdar att det som sker är strängt betingat av det som skett tidigare och antas vanligen vara oförenlig med viljans
  frihet.
  Det fick jag fram av en ordbok. Är det så Du ser på sakernas tillstånd?

  SvaraRadera
 48. Vad du tar i, Maria!

  Mindre övertygar mer.

  ;-)

  SvaraRadera
 49. Jag är van att ta i när det behövs!
  Vad hade Du för motiv till att skriva ner bönen? Gillade Du inte kommentaren angående innehållet?
  Vad menar Du förresten med att jag tar i?
  Undrar bara i mitt trötta tillstånd. God natt!

  SvaraRadera
 50. Maria, vad du tolkar in saker hela tiden!
  Skulle jag ha skrivit ner bönen? Det är en fin bön. Jag har inte sagt ett ord om den.

  Min kommentar gällde din kommentar. Utropstecken efter var och varannan mening och patetiska utrop om den onde och hemska tider som stundar.

  Att tala lågmält övertygar mer, tro mig Maria.

  Vad beträffar den onde... ...så har han nog sin uppgift i världsalltet han också, tror du inte? Skulle Gud ha låtit honom finnas annars, tror du? Jag tycker inte att det är riktigt värdigt att hetsa upp sig så över honom. Gud har nog humor han med ska du se, Maria. ;-)

  SvaraRadera
 51. Maria. Fader vår är fin och enligt sägen bad Jesus just den bönen. Jag tror inte Jesus la in någon tidsaspekt i bönen. Det har alltid någonstans på jorden varit svåra tider. Det är lättare att be när det är svåra tider än vad det är i goda tider samt att vara tacksam för överflödet.
  Och jo jag menar att "alltet" är resultat av en obruten orsakskjedja. Jag tror inte vi har fri vilja. Det kan ju tyckas vara trist men det är inget jag går omkring och tänker på. Det är som det är och det är gott nog.

  SvaraRadera
 52. Jag tänkte som du, Deterministen, att en mer tidlös bön än den om dagligt bröd väl knappast kan finnas.

  Vad gäller determinismen: Gör det någon skillnad om allt är förutbestämt eller inte, så länge man inte vet VAD som har bestämts?

  SvaraRadera
 53. Mattias, precis så paradoxalt är det. Och absolut - om Gud finns har hon definitivt humor. Världen är bevis på det.

  SvaraRadera
 54. Han eller hon... Bara en sån sak... locka in oss i en diskussion om honnes rimligen obefintliga könstillhörighet!

  Nån skrattar bakom stjärnorna.

  SvaraRadera
 55. Mattias. Nej tack och lov gör det ju inte det.

  SvaraRadera
 56. Stefan, tack för att jag fått sjunga ut!
  Övriga kommentarorer önskar jag få mer insikt i Guds skrivna ord. I en Gudsfientlig värld är inget annat att vänta än mothugg.
  Vi vill öppna de andligt blindas ögon med
  de härliga Goda nyheterna om en helt ny världsordning där rättfärdighet skall bo!
  Det är inte så stor ide att fortsätta att försöka övertyga någon som inte uppskattar de
  andliga sanningarna från Bibeln.
  Mitt ansvar ligger i att söka nå dem som uppriktigt söker Guds vänskap och vill lära känna den ende sanne Guden.

  Jag vidhåller ändå att vi har en fri vilja och därmed står ansvariga för vad vi väljer. Gud visar klart och tydligt att Han inte vill att någon enda skall förgås, utan att de vänder om till Honom för att vinna sina liv.
  Petrus säger: "Jag inser i sanning att Gud inte är partisk, utan han tar emot den som fruktar honom och gör det som är rättfärdigt,
  vilken nation han än tillhör". Apg.10:34,35.

  "Ändra därför sinne och vänd om för att få era synder utplånade, så att tider som ger ny styrka kan komma från Jehovas ansikte, och
  han kan sända ut den Messias som är bestämd för er, Jesus, som himlen måste behålla intill tiderna för återställelsen av allt det
  som Gud har talat om förr i tiden genom sina heliga profeters mun.......Apg.3:19 ff.
  Läs gärna vidare.

  Det är helt klart att detta är någonting vi måste välja. Har inte välja med vilja att göra?

  Det är viktigt hur vi väljer, och det är jag säker på också, att ingen tvingas att söka vänskap med Gud, det är helt fritt.
  Men de som väljer att inte göra det, har ingen framtid på jorden eller någon annanstans.

  Därför vill vi av hela vårt hjärta försöka förmå våra medmänniskor att söka Jehova medan han låter sig finnas. Jes.55:6 ff.

  Detta ord fick jag av min konfirmationspräst,
  1963 Och han hjälpte mig säkert en bit på vägen. Jag vill tacka honom när han får uppstå en dag!

  SvaraRadera
 57. Stefan, förlåt, men jag glömde en sak.
  Jag tänkte fråga om det inte går att vända på bloggkommentarerna så att de sista kommer först?

  SvaraRadera
 58. Maria. "Det är helt klart att detta är någonting vi måste välja. Har inte välja med vilja att göra?"
  Hur fri tycker du viljan är om man måste välja? Bör påpeka att jag inte är gudsfientlig.

  SvaraRadera
 59. "De sista skola bliva de första" menar du, Maria?

  Apropå bloggkommentarerna alltså.

  Taskigt nog gäller principen i andlighetsracet också, om jag har förstått saken rätt. Man kan bli omkörd, så att de sist frälsta hamnar först i kön. Jag tror jag väntar lite till... Det finns nog gott om tid, det räknar jag kallt med. Att överhuvudtaget tala om tid i ett andligt sammanhang tycker jag verkar lite futtigt.

  Deterministen: Dina invändningar har jag svårt att förstå. Kravet att välja och vara medskapande i universum gör människan gudalik och förlänar henne värdighet. Så tycker jag.

  ;-)

  SvaraRadera
 60. Mattias. Visst är vi medskapande, vi har ju inget val, men Gud och skapelse behöver inte vara synonymt.

  SvaraRadera
 61. "Vi har ju inget val" - varför se det på det uppgivna viset? Det är väl en fin inbjudan, att få vara med och snickra på skapelsen?

  SvaraRadera
 62. Mattias. Ja det är en hejdundrande taklagsfest. Och alla är inbjudna. Uppgivet tycker jag inte det är, snarare komiskt.

  SvaraRadera
 63. Stefan, jag vill än en gång tacka Dig för att jag fått göra ett sådant stort intrång på Din blogg, men nu anar jag att Du fått nog av både mig och mina kommentarer. Hoppas ändå att Du fått några ord med Dig på vägen!

  Kom ihåg Jesu ord: "Fatta mod, jag har segrat över världen"!

  Sköt om er pojkar!

  SvaraRadera
 64. Intrång? Vad talar du om Maria, jag råkar veta av tidigare kommentarer från Stefan att ingen blir gladare än han när folk brer ut sig med sina tankar och debattens vågor går höga. (Inte sant, Stefan?)

  Stanna kvar på bloggen vettja, Maria. Och om du verkligen tänker dra dina färde ska jag be att få tacka för god... ska vi kalla det match?

  :-)

  SvaraRadera
 65. Mattias.....Du var en morgonpigg en!
  Tack för Din kommentar, men han kan ju ha ändrat sig om han känner att det blir för närgånget!

  Kristma värderingar är ju inte något man bara har åsikter om, jo om man inte tror på Kristus för den han är, utan enbart som en historisk person, kanske.

  Men som kristen,inte bara till namnet, har vi ansvaret att berätta det vi känner till om den
  frälsning som Gud har berett för
  alla männiiskor!
  Men de som visar att de inte vill
  ha hjälp, kan heller inte få det.

  Tydligt och klart visar bibeln att
  Satan förblindar de icke troendes sinnen, 2Kor.4:4, de vet helt enkelt inte vad de kan gå miste om.

  Vi uppmanas också att inte älska världen eftersom kärleken till Fadern inte finns i oss då!
  ..........Och världen försvinner och även dess begär, men den som gör Guds vilja består för evigt.
  1Joh.2:15-17.

  Nej, nu lägger jag ut texten igen
  men jag vill er så väl, för det verkar ju vara bara ni tre som läser. Eller så är det bara ni som vågar kommentera.
  Stefan, är en populär person vad jag kan förstå men han sysslar alldeles för mycket med sådant som han inte borde, om han vill bli Guds vän förstås!

  Om Du Mattias vill att jag skall hänga kvar, då får Du visa lite mer intresse för den kristna levnadsvägen. Annars blir det inget meningsfullt utbyte av tankar och åsikter.
  Som jag ser det i alla fall.
  Se också i Matt.7:21-23
  Inte alla till bekännelsen kristna kan gå säkra, eller vad tror Du att Jesus menade med dessa ord?

  Tack Mattias, vi får väl se om det funkar ett tag till, men Stefan har
  jag tydligen tystat ner. Han har så många järn i elden, men ändå läser han med intresse, i alla fall tidigare. Han vill kanske hinna med OS- tävlandet också.

  Jag väntar med spänning på vad Du svarar på detta. Var bara ärlig från hjärtat!

  SvaraRadera
 66. Maria: skriv gärna ut bibelorden så blir resonemanget lättare att följa.

  Tyvärr funkar inte inklistringsfunktionen här, så man får göra sig besväret att plita för hand.

  Hursomhelst var det ett mycket välvalt bibelord. Som alltså handlar om skillnaden mellan att predika andlighet och att förstå vad det verkligen handlar om. Vi gör nog rätt i att spegla oss i de orden lite till mans (och kvinns).

  Och det är väl lite det som är kärnfrågan: Hur vet man Guds vilja? Och vi är tillbaks där vi började: Via Bibeln, säger du. Struntprat, säger jag, och påminner om att kristendomens huvudgestalt själv förhöll sig skeptisk till det skrivna ordet. Via självrannsakan och meditation kommer vi underfund om vad det hela handlar om.

  En sak som slog mig när jag googlade efter bibelordet på nätet och hamnade på kristna sidor, är hur ofta dessa använder stress och skrämsel som argument för sin sak. Och det gör du också, Maria! Jag har väldigt svårt att inse att en kärleksfull Gud vill att hans ord ska framföras på det viset. Om Gud verkligen vill ha en skrämd, hukande, hunsad flock så får han leta på andra ställen, i så fall sätter åtminstone jag på jobmanér upp det längsta fingret och viker ner de övriga. Nu tror jag att inte att han vill det. Kristendomens Gud har väldigt lite att göra med den Gud Jesus talar om, som jag ser det. Paulus och kyrkofäderna representerar inte någon särskilt högtstående andlighet, som jag läser dem.

  Litegrann brukar du utpressning i din text här ovan, Maria, tycker jag, när du nämligen klargör att om det inte sker på dina villkor, då får det vara... Fast föralldel, jag har gjort samma sak, lämnat mina vänner när jag känt att jag talat för alltför döva öron. Fast jag har aldrig använt det som utpressningsargument för att få dem att lyssna.

  Kort sagt: En god Gud arbetar inte med de metoderna. Inte med stress, inte med skrämsel, inte med utpressning. En god Gud ser i första hand till vår värdighet. Det är vad jag tror.

  SvaraRadera
 67. Maria H, jag tror inte att jag kan byta plats på kommentarerna, och det kan dessutom bli tokigt för andra läsare när de försöker följa diskussionens förlopp.

  För övrigt: spännande läsning, denna härligt långa diskussion om kristendomens elementa. Som Mattias vet sedan länge - sådant är jag bara glad att få på bloggen.

  SvaraRadera
 68. ..........Nu känner jag mig ledsen, hade svarat på Din kommentar men såg inte upp med att modemet hade lagt av. Så det gick inte att skicka och borta är det.

  Nu blir svaret en kortare variant. Du undrade om Hur man vet vad som är Guds vilja!
  Vill Du själv veta? Gud uppenbarar sig för dem som söker Honom och lär dem vad som är Hans vilja. Gud är en ande och de som tillber Honom måste tillbe med ande och sanning. Kommer inte ihåg just nu var det står. Jo, i Joh.4:24.

  Visa något bevis för det Du påstår om Jesus
  och hans förhållande till Skrifterna, tack!
  På det sätt som Satan påverkat människor ända från början i Eden, så går det ut på att
  människan kan klara sig bättre utan Gud.
  Den här Gudlösa världen vi har idag ger ett stort bevis på hans verningar.

  Vad har resultatet utan Gud blivit?
  Det vi ser överallt våld och brottslighet i alla dess former och mycket annat elände.
  Satan kan alltså inte visa upp någonting som
  ger stöd åt hans första lögn till Eva i Edens lustgård.

  Guds uppenbarade vilja till sitt folk är att vi skall förkunna de goda nyheterna om Guds kungarike på hela jorden. Genom detta blir Guds stora kärlek uppenbar för alla.
  Det är denna anordning för räddning som Han gör känd. Kan liknas med Noas ark. Redan då var ondskan på jorden så stor.
  Att Noa och hans familj byggde arken i lydnad för Guds anvisningar, blev deras räddning.

  I vår tid har Gud gett anvisningar till utvalda tjänare på jorden. Genom att vi följer deras anvisningar kan även vi bli räddade.

  Guds kärlek innefattar alla som vill bli Hans vänner. Så vad är det som är problemet Mattias?
  Det går inte att fortsätta att leva oberoende av Gud om man vill vinna det utlovade eviga livet.

  Han kommer att ge oss en helt ny värld där alla över hela jorden är bröder och systrar och älskar Gud av hela sitt hjärta och varandra.

  Under Jesu Kristi tusenåriga styre blir de döda uppväckta till liv igen, de gamla blir unga på nytt, alla sjuka kommer att bli botade. Vad mer kan vi önska oss?
  Detta är verkligen GODA NYHETER från den ende sanne Guden som älsar alla men som tyvärr inte blir älskad av alla.

  Har Du något klaga på nu också?

  Det blev rätt mycket ord igen, men det var snopet att något som tagit drygt en timme att pränta ner bara försvann på bråkdelen av en sekund.

  Nu blir det god natt igen! Ta det lugnt och försök förstå andemeningen bakom det hela.
  Förresten skulle Du inte vilja träffa jungfu Maria när hon uppstår? Eller Stefan skulle väl vija det, kanske?

  SvaraRadera
 69. Maria: Det kanske var en vink om att inte svara utifrån vad du tror dig veta, utan istället lyssna på och ta till dig ett annat sätt att se på andlighet?

  Det sa jag halvt på ret, halvt på allvar.

  Just vinkar av det slaget tror jag är ett sätt att skaffa sig kunskap om det andliga. Jag påstår inte att de är lättolkade, föralldel, men nog finns de, för den som är inställd på att ta emot dem. Men kräver mycket träning för att uppfattas rätt.

  Nu skrev du så långt att det inte går att svara på annat mycket övergripande eller bitvis. Träffa jungfru Maria? Det var en oväntad och för mig lite underlig fråga. Det är inte ett möte jag ligger sömnlös för, så mycket kan jag säga. Då hade jag hellre velat göra Buddhas eller yogin Milarepas bekantskap, till exempel. Eller Gandhis eller Jesus själv. På spinnsidan nämner jag Elin Wägner som jag beundrar stort och vars språk jag dessutom förstår! ;-) Men nu tror inte jag på en kristna visionen om att alla avlidna ligger liksom nedfrysta för att plötsligt börja fungera som i gamla tider igen. Överhuvudtaget tror jag inte på den kristna visionen om tiden som en rak linje. För mig är tiden cyklisk. Då och nu är på något mystiskt sett samtidiga och allt kommer tillbaka i annan form. Idén om den raka tiden är för mig onaturlig och helt främmande för vår biologiska erfarenhet, som säger att allt "liksom cirkulerar", som Carlsson på Hemsö sa.

  Du frågar vad resultatet utan Gud hade blivit. Men jag är inte ateist! Jag kanske inte talar så mycket om Gud utan hellre om en stor ande, en stor bakomliggande vilja eller ett stort mysterium - och helst av allt bör man kanske inte alls försöka fånga in "Gud" med ett visst epitet. Däremot avvisar jag bestämt den kristna tolkningen av Guds vilja, som mest leder till elände enligt vad mängder av exempel visar. Hela vår våldsamma kontinents historia och ekologiska katastrof kan väl tjäna som exempel på det. Om det nu inte räcker med otaliga pedofil- och barnhemsskandaler med direkt koppling till kyrkan.

  Du ber om bevis för att Jesus inte uppskattade skrifterna, och sätter därmed fingret på en lite öm punkt i min argumentation. Jag är inte särskilt bibelkunnig. Men vad sa han egentligen om de skriftlärda och deras kunskap, var det inte så att han avvisade den mycket bestämt? Och så detta att han mediterade i öknen, för mig betyder det att han valde andra källor för sin kunskap. Mer bevis än så har jag nog egentligen inte.

  SvaraRadera
 70. Mattias, jag tror inte att Du längtat efter svar, möjligen lite i så fall. Har varit hemifrån mest hela dagen och kom hem vid 21-tiden. Tänkte skriva men är för trött och okoncentrerad, så jag väntar tills i morgon.
  God natt!

  SvaraRadera
 71. Vi är uppe i över 70 kommentarer, Maria! Och två bulldoggar är vi, släpper inte taget i första taget. Det blir nog rekord!

  Vi ses imorgon, sussa sött! ;-)

  SvaraRadera
 72. Nu vet jag inte vart meddelandet tog vägen,
  kom det direkt till Dig, Mattias?

  SvaraRadera
 73. Inget meddelande efter det om att du skulle gå och lägga dig. Har andarna (änglarna, kanske...) varit framme och smusslat undan nåt du skrivit igen? De försöker nog säga: "det är inte läge att veta och skriva, det är läge att undra och lyssna". Tror du inte, Maria? ;-)

  SvaraRadera
 74. Det som försvann och det som jag skrev om igen och skickade , har alltså inte kommit fram!
  Skickades det till Stefan då?,,,,,,,,Eller vill Du inte erkänna att Du fått det pga dess innehåll?
  Detta verkar mystiskt, men om det inte förhåller sig så som jag antydde, så går det väl att sända igen....eller?
  Jag misstänker nämligen att Du kanske inte vill ha det att läsa.
  Den tiden då jag undrade t ex vad det är för mening med livet är förbi för länge sedan.
  Jag har fått svar på alla mina undringar
  genom hjälp att finna dem i Bibeln av Guds tjänare.
  ------- "Medan han ännu höll på att tala, se,
  då överskuggade dem ett lysande moln, och se,
  ur molnet ljöd en röst, som sade:`Denne är min Son, den älskade, som jag har godkänt; lyssna till honom.`" Matteus 17:5.

  De svar jag har fått på mina undringar och vad jag hört genom att lyssna på Guds Son Jesus Kristus, detta vill jag förmedla till andra. Jesus är nu en livgivande ande och vill föra oss in i ett godkänt förhållande
  till sin Gud och Fader.

  Nu vet Du vad jag tror!
  Fråga på bara om Du har lust!

  SvaraRadera
 75. Jag är vit som snö, till mig har inget kommit.

  SvaraRadera
 76. Tänk att den där inbjudan eller uppmaningen som kommer på slutet är så svår att motstå.

  Det kan ha att göra med att jag alltid varit utåtriktad och intresserad av medmänniskor som finns överallt. Har funnit att det är lyckligare att ge än att få.
  Ett engagemang, även om det bara gäller att bry sig, visa intresse. Visad uppskattnin ger ju glädje.
  Även det kristna budskapet, som så många avvisar när vi förmedlar det, så känner vi ändå lycka och glädje, eftersom det är den lycklige Gudens vilja vi utför.

  Han är inte beroende av oss, däremot är vi beroende av Honom för vår existens. Eftersom det är Han som gjort det möjligt för liv här
  på jorden. Han är livets källa.
  Om det nu är slutkommenterat i detta ämne
  här, så önskar jag verkligen att ni som läser detta och har följt "diskussionen"
  har fått en hum om Vad Guds kärlek till världen går ut på. "Ty, Gud älskade världen så mycket att han gav sin enfödde Son, för att var och en som utövar tro på honom inte skall bli tillintetgjord utan att ha evigt liv". Joh.3:16

  Om det inte blir något mer att kommentera så
  säger jag ett innerligt tack igen, Stefan och
  ni andra!

  SvaraRadera
 77. .Mattias....Ångrade Du Dig?

  Eller har det hänt något med Dig?

  Undrar, eftersom Du blev "tvärtyst" ! Blev Du själv rädd för andarna?

  Skriv i alla fall och meddela om allt är OK med Dig!

  SvaraRadera
 78. *ler

  Allt OK här.

  Jag tyckte bara att vår diskussion klingade ut så fint med ditt (näst) senaste inlägg.

  Vad ska vi nu hitta på att tala om tycker du? Finns det kvar några ovända stenar?

  SvaraRadera
 79. Det var väl för väl det, det är ju svårt att
  veta ibland hur man ska agera.
  Men jag tyckte det kändes ovisst när Du tystnade helt plötsligt.

  Jag skriver så mycket och så glömmer jag.
  Men det är ju sant jag tog ju så gott som adjö!
  Det finns hur mycket som helst att tala eller skriva om när det gäller det viktigaste
  vi har livet, bortsett från den som gett oss det! För mig är Han viktigare än mitt liv.

  Skatterna som finns i Guds ord kan ju grävas efter så länge man orkar! Det måste väl finnas stenar att vända på också, symboliskt förstås. Har Du inga som helst frågor angående Skaparens löften? Jag såg era små förhoppningar att få snickra och vad det nu var. Det kommer att behöva byggas många nya hus i framtiden. Tänk när uppståndelsen från de döda börjar i början av Kristi tusenårsregering de måste ju ha bostäder. Är Du snickare?
  Tänk vilken underbar tid som närmar sig!

  Stoppar här för i kväll, hoppas att Du vill ta reda på mer om de goda nyheterna om Guds kungarike och vad det skall åstadkomma.
  Du kommer inte att tro Dina ögon och öron.

  God natt och sov gott!

  SvaraRadera