söndag 13 juli 2008

FRA-chefen är mer än lovligt naiv


I Sydsvenskan intervjuas FRA-chefen Ingvar Åkesson om allt bråk med anledning av den nya lagen. Han är mer än lovligt naiv när han inte visar någon förståelse för kritiken, som om alltihop vore missförstånd:

– Allt tal om att framtida mer illasinnade regeringar kan beordra mass-avlyssning är falskt. Generaldirektören, det vill säga jag, skulle vägra eftersom det bryter mot lagen.

Men herrejösses – skulle inte en illasinnad regering kunna ändra lagen på ett ögonblick? Och dessutom, är det bara chefens goda vilja som står i vägen så är missbruket garanterat. Regeringar tillsätter de chefer de vill ha, alltså de som lyder.

Åkessons förenklingar visar med eftertryck hur farligt det är att ge såväl regeringar som myndigheter alltför omfattande redskap för sin maktutövning. Och då hjälper det inte om samma regering och myndigheter skapar hur många kontrollorgan som helst, eftersom de allihop är inom samma maktapparat.

Och det är inte så att missbruk och övergrepp bara skulle kunna ske – de sker ideligen med de befintliga maktapparaterna och därför med säkerhet också med kommande. Så en demokrati ska helt enkelt vara väldigt restriktiv med att konstruera sådana instrument.

FRA-lagen innebär en annan ändring av rutinerna. Tidigare var det endast FRA som avgjorde vad som skulle avlyssnas och varför. Detta kan nu en rad myndigheter diktera, efter eget gottbefinnande. Det är både svåröverskådligt och riskabelt ur rättssäkerhetssynpunkt, men Åkesson kallar det en förbättring, som om det skulle innebära en tryggare ordning för demokratin.
Återigen mer än lovligt naivt.

Åkesson vill kanske komma med lugnande besked, men åstadkommer inget annat än att berättiga den oro som många känner inför FRA-lagen. I sådana händer som hans är den ett stort hot mot de svenska medborgarnas integritet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar