måndag 23 augusti 2010

Åklagare får inte styra över rättvisan

Jag har inget genomgjutet förtroende för svensk rättssäkerhet. Hela rättsapparaten verkar snarast se sig som del av överheten med uppdrag att hålla medborgarna på plats. Då är det inte mycket rättvisa kvar. Det visade sig när Wikileaks chef Julian Assange plötsligt förklarades anhållen för våldtäkt. Det kom plötsligt och släpptes lika fort, utan förklaring.

Det är förfärligt allvarligt att anklaga folk för våldtäkt. Då krävs ordentlig bevisning. Det kan inte ha varit fallet här, eftersom åklagaren tog tillbaka det där med våldtäkt strax efter att ha basunerat ut anklagelsen ”på sannolika skäl”, vilket är en hög grad av misstanke. När den kvickt återtogs måste den ha varit förhastad och felaktig.
Så får man inte hantera människor.

Det är ytterligare besynnerligt eftersom Assange (på bilden ovan) och hans Wikileaks är i hetluften just nu för att ha publicerat hemliga dokument om USA:s militära aktiviteter i Afghanistan. Kanske inte åklagaren har agerat för att desavouera Assange i den pågående debatten om Wikileaks, men att han är en världskändis kan mycket väl ha lockat åklagaren till att använda sin makt med extra iver.

Svenska åklagare har en väldig makt som behöver granskas, ifrågasättas och stramas åt. De har ett trist jobb med måttlig lön för att vara jurister, så det är frestande för dem att ge sin karriär en boost med den ena eller andra sortens buller. Man kan undra om det har hänt här.

Assange verkar i det offentliga rummet med en politisk agenda som många intressegrupper avskyr. De kastar sig förstås över denna anklagelse, hur grundlös den än är. Åklagaren har uppenbart struntat i det – eller rentav avsett det. Hur kan den skadan göras ogjord?

Nu har chefsåklagaren skrotat våldtäktsärendet men fortsätter att hota med ett ärende mot samma man, det mindre allvarliga brottet sexuellt ofredande, med ett annat förmodat offer. Ska det också grusas? Skada hinner de två fallen onekligen göra ändå, vad gäller Assanges anseende och därmed även Wikileaks. Om även det sexuella ofredandet slängs i papperskorgen, då blir det mycket svårt att se det annorlunda än att åklagarämbetet har betett sig såväl skamligt som skoningslöst.

Människors heder ska hanteras med största respekt, för vad annat har vi? Ett rättsväsende som skyndar att anklaga innan bevisning föreligger och den anklagade har fått yttra sig i saken – det är en styggelse som måste rättas till. Annars får vi med blixtens hastighet ett skoningslöst samhälle, där blott de som kontrollerar rättvisans redskap kan stå ut.

Det är förstås livat i pressen om saken. DN skriver här, här, här, här, här, här, här, Aftonbladet här, här, här, här, här, här, Svenskan här, här, här, här, här, här, SVT här, här, här, här.
Läs även andra bloggares åsikter om , , . Intressant?

35 kommentarer:

 1. Min åsikt är att rättsväsendet , ock framför alt åklagar myndigheten är i händerna på hämndgiriga feminister , därför vore bettre att åklagarna som handhar sexuella ärenden skall undergå persontest, och kvalificerad vore både män ock kvinnor som lever i en harmonisk sexuell förhållande med sin partner , uteslutna from åklagar positioner vore framför allt kvinnor med förflutet av extrem feministisk aktivitet. Adalbert

  SvaraRadera
 2. Åklagarväsendet består enligt min uppfattning till stor del av personer,
  -åklagare som är besatta av sadistiska egenskaper, att till varje pris sätta dit folk oavsett skyldig eller ej. Det förekommer ofta att åklagarna rent ut sagt ljuger i domstolar. Dom kan komma med påståenden som helt saknar grund för att åtala eller förvärra ett domslut. Varför, jo för att visa sin makt. Och vad värre är, att rättens ledamöter nästan uteslutande går på åklagarens linje. Att få upprättelse, detta kan bara ske i nästa instans, -hovrätt. För att få sin sak överprövad, krävs alltid prövningstilstånd. Prövningstillstånd är nästan omöjligt att erhålla just på grund av åklagarnas självpåtagna vetorätt med ordalydelse, "att domen är korrekt, det är bara att läsa innantill" så är detta prövningstillstånd borta. Därmed är det ju ännu en gång tänkbart at det råder vänskapskorruption mellan åklagarna och hovrätterna liksom att det är bevisat att det råder en djup vänskapskorruption melan poliser som ljuger, som misshandlar, som över huvud taget bär sig illa åt mot sina huvudmän, vi skattbetalare. Alltså, måste det till helt andra rutiner för att få ett rättssamhälle att fungera. I det här fallet borde den där jävla människan som begärt Assagne häktad ställas till personligt ansvar för vad hennes övergrepp mot Assagne har kostat i förlorad Good will och andra värden. Sätt henne i fängelse!

  SvaraRadera
 3. Jag noterar att såväl blogginlägget som kommentaren saknar all insikt om hur åklagarverksamheten faktiskt går till. Man bör akta sig för att dra långtgående slutsatser om man inte vet vad man talar om.

  "De har ett trist jobb med måttlig lön för att vara jurister, så det är frestande för dem att ge sin karriär en boost med den ena eller andra sortens buller. Man kan undra om det har hänt här."

  Vad har du för grund för ditt påstående?
  Som fd jur stud råkar jag veta att åklagare är ett av de mest eftertraktade jobben bland jurister. (Det finns ju de prioriterar annat i sin karriär än högsta möjliga lön)

  SvaraRadera
 4. oavsett vad man säger om sakfrågan och ditten och datten är det ju uppenbart att korruptionen finns ÖVERALLT, mer eller mindre....och oavsett vad man generellt kan säga om jurister så stämmer det garanterat att VISSA av dem är rötägg, och även om bara en av dem är rötägg så är det tillräckligt illa. i det här fallet verkar det vara ganska uppenbart att fel har begåtts...anklagelsen om våldtäkt togs tillbaka hur som helst...vilket sammanträffande att det skedde just nu när snubben är aktuell med läckan osv....

  fan det borde bli mycket hårdare personliga konsekvenser för både poliser och åklagare och alla andra...om man gör rätt ska det märkas i lönekuvertet...och gör man fel ska det märkas ännu tydligare...pengabelöningar är ett rått men effektivt sätt att belöna och bestraffa som borde användas mer flitigt. människor kommer alltid att eftersträva makt och belöningar...får man det inte genom pengar så går det genom korruption och maktmissbruk istället

  SvaraRadera
 5. Le Tigre, varför skulle åklagarjobbet vara så eftertraktat?

  Du verkar hålla med mig när det gäller åklagarnas löner.
  När det gäller boost och buller tänker jag spontant på Christer van der Kwasts hantering av Thomas Quick. Jag tänker också på diverse märkliga åtal mot Ilmar Reepalu, kommunalråd i Malmö, som ett par gånger sammanföll med valrörelsen.

  SvaraRadera
 6. Joakim, nog behövs en kontrollapparat, för att åklagare och domstolar ska bete sig korrekt. Just nu diskuteras en sådan för polisen - men jag har inte hört samma sak föreslås vad gäller åklagarna, fast de har väl så stora möjligheter till maktmissbruk.

  SvaraRadera
 7. Vad jag förstått är det inte ens sexuellt ofredande som kvarstår, utan endast ofredande.

  SvaraRadera
 8. Anonym, du har nog rätt. Det gäller enbart ofredande - och så har de ännu inte beslutat hur de eventuellt ska rubricera ärendet som förut kallades våldtäkt. Nya besked från åklagarna ska komma under dagen här:
  http://www.aklagare.se/Media/Nyheter/

  SvaraRadera
 9. Varför åklagaryrket är eftertraktat får du fråga de som söker sig dit, men jag kan tänka mig att många har ett grundläggande rättspatos och vill bekämpa brottsligheten i samhället.

  Vad gäller lönen ligger ingångslönen för en åklagare högre än för en biträdande jurist på en advokatbyrå, så dålig vet jag inte om den är.

  Slutligen angående din kommentar till joakim om att det behövs en kontrollapparat:
  DET GÖR DET! Den kallas JO!
  Det är det här jag menar med att yttra sig utan att vara insatt.

  Nedan är saxat från JO:s hemsida:
  "Justitieombudsmännen (JO) - eller Riksdagens ombudsmän som de officiellt kallas - väljs av riksdagen för att kontrollera att myndigheter och deras tjänstemän följer gällande lagar och andra författningar i sin verksamhet. Ombudsmännen kontrollerar detta genom att pröva och utreda klagomål från allmänheten och genom att göra inspektioner hos myndigheter och genomföra andra undersökningar på eget initiativ."

  SvaraRadera
 10. Vad gäller Van der Kwast är min uppfattning att det är Quick och hans företrädare som ständigt verkar ringa tidningarna med nya uppgifter och återkallade erkännanden m.m.
  (Varför ifrågasätter du inte dem istället?) Van der Kwast blir säkerligen därefter omedelbart uppringd av kvällstidningarna för en kommentar. Därför syns han i tidningarna. Jag kan även ha förståelse för om man vill försvara sig om man blir uthängd i kvällspressen som odugling.

  Huruvida Van der Kwast sedan gjort fel eller inte kan jag inte uttala mig om då jag inte tagit del av varken förundersökningar eller domar men jag kan tycka att det är anmärkningsvärt att ingen ringer upp de domare som de facto FÄLLDE Quick om han nu dömts på så lösa grunder.

  SvaraRadera
 11. Le Tigre, ingångslönen må vara högre men knappast löneutvecklingen.

  Och vad gäller van der Kwast syns kritiken - även från kunnigt folk - gälla hur han lett förundersökningarna och vad han presenterat och inte presenterat i domstolarna. Svårt för domare att uppmärksamma, i synnerhet som även Quicks försvarare nästan agerade åklagare. Men visst, också domarna behöver granskas.

  Det räcker nog inte med JO, som inte ensam kan vara garant för rättvisa. Det behövs även debatt där också vi lekmän tillåts ha åsikter.

  SvaraRadera
 12. @ Stefan
  Vad har du för jämförelseunderlag? Visste du (innan du googlar det nu) vad en kammaråklagare har i lön, eller för den delen vad Van der Kwast hade i lön? Det gick nog ingen nöd på honom.

  Debatt är jättebra och rättsväsendet skall tåla att granskas men det måste finnas någon sans och självinsikt hos kritikerna också. Enligt min erfarenhet har minst 90 % av de som kritiserar polis och åklagare inte en aning om vad de pratar om.

  Du påstår till exempel att åklagaren vill använda sin makt för att han är känd.

  Åklagarna har nog tillräckligt med jobb utan att behöva jaga ärenden med frihetsberövade och tidfrister. Han anhölls troligast för att jouråklagaren (som sedan lämnar över ärendet till någon annan)ansåg att han var på sannolika skäl misstänkt för ett brott med ett års fängelse i straffskalan och det fanns risk att han skulle lämna landet. När de inledande uppgifterna kontrollerats fann förmodligen den som fått ärendet efter jouren att misstankegraden minskade eller föll varför anhållandet hävdes. Inget konstigt med det, snarare ett bevis på att rättsväsendet funkar. Ändå kritiserar du agerandet!? Varför?

  Det enda som, enligt min mening, förtjänar att diskuteras är lämpligheten att bekräfta för media att han anhållits i sin utevaro.

  SvaraRadera
 13. @ Stefan
  Vad har du för jämförelseunderlag? Visste du (innan du googlar det nu) vad en kammaråklagare har i lön, eller för den delen vad Van der Kwast hade i lön? Det gick nog ingen nöd på honom.

  Debatt är jättebra och rättsväsendet skall tåla att granskas men det måste finnas någon sans och självinsikt hos kritikerna också. Enligt min erfarenhet har minst 90 % av de som kritiserar polis och åklagare inte en aning om vad de pratar om.

  Du påstår till exempel att åklagaren vill använda sin makt för att han är känd.

  Åklagarna har nog tillräckligt med jobb utan att behöva jaga ärenden med frihetsberövade och tidfrister. Han anhölls troligast för att jouråklagaren (som sedan lämnar över ärendet till någon annan)ansåg att han var på sannolika skäl misstänkt för ett brott med ett års fängelse i straffskalan och det fanns risk att han skulle lämna landet. När de inledande uppgifterna kontrollerats fann förmodligen den som fått ärendet efter jouren att misstankegraden minskade eller föll varför anhållandet hävdes. Inget konstigt med det, snarare ett bevis på att rättsväsendet funkar. Ändå kritiserar du agerandet!? Varför?

  Det enda som, enligt min mening, förtjänar att diskuteras är lämpligheten att bekräfta för media att han anhållits i sin utevaro.

  SvaraRadera
 14. Åklagarna Finné och Häljebo har gett den svenska rättsrötan ett ansikte!

  SvaraRadera
 15. Ja, är man misslyckad som jur kand och kanske inte klarar tingsmeritering mm. Vad gör man då?
  I Japan finns en kultur som främst hör hemma bland skurkar och bedragare men även hos andra misslyckade varelser. När dom ertappas med fingrarna i syltburken brukar dom gråta en skvätt i TV och sedan raskt därpå skjuta sig själv i skallen. Borde kunna tillämpas även här.

  SvaraRadera
 16. Tigre; Jag vet inte vad du har för ställning inom rättsväsendet, men ditt uppskruvade tonläge bidrar inte direkt till att inge förtroende för detsamma. Rättsväsendet är mäktigt. Det mâste tâla att bli ifrâgasatt. Det mâste förstâ att inte alla medborgare litar blint pâ det. Saknas denna förstâelse indikerar det att nâgot faktiskt är pâ tok.

  SvaraRadera
 17. Undrar hur länge den här "rättshistorien" kommer att pågå i media? Det är ju ofta så att en fråga, en händelse får dominera förstasidorna ett bra tag. Jag "litar" faktiskt på det svenska rättsväsendet, lika mycket som på andra mänskliga verksamheter i vårt samhälle. Men man kan ju inte gå omkring och vara misstänksam hela sitt liv. Det skulle vara olidligt. Visst sker det misstag och de inträffar oftast p.g.a. människor. Orsakerna till varför "misstagen" sker skiljer sig åt. Det betyder inte att jag rättfärdigar misstag. Är bara lite trött på "kändisar" som alltid får sin sak prövad i media och bedömd av läsare/tittare. Det sker andra rättsövergrepp som aldrig får ett massmedialt intresse. Det är kanske det stora problemet?

  SvaraRadera
 18. Kat., jag tror du har rätt. De flesta övergreppen sker i det fördolda och blir aldrig korrigerade. När det sker med en kändis får vi veta om det - inte annars.

  Men att det även sker med kändisar indikerar att det förmodligen drabbar många andra. Därför tycker jag att det är viktigt att diskutera problem grundligt när de blir synliga. Annars förökar de sig i dunklet.

  SvaraRadera
 19. Åklagarna är fortfarande inte klara med ärendet. Chefsåklagare Finné kom igår med ett uttalande som slutade:
  "Mitt beslut om att häva anhållan på grund av att jag inte anser att han kan misstänkas för våldtäkt innebär ingen kritik av jouråklagarens beslut. Jag hade tillgång till mer information vid mitt beslut på lördagen än vad jouråklagaren hade på fredagen."

  Riksåklagare Perklev skrev:
  "Beslut om anhållande och andra åklagarbeslut fattas av en enskild åklagare på eget ansvar, och inte av Åklagarmyndigheten som sådan." Och: "Vi kommer att se över vår beredskap inom myndigheten för att bättre kunna möta det stora intresse som finns av att få information i uppmärksammade fall."

  De är båda primärt angelägna om sina egna rykten, men fortsätter ogenerat att dra Assanges i smutsen.

  SvaraRadera
 20. Le Tigre: Är du avhoppad student från juristlinjen, tyckte du att det var pest att fullgöra tingsmeriteringen, eller var det ingen advokatbyrå som ville anställa dej, eller var du så dålig att du inte ens kunde få jobb som biträdande jurist och bära pärmarna til de riktiga advokaterna? Ja, du vet att en av vår mest kända eller ö-kända mer eller mindre så kallade "jurister" fick sparken från en advokatbyrå, -för länge sedan när anställningstrygheten var långt mycket säkrare än nu. Men dom lyckades till slut, mot en rejäl ersättning.... Nej du Tigern, det förefaller vara en stor del av de personliga egenskaperna som styr det här yrkesvalet, att ett antal av åklagarna och poliserna väljer detta yrke på grund av just personliga egenskaper. En del till synes starka sadistiska egenskaper, att drivkraften är större, att till varje pris sätta dit folk än att se realiteterna i ärenden som kan leda till både åtal och frikänande. Alltså enligt din utsago, att lönerna för dom här åklagarna är så låga trots den långa utbildningen att det förvånar att de tar de här uppdragen. Vad är då i så fall incitamentet att välja just det här yrket? Något helt annat så klart. Deras uppgift mot sin huvudman, -vi vanliga medborgare och andra: Det åligger ju både polis och åklagare att undersöka rimligheterna i vad som skall anföras mot en misstänkt, eller hur? Varför tror du att de där två polisligisterna gav sig på den här Jesper i t-banan? Skit på dej tigern och sluta skriv en massa skit! Du som vet så mycket, kanske du skulle ta del av professor Jungs avhandling i analytisk psykologi... Du kan säker hitta ett antal arketyps och stereotypsteorier som du direkt känner igen.

  SvaraRadera
 21. Det finns dessutom en annan olycklighet i hur åklagarmyndigheterna uttalar sig. De säger ofta - även i Assange-ärendet - att "misstankarna kvarstår". Det tolkar vi på något sätt som att ett brott har begåtts enligt principen "ingen rök utan eld". Det vore mycket mer korrekt att säga: "Det finns anklagelser som vi utreder om det finns något i, någon grund för."

  På ett ganska likartat sätt uttalar sig åklagarmyndigheterna efter att de lagt ned en förundersökning helt: "Brott har inte kunnat styrkas", vilket även det mer tolkas som att ett brott har begåtts men de har inte hittat bevisen [ännu?]. Det skulle vara mer korrekt att säga att utredningen har inte visat att något brott har begåtts. Allt enligt devisen att man skall betraktas som HELT oskyldig intill dess man är dömd.

  Det är en viss skillnad. Jag tycker att åklagarna skall ändra språkbruk.

  SvaraRadera
 22. Något av det bästa som skrivits om mediernas agerande i Assange-ärendet hittar man förresten här,

  http://www.vassaeggen.se/2010/08/wikileaks-julian-assange/

  SvaraRadera
 23. Jag har under tre års tid på nära håll fått se hur åklagare arbetar i ett fall som får benämningen "viktigt principfall".
  Jag var medåtalad tillsammans med min chef för att ha hjälpt krögare att fuska med intäkterna genom att leverera manipulerbara kassasystem. Trots att alla datasystem och ekonomisystem i synnerhet går att påverka / manipulera(vi var inte medvetna på vilket sätt vårt system gick att manipulera) , och trots att vi enbart sålt 30 sådana system gentemot generalagenten som sålt uppemot 500 system i Sverige och inte är åtalade trots att de erkänt kännedom om manipulationsmöljigheten i förhör, och trots att informationen om manipuleringsmöjligheten bevisligen spred sig krögarna emellan och trots att medhjälpsansvar i brottslig gärning inte testats i domstol där den som misstänkts för delaktighet inte har översikt i den brottsliga gärningen och kan närsomhelst avbryta sin gärning (som en chauför efter ett bankrån kan stanna och kliva ur bilen) Trots detta blev min chef, likt herr K, häktad en morgon utan att veta varför ochsatt inspärrad i 18 dygn utan att få kontakta sin familj eller någon annan.
  Efter två år av ständiga förhör, nya uppgifter, lögnaktiga utpekanden så framträder alltmer en bild av ett rättsväsen som inte drar sig för att köpslå med andra åtalade om hur de skall formulera vittesuppgifter, (Jag fick själv ett sådant erbjudande), "slarva bort" förhörsinspelningar och videoupptagningar och fullständigt sätta objektivitetsprincipen åt sidan. Vi fick mer eller mindre bedriva vår egen utredning eftersom åklagarna systematiskt bortsett från bevis som talade för vår sak.
  Att protestera i en sådan sak är inte att rekomendera. Åklagare, domare och nämndemän arbetar i samma byggnad (här i göteborg) och äter lunch tillsammans de känner varandra personligen som nära kollegor och drar sig inte för att hålla varandra om ryggen. Att som försvarsadvokat öppet kritisera rättssystemet innebär dels att avräkningen kraftit minskas, viket i ett stort fall kan röra sig om hundratusentals kronor för advokatbyrån. Domare och åklagare skall godkänna försvarsadvokatens sluträkning efter rättegången. Dels kan en "obekväm" advokat räkna med en minskad tildelning av allmäna uppdrag. Även där har åklagere och domare en avgörande roll vem som får vilka uppdrag.
  Det går ett visst mode i att anklaga kassaleverantörer. Tidigare i våras häktades 17 personer i Sundsvall under nära nog 2 månader innan rättegång varav ett helt familjeföretag i kassabranchen. Försvaret fick tre dagar på sig att ta ställning till ett förundersökningsmaterial på över tretusen sidor innan tingsrättsförhandlingens första dag. Domaren kritiserade åklagarna för att ha bortsett från ett par viktiga detaljer och bordlade förhandlingarna och släppte samtliga häktade fria med en gång. Fler rättegångare äre att vänta.
  För min del slutatde det till slut med en friande dom. Men inte på grund av att jag kunde bevisa att jag var pappaledig unde de påstådda brottstillfällena utan för att jag inte kunnat ha något avgörande inflytand på den brottsliga gärningen som anställd (medhjälpsbrottet). Min chef blev dock fälld och ödet ligger nu i högsta domstolens händer.

  En bra artikel som kan rekomenderas som skrevs av en advokat i samma ämne för lite över ett år sedan:
  http://www.newsmill.se/artikel/2009/05/19/stjarnadvokat-satt-stopp-aklagarna-som-loper-amok

  /

  SvaraRadera
 24. Mattias:
  Tråkig historia. Till problemet hör att det handlar om skattebrottsmisstanke, och det tenderar att vara värre än narkotikabrott, grov misshandel m m. Och det råder omvänd bevisbörda: skyldig tills oskulden bevisats.
  Såg dokumentären om mytomanen Tomas Quick som påstod sig ha mördat på löpande band (för att som belöning få mer medicinknark). Hur amatörmässigt utredningen kring Quick skötts! Dokumentären finns nog på SVT Play. Sevärd.
  Ang Assange är det väl så att han vrålraggade på ett par tjejer, förmodligen med deras gillande. Och i senare skeenden uppstod, skall vi säga, oenighet om hur mycket man får stöta på en brud, och hur långt man får gå. Det är en gråzon. Jag undrar om han gjorde mer än tusentals killar gör varje dag på t ex fester. Jag har ingen insideinfo. Men "sexuellt ofredande" låter kompatibelt med att vrålragga.
  Men jag undrar om det var så klokt med ett häktningsbeslut (med den enorma mediestorm som fljer, vilket t o m en jouråklagare borde inse) var rimligt visavi scenariot jag skissade ovan.
  Han har nu fått Silbersky som biträde. Och Leffe S tar inga fångar. Det går nog bra.

  --Ahrvid

  Ps. Jag har träffat Silbersky på en gemensam bekants begravning. Trevlig kille. Vi pratade en hel del under gravölet.

  SvaraRadera
 25. The Guardian uppger att hela saken kring Assange handlade om att han inte ville använda kondom, när kvinnorna ville det:

  http://www.guardian.co.uk/media/2010/aug/24/assange-wikileaks-swedish-prosecutors-charges

  "Both women reported that they had been involved in consensual sexual relationships with Assange, but each reported a separate non-consensual incident of a similar character in which Assange allegedly had sex with them without using a condom."

  Vad skall man säga? (Våldtäkt är i alla fall överdrivet.)

  --Ahrvid

  SvaraRadera
 26. Vad har Tigre att säga om min namnes berättelse?

  SvaraRadera
 27. I "mitt" fall använde just åklagaren skatte-utredningen rakt av som avgjorts i kammarrätten därsom du säger omvänd bevisbörda gäller. Skatteutredningen får använda hur mycket shablonuträkningar och sannolikskalkyler som helst. Utfallet ur en skattedom blir just att man får betala mer i skatt. I tingsrätten är det dock andra bullar som gäller, är handlar det om bokföringsbrott fängelse och näringsförbud. När man drar in en skattetreding rakt av leder det till orättvisor cch att grundläggande rättsliga principer sätts åt sidan.
  Min samlade erfarenhet av åklagare är att de drivs av människoförrakt och hämndbegär från förlorade fall.
  //

  SvaraRadera
 28. Mattias 14:13, det var en otäck historia, och jag fruktar att den inte är så ovanlig som vi vill inbilla oss.
  Kanske mest bestickande är att åklagare och domare blir kompisar, kanske ibland även advokater, varvid själva grunden för en rättvis rättslig prövning raseras.

  Jag tror att svenskt rättsväsende behöver ses över på allvar, just för att vi alltför länge har inbillat oss att vi i Sverige är så bra på det där med rättvisa. Det har gjort rättsprocessens helighet viktigare än individens rätt. Då går det ofrånkomligen åt fanders.

  SvaraRadera
 29. @Stefan Stenudd kl. 22:18: En liknande aspekt är att Kronofogdemyndigheterna numera ofta sitter i samma lokaler som Skatteverket. Skatteverket är trots allt bara en av många kunder som Kronofogdarna skall serva. Det är klart som fan att de blir kompisar, de äter ju sin lunch i samma personalmatsal. Undrar om de kör gemensam kick-off och julfest också?

  SvaraRadera
 30. Åklagaren Eva Finné uttalar sig i Expressen idag:
  "Wikileaks grundare Julian Assange kommer inte att utredas för våldtäkt, meddelade chefsåklagare Eva Finné på onsdagseftermiddagen.
  'Detta innebär inte att jag inte fäster tilltro till hennes uppgifter' skriver Finné i ett mejl.
  Misstanken om ofredande kvarstår dock mot Assange."

  Min kommentar: Åklagaren skall inte uttala sig om hon fäster tilltro till den anklagandes uppgifter innan hon ens har hört Assange. Det tyder på att hon har en förutfattad mening.

  SvaraRadera
 31. Ja, det här ärendet fortsätter att hanteras märkligt, eftersom åklagarna nu framför allt är måna om sitt eget rykte. Här är deras egen pressrelese denna eftermiddag:
  Beslut

  Chefsåklagarens formulering är verkligen märkvärdig: "Detta innebär inte att jag inte fäster tilltro till hennes uppgifter." Hur har det då kunnat ändra sig så drastiskt från våldtäkt till ingenting? Och som du säger, Stefan, varför yttra sig på detta sätt om målsägarens trovärdighet innan Assange ens är tillfrågad?

  Den ena kvinnans anmälan är helt avförd, medan den andra som gäller ofredande kvarstår - och nu ska de höra Assange om den saken.
  Av hönan blev en fjäder, om ens det.

  SvaraRadera
 32. Och så denne Borgström, alltid lika redo att svika kvinnornas sak. Som aldrig i livet kan vara att i varje tänkbart sammanhang bli hanterade som offer och stackare.

  SvaraRadera
 33. Mattias, jag såg Borgström bräka på TV-nyheterna. Förr respekterade jag honom, när han var JämO, för jag trodde att han talade med förnuftets och engagemangets röst. Men han är ju bara samma mediahora som de andra. Och det var han som totalt sumpade försvaret av Quick.

  SvaraRadera
 34. @Tigre "Han anhölls troligast för att jouråklagaren (som sedan lämnar över ärendet till någon annan)ansåg att han var på sannolika skäl misstänkt för ett brott med ett års fängelse i straffskalan och det fanns risk att han skulle lämna landet"

  Tänker man frihetsberöva någon bör man ha lite mer på fötterna än så. Med samma förhör i utskriven form lade Finné direk ner utredningen om våldtäkt. Argumentet att han skulle försvinna ur landet så snabbt att man inte hann maila förhöret känns inte så troligt. Detta argument är i sig inte hållbart då det knappast är troligt att man kan hålla sig undan rättvisan någon längre tid och måste också vägas mot att man riskerar att förstöra oskyldiga människors liv med nuvarande förfarande. /Patrik (PP)

  SvaraRadera
 35. "Mattias, jag såg Borgström bräka på TV-nyheterna. Förr respekterade jag honom, när han var JämO, för jag trodde att han talade med förnuftets och engagemangets röst."

  Lika illa här. Inte helt lätt att komma över en sådan missbedömning.

  SvaraRadera